Özet Rapor: Falun Gong Uygulayıcılarının İşkence İle Ölümlerine Dâhil Olan İlk Üç Beyin Yıkama Merkezi (2)

"Özet Rapor: Falun Gong Uygulayıcılarının İşkence Sonucu Ölümünde Çin’deki Beyin Yıkama Merkezlerinin Rolü” özet raporunda, geçmiş 15 yıldır devam eden zulüm sırasında 3,653 Falun Gong uygulayıcısının doğrulanan ölüm vakasını analizler ile sunduk. Bu ölümlerin 746’sının (11%) beyin yıkama merkezlerinde işkence yaşadığını ve 367 ölümün beyin yıkama merkezlerinde gerçekleştiğini tespit ettik.

Rapor işkence ile ölümlere katılan ilk 15 merkezi listeler. Aşağıda ise listedeki ilk üç merkezin ayrıntılı bilgileri verilmektedir.

Sichuan Eyaletine Bağlı Chengdu’daki Xinjin Beyin Yıkama Merkezi

Xinjin Beyin Yıkama Merkezi, resmi olarak “Chengdu Yasal Eğitim Merkezi” adıyla biliniyor ve Sichuan Eyaleti, Chengdu Şehri, Xinjin İlçesi, Huaqiao Kasabasına bağlı Caiwan Köyünde yer almaktadır. Tesis, Chengdu Şehri 610 Ofisi¹ ve Sichuan Eyaleti 610 Ofisi tarafından ortaklaşa kuruldu.

Bu merkez hakkında ilk makale 19 Mayıs 2003 tarihinde Minghui internet sitesinde yayınlandı. Haber, Falun Gong uygulayıcısı ve Chongzhou Şehrine bağlı Zitong Kasabasında yerel bir ilkokulda öğretmen olan Guo Yufang gözaltına alındığını bildirmekteydi.

27 Şubat 2014 tarihine kadar bu merkez hakkında Minghui internet sitesinde –toplam 1065 kadar- birçok haber yayınlanmıştır.

Bu merkezdeki ilk ölüm vakası –Chengdu’dan Liu Shengle’nin işkence sonucu ölümü- 20 Haziran 2003 tarihinde bildirilmiştir. Bugüne kadar Xinjin Beyin Yıkama Merkezinde işkence sonucu yedi Falun Gong uygulayıcısı ölmüştür: Zhou Suqiong (kadın, 70), Li Xianwen (erkek, 54), Deng Shufen (kadın, 70), Li Xiaowen (kadın, 67), Liu Shengle (kadın 53), Xie Deqing (erkek, 69) ve Wang Mingrong (kadın, 53).

Bu merkezde sinir sistemine zarar veren ilaçların zorla enjekte edilmesi birçok uygulayıcının zihinsel çöküş yaşamasına neden olmuştur.

16 Şubat 2014 tarihinde Minghui internet sitesinde Xinjin Beyin Yıkama Merkezinde hapsedilen Zhu Xia adlı bir bayan uygulayıcının zihinsel çöküş yaşadığı bildirildi.

2005 yılında yine bu merkezde tutulan Tan Shaolan adlı bayan uygulayıcı zorla ilaç enjekte edilmesi sonucu zihinsel çöküş yaşadı.

19 Temmuz 2011 tarihinde Minghui internet sitesinde Xinjin İlçesinden Li Guanyuan adlı bayan uygulayıcının bu merkezde zehirlendiği bildirildi.

Xinjin Beyin Yıkama Merkezinin uygulayıcılardan zorla organ toplanmasına karışmış olduğunu gösteren kanıtlarda vardır.

17 Ağustos 2012 tarihinde Minghui sitesinde yayınlanan bir haberde hapsedilen uygulayıcılara kan testleri uygulandığı bildirildi. Bir uygulayıcının bunun nedenini sorması üzerine doktorlardan biri. “Eğer organların istediğimiz özelliklerle eşleşirse şanslı olacaksın.” diye cevapladı.

Xinjin Beyin Yıkama Merkezi genişletildi.

