Almanya: Falun Dafa Uygulama Tecrübeleri Paylaşım Konferansı Aralık Ayında Başarıyla Düzenlendi

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Almanya Falun Dafa Uygulama Tecrübeleri Paylaşım Konferansı 28 Aralık 2012 tarihinde Bavyera’ya bağlı Bad Kissingen kasabasında düzenlendi. On üç Falun Gong uygulayıcısı konferans sırasında kendi uygulama tecrübelerini paylaştı.

Uygulayıcılar Bad Kissingen’deki 2012 Almanya Falun Dafa Uygulama Tecrübeleri Paylaşım Konferansında uygulama deneyimlerini paylaşırken

Çin’e telefon ederek gerçeği açıklarken xinxing’i geliştirmek

Almanya’dan Çin’e telefon ederek gerçeği açıklama grubuna katılan bir düzine uygulayıcı ortaklaşa yazdıkları bir yorum ile bu süreç içinde yazgılı yaşamları kurtarırken xinxing’lerini nasıl geliştirdiklerini paylaştılar. Aramalara katılan hemen hemen herkesin aşması gereken ilk engel korku, -dalga geçilme korkusu, karşı tarafı ikna edecek sözleri bulamama, azarlanma vb.- oldu. Ama uygulayıcılar yazgılı yaşamları kurtarmak için doğru düşünceleri sayesinde bu korkularının üstesinden geldiler. Ayrıca uygulayıcılar telefon etmeye cesaretleri olmadığında kötü faktörlerin kendilerine engelleme yarattığının da farkına vardılar. Uygulayıcılar bu takıntıları kırmayı başardıkları anda bu korkuları artık onlara daha fazla engel yaratamadı ve bu sayede daha yüksek seviyelere ulaştılar. Tüm bunların ardından uygulayıcılar artık telefon görüşmeleri yapmaktan korkmuyorlar.

Telefonla arama yapma sürecinde, kıskançlık, rekabet ve şöhret takıntısı birbiri ardında su yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle polisi ararken, rekabet ve kin duyguları kolayca yüzeye çıkmakta. Bu takıntıların yavaş yavaş giderilmesi ile yapılan aramaların etkileri de gittikçe daha iyi olmaya başladı. Hatta bazı polisler, telefonda Çin Komünist Parti ve bağlı kurumlarını dahi kınadı.

Politikacılara gerçekleri açıklarken tek beden oluşturma

Hamburg’dan beş uygulayıcı geçmiş altı yıl boyunca politikacılara gerçekleri açıklamayı güçlendirme süreci ve tek beden oluşturmak için önyargı, kavramlar ve bencilliği nasıl giderdiklerini anlattılar. Politikacılar ile görüşmelerde, sadece diğerlerine anlatmak istedikleri dışında, diğer kişiye neyin gerekli olduğu, ne yapmak istediği dâhil ilk olarak başkalarını düşünmeyi öğrendiler.

Bir uygulayıcı, o zamanlar politikacılar hakkında karşı sadece kendilerini düşünen, şöhret ve şehvet peşinde koşan, halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile ilgilenmedikleri gibi bir düşünceye sahipti. O bir uygulayıcı olarak kendisini onlardan daha iyi biri olarak görüyordu, bu yüzden politikacıları hor görüyordu. Politikacılara gerçeği açıklamak için yaptığı ilk birkaç deneme başarılı değildi. Bu, onun yaşamları kurtarmasında o kadar büyük bir engel haline geldi ki, en sonunda aslında politikacılar için kendisindeki hoşgörü eksikliğini anlamasını sağladı.

Diğer bir uygulayıcı, iki uygulayıcı arkadaşı ile Falun Gong’u tanıtmak üzere bir haber hazırladılar. Bunu yaparken herkes iş bölümü yaptı. Bu uygulayıcı Falun Gong’a yapılan zulüm hakkındaki gerçeği ve Falun Gong’un masumiyetini açıklamaktan sorumluydu. Ama diğer iki uygulayıcı onun bölümüne de el attı. Uygulayıcı, diğer ikisinin konuyu yeterince kapsamlı ele alamadıklarını hissetti. O çok fazla üzerine odaklandı ama sonuçların ancak iyi bir koordinasyon sayesinde elde edilebileceğini biliyordu. Bu yüzden diğer iki uygulayıcının da başarılı olması için doğru düşünceler yollamaya başladı. Onları destekleme ve tamamlama arzusu sonucu her şey düzelmeye başladı. Sonunda, seyirciler Falun Gong’a oldukça ilgi duymaya başladı, bu uygulayıcı da diğer iki uygulayıcının yaptıkları temelinde konuyu genişleterek daha derin bir şekilde Falun Gong hakkındaki gerçekleri açıkladı.

