Tayvan: Tıp Uzmanları ve Politikacılar Çin’deki Organ Toplama Uygulamasını Sona Erdirmek İçin Çözüm Fikirlerini Paylaştılar

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Çin’deki canlı Falun Gong uygulayıcılarından organ toplama suçlarını öğrenmek ve durdurmaya yardımcı olmak Tayvan’ın güneyinde yeniden bir odak halinde geldi. Geçenlerde halk sağlığı karar vericileri ve tıp uzmanları, çeşitli tıbbi dernek liderlerinin katıldığı forumlarda, uzmanlar arasında bu konudaki bilincin arttırılmasına yönelik plan önerileri üzerinde görüş alışverişi gerçekleştirildi. Politikacılar, uluslararası insan hakları akımını takip etmek ve organ turizmini durdurmak için kendi üzerlerine düşeni yapacaklarını belirttiler.

Tainan Şehri Belediye Başkanı Bay William Lai, Bay Matas ile yaptığı görüşme sonrasında organ turizmini durdurmak için harekete geçeceğini belirtti ve “Bay David Matas’a katılıyorum ve onun tavsiyelerini ele alacağım. Hem Tainan Şehri hem de merkezi hükümet, uluslararası insan hakları standardını takip etmelidir.” dedi. Bay Matas, ünlü bir insan hakları avukatı ve Çin’deki organ toplama uygulaması üzerine bir uzmandır.

Kaohsiung Hemşireler Derneği Başkanı Bayan Pan Chun-mei, Çin’deki organ toplama konusunu kuruluşun eğitim ve öğretimlerinde konuyla ilgili bilinçlendirme gerçekleştirmeyi planlamakta. Tayvan Uluslararası Organ Nakli Bakım Derneği yönetim kurulu üyesi Dr. Chou, Çinli insanlara yardım ederek Çin Komünist Partisi (ÇKP) üzerindeki baskıyı arttırmayı önerdi.

21-25 Kasım tarihlerinde sırasıyla, Kaohsiung’daki Ulusal Sun Yat-sen Üniversitesi ve Ulusal Cheng Kung Üniversitesinde “Tıbbi Güvenlik ve Uluslararası Organ Turizmi Akımı Mevzuatı” konulu iki forum gerçekleştirildi. Her iki şehirde Tayvan’ın güneyindeki en önemli şehirlerdir.

Forumlara, aynı zamanda organizatör konumundaki Tayvan Uluslararası Organ Nakli Bakım Derneği ve Kaohsiung Tıp Derneği dâhil dokuz tıp kuruluşu katıldı ve David Matas forumların özel konuk konuşmacısı oldu. Forumlara çok sayıda tıp uzmanı ve kamu sağlığı karar vericileri de katıldılar.

21 Kasım 2013 tarihinde Kaohsiung’daki Ulusal Sun Yat-sen Üniversitesinde “Tıbbi Güvenlik ve Uluslararası Organ Turizmi Akımı Mevzuatı” konulu forum düzenlendi.
Tainan Şehri Belediye Başkanı Bay William Lai (sağda), ünlü insan hakları avukatı ve Çin’deki organ toplama uygulaması üzerine uzman olan Bay David Matas (solda) ile bir araya geldi.

Halkı Bilinçlendirmeli ve ÇKP İle Suç Ortaklığı Yapmamalı

Kaohsiung Hemşireler Derneği Başkanı Bayan Pan Chun-mei, hemşirelerin eğitimine Çin’deki organ toplama konusunu dâhil ederek konu hakkında onları bilinçlendirmeyi planlıyor.

Kaohsiung Hemşireler Derneği Başkanı Bayan Pan Chun-mei öğrendikleri karşısında şok oldu ve “Bugün Çin’e giden hastaların gönüllü olmayan vericilerden -ki bunların birçoğu Falun Gong uygulayıcıları- yasadışı olarak elde edilen organları aldıklarını öğrendim. Bir devlet kar elde etmek amacıyla insanlarından organlarını topluyorsa ve insan haklarına hiç önem vermiyorsa, bu korkunç bir şeydir. İnsanların güvenliğinin garantisi yoktur. Onlar haber verilmeksizin öldürülebilirler.”

