25 Nisan 1999: İnancı Cesaretle Muhafaza Etmek

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

10,000’den fazla Falun Gong uygulayıcısı 25 Nisan 1999 tarihinde Pekin’de gerçekleştirdiği barışçıl başvuru, Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü ilkelerini takip eden bir grup insana karşı yürütülen acımasız zulme karşı 15 yıldır sürdürülen şiddet içermeyen direnişin başlangıcı oldu. Bu olay hem katılanlar hem tanık olanlar hem de dünyanın geri kalanı üzerinde uzun süreli bir etki yarattı.

Korku İle Hareket Eden Zulüm

Geleneksel anlayışın aksine, Falun Gong’a karşı yürütülen zulmün başlamasını tetikleyen etmen 25 Nisan barışçıl başvurusu değildir. Aksine, zulüm Falun Gong’un Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü ilkelerinin Çin Komünist Partisinin (ÇKP) doğası ile uyuşmamasının kaçınılmaz bir sonucudur.

Almanya’da yaşayan Çinli bilim adamı ve yazar olan Bay Zhong Weiguang, 25 Nisan başvurusundan¹ sonra Falun Gong’u araştırmaya başladı. O, ilk olarak Almanya’daki bir gazete olayla ilgili haberleri gördü.

Zhong, rejime karşı yaygın olan korkuyu yenen 10,000’in üzerinde Çin vatandaşının inanç ve uygulama özgürlüğü haklarının tanınması çağrısında bulunmak üzere Zhongnanhai²’daki merkezi hükümet yerleşkesine gitmesinden çok etkilendi. O bütün bunları nispeten 1989 Tiananmen Meydanı Katliamı kadar önemli ve dikkate değer buldu.

Bay Zhong, “Çin Komünist Partisi sadece birkaç yılda asırlık Çin geleneklerini bozdu ama sonuçları pekiştirince tekrar tekrar onun altında kaldı. Bu gelişmeler ışığında, Falun Gong ortaya çıktı. Ben şaşırdım, hoş bir sürprizdi ama şaşkınım. Yurtdışındaki pek çok Çinli [Falun Gong uygulayıcılarının] gücünün nereden geldiğini bilmiyor. Ben o zaman Falun Gong’un ana öğretilerinin Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü’yü vurguladığını bilmiyordum. Daha sonra onların inançlarını ruhlarının derinliklerinde benimsemiş olmasalar böylesine barışçıl ve mantıklı bir protesto gerçekleştiremeyeceklerini fark ettim.” dedi.

Falun Gong uygulayıcıları 25 Nisan 1999 tarihinde Pekin’de hükümete uygulama haklarını tanıması için düzenli ve barışçıl bir başvuru düzenlediler.

Bay Zhong, “Falun Gong her toplum için faydalıdır. Onların ne herhangi bir siyasi arayışları ne de toplumun herhangi bir belirgin formu olarak talepleri var. ÇKP neden zulmü başlatmak zorundaydı? Çünkü ÇKP’nin temeli yalan ve şiddete dayanır. Buna karşılık Falun Gong, Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü’yü vurguluyor. Merhamet ve Hoşgörü şiddetin özüne karşıdır. Falun Gong’un varlığı ÇKP’nin iki temel ayağına meydan okumakta. Falun Gong’un yüksek bir ahlaki temel için çabalaması ÇKK tarafından tabii ki tolere edilemez.” diye ekledi.

Barışçıl Gösteri “Sadece Doğal Bir Tepki”

Bay Shi Caidong 1999 yılında Çin Bilim Akademisinde bir doktora adayıydı. O, dönemin Çin Başbakanı olan Zhu Rongji’nın daveti üzerine Zhongnanhai yerleşkesinde kabul edilen ve başbakan ile oturup, toplanmanın nedenlerini görüşen üç Falun Gong temsilcisinden biriydi. Bay Shi şu anda New York’ta yaşıyor.

O, “Özetle, biz üç talepte bulunmuştuk: Tianjin’de tutuklanan uygulayıcıların serbest bırakılması, meşru bir uygulama ortamı ve Falun Gong kitapları üzerindeki yasağın kaldırılması” dedi.

25 Nisan 1999 olaylarına sakince baktığımızda Bay Shi sakince, “Bir kişi gerçekten hakikati anlayabildiği zaman, yanlıştan doğruyu ve kötüden iyiyi ayırt edebilir ve bu durumda ne baskı ne de kişisel kazanç yüzünden tercihini değiştirmeyecektir. Eğer zaman içinde geriye gidebilseydik, ben hala gerçeği korumak ve tüm iyi insanların hakları için mücadele etmek için ileri doğru adım atardım.” dedi.

