Beyin Yıkama Merkezleri: Falun Gong Uygulayıcılarını Tutmak İçin Çin'in Çok Direkli Gözaltı Sisteminin Muazzam Hukuk Dışı Şubesi

Çin Komünist rejimi, 1999 yılı Temmuz ayında Falun Gong'a karşı ülke çapında bir kampanya başlattığından beri Falun Gong uygulayıcılarını gözaltında tutmak için hapishaneler, çalışma kampları, beyin yıkama merkezleri ve diğer tesisleri kullandı.

Falun Dafa olarak da bilinen Falun Gong, Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü ilkelerine dayalı manevi bir disiplin ve meditasyon uygulamasıdır. Çin'deki birçok uygulayıcı, Falun Gong'dan vazgeçmeyi reddettiği için son 20 yılda tutuklanmıştır.

Resmi hapishane sistemi, yargılandıktan sonra inançlarını korudukları için mahkum edilen Falun Gong uygulayıcılarını hapse atmak için kullanılıyor. Çin Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2012 yılı itibariyle Çin genelinde 681 hapishane vardı. Bu, Çin mahkeme sisteminin Falun Gong zulmünde lastik bir damga işlevi gördüğüne dikkat çekiyor: bu sadece uygulayıcılara karşı önceden belirlenmiş cezalar vermeden önce gösteri duruşmaları yapma hareketlerini sürdürüyor.

Artık var olmayan çalışma kampı sistemi, yetkililerin, uygulayıcıları yargılamaksızın 4 yıla kadar alıkoymalarına izin verdi. 2009 tarihli Bir BM İnsan Hakları Konseyi raporunda, Çin delegasyonu, çalışma yoluyla yeniden eğitim sistemini “ceza hükmü garanti etmeyen suç işleyen kişilere uygulanan", "diğer ülkelerdeki ıslah hizmetine benzer" olarak nitelendirdi. Raporda, ülke genelinde 190.000 kişiyi tutan 320 çalışma kampı olduğu tahmin ediliyordu.

Çalışma kampları, herhangi bir suç işlememiş vicdan mahkumlarını gözaltında tutmak için sıklıkla kullanıldığından, Çin rejimi uluslararası toplumun artan baskısıyla karşı karşıya kaldı ve 2013 yılının sonlarında sistemi kapattı. Ancak, Falun Gong uygulayıcılarının gözaltına alınması, rejimin o zamandan beri hukuk dışı beyin yıkama merkezlerinin kullanımını yoğunlaştırdığı için ortadan kalkmadı.

Hapishaneler ve çalışma kamplarından farklı olarak, beyin yıkama merkezleri hiçbir yasa veya yönetmeliğe dayanarak kurulmaz. 10 Haziran 1999'da Komünist Parti önderliği ile kurulan ve Falun Gong zulmünü yürütmekle görevli yasadışı bir kuruluş olan 610 Ofisi¹, uygulayıcıları süresiz olarak alıkoyabilecek beyin yıkama merkezleri kurma konusunda tamamen kendi takdir yetkisine sahiptir.

610 Ofisinin direktifi altında, her düzeydeki hükümet, mahalle komiteleri, işletmeler ve hatta okullar, herhangi bir yasal prosedür izlemeden, otellerde veya özel konutlarda bile, istedikleri her yerde beyin yıkama merkezleri kurabilirler. Bu nedenle, beyin yıkama merkezlerinin tam sayısını belirlemek zordur, ya da resmi bir sayım yoktur.

Her ne kadar hukuk dışı ve yasaya aykırı olsa da, beyin yıkama merkezleri Falun Gong uygulayıcılarını genellikle işkence yoluyla inançlarından vazgeçmeye zorlama girişimleri nedeniyle hükümet tarafından iyi bir şekilde finanse edilmiştir. Birçok kolluk görevlisi, işveren ve yerleşim yerindeki topluluklar kendi beyin yıkama merkezlerini kurmaları veya uygulayıcıları mevcut merkezlere göndermeleri için teşvik edilmiştir.

