Tang Hanedanlığı Şiiri : "Duling’te Yaşlı Bir Adam"

Duling’te Yaşlı Bir Adam

Bai Juyi Tarafından

Yaşlı bir adam Duling'de yaşıyordu.
Her yıl 2.5 dönüm, verimsiz ve kısır bir tarlada çalıştı.
Mart ayında yağış yoktu, ancak kuru rüzgar vardı.
Buğday filizi yetiştirilemedi; birçoğu kahverengiye döndü ve öldü.
Eylül ayında sonbaharın donu erken geldi.
Buğday ekinleri olgunlaşmadan önce, yeşil tonundayken kurudular.
Yerel hükümet yetkilileri hava durumunu biliyordu, ancak üstlerine rapor vermediler.
İyi bir değerlendirme yapmak yerine ağır vergiler toplamak için endişelendiler.
Yaşlı adam vergilerini ödemek için ipek solucanlarını ve topraklarını sattı,
Ancak masasına nasıl yemek koyacaktı?
Kumaşı bedenimden çıkardın.
Yemeğimi ağzımdan çaldın.
İnsanları zulme maruz bırakan kurtlar.
Vatandaşların etini yutmak için tırnaklara veya keskin dişlere ihtiyacınız yok!
İmparatora, kötü hava durumunu kimin bildirdiğini bilmiyorum.
İyi kalpli imparator hükümet görevlilerinin sakladığı gerçeği öğrendi.
İmparator beyaz keten kâğıt üzerine bir kararname yayınladı,
Başkent ve komşu alanlarda vergi toplamanın durdurulmasını emretti.
Fakat hükümet yetkilileri düne kadar çiftçilerin kapılarındaydı.
İmparatorun elinde bulunan karar ile emirleri tarım köylerine gönderdiler.
On haneden dokuzu zaten vergilerini ödemişti.
İmparatorumuzun muazzam armağanı için boşuna teşekkür etmek zorundaydık.


Çince

杜陵叟
白居易
杜陵叟,杜陵居,歲種薄田一頃余。
三月無雨旱風起,麥苗不秀多黃死。
九月降霜秋早寒,禾穗未熟皆青干。
長吏明知不申破,急斂暴徵求考課。
典桑賣地納官租,明年衣食將何如。
剝我身上帛,奪我口中粟。
虐人害物即豺狼,何必鉤爪鋸牙食人肉?
不知何人奏皇帝,帝心惻隱知人弊。
白麻紙上書德音,京畿盡放今年稅。
昨日裡胥方到門,手持尺牒牓鄉村。
十家租稅九家畢,虛受吾君蠲免恩。

Bai Juyi hakkında

Bai Letian olarak da bilinen Bai Juyi, Tang Hanedanlığı döneminde ünlü bir şairdi. Milattan sonra 772'den 846 yılına kadar yaşamını sürdürdü. O zamanlardaki daha az eğitimli insanlar, şiirlerinde kullanılan dili, açık temaları ile kolayca anlayabilirlerdi. Şiirler çok düzgün ve akıcıydı, şiirsel tarzı o kadar eşsizdi ki, yaygın olarak Özlü Bir Şekilde Sade Form olarak bilinen edebi bir form haline geldi (元白體.)

Bai Juyi şiirin farklı biçimlerinde eserler yaptı, özellikle anlatımlı ve uzun şiirlerde mükemmelleşti. En iyi eserleri arasında: "Sonsuz Keder Şarkısı"(長恨歌), ünlü kraliyet cariyesi güzeli Yang Yuhuan’ın yükselişi ve çöküşünü anlatan uzun bir şiirdir (楊玉環) ve "Pipa Çalgıcısının Şarkısı" (琵琶行) armut şekilli Çin udu hakkındadır. "Sonsuz Keder Şarkısı " çağlar boyunca, şiir eleştirmenleri tarafından son derece güzel bir şiir olarak methedilmiştir.

Şiir Hakkında

M.S. 808'de Tang Hanedanı İmparator Xian Zong döneminde, Yangtzi Nehri'nin güney bölgesi ve başkenti Chang'da, ciddi bir kuraklık yaşandı. Bai Juyi imparatoru çiftçilerin durumundan haberdar etmek ve vergilerde indirim yapılması için imparatora bir çağrı gönderdi. İmparator Xianzong, Bai Juyi'nin itirazını onayladı ve vergiden feragat ettiği bir kararname yayınladı, ancak aslında bu bir hilekarlıktı. Bai Juyi, onun hilekar planını ortaya çıkarmak için cesaretle bir şiir yazdı.

