Antik Hikayeler

 • Antik Çin Hikâyeleri: İyiliksever ve Cömert Bir İmparator

  İmparator Xiaowen, Güney ve Kuzey Hanedanlıkları Dönemi sırasında (420-589 M.Ö.) Kuzey Wei Hanedanlığının altıncı imparatoruydu. O iyiliksever, terbiyeli ve diğerlerine karşı yardımsever olma gibi olağanüstü eğilimlere sahipti. Dört yaşındayken, babası İmparator Xianwen kötü bir hastalığa yakalandı. İmparator Xiaowen kendi ağzı ile babasının yarasından irini emdi. İmparator Xianwen, Budizm öğretilerinden ve sakin yaşamaktan hoşlandı, dünyadaki işlere ve servete çok az takıntısı vardı. O xiulian uygulamak için sıkça sarayı terk etmeyi düşündü. Bu yüzden o, “Ben sürekli olarak ilk çağda üne ve servete karşı ilgisiz olarak yaşamayı istedim.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Kısa Süren Kayıp Uzun Süreli Kazanca Yola Açar

  Kuzey Song Hanedanlığı döneminde Zeng Shuqing adında bir kişi vardı. Bir defasında Batı Nehri bölgesinden bir miktar kilden yapılmış ürün satın aldı ve kuzey bölgelere götürüp satmayı planladı. Birden kuzey bölgesinde kıtlık başladığını duydu ve seyahatini iptal etmeye karar verdi. Tam o sırada bir kişi onu ziyarete geldi ve elindeki malları satın almak istedi. Satış işi bitince, Zeng o kişiye bu malları ne yapacağını sordu. O kişi de “Ben bunları kuzey bölgesine götürüp satmayı planlıyorum.” diye cevap verdi. Zeng bunu duyar duymaz hemen, “Ben de ilk başta aynı şeyi yapacaktım. Fakat kuzeyde kıtlık başladığını duydum.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Dürüstlük En Değerli Şeydir

  Tao Siwong, Nansong Hanedanlığı (1127-1279) döneminde Hangzhou Şehrindeki Qiantang Kentinde yaşadı. Boyacılık işi ile uğraştı, ağırbaşlı ve lüks bir yaşam sürdü. Bir gün, Bay Tao Siwong dört milyon değerinde madeni para ile eflatun çimen satın aldı. Ticaret ile uğraşan başka bir adam onun dükkânına geldi ve o eflatun çimenin sahte olduğunu söyledi. Bay Tao Siwong ona inanmadı. Çimeni test etti ve hepsinin gerçekten sahte olduğunu anladı. Diğer adam, “Merak etme, bu eflatun çimen ile hala kumaş boyayabilirsin. Ondan sonra boyadığın kumaşı daha küçük dükkânlara düşük fiyatla satabilirsiniz.” dedi.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Bir Bütün Olarak Birlikte Çalışmak

  Güney-Kuzey Hanedanlığı döneminde, Kuzey-batı bölgede Xianbei azınlığı tarafından kurulan Tuguhun adında bir krallık vardı. Acai bu krallığının imparatoru idi. Acai çok hastalandığında, bütün oğullarını yanına çağırdı ve her birine bir tane ok vermek istedi. Ondan sonra küçük oğlu Mu Liyan’a, “Lütfen bir ok getir ve onu kır.” dedi. Mu Liyan kolayca oku kırdı. Acai dedi ki, “Lütfen on dokuz tane ok getir ve onları kır.” Mu Liyan bu defa bohçaladığı okları kıramadı. Acai, “Artık anlayabilir misiniz? Bir tane oku kırmak çok kolaydır, fakat bir bohça ok zor kırılır. Hepiniz bir bütün olarak çalıştıkça krallığımız sağlam kalacaktır.” dedi.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Zorluklara Dayanmak

  Guangde Kentinin yöneticisi Zhao Cishan, Fang Yagong’un dedesi idi. Fang Yagong küçük iken, bir akşam ders çalışırken soğuğa dayanamadı ve ayaklarını ısıtmak için biraz kömür aldı. Bunu görünce, Zhao Cishan torununa dedi ki, “Sen bu kadar genç bir öğrencisin, daha fazla gayretli ve dayanıklı olmalısın. Bu kadar ufak bir soğuğa nasıl dayanamıyorsun? Sarayda bir devlet lideri karlı bir gün bile tan vaktinden önce imparatorun gelmesi için sıra halinde beklemek zorlundadır. Sen kaçınılmaz soğuk havaya dayanmaya çalışmalısın. Eğer insan gençken rahat bir yaşam isterse, o yaşlanana kadar kesinlikle rahat yaşamaz.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Erdemli İmparator Jia Wang

