BM

 • Birleşik Krallık Parlementosu Üyesi "Çin Liderlerini Eylemlerinin Yarattığı Uluslar Arası Rezalete …Dikkat Etmeleri İçin Uyarıyorum."

  Cheadle şehrinin İngiliz Parlemento Üyesi Mark Hunter BK Falun Gong uygulayıcılarının 7 yıllık zulmü protesto emek için düzenledikleri basın toplantısına şu bildiriyi yazdı:Falun Gong uygulaycılarına Çin Hükümeti tarafından yapılan zulmü sona erdirmek için düzenlenmiş kampanyayı desteklemek için bu mektubu yazıyorum.
 • Birleşik Krallık Parlemento Üyesi Falun Gong Önergesini Destekliyor

  BK Parlamentosu üyesi Patsy Calton Erken Önerge (EDM) 389’u Falun Gong’u BK Avam Kamarasında desteklemek için müzakereye sundu. EDM’nin müzakereye sunulması bir konuya dikkat çekmenin ve Parlamento’nun diğer Üyelerinin önergeye imzalarının eklenmesi yoluyla destek sağlamanın bir yoludur. Parlamento üyelerinin 97’si desteklerini göstermek için bu önergeyi imzaladılar ve bu rakam 1012 açık önerge arasında en fazla imzayı alan önerge olmuştur.
 • BM: Çin'deki İnsan Hakları Durumu İle İlgili Olarak BM İnsan Hakları Komisyonuna Uluslararası Eğitim Kuruluşunun (IED) Bildirisi

  Uluslararası Eğitim Kuruluşu / İnsani Yasa Projesi(IED) 2001 tarihinden beri, Çin'deki Falun Gong uygulayıcılarının durumu ile ilgili ciddi endişelerini gündeme getirdi. Falun Gong, zihinsel ve bedensel uygulamaları içeren ve binlerce yıldır Çin kültürünün bir parçası olmuş ama Çin Komünist Partisi'nin ilk zamanlarından itibaren vahşi bir şekilde bastırdığı bir çeşit kendini arındırma uygulamasıdır. Oysa 1970'lerde, Çin'li insanların sağlıklarındaki gözle görülür düzelmenin bir parçası olarak, Çin otoriteleri şu anda "qigong" olarak yeniden adlandırılan kendini arındırma uygulamalarının Çin kültürüne girmelerine izin vermiştir.
 • Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Falun Gong Uygulayıcılarına Yapılan İşkence ve Zulmü Araştırmak Üzere Çin'e Gitti

  Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Edward McMillan-Scott Çin'de insan hakları ile ilgili durumu araştırmak üzere 21 Mayıs'ta üç günlüğüne Çin'e gitti. Orada diplomatlar, eğitimciler, uzmanlar, sivil toplum örgütleri ve işkence gerçeğini bilen Pekin'deki Falun Gong uygulayıcıları ile görüştü. McMillan-Scott, Falun Gong'un Çin toplumu üzerinde inanılmaz bir rol oynadığını belirtti. Anavatan Çin'de pek çok Falun Gong uygulayıcısı ile tanışmış olmaktan çok memnun olduğunu söyledi. Onların tecrübelerini dinledikçe sadece onlar için değil inandıkları şey yüzünden zulüm gören herkes adına üzüntü duyduğunu söyleyen McMillan-Scott, Çin'in geleceğindeki en önemli unsurun insanların hemen Çin komünist partisi üyeliğinden çıkmaları olduğuna inandığını belirtti.
 • Avrupa Komisyonunda Organ Kaçakçılığı Hakkında Harekete Geçilmesi Önerildi

  Avrupa Komisyonunun ikinci oturumu 10-13 Nisan 2006 tarihleri arasında Strasbourg'da düzenlendi. Komisyonun 11 temsilcisi son dönemde halka yansıyan Çin Komünist partisinin Falun Gong uygulayıcılarının canlı şekilde organlarını gasp etme suçu hakkında bir oturum düzenlenmesi için öneri vermek üzere harekete geçti ve aynı zamanda Çin hükümetinden tüm çalışma kamplarını uluslararası delegasyonların bağımsız incelemesine açmasını talep etti.
 • Birleşmiş Milletler Genova'da Komünizm ve Demokrasi Semineri Düzenledi

