Tarihteki Figürler

 • Tarihsel Figürler: Mozi "Barış ve Sevgi Üzerine Büyük Çin Filozofu"

  Mozi (M.Ö. 470 – 391), Laozi ve Konfüçyüs’ten (M.Ö. 571–479) sonra dünyaya gelmiş ve Savaşan Devletler (M.Ö. 476–221) ve İlkbahar ve Sonbahar (M.Ö. 770–476) döneminde yaşamıştır. O çağ zulmün çok fazla olduğu, karanlık bir devirdi. Mozi’nin gerçek adı Mo Di’ydi. Mozi, coşkulu bir hümanistti.
 • Tarihsel Figürler: Konfüçyüs “Çin Tarihindeki Büyük Bilge ve Öğretmen”

  Zhou hanedanlığının son bir kaç yüzyılında (M.Ö. 1122-222) toplumun gelişmesiyle birlikte insanlardaki bencil istekler de fazlasıyla arttı. Xia, Shang ve Zhou hanedanlığının o ilk dönemlerindeki erdemin yerini kişisel çıkarlar aldı. Bunun doğal bir sonucu olarak devletlerarası çıkar yarışı başladı ve bu da savaşlara yol açtı.
 • Tarihsel Figürler: Laozi “Büyük Aziz ve Taoizmin Kurucusu”

  Laozi, Zhou Hanedanlığı zamanında, Tarih Müzesinin İlkbahar ve Sonbahar Dönemi (M.Ö. 770 – 481) Küratörüydü. Gelenek ve ritüellerin tarihsel altyapılarına aşinaydı ve doğa hakkında kapsamlı bir bilgisi vardı. M.Ö. 520’de Krallıkta İç Savaş çıktığında, Laozi savaşa katılması nedeniyle, görevinden alınmıştı.
 • Tarihsel Figürler: Zhou Dükü “Terbiye ve Merhamet Örneği”

  Zhou Dükü yâda Çince adı ile Zhou Gong, Kral Wen’in dördüncü oğlu ve Kral Wu’nun da erkek kardeşidir. Zhou Dükü, Çin tarihinde merhametli ve inançlı olmaya çocukluğundan itibaren disiplinli bir şekilde başlamıştı. Bundan dolayı diğer kardeşlerinden farklıydı. Shang Hanedanlığını fethetmek için gitmesinde Kral Wu’ya yardımcı oldu.
 • Tarihsel Figürler: Kral Wu “Cennete Saygılı Zhou Hanedanlığının İlk İmparatoru

  Kral Wu (周武王), Zhou Krallığının hükümdarı Kral Wen’in (周文王) oğludur. Kral Wu, tahta çıktıktan birkaç yıl sonra Shang Hanedanlığını (商朝) fethetti ve Zhou Hanedanlığını (周朝) kurdu.(M.Ö.1122-221) Zhou Hanedanlığı, Çin tarihinde önemli bir dönem oldu. Zhou Hanedanlığı, Qin Hanedanlığı (秦朝) tarafından M.Ö.221’de fethedilmeden önce, tam 900 yıl, 37 imparatoruyla hüküm sürdü. Zhou Hanedanlığı, Çin tarihinin en uzun hanedanlığı olmasının...
 • Tarihsel Figürler: Jiang Ziya “Zhou Hanedanlığının Kurulmasına Yardımcı Olan Danışman”

  Jiang Ziya (MÖ. 1152) Zhou Krallığının hükümdarı Wen’in iyiliği ile bilinen danışmanıdır. Jiang Ziya, 32 yaşına geldiğinde Tao öğretileri doğrultusunda yaşayarak kendini geliştirmek ve eğitmek için bir dağda yaşamaya gitti. Shang Hanedanlığı zamanında devamlı bir savaş durumu vardı.
 • Tarihsel Figürler: Kral Wen “Zhou Krallığının Dürüst ve Erdemli Hükümdarı”

  Shang hanedanlığına bağlı Zhou Krallığının Hükümdarı Wen (M.Ö.1152 – M.Ö.1056) erdemle ve iyilik ile ülke yönetme anlayışına sahipti ve bu özelliği ile ün yapmıştı. İnsanlara dürüst ve erdemli, Tanrıya saygılı olmayı öğretti. O sık sık şöyle derdi: “Bir kral insanları iyilikle yönetmeli, yetkililer insanları titizlik ve dikkatle yönetmeli...”
 • Tarihsel Figürler: Yi Yin “ Shang Hanedanlığının Büyük Başbakanı”