18 Temmuz 2011’de Minghui sitesinde “Chengdu’daki Xinjin Beyin Yıkama Merkezinde Zulüm” başlığıyla yayınlanan bir makale, bu merkez hakkında ayrıntılı bilgiler sundu. 2008 yılının Mayıs ayındaki depremde altı katlı bina hasar gördü. Ondan sonra, belediye orijinal beyin yıkama merkezi ile bitişiğindeki diş okulunu birleştirdi. Yenilemeden bu yana her iki bina da beyin yıkama merkezi olarak kullanılmaktadır.

a. Xinjin Beyin Yıkama Merkezinin kapısı; b. Merkeze ait bir bina yapım aşamasında; c. Merkez Başkanı Yin Shunyao (sağda)

2. Guandong Eyaleti, Maoming Şehrindeki Maoming Beyin Yıkama Merkezi

Maoming Beyin Yıkama Merkezinin, resmi adı “Maoming Şehri Yasal Eğitim Okulu”dur. Maoming Yedinci İlköğretim Okulu ve Guanshan Çiftçi Pazarının hemen yanında yer almaktadır. Birçok kişi buranın karanlı bir hapishane olduğunu bilmiyor.

Tesis beş katlı bir binada yer almaktadır. Kapısı her zaman kapalıdır. Uygulayıcılar ikinci, üçüncü ve dördüncü katlarda tutulmaktadır. Tahtalar ile kapatılmış pencereleri ile her katta beş oda bulunmaktadır. Beşinci katta tek kişilik bir hücre yer almaktadır. Binada çok sayıda kelepçe, polis copu ve diğer işkence aletleri saklıdır.

İlki 14 Aralık 2001’de olmak üzere 27 Şubat 2014 tarihine kadar Minghui internet sitesinde bu merkezle ilgili 206 rapor yayınlanmıştır.

Sinir sistemine zarar veren ilaçların zorla enjekte edilmesi bu merkezde sık sık uygulanan bir işkence metodudur. Bununla ilgili ilk rapor 18 Ağustos 2003 tarihinde yayınlanmıştır.

22 Mayıs 2005 tarihinde Minghui sitesinde Lu Xiuqing’in (kadın, 53) zorla ilaç enjekte edilmesi sonucu hafızasını nasıl kaybettiği bildirildi. Enjeksiyonun ardından Bayan Lu bayıldı ve dört gün boyunca komada kaldı. Uyandığı zaman hafızasını kaybetmişti ve hareket edemiyordu.

2004’ün Haziran ayında Maoming Şehri, Maogang Bölgesi, Poxin Kasabasına bağlı Zhongpo Köyünden Li Mei (kadın, 48), bu merkezde zorla enjekte edilen ilaçlar yüzünden vefat etti.

Bugüne kadar Maoming Beyin Yıkama Merkezinde beş uygulayıcı gördükleri işkence sonucu öldü: Li Mei (kadın, 48), Huang Yulan (kadın), Yang Mingfen (kadın), Wu Yixiong (erkek, 67) ve Su Xiaoping (kadın, 54).

Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrindeki Yangyuan Beyin Yıkama Merkezi

Yangyuan Beyin Yıkama Merkezi, Wuhan Şehri, Wuchang Bölgesindeki Qingling Beyin Yıkama Merkezinden geliştirilmiştir. Onun asıl fonksiyonu Falun Gong uygulayıcılarını izlemek ve onların adalete başvuruda bulunmalarını engellemekti. Daha sonraları ise uygulayıcıların hapsedildiği bir yer haline gelmiştir.

Qingling Beyin Yıkama Merkezi, Haziran 2001 tarihinde Wuchang Bölgesine bağlı Yangyuan’e taşındı ve büyük bir alandan gelen uygulayıcılarının kapatıldığı Yangyuan Beyin Yıkama Merkezine yükseltildi.

2002 yılında Wuhan Şehri 610 Ofisi ve Siyasi ve Adli İşler Komitesi kendi ofislerini bu merkeze taşıyarak, merkezi bölge seviyesinden şehir seviyesine yükseltti. 2002 Mayıs ayında ise Hewan Çalışma Kampından bir grup polis beyin yıkama merkezine katıldı.

a. Yangyuan Beyin Yıkama Merkezinin kapısı; b. Merkezin dış görünümü

Bu merkezle ilgili ilk rapor, Wuchang Bölgesi, Dadongmen’den bir karı-koca olan Wang Qingping (kadın) ve Guo Changxin’in (erkek) 5 Ağustos’ta tutuklanıp, gözaltına alınması hakkında 9 Ağustos 2001 tarihinde Minghui internet sitesinde yayınlandı.