Büyük beyin yıkama merkezleri ağı, Çin rejiminin Falun Gong uygulayıcılarını gözaltına almak için kullanılan çok direkli sistemin kritik bir bileşeni haline geldi. Bu raporda bunun ölçeği, ciddiyeti ve yıkımı ele alınmaktadır.

Büyük, İyi Finanse Edilen Bir Ağ

1999'dan 2019'a kadar Minghui.org makalelerinin kilit kelime araması, “beyin yıkama merkezi” kelimelerinin toplamda 210.000'den fazla göründüğü yaklaşık 65.000 makaleyi döndürdü. Kesin yerleri olmayan bu beyin yıkama merkezlerini kaldırdıktan ve çeşitli isimlerle gereksiz girdileri birleştirdikten sonra, Çin genelinde yaklaşık 3.640 civarında bu kuruluş olduğunu tahmin ediyoruz.

Bu onaylanmış beyin yıkama merkezleri, 26 eyalet ve merkezi kontrollü 4 belediye (Pekin, Tianjin, Shanghai, Chongqing) de dahil olmak üzere 30 eyalet düzeyinde idari birim arasında dağıtıldı. Hebei Eyaletinin en fazla beyin yıkama merkezine (439) sahip olduğu bildirilirken, bunu Shandong (383), Hubei (336), Sichuan (301) ve Jilin (272) takip etti. Diğer sekiz idari birim de üç basamaklı beyin yıkama merkezi sayısı bildirirken, 15 birim çift basamaklı sayılara sahipti. Qinghai ve Ningxia, ondan daha az beyin yıkama merkezinin bildirildiği tek eyalet idi.

Çin'de devam eden sansür ve zulüm göz önüne alındığında, gerçek sayı çok daha yüksek olabilir. Ayrıca, 2013 yılında çalışma kampı sisteminin kaldırılmasıyla, birçok uygulayıcı hem mevcut olan hem de yeni açılan hapishanelere ve beyin yıkama merkezlerine yönlendirildi.

Beyin yıkama merkezleri 610 Ofisinin farklı seviyeleri tarafından başlatılırken, büyük ölçüde finansal teşvik tarafından yönlendirilmekte ve kısmen işverenler tarafından ödenen veya uygulayıcılardan zorla alınan para ile finanse edilmektedir.

Sayısız kaynaktan elde edilen verilere dayanarak, Minghui, beyin yıkama merkezleri ölçeği üzerine 2014 yılında beyaz bülten yayınladı. “Son on beş yılda, gözaltına alınanların işverenlerine uygulanan cezaların yaklaşık 3.37 milyar yuan olduğunu tahmin ediyoruz. Her 'başarıyla dönüştürülmüş' tutuklu için hükümet teşvikleri 226 milyon yuan daha getirdi. Bu, beyin yıkama tesislerinin inşası ve yeniden yapılandırılmasına adanmış tahmini 1,18 milyar yuan devlet tahsisatına ek olarak,” diye raporda belirtildi.

İnanç Yok Etmeyi Amaçlayan Hukuk Dışı Bir Tesis

Hapishaneler ve çalışma kampları, Falun Gong zulmünden önce var olmasına rağmen, beyin yıkama merkezleri, tek amaçlarının, uygulayıcıları inançlarını bırakmaya zorlamak olduğu için benzersizdir. Bu amaca ulaşmak için, beyin yıkama merkezleri genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir.

Keyfi Gözaltı Koşulları

Beyin yıkama merkezlerinde hapsedilme herhangi bir yasal prosedür gerektirmediğinden, uygulayıcılar inançlarından vazgeçmedikleri sürece gözaltında tutulabilirler.

Sichuan Radyo İstasyonu eski çalışanı Bayan Li Xihui, 2006 yılında tutuklandı ve Sichuan Eyaleti, Chengdu Şehrindeki Xinjin Beyin Yıkama Merkezinde yedi yıl boyunca gözaltında tutuldu. Yetkililer gizlice onu 2013 yılında Ziyang Şehrindeki Er'ehu Beyin Yıkama Merkezine transfer etti ve beynini yıkamaya devam etti. Bu yazının yazılması sırasında, serbest bırakılıp bırakılmadığı belli değildi.