  Yi Yin, Shang Hanedanlığının ilk başbakanı olarak 50 yıl boyunca hizmet etti. Yi Yin, nazik karakteri, iyi iktidar bilgisi ve fevkalade yemek yapma yeteneği ile tanınmaktadır. Yi Yin doğduğu esnada büyük bir tufan yaşanmış ve o, Xin Krallığının hükümdarının aşçısı tarafından tufandan kurtarılarak evlat edinilmiş.
 • Tarihsel Figürler: Shang Hanedanlığını Kuran Merhametli Tang

  Xia hanedanlığının son imparatoru Xia Jie tiran olarak tanınırdı. O ve soyluları insanları barbarca bastırıp, çok lüks ve görkemli bir hayatın tadını çıkarmak için pek çok saray yaptırdılar. O zaman, hayvancılık ile uğraşan Shang krallığı büyük bir hızla gelişti. Shang krallığının kralı Tang (aynı zamanda Shang Tang olarak da bilinir) idi.
 • Tarihsel Figürler: Selleri Kontrol Eden Büyük Yu (M.Ö. 2205)

  İmparator Shun’dan sonra imparator olarak göreve Yu (M.Ö. 2205) geldi. Yu, Sarı İmparatorun soyundandı. İyiliği ve yeteneği ile tanınan Yu, selleri kontrol altına alabilecek yollar bulabilecek kapasiteye sahip en yetenekli kişi olarak birçok bakan tarafından imparatora tavsiye edildi. Daha sonra selleri kontrol altına alma görevine atandı.
 • Tarihsel Figürler: Çin Etik Kültürünün Atası – İmparator Shun

  İmparator Shun (M.Ö.2255), Çin halkı tarafından Çin etik kültürünün atası olarak anılır. M.Ö. 5. yüzyıldan çok daha önce İmparator Shun, Çin’in aile ve toplumun çeşitli üyeleri arasındaki sosyal kuralların kurucusu oldu. O, baba ve oğul arasında sevgi, imparator ve bakanları arasında sadakat olması, karı ve kocanın görevi...
 • Tarihsel Figürler: İmparator Yao

  Bir defasında, İmparator Yao, devlet yetkilileriyle birlikte küçük bir kasabayı ziyaret etmiş. Yol üzerinde giderken, sokak ortasında polis tarafından elleri bağlanmış birini görmüş. Yao polise: “Ne yanlış yaptı?” diye sormuş. Polis: “Yiyecek çaldı.” demiş. Yao suçluya: “Niçin yiyecek çaldın?” diye sormuş.
 • Tarihsel Figürler: Sarı İmparator - Çin Uygarlığının Atası

  Çin efsanelerine göre, Sarı İmparator (M.Ö. 2698 – 2598) Çin Uygarlığının barbarlıktan uygarlığa geçişine önderlik etmiştir. Bu nedenle Çinli insanlar Sarı İmparatora (Huang Di) Uygarlığın Atası olarak büyük saygı duyarlar. Sarı İmparator, Shen Nong’dan sonra tüm bölgede istikrarı sağlamak üzere yerine geçmişti.
 • Tarihsel Figürler: Çin Karakterlerinin Doğuşu

  Çin yazı sitemindeki harflerin doğuşu, tarihsel belgelere göre Cang Jie’ye dayanıyor. Sarı İmparatorun resmi tarihçisinin belirttiği bir rivayete göre, Cang Jie’ye olağanüstü yetenekler bahşedilmişti. Cang Jie, eşsiz bir görünüme sahip, yazı yazma kabiliyetiyle doğmuş, aynı zamanda engin bir bilgeliğe sahip bir zat olarak tarif ediliyordu.
 • Tarihsel Figürler: Shen Nong - Tarım ve İlacın Atası

  Fu Xi, evlilik sistemini kurduktan sonra antik Çinlilerin nüfusu birden artmaya başlamış. Bundan dolayı da artık insanlar yeni problemler ile yüzleşmeye başla hale gelmişler. İlk olarak, ne yiyeceklerini ve nasıl yiyeceklerini bilmiyorlarmış. İkinci olarak ise, hastalıkları nasıl tedavi edeceklerini bilmiyorlarmış.