27 Şubat 2014 tarihine kadar bu merkezle ilgili Minghui sitesinde toplam 529 rapor yayınlanmıştır.

Bu merkezdeki ilk ölüm 6 Nisan 2001 tarihinde gerçekleşti. Wuhan Şehrinden Peng Min (erkek, 27) Falun Gong için adalet istemiyle başvuruda bulunmak üzere Pekin’e gittiği için tutuklandı ve hapsedildiği Qingling Beyin Yıkama Merkezinde öldüresiye dövüldü.

Peng Min’in ölümünden yirmi iki gün sonra, Li Yingxiu’da (kadın) yine dövülerek öldürüldü.

Bugüne kadar, altı uygulayıcı Yangyuan Beyin Yıkama Merkezinde gördükleri işkence sonucu ölmüştür: Peng Min (erkek, 27), Li Yingxiu (kadın), Tong Huilan (kadın, 70), Cai Mingtao (erkek, 27), Hu Shuying (kadın, 61) ve Li Junxia (kadın, 44).

25 Ekim 2003 tarihinde bu merkezle ilgili orada uygulanan işkenceleri gözler önüne seren bir özet rapor yayınlandı. Merkezde beyin yıkama ve dayağın yanı sıra, en yaygın işkence yöntemleri, sinir sistemine zarar veren ilaçların enjekte edilmesi ve zehirli gıda kullanımıdır.

Minghui sitesinde 13 Ocak 2004 tarihinde yayınlanan bir makalede zulmü protesto etmek için açlık grevi yapan uygulayıcıların zorla beslenmesi sırasında merkez verilen gıdaların içine hiperaktiviteye neden olan steroid benzeri ilaçlar eklendiğini bildirdi.

16 Haziran 2009’da Minghui, Xu Jiamei’nin (kadın, 77) Yangyuan merkezinde yemekten zehirlendiğini bildirdi.

25 Eylül 2009 tarihinde üç aydır Yangyuan merkezinde hapsedilen Wuhan şehrinden bayan uygulayıcı Gao Shunqin’e bilinmeyen ilaçların enjekte edildiğini bildiren bir makale yayınladı.

Çalışma kamplarındaki cezalarını tamamlamış birçok uygulayıcı Falun Gong’dan vazgeçmeyi reddettikleri için çalışma kamplarından serbest bırakılmalarının ardından doğrudan Yangyuan merkezine yollandı.

Minghui internet sitesinde 2008 yılının Kasım ayında yayınlanan bir makaleye göre, yedi yıl hapse mahkûm edilen Wuhan Şehrinden Feng Zhen, serbest bırakıldığı gün doğrudan Yangyuan merkezine yollandı.

Hubei Eyaleti, Shayang’daki Fanjiatai Hapishanesinde dokuz yıl hapsedilen Yu Ganghai 20 Mart 2012 tarihinde cezasını tamamladı. Ancak serbest bırakılmadı ve 21 Mart’ta yerel 610 Ofisi tarafından Yangyuan merkezine yollandı. Ailesine nereye yollandığı hakkında haber verilmedi, onlar yakınlardaki tüm beyin yıkama merkezlerinde onu aradılar ve sonunda Yangyuan’de onu bulabildiler.

27 Ocak 2014 tarihinde Minghui, Liu Haibo’nun tutuklanıp Yangyuan Beyin Yıkama Merkezinde gözaltına alındığını bildirdi. Bay Liu, internet blokajını kıran yazılım dağıtmaktaydı. Ailesinin beyin yıkama merkezinde onu ziyaret etmesine izin verilmiyor.

İlgili makaleler:

- Özet Rapor: Falun Gong Uygulayıcılarının İşkence Sonucu Ölümünde Çin’deki Beyin Yıkama Merkezlerinin Rolü (1)

- Özet Rapor: Beyin Yıkama Merkezlerindeki Falun Gong Uygulayıcılarının Ölümleri (3)

Not:

1. "610 Ofisi": Özellikle Falun Gong’u zulüm yapmak için kurulmuş bir kurumdur. Çin devletinin bu kuruma verdiği güç ÇKP’nin yönetimindeki, tüm diğer politik ve adli sistemlerin daha üstündedir.

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2014/3/22/146015.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.