Seviyeler Hakkındaki Düşüncelerim

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Birkaç gün önce Fa'yı çalışırken, 'seviye' kelimesini geçmiştekinden farklı olarak kavradım. Daah sonra Fa’yı çalıştığım her defa zihnimde bu kelimeyi gözümün önünde getirdim. Bu konuyu daha derin düşünüyordum. Sebebi, seviyemi yükseltmem gerektiğinden mi? Belki de Shifum bana bir şeyler söylemek istedi. Yoksa uygulamamda bir sorun mu var?

Bunu Fa’yı temel alarak ciddi bir şekilde de düşündüm. Fa-düzeltmesi sürecinde Dafa uygulayıcıları hangi düşüncelere sahip olmalı? Belki Shifu düşüncelerimin saf olduğunu yâda seviyemi yükseltmem gerektiğini gördü. Bir gün Fa’yı çalıştığım sırada kalbimin aniden sonsuza kadar açıldığını hissettim. Düşüncemdeki değişikliği kelimelerle tarif edemem, sadece önümde yayılan sayısız yaşama baktığımı biliyordum. Sanırım, Dafa bana kendi dünyamı göstermek istedi. Ama uygulama durumum o alanda nasıl yansımaktaydı?

Fa’dan biliyoruz, üç diyar Fa-düzeltmesi için yaratıldı, canlılar Fa için üç diyara geldiler ve Dafa uygulayıcılarının görevi Shifu'ya Fa-düzeltmesinde yardım etmek ve tüm canlıları kurtarmak. Tüm evrendeki Fa-düzeltmesinden dolayı, tüm canlılar Fa ile bağa sahipler ve aşağıya indiler. Birçok reenkarnasyondan dolayı karmaşık belirlenmiş bağlantılar var. Shifu’nun Fa-düzeltmesini ve Dafa uygulayıcılarının kişisel uygulamaları, evrendeki yaşamları insan dünyasında tekrar yansıtıyor. Dafa uygulayıcıları arasında önceden ayarlanmış karmaşık bağlar, sıradan insanlar ve Dafa uygulayıcıları arasında ve sıradan insanlar kendileri karmaşık bağlantılar sergilenmektedir. Dafa uygulayıcıları olarak benim düşüncem bakış açımız ve hareketlerimizdeki neden ve etki çok önemli ve sıkı bir şekilde Fa’yı çalışmaya dayanmaktadır.

Uygulayıcılar arasında anlaşmazlıklar ve çatışmalar varsa ilk düşüncemiz Dafa uygulayıcısı olduğumuz ve aynı göreve sahip olduğumu olmalı. Dafa bizi geçmişteki tüm borçlarımızı uyum içinde çözmek bir araya getirdi. Tüm engeller ve boşluklar yok edilmeli, kötülük bize zarar ve rahatsızlık vermemeli.

Uygulayıcılar ve sıradan insanlar arasında sorun yaşadığımızda, ilk olarak Dafa uygulayıcısı olduğumuzu ve iyi ve kötü arasında karmik ilişkilerin yazgılı yaşamları kurtarmanın yanında bir hiç olduğunu hatırlamalıyız. Dafa bizi bir araya getirdi. Yaşamları kurtarmaya engel koyarak, kötü faktörlere izin vermemeliyiz. Uygulayıcılar engelle karşılaşınca, hemen zihnimizde Shifu Li Honghzi'nin öğrencileri olduğumuzu, hiç kimsenin bizi kontrol edemeyeceği ve zarar yada engel yaratamayacağını hatırlamalıyız. Tabiî ki tüm bu düşünceler Fa’dan iyi bir anlayıştan ve içini aramadan gelmelidir. Dafa her şeyle ve gelecek evrenle de uyum içinde, çünkü onlar birbirine bağlılar. Evrendeki tüm varlıkların kendi dünyalarındaki Fa'nın standardına uymak ve Dafa ve evrenle uyumlu olmalılar. Hiçbir sınır olmamalı. Aynen insan vücudunu geliştirmedeki gibi, meridyenler hepsi birbirine bağlı ta ki tek bir meridyeni oluşturana kadar.

Tüm konuştuklarımı geliştirerek yapıyorsam, Fa'yı ilk sıraya koyuyorsam, uygulayıcılardaki sorunu Fa'ya olan kader bağını kutsal olarak görürsem ve güven ve insan kurtarmaya çok önemsersem sanki çatışmalar ve insani takıntılar yok oluyor. Bunun sonucu uygulama durumuma yansıyor, problemlere bakışım ve düşünce seviyem daha öncekinden tamamen farklı bir hale geliyor.

Örneğin; bir uygulayıcı bana kendimi ve diğer uygulayıcı hakkında bir şeyler söyledi. Duyduklarım öyle olmadığını biliyordum ama bir şey söylemedim ve gülümsedim. Sadece 'Dafa-uygulayıcılar tek bir beden. Uygulayıcılar arasında herhangi bir çatışmanın huzursuzluk çıkarmasını istemem. Ben uygulayıcıların Fa ile olan kader bağının değerini biliyorum. Bu olaydan dolayı uygulayıcıların arasında engel çıkmasına izin vermem ve Dafa uygulayıcılarını uygulamasını engelleyen tüm kötü faktörleri yok ederim. Onlardan etkilenmiyorum.” diyerek doğru düşünceler yolladım. Bu uygulayıcı ile Fa bakış açısından düşüncelerimi paylaştım. Ona uygulamamızla ilgili olmayan ve zararlı herhangi bir şeyi söylememeli ve yaymamalı, bunun gibi şeylerden oluşan bir çevre yaratmamalı ve kelimelerimizi geliştirmemiz gerektiğini söyledim. Bu olay küçük görünmesine rağmen daha önce muhtemelen daha farklı bir şekilde davranacaktım. Olayı tüm uygulayıcıların önünde anlatarak kendimi savunurdum, arkalarından onların hakkında konuşur ve haksız muamele gördüğünü düşünürdüm.

Proje koordine esnasında uygulayıcıların arasında doğan sorunlar hakkında düşünmeme sebep oldu. Eğer ilk sıraya Fa'yı koyarsak ve üç işe en büyük önemi verir ve kişisel kazanç ve kayıpları hesaplamazsak daha yüksek bir seviyeye yükselir ve sorunları çözmek için yepyeni bir yol buluruz.

Yukarıdakiler uygulayıcı arkadaşlarla paylaşmak istediğim kendi uygulama seviyemdeki anlayışımdır. Lütfen yanlışlarımı gösterin!

Çince metin: http://minghui.ca/mh/articles/2011/9/6/由境界想到的-246273.html
İngilizce metin: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/9/28/128381.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.