Guangdong Eyaletindeki bir diğer uygulayıcı olan 32 yaşındaki Bayan Xie Yu, Falun Gong materyallerini dağıttığı için iki yıl hapis yattıktan hemen sonra, Ocak 2019'da bir beyin yıkama merkezine alındı. Ailesi, yetkililerin, onu beyin yıkama merkezine göndermeye karar verdiğini, çünkü hapis cezasını tamamladıktan sonra inancından vazgeçmeyi reddettiğini öğrendi.

Yüksek Gizlilik

Beyin yıkama merkezlerinin hukuk dışı doğası, operasyonlarını çok keyfi ve gizli bir hale getirmektedir. Örneğin, çalışma kampı sistemi 2013 yılında kaldırıldıktan sonra, Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrindeki bir çok beyin yıkama merkezi, izlenebilirliği ve sorumluluğu önlemek için tesislerde görünen tabela ve logoları kaldırdı. Zaman zaman, bazı tesisler kapatılırken, uygulayıcıların beynini yıkamaya devam etmek için başka yerlere yeni tesisler açıldı.

Hubei Eyaletindeki kadın bir uygulayıcı, inancından vazgeçmediği için Ekim 2018'de tutuklandı. 15 gün boyunca gözaltında tutulduktan sonra, polisler onu doğrudan bir akıl hastanesine götürdüler ve gizli bir beyin yıkama merkezine götürmeden önce, beş gün boyunca orada tuttular. Memurlar başını siyah bir başlıkla kapattılar ve transfer edilmesi sırasında ellerini bağladılar, böylece nereye götürüldüğünü bilmiyordu.

Ailesi nerede olduğunu öğrendi ve gizli beyin yıkama merkezine gitti. Kapıya yaklaşmadan önce otomatik bir ses duydular: “Yaklaşma. Lazerler aktive ediliyor.” Lazerler aniden her yönden geldi ve etraflarını sardı. Onlar hareket ettikçe, ışıklar onları takip etti ve sonunda gitmeye zorladı.

Sonra ailesi, tabela veya kapı levhası olmayan terk edilmiş bir konut olan başka bir yer buldu. Metal kapı kapalıydı. Uygulayıcının adını seslendiklerinde kimse cevap vermedi.

Uygulayıcı daha sonra ailesine, serbest bırakıldıktan sonra, gittikleri ikinci yerde olduğunu söyledi. Personel ailesini duyduğunda gerilmişti. Yetkililerin açığa çıkmasını istemediği gizli bir yer olduğundan, ailesine orada tutulduğuna dair herhangi bir ses çıkarmasına veya sinyal vermesine izin verilmemişti.

Bilinmeyen İlaç Uygulaması

İşkence ve günün her saati izlemeye ek olarak, beyin yıkama merkezlerinde bilinmeyen ilaçların zorla verilmesi de yaygındır. Sağlıklı bir emekli olan Bay Xie Deqing, Sichuan Eyaleti, Chengdu Şehrindeki Xinjin Beyin Yıkama Merkezinde gözaltında tutulduğu yaklaşık 20 gün içerisinde öldü. Ölümünden önce bir deri bi kemik kalmıştı, idrarını tutamıyordu ve aşırı derecede acı çekiyordu. Derisi grimsi renk olmuştu. Bu semptomlar, bilinmeyen ilaçlar verildiği doğrulanan diğer uygulayıcılarınkilerle tutarlıydı. 100'den fazla polis memuru daha sonra yakmak için gece yarısı cenazesinden bedenini zorla almak üzere gönderildi.

Bay Xie Deqing, şüphelenilen bilinmeyen ilaç verilmesi nedeniyle öldü.

Yoğun Beyin Yıkama

Fiziksel sınırlamanın yanı sıra, uygulayıcılar Falun Gong'u karalayan propaganda videolarını izlemeye ve sonrasında düşüncelerini yazmaya zorlanıyorlar. Yazılı raporları, psikologlar tarafından sıklıkla analiz ediliyor ve daha sonra inançlarını yok etmek için yeni stratejiler geliştirmek için keşfedilen zayıflıklarından yararlanıyorlar. Sıklıkla, iş arkadaşları ve aile üyeleri, uygulayıcıları inançlarından vazgeçmeleri için zorlamaya çağırılıyor.

Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrindeki beyin yıkama merkezlerinde, yetkililer her odaya üç kamera yerleştirdi. Üzerlerinde Falun Gong'u karalayan cümleler basılı olan kağıtlar masalara, sandalyelere ve zemine yapıştırıldı. Uyku zamanı olmadığı sürece, odadaki televizyon açık olmalı ve Falun Gong'a doğrudan iftira atan programlar ya da uygulayıcıların iradesini zayıflatmayı amaçlayan diğer programlar yayınlanmalıdır. Uygulayıcıların ayrıca, Falun Gong egzersizlerini yapmaları da yasaktır. Gardiyanlar, bir yemeği bitirme zamanı ve bulaşıklarını nerede ve nasıl yıkadıklarını sınırlamak gibi katı fiziksel kısıtlamalar da koymuşlardır. Bayan Dai Juzhen, 9 Ağustos 2018 tarihinde Wuhan Şehrindeki Haikou Beyin Yıkama Merkezine alınmasından üç gün sonra tıbbi koşullar geliştirmiştir.

Kılık değiştirme ve Aldatma

Beyin yıkama merkezlerinin diğer bir ayırt edici özelliği de kılık değiştirmeleridir. Bu yerler genellikle “yasal eğitim merkezleri” olarak adlandırılır. Yetkililer ayrıca, Falun Gong'u desteklemeyen aile üyelerini, uygulayıcıları giderek ikna etmeye yardımcı olmaları için aldatmaktadır. Bu, Guangxi Eyaleti, Guilin Şehrindeki Bayan Tang Xiaoyan'ın başına geldi: ailesi, 610 Ofisi'nin, merkezin olumlu, gönüllü bir çalışma yeri olduğuna inanıyordu. Fakat Bayan Tang oraya varır varmaz, memurlar, onu dövdüler, işkence yaptılar, gözlerinin önünde her zaman parlak bir ışık tuttular ve onu uykudan ve sudan mahrum ettiler. Bu, Bayan Tang için en az iki kez hayati tehlike oluşturan koşullara yol açtı.

Beyin Yıkama Merkezlerindeki Ölümler

Beyin yıkama merkezlerinde fiziksel ve zihinsel taciz de Falun Gong uygulayıcılarının ölümüne katkıda bulunmuştur. Mevcut verilere göre, 1999 ve 2014 yılları arasında, 3.653 teyit edilmiş Falun Gong uygulayıcısının ölüm vakası arasında 746'sı (%20,4) beyin yıkama merkezlerinde işkence gördü ve 367'sinin (%10) ölümleri orada gerçekleşti.

Guangdong Eyaletinde emekli bir öğretmen olan Bayan Xu Huizhu, Temmuz 2016'nın sonunda tutuklandı ve Huangpu Beyin Yıkama Merkezine alındı. Ağustos ayında serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra öldü. Aynı tesiste gözaltında tutulan bir diğer uygulayıcı, 72 yaşındaki Bayan Wu Yangzhen, 7 saat boyunca ayakta durmaya zorlandı. Bu ve diğer fiziksel istismarlar Bayan Wu'nun kör olmasına yol açtı.

Zulmün Yıkımına Bakış

Falun Gong uygulayıcılarını gözaltına almak için kullanılan birçok tesis türünden biri olarak, beyin yıkama merkezleri, Çin'deki Falun Gong uygulayıcılarına uygulanan zulmün yıkımına bir bakış sunuyor.

Beyin yıkama merkezlerinde kaç uygulayıcının gözaltına alındığına dair verilerimiz olmasa da, beyin yıkama merkezlerinin sayısı ile çeşitli bölgelerdeki ölümlerin sayısı arasında büyük oranda pozitif bir ilişki olduğunu gözlemliyoruz.

