Antik Çin Hikayeleri: Gizemli Küçük Kırlangıç Pagodası

Xi'an şehrinin yaklaşık bir kilometre güneyinde Jianfu Tapınağı bulunmaktadır. İçinde çok katmanlı yoğun saçakları olan tipik bir Budist pagodası vardır. Buna Küçük Kırlangıç Pagodası denir. Bu isim, Büyük Kırlangıç Pagodasından üç kilometre uzakta olduğu ve ayrıca daha kısa olduğu için verilmiştir.

Küçük Kırlangıç Pagodası, İmparator Tang Jinglong'un (707 - 709 M.Ö.) saltanatı sırasında inşa edildi. Pagoda 45 metre boyunda ve 15 seviyesi bulunuyor. Tasarımı, Tang Hanedanlığı döneminde en yaygın görülen yapı tarzlarından biridir. Efsaneye göre pagoda, Budist Usta Yijing'in Hindistan'dan geri getirilen değerli Budist kutsal kitapları saklamak amacıyla bir pagoda inşa etmek için hükümdara yazılı olarak başvurmasının ardından inşa edilmişti.

Zarif, şık Küçük Kırlangıç Pagodası, görkemli ve vakur Büyük Kırlangıç Pagodasına zıt durur. Bu yoğun saçaklı tuğladan pagoda adeta bir eksen şeklindedir. Aslında günümüze kalan 43.38 metre yüksekliğinde 15 seviyeli 13 Pagoda vardır. Yatay olarak, her bir yanal 11.56 metre uzunluğunda bir yapıya sahiptir. Daha yüksek seviyelerin her biri, aşağıdaki seviyeden kademeli olarak daha kısadır. Genel kontur profili doğal olarak dairesel bir eğri oluşturur. Her seviye için birçok saçak inşa edilir. Her bir saçak altında, birden çok saçak ve bölmeli teraslar, yürekli ve güzeldir. Zemin katta, hem güney hem de kuzeyde bir giriş vardır. Yüksek seviyelerde, hem Güney hem de Kuzey taraflarında pencereler vardır. Giriş Tang hanedanının saf oyma işlemesi ile dekore edilmiş koyu taşlarla çerçevelidir. Girişin üstündeki resimlerde, eski insanların Buda’ya olan saygısını ve ibadetini yansıtan Göksel varlıklar için hükümler sunan insanları gösterir.

Efsaneye göre, yüzlerce yıl boyunca yağmurlar ve fırtınalar yüzünden yıpranan Küçük Kırlangıç Pagodası bir zamanlar Tanrılar tarafından bir araya getirilmişti. İmparator Ming Chenghua'nın 23. yılında (1487 M.Ö.), Shaanxi Eyaletinde bir deprem meydana geldi. Devlet arşivlerinin kayıtlarında, giriş bölümünde,"Ming Chenghua'nın 23. yılında, Changan’da (bugünkü Xi'an) bir deprem oldu. Pagoda tepeden aşağı doğru bir ayak genişliğinde ve bir pencere gibi açılarak kırıldı. Yoldan geçenler bunu açıkça görebiliyor. Ming Zhengde'nin saltanatının sonunda dünya tekrar sallandı. Büyük çatlak, sanki Tanrılar çatlak parçaları bir araya getirmiş gibi tamamen ortadan kayboldu. " Gelecek yıllarda, benzer iki olay daha oldu. Bir tuğla pagodası, depremde çökmeden durabiliyor ve orijinal konumunda kalabiliyor, kesinlikle mucizevi bir şeydir.

Bugünün insanları, antik yapı ustalarının Xi'an'daki jeolojik koşulları gözlemlediklerini keşfettiler ve Pagodanın temelini bir yarımküre sıkıştırmak suretiyle inşa ettiler, bu da depremin baskısının eşit dağılmasını sağladı. Küçük Kırlangıç Pagodası, 70'den fazla depremden kurtulan ve hala kaya gibi sağlam duran bir "tumbler" (alt gövdesinde yalpalayan ama asla düşmeyen bir yarım küreye benzeyen oyuncak figürü) gibidir.

"Büyük Tang Mimarisi ve Bahçeciliği" hakkındaki bir web sitesinden düzenlenmiştir.

İngilizce Metin İçin tıklayınız

Çince Metin İçin tıklayınız

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.