Geleneksel Çin Sanatları: Pekin Operası (2)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Pekin Operasının Karakterleri

Pekin Operasında Sheng (erkek), Dan (kadın), Jing (erkek), ve Chou’yu (erkek ve kadın) olmak dört temel karakter kategorisi vardır. Her karakter daha ayrıntılı alt kategorilere ayrılabilir.


Sheng, yani Lao Sheng, (imparator, kral, vezir gibi olumlu, ergin orta yaşlı erkek karakter) ve Xiao Sheng (genç erkek karakter) diye ikiye ayrılır.

Dan, Qing Yi (asil ailelerden gelen orta yaşlı bayan karakter), Wu Dan (dövüşçü kadın karakter) ve Hua Dan (genç kız ya da toplumun alt tabakalarında yaşayan kız karakteri) olarak bilinir.

Jing, “Hua Lian” (boyalı yüzlü) adlı kişilik, tabiat özellikleri birbirlerinden farklı olan erkek karakterleri temsil eder.

Lao Sheng kategorisindeki Mo, yaş bakımından daha büyük, sersem kafalı ve toplumun alt tabakasında yaşayan yaşlıları simgeler. Burnuna beyaz boya sürülen Xiao Hualian, Jing karakterindeki Da Hualian ve Er Hualian ile birlikte “Üç Hualian” diye adlandırılıyor.

Chou (Xiao Hualian), çoğu zaman toplumun alt tabakasında yaşayanları ve halk arasındaki güldürücü kişilikler kapsıyor.

Pekin Operasının Yüz Tipleri


Pekin Operasındaki oyuncuların yüzleri belli renklerle boyanır. Bunlar operanın yüz tipleridir. Bu renkler rollerin kişilikleri, karakterleri ve yazgılarını ifade eder. Yüzü kırmızı renkle boyanmış karakter hak, adalet, doğruluk, dürüstlük, sadakat, bağlılık ve fedakârlık gibi olumlulukları; siyah boyanmış olanı cesaret, yüreklilik, kuvvet, kahramanlık, meydan okuma, sertlik, gayretlilik ve dinçlik, yüzleri mavi ve yeşil renklerdeki karakterler dikkatsizlik, ilgisizlik, kayıtsızlık, ihmalkârlık, düşüncesizlik, sabırsızlık, acelecilik, acemilik, kabalık, edepsizlik, gözü peklik gibi özellikleri, yüzü sarı ve beyaza boyanmışlar gasp, zorbalık, baskı, kurnazlık, şeytanlık, hilecilik, vurgunculuk ve dolandırıcılık özelliklerini altın ve gümüş renkli yüz tipleri ise gizem, esrarengizlik, anlaşılmazlık ile Tanrı, put, ilahi varlık, ruh, canavar ve şeytanı ifade ederler.
Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.