Minghui.org tarafından derlenen verilere göre, toplam 4.288 uygulayıcının, Falun Gong'a yapılan zulüm sonucu öldüğü doğrulanmıştır. Bu ölümler tüm Çin’e yayılmıştır ve ölümlerin daha fazla olması ile eyaletlerin beyin yıkama merkezleri de daha fazladır.

Beyin yıkama merkezlerinin Falun Gong uygulayıcılarının ölümlerine nasıl katkıda bulunduğuna dair kesin sonuçlar çıkaramasak da, pozitif korelasyon en azından beyin yıkama merkezlerinin Falun Gong zulmündeki rolünü doğrulamıştır.

Failler de Zulüm Politikasının Kurbanı Oldu

Zulüm doğrudan Falun Gong uygulayıcılarını ve onların Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü'ye olan inancını hedef almasına rağmen, kayıp, uygulayıcıların ve ailelerinin ötesine uzanmaktadır. Ahlaki ve manevi gelişmeyi sürdürenlerin bunu yapmaktan caydırılmasıyla toplumun tamamı bundan olumsuz etkilenmektedir. Zulümdeki failler bile eylemlerinin sonuçlarıyla karşı karşıya kaldıklarından kurban oldular.

Delaware Üniversitesi'nde, Falun Gong uygulayıcılarının kötü üne sahip Masanjia Çalışma Kampında çektiği acılar hakkında bir belgesel olan Masanjia'dan Mektup gösterimi sırasında, birkaç uygulayıcı, gösterimi takiben gerçekleşen bir panel tartışması sırasında kişisel gözaltı ve işkence tecrübeleri hakkında ifade verdi. Bir izleyici, kendilerine zulüm eden yetkililerden nefret edip etmediklerini sordu.

Uygulayıcılar başlarını sağa-sola salladı. “Onlar, tıpkı senin ve benim gibi, başlangıçta masum insanlar olabilirler” dedi bir uygulayıcı. “Ancak zulüm politikası sonucunda, nefret propagandası tarafından aldatıldılar ve daha yüksek ahlâki standartlar ile daha iyi birer vatandaş olmak isteyenlere zulmettiler. Onlar için üzülüyorum çünkü bunu yaparak, sadece hayal edilemez sosyal sonuçlara neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda [kendileri için] ciddi sonuçlarla da karşı karşıya kalıyorlar.”

Veriler, zulme katılan çok sayıda memur ve polis memurunun nispeten genç yaşlarda öldüğünü göstermektedir. Ölüm nedenleri, trafik kazalarından intiharlara ve tedavi edilemeyen hastalıklara kadar uzanmaktadır.

Ölümler tesadüfi görünse de, birçok Falun Gong uygulayıcısı ve aileleri ve destekçileri, faillerin karmik bir ceza aldıklarına inanıyor. Geleneksel Çin kültürüne göre, iyi ve kötü işler buna uygun olarak ödüllendirilir. Yaklaşık 20.000 bu tür ölüm, on milyonlarca uygulayıcıya inançları için zulmedildiği bu süre zarfında, 1999 ve 2019 yılları arasında, Minghui.org'a bildirilmiştir.

Aşağıdaki grafikte, beyin yıkama merkezlerinin sayısı ile farklı bölgelerdeki cezalandırma olaylarının sayısı arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yine, çoğu fail hapishanelerde ve çalışma kamplarında çalıştıklarından, beyin yıkama merkezlerinin hikayenin yalnızca bir parçası olduğu konusuna dikkat çekiyoruz. Bununla birlikte, bu kadar yakın bir oran, beyin yıkama merkezlerinin Falun Gong uygulayıcılarına yapılan zulme derin katılımını göstermektedir.


Not:

1. "610 Ofisi": Özellikle Falun Gong’u zulüm yapmak için kurulmuş bir kurumdur. Çin devletinin bu kuruma verdiği güç ÇKP’nin yönetimindeki, tüm diğer politik ve adli sistemlerin daha üstündedir.


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/19/强制“转化”好人-中共洗脑班知多少%EF%BC%88图%EF%BC%89-384093.html

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2019/3/28/176300.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.