Fransa: ÇKP Başkanının Ziyareti Sırasında Paris’teki Çin Büyükelçiliği Önünde Miting Düzenlendi

Birkaç gün önce Fransa’nın Lyon şehrinde düzenlenen mitingin ardından Falun Gong uygulayıcıları 27 Mart 2014 tarihinde Paris’teki Çin Büyükelçiliği önünde bir miting daha gerçekleştirdiler. Bu mitingler, Çin Komünist Partisi (ÇKP) lideri Xi Jinping’in ziyareti ile çakıştı ve uygulayıcılar bu fırsatla Falun Gong zulmünün ana faillerinin adalet önüne çıkarılması çağrılarını yenilediler.


Falun Gong uygulayıcıları 27 Mart’ta Çin Büyükelçiliği önünde Parislilere seslendiler.

Faaliyet sırasında konuşan Fransa Falun Dafa Derneği başkanı Bay Alain Tang, “ÇKP başkanı Xi Jinping’in Fransa ziyareti sırasında Çin Büyükelçiliği önündeki bu mitingi gerçekleştirebilmek büyük önem taşımaktadır. Bizler Sayın Xi’yi –Jiang Zemin, Luo Gan, Zhou Yongkang, Zeng Qinghong ve Li Lanqing dâhil- ana faillerin adalet önüne çıkarmaya ve Çin’de Falun Gong’a karşı yürütülen zulmü durdurmaya çağırıyoruz.”

“Bugüne kadar en az 3,745 kişinin zulüm yüzünden yaşamlarını kaybettiği doğrulandı. Yüz binlerce uygulayıcı hapishanelerde, akıl hastanelerinde, çalışma kamplarında ve beyin merkezlerinde alıkonulmaktadır.” diyerek sözlerine devam etti.

Zorla Organ Toplamaya Karşı Doktorlar Kuruluşunun (DAFOH) Fransız temsilcisi Dr. Harold King de, Çin’deki masum insanlardan zorla organ toplanmasına derhal bir son verilmesi çağrısında bulundu. Dr. King’e göre, Çin’de gerçekleştirilen organ nakillerinde kullanılan organların hemen hemen tamamı mahkûmlarından ki, bunların büyük çoğunluğunu öncelikle Falun Gong uygulayıcıları olmak üzere vicdan mahkûmlarından gelmektedir. Onlar temel tıp etiği ihlal edilerek organları için öldürülmektedir.

Bay Tang, ÇKP’nin işlediği suçları dünyaya açığa vurma ve zulme bir son vermek için çabaların sürdürüleceğini söyledi.

“Batılı ülkelerin ekonomik ve diplomatik yollarla gerekli baskıları uygulayarak ÇKP’nin insanlığa karşı işlediği bu suçları kınayarak önlemesi gerekir.” diyerek konuya dikkat çekti.

27 Mart’taki miting ÇKP’nin baskıları yüzünden Paris Emniyet Müdürlüğü tarafından bir gün önce 26 Mart’ta faaliyetin düzenlenmesini reddetmesi ile yaklaşık gerçekleştirilemiyordu.

Fransa’daki Falun Dafa Derneği, Paris İdare Mahkemesine (Tribunal Administratif de Paris) acil müracaatta bulunması üzerine 26 Mart öğleden sonra bir oturum düzenlendi.

Yargıç Doumergue, Paris Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan yasaklama kararının yasadışı ve ifade ve toplanma özgürlüğünün ihlali olduğu hükmünde bulundu. O, emniyet müdürlüğünden yasağı geri çekmesini ve Fransa Falun Dafa Derneğine 1,500 Euro tazminat ödemesini hükmetti.

Falun Dafa Derneği ve İçişleri Bakanlığı ile aynı zamanda bir kopyası da Paris Emniyet Müdürüne iletilen mahkeme kararında, Falun Gong uygulayıcılarının Xi Jinping’in Fransa ziyareti sırasında Çin Büyükelçiliği önünde miting düzenlemesinin önemi ve anayasal hakları olduğu doğrulandı.

Aşağıda mahkeme kararından alıntı yer almaktadır:

“Davacı derneğin iddialarının haklı olduğu […] bu reddetme, protesto özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün açıkça ve ciddi bir şekilde yasadışı ihlalidir; bu nedenle uygulamanın askıya alınmalıdır; Polis şefi ceza ve tedbir dayatmalarına ihtiyaç olmadan yukarıda açıklanan koşullar doğrultusunda talep edilen protestoya izin vermelidir;”

(Altıncı karar):

“6. Davanın koşulları göz önüne alındığında, bu durumda kaybeden taraf olan, Devletin, Fransa Falun Dafa Derneğine İdari Yargı Kanunun L.791-1 maddesi gereği 1,500 Euro ödemesine hükmedilmiştir.”

Fransa Falun Dafa Derneğinin hukuk danışmanı Avukat Gabard, kararı memnuniyetle karşıladı. O, Paris polisinin miting yeri ve zamanlamanın önemini küçümsediğini söyledi.

Bay Gabard ayrıca mitingin Başkan Xi’ye karşı bir protesto değil Falun Gong zulmündeki politikasına karşı olduğunu açıkladı. Paris polisi, mitingi Başkan Xi’ye muhalif bir faaliyet olarak konumlandırdığı için uygun bulmamıştır.

Avukat Gabard, 26 Mart’taki duruşma sonrasında Paris İdari Mahkemesi dışında.

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2014/3/30/146137.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.