“Tayvan’daki birçok hekim gerçek durumu bilmiyor ve hastalarına organ nakli için Çin’e gitmelerini tavsiye ediyorlar. Onlar ÇKP’nin canlı organ toplamam uygulaması hakkındaki gerçekleri öğrendiklerinde şok olacaklardır. Bugünkü bilgiler tüm tıp personelinin vicdanını uyarmalıdır. Halkında bu konunun farkında olması gerekir. Ancak yine de eşleşmiş bir organ almakta istekliyseler bile ÇKP’nin işlediği suçların ortağı haline gelmemelidirler. Organ kaynakları net bir şekilde takip edilmelidir. Ben Kaohsiung Hemşireler Derneği başkanı olarak, hemşirelerin eğitim ve öğretiminde bu konudaki bilincin arttırılmasını teşvik edeceğim.” dedi.

Canlı Organ Toplama Uygulamasının Failleri Adalete Teslim Edilmeli

Jinekolog Cheng Chong-chi, foruma katıldıktan sonra, “Bir hasta bir hafta içinde organ olabiliyorsa, bu kan tipi uyumunun daha önceden yapıldığını göstermektedir. Bunun için organların idam edilen mahkûmlardan değil, Falun Gong uygulayıcılarından geldiği anlaşılabilir. Falun Gong uygulayıcılarından canlı organ toplama, insanlık dışı ve ahlaksızlıktır. Faillerin bir an önce adalete teslim edilmeleri gerekmektedir.” dedi.

ÇKP’nin Acımasızlığını Durdurmaya Yönelik Tutarlı Baskı Uygulanması Çağrısında Bulunuldu

Tayvan Uluslararası Organ Nakli Bakım Derneği yönetim kurulu üyesi Dr. Chou, canlı organ toplama acımasızlığını durdurmaya yardım etmek için ÇKP üzerinde tutarlı bir baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Tayvan Uluslararası Organ Nakli Bakım Derneği yönetim kurulu üyesi olan Dr. Chou, canlı organ toplama vahşeti ile ilgili ÇKP’ye yönelik kalıcı baskı yapılması çağrısında bulundu, “Hepimizin bu konuya dikkat göstermeli ve konu çözülüp, ortadan kalkana organ naklindeki tüm adımlar açık ve ulaşılabilir olana kadar Parti üzerinde baskı uygulamalıyız.” dedi.

Tayvan Uluslararası Organ Nakli Bakım Derneği Başkanı Dr. Hu Nai-wen, “Herkesin canlı organ toplama uygulaması ile ilgili bugün öğrendiği bilgileri bu suçu durdurmaya yardım etmek ve bu iyi kalpli grubu korumak için çevrelerindeki insanlar ile paylaşacaklarını umuyorum.” dedi.

Bir Adım İlersini Düşünmek

Forumların amaçlarından biri de Tayvan’da zaten yapılmış olan organ turizmini yasaklayan yasaların düzenlenmesi ve bir adım daha hızlandırılmasıdır.

Tayvan Yasama Meclisi Üyesi Yuan, Sağlık Bakanlığı için yasal olarak bağlayıcı Organ Nakli İle İlgili Bütçe Kararı 22 Kasım 2012 tarihinde oylandı.

Sağlık Bakanlığı, yurtdışında organ nakli yaptıracak hastaların sağlık sigortası ödemeleri için yapacakları başvurularda (cerrah tanımlama dâhil) nakli yaptırdığınız hastane bilgileri ve organ kaynağının bağlı olduğu ülkedeki önemli sağlık kurumları ve hekimlerince kayıtlı olmasını talep etmektedir.

Hekimlerinin yanı sıra halkında bilinçlendirilmesi ve hükümetin organ nakli turizminin yasaklanmasını yönelik yasalar çıkarması, Çin’deki zorla organ toplama uygulamasını durdurmaya yardımcı olacaktır. Organ karaborsasına olan yoğun talep, Çin’deki faillerin yüksek karlar elde etmek için Falun Gong uygulayıcılarından zorla canlı organ toplama suçuna katılmaya teşvik etmektedir.

ÇKP’nin Falun Gong uygulayıcılarını kişiliksizleştirmeye yönelik bu zulüm politikasında, hem askeri ve yerel hastanelerdeki doktorlar hem de yargı sistemleri, bu vahşette birlikte çalışmaktadır.

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2013/11/29/143432.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.