Uygulayıcılar sonra üçünün hazırladığı bu haberde ana rolü bu uygulayıcının oynadığının fark ettiler. Birinin iyi yapmadığı yeri, diğerleri desteklemişti. Birbirleri olmadan bu kadar başarılı olamazlardı, çünkü kimse bir diğerinden daha iyi yâda daha kötü değildi. Bu yüzden, kıskanılacak hiçbir neden yoktu.

Parti kültürünü ortadan kaldırmak

Anakara Çin’den Almanya’ya gelen birkaç uygulayıcı, kendi içlerinde Çin Komünist Partisi kültürünü tespit etme ve ondan kurtulmaları hakkında konuştu. Yaşlı bir Çinli uygulayıcı, gençken Japonlara karşı nefreti kışkırtma, “Amerikan Emperyalistleri” ile savaşma ve bu düşmanlar ile mücadele etmek için en kurnaz ve şeytani araçları nasıl kullanacaklarını yansıtan anakara Çin yapımı birçok film izlediğini anlattı. Aynı zamanda, bu filmlerin çok iyi olduğunu hissederek, tekrar tekrar izlemeye devam etti. Almanya’ya geldikten sonra, Fa’yı ve Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum kitabını okuması sonucu zihnini sakinleştirebildi. O, kötü partinin kirle dolu büyük fıçısı içinde büyüdüğünü ve bu rekabet takıntısının kan ve kemiklerine kadar işlemiş olduğunu fark etti. Örneğin, koordinatörün performansını gördüğünde, “Bu koordinatörün seviyesi bile benim kadar iyi değil, gerçekten çok düşük” diye düşündü. Sonra bu hissin aslında parti kültürünün aşıladığı rekabet ve kıskançlık takıntısı olduğunu fark etti.

İki çocuk sahibi bir bayan uygulayıcı zamanında büyük bir firmada müdür oldu. Parti kültürü yüzünden, tam zamanlı bir ev hanımı haline geldiğinde ise kendini her zaman çocukları ve ev işleri arasında sıkışıp kalmış gibi hissetti. Yeteneklerini sonuna kadar kullanamadığını düşünüyordu. Kendini oldukça yorgun ve üzgün hissetmekteydi. Ama NTDTV’nin dokuz daldaki yarışmalarının tanıtımı sırasında, geleneksel Çin kültürünü uygulama yoluyla, antik zamanlarda ev hanımlarının görevinin “kocalarına hizmet etmek ve çocuklarına öğretmek” olduğunu anladı. Antik dönemden günümüze çağlar boyunca isim yapmış birçok ünlü, kral ve bakanın bulunmakta ve onlar sadece iyi bir anne yâda eşin aracılığı ile bu başarıya ulaşmışlardır. Ancak Parti kültürü, kadının geleneksel değerini düşürdü ve erkek ile kadının mücadele etmesini savundu, bu da hayatın akışına ayak uyduramadığı için bir kadın ve anne rolünde mutsuz olmasına neden oldu. O bu ortamın sabırsızlığını gidermesini sağladığını fark etti. Uygulama içinde meşgul ama karışık olmadan, koşulsuz kendi içine bakmalı, merhametli ve hoşgörülü olmalıydı. O, “Kendi kabiliyetlerime göre istediğim yapmalıyım” düşüncesinin yanlış olduğunu düşündü. Ayrıca, insanlar ve çevre ideal değilken bilinçsizce çatışmacı olmanın bir tür rekabet olduğunu da fark etti.

Öğretmene gerçeği açıklamak için bencilliği bırakmak

Çinli bir doktora öğrencisi, doktora hocasına gerçeği nasıl açıkladığını anlattı. Uygulayıcının hocası her zaman onun yaptığı işe hayranlık duyardı ama beklenmedik bir anda ve önemsiz bir konuda uygulayıcıdan oldukça memnuniyetsizlik duydu ve hatta ona daha fazla yardım edemeyeceğini söyledi. Bu, bir yanlış anlamaydı ve uygulayıcı hatası olmamasına rağmen, hiçbir şeyin tesadüfen meydana gelmediğini fark etti. O, kendisinde herhangi bir boşluk olup olmadığını düşündü. Üç yıl boyunca, arkadaşlarına ve yardımcı hocasına Falun Gong hakkındaki gerçekleri açıklamıştı ama hocasına bunu yapmamıştı. Uygulayıcı, hocasına gerçeği anlatırsa, hocasının yanlışlıkla bilimsel araştırmalar yapmayıp, daha ziyade diğer işlere odaklandığını düşünmesinden korkmuştu. O, bencilce kişisel çıkarlarını korumak için diğer insanların milyonlarca yıldır beklediği fırsatı görmezden geldiğine aydınlandı.