  Zi Zhi Tong Jian’a (Büyük Tarihi Politik Yazıları) göre, Sui Hanedanlığı döneminde Qi Eyaletinde Jia Wang adında bir komutan vardı. O, birkaç askerlerle Can Li ve diğer 70 suçluya başkente kadar eşlik etme emri aldı. Tüm suçlular zincirle bağlandı. Onlar dağları tırmandılar ve nehirlerden geçtiler. Sayısız zorluktan sonra, en son Niao Yang adında bir şehre vardılar. Jia Wang onlara dinlemeleri için emir verdi. Tüm suçlular yol kenarlarında iki veya üç kişilik gruplar halinde yattılar. Herkes çektiği zorluklar hakkında şikâyet etti. Onlara eşlik eden askerlerin hepsi de yorgundu. Jia Wang onlara baktı ve onların çektiği zorluklara daha fazla dayanamadı.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Mahkeme Lideri Fakir Olmaktan Rahatsız Olmadı

  Konfüçyüs, “Bir beyefendi fakir olmaktan rahatsız olmamalıdır.” dedi. Bunun anlamı bir beyefendi, fakir olduğunda huzurlu olmalı ve iyi karakterini kaybetmemelidir. Gao Yun, Kuzey Wei Hanedanlığı döneminde yaşadı, Saray Mahkemesinde “Zhongshuling” isimli yüksek bir devlet lideriydi. O tıpkı bahsedildiği gibi fakir olduğunda huzurlu kalabilen bir centilmendi. O dönemde, Kuzey Wei Hanedanlığındaki Saray Mahkemesinde çalışan liderler maaş kazanmazdı. Genellikle, Gao Yun dışındaki diğer tüm liderlerin hepsinin kendi malı vardı. O çok fakirdi ve sıkça oğullarının dağlardan topladığı tahtalar sayesinde kazandığı para ile yaşıyordu.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Konfüçyüs Tanrıya İnandı

  Konfüçyüs kendi fikirlerini yaymak için birçok ülkeye seyahat etti. Bir defasında Wei Ülkesindeki Kuang Şehrinden ayrılıp Chen Ülkesine gitti. Kuang Şehrindeki insanlar Lu’nun yüzünden Konfüçyüs’ü yanlışlıkla Yang Hu ile karıştırdılar. Konfüçyüs gerçekten Yang Hu’ya benziyordu. Yang Hu daha önce Kuang Şehrine saldırmıştı ve Kuang şehrindeki insanlar bu yüzden Yang Hu’dan nefret ediyorlardı. Dolayısı ile Konfüçyüs’ü ve öğrencilerini gördüklerinde durdurup etraflarını çevirdiler. Konfüçyüs, “Zhou ülkesinin Kralı Wen yeni öldü ve bu ülkenin kültürel sisteminin düzeltilmesi benim üzerime düştü." dedi.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Rahatlık Zehirli Şaraptan Daha Kötüdür

  Antik Çin’de Dongjin Hanedanlığı sırasında, Ponyang eyaletinde yaşayan Bay Tao Kan çok ünlü bir saray mensubuydu (317-420). Savaşlar sırasında aldığı terfilerle, Jinzhou’da çok yüksek bir resmi göreve atanmıştı. Bu aynı zamanda etrafındaki bazı insanların onu kıskanmasına ve iftiraya uğramasına neden olmuştur. Bu yüzden rütbesi elinden alınmış, Guangzhou bölgesinde çok uzakta bir yere tayin edilmiştir. Bay Tao Kan’ın Guangzhou’da yapacak çok az işi vardı. Ama yine de yaşam standartlarını düşürmedi ve boş zamanların rehavete kapılmadı. Her sabah çalışma odasından avluya yüz tuğla taşırdı ve akşam aynı tuğlaları geri taşırdı.
 • Antik Çin Hikâyeleri: İyi Kalpli Ve Yüksek Ruhlu Ol, Daima Diğerlerini Düşün

  Zhang Zhichang, Kuzey Song Hanedanlığı döneminde (960-1127) yaşadı. İyi kalpli, merhametli ve cömert biriydi. Bir şey yaparken her zaman ilk olarak diğerlerini düşündü. Zhang Zhichang İmparatorlara Özel Fakültede okudu. Eski feodal Çin’de bu okul merkezi yetkili kişiler yetişmek içindi, antik Çin’in eğitim sisteminde en yüksek ve en saygı duyulan kurum olarak kabul edildi. Zhang Zhichang orada okurken ailesi bir kişiden ona on liang (yaklaşık 17.6 ons) altın götürmesini istedi. Fakat bir gün Zhang Zhichang dışarıdayken, onunla aynı odayı paylaşan kişi Zhang’ın çantasını açtı ve altını aldı.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Tapınakta Kendini Geliştiren Bir Yöneticinin Etkisi Binlerce Kilometreye Kadar Uzanır

