Kanada: Manitoba Üniversitesinde ÇKP’nin Canlı Organ Toplama Uygulamasına Dair Bir Forum Düzenlendi

1 Şubat 2013 öğleden sonra, Kanada’nın Manitoba Üniversitesindeki elliden fazla öğretmen ve öğrenci bir araya gelip ÇKP’nin canlı Falun Gong uygulayıcılarından organ toplaması ile ilgili bir rapor sunumuna katıldılar. Toplantı, Manitoba Üniversitesindeki beş bölüm ve enstitü (Sosyal Hizmetler Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Asya Çalışmaları Enstitüsü, Asemor Barış ve Çalışma Araştırmaları Enstitüsü ve İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsü) ile birlikte düzenledi. 1877 yılında kurulan Manitoba Üniversitesi, Kanada’nın en eski eyalet üniversitelerinden biridir. Bu defaki rapor sunumu, Manitoba Üniversitesindeki Falun Gong grubunun yakın zamanlarda üniversite içinde düzenlediği faaliyetlerin bir kısmıdır.

Kanada Manitoba Üniversitesinde ÇKP’nin canlı Falun Gong uygulayıcılarından organ toplamasına dair rapor sunum toplantısı düzenlendi

Toplantıda, canlı organ toplama üzerine önemli araştırmacı ve araştırma raporunun ana yazarı olan ünlü insan hakları avukatı David Matas, 45 dakika boyunca bir sunum gerçekleştirdi. Aktarılan raporda, ÇKP’nin işlediği canlı organ toplama suçu ayrıntılı ve güvenilir kanıtlar ve titiz bir analiz ile toplantıya katılanlara sunuldu. Bay Matas raporda, canlı organ toplamanın durdurulmasına yönelik 12 net öneri açıkladı. Örneğin: Kanada hükümeti tarafından kendi vatandaşlarının yurtdışından organ nakli kabul edebilmesi için yasal düzenlemeler geliştirilmesi, Kanada’nın nefrete ve işkenceye karşı kanun ve prosedürlerin daha iyi hale getirilmesi ve insanlığa karşı suç işleyenlerin diplomatik dokunulmazlıklarının kanunen yeniden düzenlenmesi vs.

Rapordan sonra, dinleyiciler Falun Gong’un yaşadığı zulüm ile ilgili sorular yönelttiler. Bazıları Çin’de yaşadıkları hikâyeleri anlattılar, bazıları ise canlı organ toplama suçunun başka ülkelerde de bulunduğunu, fakat bu tür bir suçun Çin’de hükümet tarafından düzenlenmesinin ve sistematik olarak uygulanmasının gerçekten korkunç bir şey olduğunu düşündüler.

Toplantıdan sonra, birçok katılımcı Kanada hükümetine Çin’de insan haklarına karşı yürütülen zulmün durdurulması için harekete geçmesi talebi ile yazılan bir mektubu imzaladılar. Bazı öğretmen ve öğrenciler ileri işbirliği için kendi irtibat bilgilerini de verdiler. “Manitobalı” adında yerel bir medya kuruluşu da gelip toplantıda röportaj yaptı ve haber olarak yayınladı.

Manitoba Üniversitesindeki Falun Gong grubu, bu defaki toplantının dışında, 21 - 24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen “Öğrenci Haftası” faaliyeti sırasında da bir stant açtı ve üniversitedeki binlerce öğrenciye Falun Gong’u ve Çin’de yaşanan zulmü tanıttı. Yüzlerce öğretmen ve öğrenci Kanada hükümetine verilecek mektubu imzalayarak destek verdi. 29 Ocak’ta Manitoba Üniversitesinin “Kültürel Film Festivali”nde, Falun Gong uygulayıcılarından canlı organı toplanması ile ilgili “Yaşam ve Ölüm Arasında” adlı bir belgesel film de yayınlandı. Bazı Çinli öğrenciler bu filmi seyrettikten sonra ÇKP ve bağlı kuruluşlarından geri çekildiklerini açıkladılar.


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/4/中共活摘器官报告会在加拿大曼尼托巴大学举行-268750.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.