Yazarın Yorumu

Bai Juyi, sonbahar hasadından kısa süre önce solmuş buğday filizi, donmuş buğday ekinlerini ve çiftçilere ait olan yokluğu okurlara anlatarak şiire başladı. Yerel hükümet yetkilileri, üst düzey yöneticilerinden ve terfi şansından iyi bir şekilde yararlanmak için ciddi kuraklığa uğramış çiftçilere vergileri ödemeye zorluyorlardı; Çiftçilerin o yıl hasat etmediğini çok iyi bildikleri halde vergilerini ödemek için arazilerini satmaları gerekecekti. "İyi kalpli" imparator, yıl boyunca vergileri bağışlayan bir kararname yayınladı. Ancak yerel yetkililer, her on çiftlik hanesinin dokuzundan vergilerini alana kadar imparatorun kararnamesini ilan etmediler.

Sonra endişe ve yoksullukla başa çıkmaya çalışan fakir çiftçilerden sınırsız lütfu için imparatora teşekkür etmelerini istediler. Çin tarihi boyunca birçok imparator yerel yetkililere fakir çiftçilerin vergilerini tehditle almalarını emretti, ancak öte yandan vergileri kaldırmak için kararnameler yayınladılar böylece iyimser gözüküyorlardı. Benzer bir şey Çin Komünist Partisinin egemenliği altında olan bugünün Çin’inde de devam ediyor.

Daha sonraki hanedanlıklarda, örneğin Kuzey Song Hanedanı'ndaki Su Şi ve Güney Song Hanedanı'ndan Fan Chengda gibi şairler de bu entrikalar hakkında yazmışlardır. Ama Bai Juyi, ahlaksız bir düzeni ortaya koymaya cesaret eden ilk şairdir. Bai Juyi, güçlü adalet anlayışı nedeniyle gerçekten harika bir şairdi. Bai Juyi, Duling’te Yaşlı Bir Adam şiiirinde, üçüncü sınıf insanı birinci sınıf insan olarak göstermiş ve ilk kişi olarak hükümet yetkililerin bu terbiyesiz davranışını kınamıştır. Bu yaklaşım okuyucuları Bai'nin öfkesini fakirler için adalet isteyen bir adam olarak hissettirmektedir. Okurları fakir çiftçilere sempati ile dolarlar ve Bai Juyi'nin güçlü adalet anlayışı ve yoksullar için yükümlülüğü ve sorumluluk konusundaki güçlü hissi için muazzam bir hayranlık duymaktadırlar.

Bai Juyi şiiri yazarken, imparatorluk mahkemesinde üst düzey bir hükümet görevlisi idi ve Danışma Bakanlığına önemli konularda tavsiyeler vermekten sorumlu olan kraliyet danışmanlarının altı üyesinden biri olarak terfi ettirildi. Ancak birçok yerel yönetim görevlisinin acımasız sahtekarlıklarına doğrudan işaret etmek ve İmparator Xianzong'a doğrudan iğneleyici olarak eleştirme yapacak büyük bir cesareti vardı! Çok ahlaki bir cesareti vardı! Bai Juyi'nin ne kadar da yüce bir karakteri vardı!

Günümüzdeki Çinli insanlar bu şiiri okuduklarında 1960 yılı civarında Çin Komünist Partisinin (ÇKP) egemenliği dönemindeki sözde "doğal afetleri" düşünecek gibi görünüyor. "Büyük Başkan Mao Zedong" u memnun etmek için, tarım köylerindeki ÇKP yetkilileri, doğru olmayan inanılmaz derecede fazla hasat raporunu üstlerine gönderdi. Sonuçta, "ÇKP'nin büyük egemenliği" altındaki Çinli çiftçilerin her 2,5 hektarlık arazide 11.000 ton pirinç toplayabildiklerini bildirdiler. Doğal olarak, Çin'in vergi dairesi, bildirilen hasatlarla eşleşen vergileri toplayamadı. Ardından "Büyük Başkan Mao", tutarsızlığın nedeninin çiftçilerin hasatlarını özel depolarında stokladıklarının sonucu olduğunu iddia etti. Başkan Mao, çiftçilere hasatlarını stoklaması nedeniyle "teşekkür" etmek için bir konuşma yaptı. Fakat gerçekte, literatüre göre 80 milyon Çinli açlıktan öldü. Bazı bölgelerdeki insanlara yamyamlık yapması için zorlandı. Nasıl bir çiftçi ailesini açlıktan korumadan hasadını stoklayabilir? ÇKP yetkilileri, çiftçilerin hasatlarını vergilendirerek ve köylerinde aç bırakarak çiftçileri ölüme mahkum eden kişilerdi. Fakir çiftçileri açlıkla cezalandırmadan dolayı herhangi bir cezayla yüz yüze gelmediler. Bunun yerine, "Azimli ÇKP yetkilileri" olarak övüldüler.


İngilizce metin: İngilizce Metin İçin tıklayınız

Çince metin: Çince Metin İçin tıklayınız

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.