Editörün Tavsiyesi: Shifu’nun Harbin Şehri Seminerindeki Deneyimlerim ve Anlayışım

Küçük yaştan itibaren çok sayıda Budist'in içinde yetiştim. Sonra kendim de bir Budist keşiş oldum. Sıradan insanların arasında yaşamaya devam ederken Budizm'in temel prensiplerini ve Budist yazıtları okuyordum. O zaman hayattaki en önemli şeyin, uygulamada azimli olmak ve ölümün ötesine gidebilmek olduğunu, bunun dışındaki her şeyin ikinci derecede önemli olduğunu düşünüyordum. Uzun süre, sıkı bir şekilde temel prensipleri uyguladıktan sonra anlayışım ve bilgeliğim biraz arttı. Fakat birçok Budist yazıtlarına bakmama ve birçok keşişe sormama rağmen, uygulamayla ilgili birçok soruma cevap bulamıyordum. Bu yüzden şaşkındım ve hayal kırıklığına uğramıştım. Liseden sonra bir süre bir mağarada yaşlı bir keşişle birlikte sıkı bir şekilde çalıştım. Sonra toplumdaki bazı işlerimi tamamlamak için dağdan ayrıldım. Resmi bir keşiş olmaya hazırlanıyordum.

Harbin’deki Seminer

Bay Li Hongzhi’nin 5 Ağustos 1994’te Harbin’deki seminerine katılmam bir tesadüftü. O seminerde uygulamamla ilgili neredeyse tüm sorularım cevaplandı. Shifu, keşiş olmamıza gerek kalmadan bize, Falun Dafa Buda okulunu öğretiyor. Ayrıca insan dünyasında bir Tathagata’nın meyve konumuna kadar gelişmemize yardım ediyor. Budist yazıtlarındaki kehanetlerde Buda Maitreya’nın, insanları kurtarmak için insan dünyasına geleceğinden bahsedilir. O geldikten ve tüm canlıların karmasını ve acılarını yok ettikten sonra, insan dünyasının ve kozmosun uzun süre barış ve refah içinde kalacağı anlatılır.

Seminerin ilk gününden sonra Falun Dafa’yı uygulamaya karar verdim. Shifu’nun bize Budalığı geliştirmek için anlattığı gerçek Fa, çok yüksek seviyeli kozmik Fa idi. Bu, binlerce yıldır yapılmadı. O zamanlar şunu fark ettim. Shifu insan dünyasına Fa’yı yaymak ve insanları kurtarmak için gelen Buda idi!

Shifu Göksel Gözün Açılması Hakkında Konuştuğunda

Shifu göksel gözün açılması hakkında konuştuğunda alnımı uyuşmuş gibi hissettim. Bütün kafam ağırlaştı ve hissizleşti. İlk başta tüm vücudumda bir sarsılma yaşadım. O an aniden önceki hayatlarımda olan birçok şeyi hatırladım. Birkaç hayatımda keşiştim ve uygulamamla ilgili çok acı çekmiştim. Birkaç keresinde bana uygulamayı öğreten ve beni kurtaran Shifu idi. Shifu bazı yaşamlarında bir Budist görünümündeydi, bazılarında Taoist bir öğretmendi. Fa’yı bu hayatta elde edebilmemin nedeni, bundan önceki hayatımda oluşan kader bağımın devamıydı.

Fa’yı rehber olarak görmeye başladıktan sonra, vücudumdaki siyah karmanın yok olduğunu ve çok hafiflediğimi hissettim. Bir gün eve giderken bisikletim bozulduğunda, kolaylıkla onu eve kadar itebildim. Bunu yaparken kendimi uçuyormuş gibi hissettim ve çok hızlı bir şekilde eve vardım.

