Yüzeysel Görüntü ve Asıl Sebep

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

İnsanlar genellikle gözüyle gördüğü yüzeysel şeylere odaklanır, çünkü moleküllerden oluşan insanın gözleri sadece moleküllerden oluşan yüzeysel dünyayı görebilir. Fakat gözle görülmeyen faktörler bazen tam olarak en önemli faktörlerdir, çünkü çoğu zaman gerçek anlamda rol oynayan şeyler derin seviyelerdeki faktörlerdir. Örneğin, bir Buda heykelini herkes görebilir, fakat gerçekten rol oynayan Buda heykelindeki Fa Bedenidir. Başka bir örnekte “Kaiguang”dır. Yüzeysel işlerin hepsi kolayca öğrenilir ve yapılır, mesela Buda heykelinin içine bazı kutsal yazıtların küçük bir kopyasını herkes koyabilir, fakat gerçek rolü oynayan kutsal yazıtları doğru bir zihin ve büyük bir dikkat ile okumaktır, herkes kutsal yazıtları okuyabilir, hatta bazı kişiler çok daha akıcı bir şekilde okuyabilir. Fakat bu sadece yüzeysel görüntüdür, asıl önemli olan kişinin kalbinin sakin olup olmadığı ve zihninin doğru olup olmadığıdır.

Bu tıpkı uygulayıcıların işleri yapması gibidir. Herkes işler yapıyor, fakat elde edilen sonuçlar birbirinden çok farklı oluyor. Neden? Çünkü uygulayıcılar işleri yaparken diğer boyutta onlara ait farklı seviyelerdeki olağanüstü yetenekler de etkiliyorlar. Örneğin bir uygulayıcı eliyle bir varlığı yakalarken, asıl rol oynayan, bu uygulayıcının diğer boyuttaki elidir, yani onun diğer boyuttaki olağanüstü yeteneği çalışıyor. Mesela gerçeği açıklarken, asıl olarak bir uygulayıcının yüzeysel güzel ve mantıklı ifadesi değil, onun uygulama sırasında geliştirdiği enerji sıradan insanın ardındaki kötü faktörleri yok edebilir ve ancak şeytani kötülük tarafından kontrol edilmeyen kişi bizim bu boyutumuzda gerçeği dinleyebilir ve uygulayıcının söylediklerini kabul edebilir.

Bu tıpkı egzersizleri sürekli yapan fakat hastalığı bir türlü iyileşmeyen bazı uygulayıcılar gibidir. Neden? Çünkü o uygulayıcı hastalığı tedavi etme düşüncesini bir türlü bırakamadı. Yüzeysel olarak o da diğer uygulayıcılar gibi üç işi yapıyor, hatta herkesten daha aktif bir şekilde yapıyor. Fakat bunların hepsi yüzeysel görüntüdür, esas kriter onun iyileşme düşüncesini bırakıp bırakmadığıdır. Aslında eğer bu uygulayıcı gerçekten bu düşünceyi bırakabilirse, onun hastalık durumu çok kısa bir süre sonra ortadan kaybolabilir, çünkü onun xingxing’i istenilen standarda ulaşmıştır ve bu durumda bir daha engelleme ile karşılaşmasına izin verilmez. Eski güçlerin engellemeleri var olmasına rağmen, eğer bir uygulayıcının xinxing’i gerçekten istenilen standarda ulaşırsa, o durumda kim tekrar gelip engelleme yaratabilir. Eski evrendeki ilkeler bile bunu kabul etmez ve engelleyici faktörler hemen yok edilir.

Fa-çalışmaya bir örnek vermek gerekirse, birçok uygulayıcı günde ya da haftada kaç sayfa veya kaç konuşma okuduğu ile kendisinin Fa’yı ne kadar çalışmış olduğunu değerlendirir, yani bir kişinin Fa-çalışmasının iyi ya da kötü olduğunu, okumanın miktarıyla kararlaştırır. Aslında bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Okuma miktarı sadece yüzeysel bir görüntüdür, okuma miktarının çoğalması bir uygulayıcının xinxing’ini yükseltemez. Kişi gerçek anlamda içine bakarak arayabilirse, öğrendiği Fa’ya göre kendi takıntılarından vazgeçebilirse ve Fa’nın ilkelerine göre düşünüp hareket edebilirse, kişinin xinxing’i ve seviyesi ancak o zaman yükselebilir. Daha ciddi olarak konuşacak olursak, eğer bir uygulayıcı sadece Fa’yı çalışıyor, fakat xinxing’ini geliştirmeye önem vermiyorsa ve bir olayla karşılaştığında Fa’ya göre düşünüp hareket edemiyorsa, o zaman kişi sadece okumak için okuyor olur, o kadar.

Xiulian uygulaması, asıl olarak kişinin düşüncesini geliştirmektedir. Gerçek anlamda kişinin xinxing’inin yükselmesi üzerinde çabalamak gerekir, gerçekten sık sık kendi eksiklerini bulmak ve durmadan daha yüksek seviyelerdeki standartlar ile kendine karşı katı olmak, durmaksızın xinxing’i yükseltmek, işte bu gerçek anlamda xiulian uygulamaktır.

Yukarıdakiler benim kişisel uygulama tecrübemdir. Eğer Fa’ya göre uygun olmayan bir şey varsa, lütfen merhametle düzeltin.

Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/10/表象和实质-267594.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.