  Birleşmiş Miletler İnsan Hakları Komisyonunun Genova'daki 57. yılık toplantısı sırasında, uluslararası bir inanç kuruluşu tarafından komünizm ve demokrasi semineri düzenlendi. Birçok kuruluş semineri katıldı. Ünlü Rus yazarı Bay Marejko, Xinhua (Çin Haberi Ajansı) eski habercisi Bay Bao Zhang Wu, İsviçre'de okuyan Çinli bir öğrenci ve The Epoch Times'in habercisi Bay Grangier davet üzerine toplantıda konuşma yaptılar.
 • Uluslar arası Af Örgütünün Yıllık Raporu Falun Gong'a Çin'de Aralık Verilmeksizin Zulüm Yapılmasını Eleştiriyor

  Çin, en fazla sayıda infazın rapor edildiği ülke unvanını halen koruyor. Rapor şöyle diyor "Mağdurların haklarını korumak için etkinliği olan çok az sayıda koruyucu önlem mevcutken çok sayıda insan adil olmayan yargılamalar sonucu infaz edilmekte. UAÖ’nün tahmini rakamları 2004 sonuna kadar en az 3,400 kişinin infaz edildiğini ve en azından 6000 kişinin de ölüme mahkûm edildiğini gösteriyor. Bayan Khan, Çin'de işkence sonucunda gerçekleşen ölümlerin intihar olarak kayıtlara geçirilmesi nedeniyle "gizli ölüm cezasının" gerçek rakamlardan çok daha yüksek olduğuna inandığını söylüyor. Rapor, "Mart ayındaki Ulusal Halk Kongresinde bir üst düzey üyenin ifadesine göre, Çin'de her yıl 10,000 dolayında kişinin infaz edildiğini söylüyor."
 • Cenevre: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Toplantısı Sırasında Çin Rejiminin İşlediği Vicdan Suçları Ortaya Kondu

  7 Temmuz 2005, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun 61. toplantısı sırasında, Falun Gong İnsan Hakları Çalışma Grubu, Birleşmiş Milletler Amerika San Diego Bölümü ve Uluslararası Eğitimsel Gelişim – İnsancıl Yasa Projesi ile birlikte "Vicdana Karşı Suçlar – Çin Hükümetinin Falun Gong'a Zulmü” adı altında bir forum açıldı. Forumun amacı geçmiş beş yıldan beri devam eden Çin'deki Falun Gong zulmünü ortaya çıkarmaktır.
 • Cenevre: Fotoğraf Haberi - BM İnsan Hakları Komisyonu Sırasında Falun Gong Zulmünü Açığa Çıkarmak

 • Kadınlar İçin Uluslararası Örğütü’nün Temsilcisi Falun Gong Uygulayıcılarının Aile ve Çocuklarına Zulmetini Kınıyor

  Çin'de, Falun Gong uygulayıcı olan aileler acı çekiyorlar. Falun Gong, 1992 yılında kurmuş, doğruluk, merhamet ve hoşgörü preseplere dayandığı bir Çin ruhsal hareketitir ve onun inananlar egzersizlerle hem zihin hem de ruhsal yenilemeyi elde ediyorlar. 1999'da Falun Gong uygulaması yasaklandı. Arkadan yapılan şiddetli zulmü aileleri hem işkence edildi hem de parçalandı. Diğerler henüz çok genç yaşındaykan işkenceden öldürüdüler. 2001 senede, ancak yeni altı ay doldurduğu bir erkek çocuğu, uygulayıcı olan annesiyle gözaltına alındı ve çalışma kampıya götürüldüler. Ve kampta bu çocuk ve onun annesi şiddetli dövmeden öldüler.
 • Birleşmiş Milletler Uluslar arası İşkence Kurbanlarına Destek Gününde Çek Senatör Daniel Kroupa Falun Gong'a Desteğini İfade Etti