Shifu “ikinci bir okul olmaması” ilkesinden bahsettiğinde, ertesi gün tüm Budist yazıtlarını, qigong kitaplarını ve bu okullara ait olan eşyaları elden çıkardım. Sonra alanımın temizlendiğini ve sakinleştiğini hissettim. Fakat diğer okulların bilgileri beni meditasyon sırasında rahatsız ediyordu. Zihnimde o maddeyle konuştum: “Ben sadece Falun Dafa’yı uygulamakta ısrar ediyorum. Başka bir okul istemiyorum.” Kısa bir süre sonra engel yaratan şeylerin grimsi bir dumana dönüştüğünü ve kaybolduğunu gördüm.

Shifu’nun Fa açıklamalarını dinlerken, Falun Dafa’yı daha derinden anlamaya başladım. Aynı zamanda gökyüzündeki bir boyutta, büyük bir aydınlanmış kişi gördüm: Bu Shifu idi. Bir Buda şeklindeydi; altın lotus tahtında oturuyordu. Shifu Fa’yı anlatırken büyük el hareketlerini gösterdi. Mavi saçları vardı ve sarı bir kasaya giyinmişti, cildi altın rengindeydi. Vücudu saran çok büyük bir altın çember vardı. Tüm Dafa öğrencileri o altın Buda ışığının içindeydi. Etrafımızdaki her yerde sayısız tanrılar ve Budalar vardı. Shifu’nun Fa açıklamalarını büyük bir dikkatle dinliyorlardı. O an evrende sadece Shifu’nun sesi duyuluyordu, diğer her şey, sakin bir göl gibi sessizdi.

Seminerde mola sırasında bazı çalışanların ve uzun süredir öğrenci olanların vücutlarının etrafında farklı renklerde ışık çemberleri gördüm. Geliştirdikleri “ölümsüz bedenler” altı ya da yedi yaşındaki bir çocuk gibiydi. Diğer Falun Dafa uygulayıcılarının Buda bedenleri 14 ya da 15 yaşındaydı. Bazı öğrencilerin fiziksel bedeni diğer boyutta beyaz yeşim gibi, saf ve şeffaf görünümdeydi. Bu beni çok şaşırttı. Falun Dafa öğrencileri bu kadar kısa bir sürede bu kadar yüksek seviyelere ulaştılar, diğer okulları çok aştılar. İnanılmazdı! Gördüklerim uygulama yoluna güvenimi güçlendirdi. Ondan sonra Fa açıklamalarını daha dikkatlice dinledim.

Fa açıklamasını dinlerken Shifu her öğrenciye bir Falun yerleştirdi. Sonra Shifu’nun Fa Bedenleri öğrencilerin vücutlarını düzeltti. Seminerin ikinci gününde, Shifu’nun alt karın bölgesine Falun’u yerleştirdiğini hissettim. Daha seminer başlamadan on gün önce, etrafımda altın bir ışık görmüştüm. Sonra o zaman Shifu’nun vücudumu düzelttiğini anladım. Evde egzersizleri uygularken vücudumu düzeltmek için Shifu’nun Fa Bedeni iki ya da daha fazla Fa Bedenine bölünüyordu. Bazen Fa Bedeni çok küçük oluyordu ve benim alanıma girdiği zaman kayboluyordu. Bazen o kadar büyüyordu ki, Shifu’nun Fa bedeninin içinde uygulama yapıyordum. Başımın üstünde daima Shifu’nun Fa Bedeni vardı. Meditasyon yapıyordu veya el hareketleri gösteriyordu.

Shifu’nun Fa açıklamalarını özenli bir şekilde dinlemeye devam ettim. Vücudumun diğer boyutta daha da güçlendiğini ve ana bilincimin daha da net olduğunu hissettim. Kendi boyutumun uzaklığını ve ana bilincimin başrolü oynadığını gördüm. Ayrıca diğer üç yardımcı ruhumu gördüm, ikisi Buda şeklinde ve biri Tao görünümdeydi. Genelde hareketsiz bir şekilde meditasyonda oturuyorlardı. Onların varlıklarını hissedebiliyordum, fakat davranışlarını net olarak algılayamıyordum.

