Türk Kökenli Bir Alman Bayanın Falun Gong Zulmüyle İlgili Çin Büyükelçisine Kınama Mektubu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Sayın Büyükelçi:

Biz, Berlin Kadın Çalışma Salonunun üyeleri olarak tarafsız bir şekilde diğer inanç ve görüşler arasındaki diyalogları arttırmak ve kültürel bir birliktelik oluşturmak ve geliştirmek için çalışıyoruz. Geçenlerde Falun Gong hakkında bir konuşma dinledik. Bu konuşma Budizm ve Konfüçyanizm ile bağlantılı olduğundan, Falun Gong ve Çin rejimi arasındaki bugünkü siyasi çatışma da bize anlatıldı.

Çin vatandaşlarına karşı küçük düşürücü ve insanlık dışı hareketleriniz hakkındaki konuşma bende derin bir tiksinti ve dehşet uyandırdı.

Kültürel çeşitlilik topluma sadece canlılık kazandırır. Bir ülkedeki yasaklar, zulümler, işkenceler ve cinayetler, sizin ülkenizde dâhil, herhangi bir ülkenin mevcut toplumsal ve ahlaki doğrularını kaybetmesine neden olacak bir durumdur.

Aynı zamanda böylesi insanlık dışı davranış, azınlığın açık bir tehdit haline gelmesinden değil, sizin azınlıktan korkmanızdan ve çeşitliliği paylaşmadaki yetersizliğinizden kaynaklanmaktadır. Sizin buna cevabınız önüne geçilemeyen acımasızlık ve cinayet oldu.

Bu adaletsizliktir.

Bu hareketleri yapan insanlar ahlaksızdır!

Davranışınız kabul edilemez ve dayanılmazdır!

Zulmü ve cinayetleri hemen durdur!

Bu mektup öfke dolu bir protestoyu ifade etmektedir,

Deniz Güvenç

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a37399-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.