  Bizim sessizliğimiz dünyanın neresinde olursa olsun insan haklarının suistimal edilebileceği anlamına gelmemelidir – buna Rusya, Küba ve Çin dâhildir. Çek Cumhuriyeti olarak Falun Gong uygulayıcılarını selamlar, işkence ve zulmü durdurmak için gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ederim.
 • Chen Aizhong'un Ailesinin Istırabı Birleşmiş Milletlerde İlgi Odağı Oldu

  Kanun dışı öldürme çalışma grubu ile kanun dışı tutuklama özel görev kuvvetinde uzman olan Asma Jerry, Çin hükümetine Chen Aizhong'un ailesinin başına gelenler hakkında acil başvuru göndermiş olmasına rağmen ne yazık ki Chen Aizhong'un aile üyeleri ölüme mahkûm edilmiştir. Bunların arasından Chen Hongping bir buçuk yıl süren işkenceye maruz kalarak 110kg'dan 50kg'ye düşmüş ve 5 Mart 2003'te ölmüştür. Çin'de meydana gelen vakalar sayıca BM'in kapasitesini oldukça aştığı için BM özel olarak Çin vakalarını takiple görevli bir uzman tayin etmiştir. Çin'de Falun Gong uygulayıcıları politik ve diğer sebepler nedeniyle zulümden aslan payını almaktadır. Sonuç olarak Falun Gong'a yapılan zulmü durdurabilecek her tür çözüme özellikle ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Bayan Falun Gong Uygulayıcısının Kadınlara Karşı Uygulanan Şiddet Uygulamalarıyla İlgili UNHRC'ye Delil Sunması

  6 Nisan'da Birleşmiş Milletlerin dağıttığı basın bildirisinde, UNHRC şiddet görmüş kadınlarla ilgili ve çocukların hakları konusundaki görüşmeler üzerine soruşturma açılmasına karar verildi. Basın bildirisinde Dünya vatandaşları derneğinin bir üyesi olan Bayan Kaneko, Çin'de Bir Falun Gong uygulayıcısı olduğundan dolayı, 548 gün boyunca Jiang'ların grubu tarafından kaçırılmasını ve hapsedilmesini anlattı. Kaçırılma süresi boyunca çeşitli polis istasyonlarında, hapishanelerde, hastanelerde ve zorunlu çalışma kampları arasında getirilip götürülmüş. Değişik şekillerde acılara maruz bırakılmış, bileklerini kanatacak biçimde kelepçelenmiş ve yemek borusuna tüp sokularak beslenmesi zorunlu kılınmıştı.
 • Almanya Çin'deki İnsan Hakları Uygulamalarını Kınanmasını Kararlılıkla Destekler

  Almanya bunu kararlılıkla destekleyecektir. Çin ve Küba'nın bu karar tepkileri aşırı ve çirkindir. Çin birçok uluslar arası insan hakları anlaşmalarının imzalamış ve bu anlaşmalara uymayı kabul etmiştir. Bütün uluslar birbirlerini izlemelidir. Alman Hükümeti yerel insan hakları durumuna dikkat etti. Almanya sadece diğer ülkelerin insan hakları uygulamalarını izlemez, kendi içinde de bir takım izleme sistemleri mevcuttur. Örneğin geçenlerde Frankfurt polis memurları yasanın kendilerine verdiği yetkilerin dışında hareket ettikleri için eleştirildi.
 • Birleşmiş Milletler Dünya Vatandaşları Derneği Temsilcisi: "NGO'lar ile Falun Gong Uygulayıcılarının Dayanışmalarının Çin Hükümetinin Tavrının Değişmesinde Katkıda Bulunacağını Umuyoruz"

  Çin Hükümeti uluslararası kanuna uymamakta ve farklı yollara başvurarak Komisyonun Falun Gong hakkında söz etmesini engellemeye çalışmaktadır. NGO’lar ile Falun Gong uygulayıcılarının dayanışmalarının Çin Hükümeti’nin tavrını değiştirmede katkıda bulunacağını umuyoruz ve yeni Çin liderinin geçmişteki yanlışlığı tekrarlamayacağını umuyoruz. Çin’in insan haklarındaki gelişmesinin ilk belirtisine tanık olabilmek için İnsan Hakları Komisyonunun yakından takip edilmesi çok önemlidir.