  Lexi, Chunqiu Döneminde (M.Ö.770-M.Ö.476) Song ülkesinin başbakanıydı. O aynı zamanda Zihan Zi olarak da bilinirdi. İyi kalpli, yüksek ruhlu bir kişiydi ve ahlaki karakterini geliştirme üzerine çok odakladı. Chu ülkesi Bay Shi Yinchi’yi, Song ülkesine büyükelçi olarak gönderdiğinde, Zihan ona kendi evinde bir hoş geldin töreni düzenledi. Büyükelçi Shi Yinchi, Zihan’ın evinin güney tarafındaki çitin yamulduğunu ve batı taraftaki komşusundan Zihan’ın bahçesine su geldiğini fark etti. O bunun neden böyle olduğunu sorduğunda, Zihan şöyle cevapladı, “Evimin güney tarafındaki komşum bir ayakkabıcıdır.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Prensiplere Ciddi Olarak Dikkat Etmek ve Erdemi Biriktirmek

  Wei Shiju, antik Çin’in Beiwei Hanedanlığı döneminde yaşadı. Bir sene hasat kötüydü ve sonuç olarak tahıl fiyatı fırladı. Fakat Bay Wei Shiju kendi tahıl deposunu açtı ve diğer satıcıların yarı fiyatına pirinç sattı. Kentteki birçok fakir insan onun desteğinden dolayı açlıktan ölmekten kurtuldu. O bir defasında diğer kişiye şöyle dedi, “Ben kötü geçen hasat yılında yarı fiyata mal sattım, bu iyi geçen bir senedeki tam fiyata eşitti. Az kazanmama rağmen bir şey kaybetmedim.” Wei Shiju prensiplerin kazançtan daha önemli olduğunu düşündü ve kriz döneminde diğer kişileri kurtardı.
 • Antik Xiulian Uygulaması Hikâyeleri: Alçakgönüllülük

  Bir zamanlarda Japonya’da ünlü bir Budist keşiş vardı. Bir gün, kendisini ziyarete gelen bilgini kabul etti. Bu bilgin kendini çok beğenmişti, durmadan konuşup, keşişe aydınlandığı şeyleri anlatmaya çalıştı. Keşiş sabırla dinledi ve aynı zamanda bilgine çay doldurdu. Çay çoktan fincanı dolmuştu fakat keşiş hala doldurmaya devam etti ve çay o fincandan dışarıya çıktı. Bunu görünce, bilgin hemen, “Çay dışarıya çıktı!” dedi. Keşiş nazik bir şekilde kendi kendine dedi ki “Oh, bu çay fincanı çoktan doldu, o zaman daha fazla doldurulmaz.” Çok zeki olan bu bilgin gerçeği hemen kavradı. O kendinden hoşnut ve kibirli davranışını hemen düzeltti.
 • Antik Çin Hikâyeleri: İmparator Kangxi; Sade Yaşamı Nesiller Boyu Takdir Edildi

  İmparator Kangxi tüm Çin’e hükmeden Qing Hanedanlığının ikinci imparatoruydu. O sade bir yaşam sürdü. “Ben günde iki defa yemek yiyorum ve arada hiçbir şey yemiyorum” dedi. Birçok Çinli imparator ölümsüzlüğü çok istedi ve sonsuz yaşamı elde etmek için ilaç ya da başka yollar bulmaya çabaladı. Bir defasında bir kişi İmparator Kangxi’ye hediye olarak Uzun Yaşamı Elde Etmenin Sırları ve İksir kitabını verdi. Kangxi onu okumayı reddetti.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Yüksek Erdemli Kişiye Saygı Duyduğunda Düşman Uzaklaşır

  Çin’de Savaş Ülkeleri döneminde (Zhao’guo, 475M.Ö.-221M.Ö.), Jin Ülkesinden Wei Ülkesine taşınan Duan Ganmu isimli bir adam vardı. O çok yüksek erdeme sahip ve halk tarafından çok fazla saygı duyulan bir kişi idi. Wei ülkesinin kralı Wenhou her zaman Duan Ganmu’nun evinin önünden geçerken bile ona selam veriyordu. Wenhou’nun koruması bir gün, “Siz o adama neden selam veriyorsunuz?” diye sordu. Wenhou, “Bu Duan Ganmu’nun evi değil midir? Bay Duan Ganmu çok yüksek erdeme sahip bir kişidir, ben ona selam vermemeye nasıl cesaret edebilirim?” diye cevapladı.