Geçmiş Hayatlarımdan Anımsadıklarım

Seminer boyunca önceki hayatlarımdan anılar ve aynı zamanda o zamanlardaki uygulama sürecim ortaya çıktı. Bir okulda birkaç yaşam boyunca uygulama yaptım. Bir diğerindeki uygulamam bir yaşamda bin yıldan fazla sürdü. Uygulamada sınırsız yalnızlık bir insanı yıkabilir. Aslında birçok uygulayıcı benim gibi tarihi dönemlerde benzer uygulama deneyimleri yaşadılar. Bu yaşamda bizler Dafa’yı elde ettik ve Shifu tarafından kurtarıldık. Bundan dolayı bu yaşamda doğru meyve konumu elde edebiliyoruz. Bu büyük bir şans!

Yanımdaki bir öğrencinin karmayı yok etme durumunu çok şiddetli geçirdiğini gördüm. Diğer boyutlarda geçmiş yaşamında insanlarla yaşadıklarından dolayı çok karma edindiğini gördüm. Diğer hayatlarında canlıları öldürerek de çok karma biriktirmişti. Eğer uygulama yapmasaydı, ciddi bir kanser hastalığı olurdu ve hayatta kalamazdı. Böylelikle ailesi ve arkadaşlarının büyük acılar çekmesine neden olurdu. Falun Dafa uyguladığı için Shifu onun karmasını yok etti ve tüm kötü kader bağını merhametle çözdü. Yüzeyde öğrenci şiddetli karın ağrısı çekiyor ve kendini halsiz hissediyordu. Ağrıları sadece bir gün içindi. Onlar yüzeydeydi, daha çok sembolikti. Sis içinde uygulama yapmak ve farkına varabilmek çok zor. Gerçek uygulayıcılar hasta olmuyor, sadece sayısız canlıya karşı yarattıkları karmayı yok ediyorlar.

“Konuşma Kontrolü” İlkesi

Shifu “konuşma kontrolü” ilkesinden bahsetti. Geçmişte bir keşiş olarak benden “bedeni, ağzı ve düşünceleri” kontrol etmem ve eylemsiz kalmam istendi. Keşişler Buda’ya hayatlarının 30 yılı boyunca ağızlarını kapatmaya ve hiç konuşmamaya yemin ediyorlardı; çünkü konuşurken karma üretiliyordu. Keşişler tüm yaşamları boyunca başkaları onlara karşı nasıl davranırsa davransın, hakarete uğrasalar bile, hiç tartışmazlar ve sessiz kalırlar. Biri onlara vurduğu zaman, sakin kalırlar. Yemek için eğilerek dilenirler, konuşmazlar. Konuşma kontrolü gerçek uygulayıcılar için de çok önemlidir.

Seminere katılan birçok öğrenci farklı devirlerde farklı Budist ve Taoist okulların öğrencileriydi. Geçmişte Shifu ile kader bağı kurmuş olan birçok öğrenci de vardı. Seminere katılan herkesin Falun Dafa ile kader bağı vardı. Shifu o zaman onları bir işaretle işaretlemişti. Bazıları sıradan bilgileri çok aşan, çok yüksek seviyelerden geldiler.

Zaman çok hızlı geçti, 24 yıldır Falun Dafa uyguluyorum. Falun Dafa evrendeki tüm canlıları değiştirebiliyor. 24 yıl önceki eski ben, artık bugün yok. Eski güçlerin yarattığı bu felakette, Falun Dafa yeni bir ben, Fa-düzeltme döneminde bir Falun Dafa öğrencisi yarattı. Daha çabalı ilerleyeceğim ve tarihsel sorumluluğumu üstleneceğim.

Geriye dönüp zor yıllara baktığımızda, her şey geçmişin bir parçası, fakat sonu değil. Sadece Fa-düzeltmesinin yeni süreci başlıyor.


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/25/参加师父在哈尔滨讲法班所见所悟-380817.html

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/6/175529.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.