Daha sonra hem hocasına Falun Gong zulmünü ayrıntılı bir şekilde tanıtan uzun bir mail yazdı hem de onunla yüz yüze konuştu. Hocası onu anladı ve zulüm karşıtı çalışmalarına destek verdi. Uygulayıcı hocasının ardındaki yazgılı yaşamların ne kadar endişe duyduklarını kavradı. Onlar buy olla onu uyardılar ve dikkatini çekerek, onlara gerçeği açıklama zamanının geldiğini anlattılar.

Fa’yı okumak ve ezberlemek yoluyla iyileşme

Bir Alman uygulayıcı, Fa’yı okuma ve ezberleme deneyimini paylaştı. Uygulamanın ilk birkaç yılı içinde Fa çalışma kalitesini çoğunlukla garanti edemezdi. Fa çalışma gruplarında okuma yaparken sık sık uykulu hissetmekte ve sık sık okuduklarını hatırlayamıyordu. 2010 yılının başında uygulama durumu çok kötüleşti ve kendini çok yorgun hissetti. Bir gün sanki hiç enerjisi kalmadı ve işten sonra kendini çok yorgun hissetti. Gerçeği açıklarken, kelimelerinin ardında herhangi bir enerjinin olmadığını hissetti. Onun sözleri gerçekten başkalarını etkilemiyordu.

Üstat son makalelerinde, Fa’yı çalışmaya daha fazla önem verilmesini vurgulamaya başladı. Bu yüzden uygulayıcı Fa’yı okumaya ve ezberlemeye başladı. Sadece bir yâda iki paragrafı okumuş olmasına rağmen Fa çalışma kalitesinin açıkça arttığını hissetti. Fa’yı ezberledikçe, bu paragrafın içeriğini ve yapısını hatırlıyordu. Birçok prensibi daha önce defalarca okumasına rağmen ancak ezberlemeye başlamasının ardından onları kalpten anlamaya başladı. Sınavlar ve anlaşmazlıklarla karşılaştığında ve egzersizler sırasında dikkati dağıldığında ilkeleri hatırlayıp tekrar edebildiğini söyledi.

Gerçeği açıklarken söylediklerine çok fazla dikkat edilmemesi korkusu ortadan kayboldu. Sık sık sözcüklerinin diğer boyuttan yansıdığını hissetti. Yapması gereken tek şey onları yüksek sesle söylemek oldu. Geçmişte gerçeği açıkladıktan sonra insanlar genellikle şüpheyle dolu kalırdı. Ama şimdi bir sürü kişi onu dinlemek için istekli ve Çin’deki zulüm hakkında itirazlarını dile getirdi.

Bu uygulayıcının çalışma ortamı da değişti. İnsiyatifi ele alarak yaptığı şeyler neticesinde verimliliği de büyük ölçüde gelişti. Artık daha iyi ücret almak için yeni bir iş bulmak istedi ama kendi işini de yaptı. Onun meslektaşlarında da büyük değişiklikler görüldü. Geçmişte, meslektaşlarının yüzleri asıktı ve depresif ve yorgun görünüyorlardı. Hatta enerji dolu patron bile sık sık esniyordu. Şimdi ise birçok meslektaşı artık daha fazla kendini bitkin hissetmiyor, hatta işin olumlu yönleri hakkında konuşuyorlar. Bir meslektaşım, “Siz her zaman çok mutlusunuz. Bu Falun Gong’u uygulayan insanlar çok mutlular anlamına gelir.” dedi.

Sonuç

Fa konferansının ardından birçok uygulayıcı aynı duyguyu paylaştı: Fa konferansında paylaşılan hiçbir yazı kesinlikle yazar hakkında değildi. Bunun yerine, her konuşmacı, Fa’yı onaylama sürecinde, Fa ilkelerine göre kendilerini geliştirirken nasıl içlerine baktıklarını paylaştı. Dinleyen uygulayıcılar da, uygulamalarındaki boşlukları bulmak için kendi içlerine baktılar. Herkes oldukça etkilendi ve birçok şey elde ettiklerini hissettiler.

Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/31/二零一二年德国法会成功召开(图)-267215.html
İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2013/1/7/136998.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.