Falun Gong’un neden bu kadar yüksek eğitimli insanı kendisine çektiği sorulduğunda Bay Shi, insanların doğuştan gelen iyilik ve Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü’ye olan özlemin yanı sıra, en derin sebebin Falun Gong’un evrensel gerçekleri ortaya koyması olduğunu düşündüğünü söyledi: “Gerçeği aramak doğduğumdan beri en büyük arzumdu. Neden ve nasıl olduğunu bilmek istediğim ama cevap bulamadığım o kadar çok sorum vardı ki. Falun Gong’u öğrendikten sonra, yaşam ve evren hakkındaki tüm sorularım çözüme kavuştu. Hakikati öğrendikten sonra, kalbim sakinliğe, huzura ve neşeye kavuştu.”

“25 Nisan 1999 günü, bir seçim yapmam gerektiğini düşündüm. Gerçeklerin çarpıtıldığı ve gerçeğin karalandığı koşullar altında başvuru sadece doğal bir tepki idi.”

Bazı Uygulayıcılar İçin Önemli Bir Dönüm Noktası

Bayan Wu Yanxia, Tianjin Şehri Landscape Okulunun eski kıdemli öğretim görevlisi olarak 25 Nisan başvurusuna katıldı. Ancak, olay onun uygulama yoluna yeni bir bakış açısı ile ele almaya sevk etti.

“O zaman iki yıldır uygulama yapıyordum. Ancak, 26 yıldır ÇKP üyesiydim ve ciddi bir beyin yıkamaya tabii tutulmuştum. Falun Gong’a kötü muamele yapılmasını yanlış olduğunu bilmeme rağmen, ÇKP’nin öğrettiği ‘Parti çizgisine uyum’ beni kısıtlıyordu. Kim ÇKP iktidarı döneminde bütün bu mücadelelere ‘direnmeye’ cesaret edebilirdi? Buna bulaşmaktan hepimiz korktuk. Ama bu kadar çok insanın ileri doğru adım atmasından ve bir duruş sergileme cesareti göstermesinden çok fazla etkilendim.

“25 Nisan 1999 tarihinde Pekin’e gitmesem bile, bu olay bana ilham verdi ve ÇKP’nin manevi prangasından kurtulmamı sağladı. Sonradan onur ile Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü’yü korumayı başardım.”

25 Nisan başvurusuna katılan Tianjin’den Bayan Jin Xiulan da faaliyetten kısa bir süre sonra bir polis memurunun sözlerini paylaştı: “Siz [Falun Gong uygulayıcıları] kısa bir sürede bir araya geldiniz ve ardından aynı hızla dağıldınız. Sizdeki disiplin askerlerde bile yok. Hepiniz ne kadar iyi görünüyordunuz. Tarih yeni bir sayfa açtığında ben de uygulama yapacağım. 25 Nisan Çin tarihinde önemli bir yere sahip olacaktır.” dedi.

Lucy Zhou,25 Nisan 1999 tarihinde Kanada, Ottawa’daydı. O ve kocası, barışçıl başvuru haberlerini duyduktan sonra, hemen Kanada’daki Çin Büyükelçiliğine bir mektup yazdılar. O zamandan beri de kendilerini Falun Gong ve zulüm hakkındaki gerçekleri açıklamaya adadılar.

O günden önceki gün onlar inançlarının zulmün hedefi haline geleceğini hiç düşünmemişlerdi. Bayan Zhou, “Ben ilkelere göre yaşıyorum. Toplumda adalet olmalı. 25 Nisan olayı ahlaki açıdan gelişmemde bana yardımcı oldu. Ben bencilliğimi yendim ve bencil bir kişiden, diğerleri ve toplumun iyiliği için kendimi feda etmeye hazır özverili bir kişiliğe kavuştum. Bu nasıl değerli bir şey?” dedi.

Uygulayıcıların Azmi Çin Toplumuna İlham Oldu

Birçok kişi Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü’nün yalnızca bir slogan olduğunu düşünebilir. Kim hapis, zorunlu çalışma yâda hatta ölüm karşısında bu ilkeleri gerçekten sürdürebilir? Oysa Falun Gong uygulayıcıları 15 yıldır süren barışçıl direnişleri ile bunu yaptılar ve gösterdiler.

Bay Zhong Weiguang, “Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü, Falun Gong uygulayıcılarının temel değeridir. Ben uzun bir süre onları gözlemledim. Onların barışçıl direnişleri ölmedi ve hala gelişmekte. Ben Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü’nün etkisinin daha olumlu olduğunu ve bir insanı temelden nasıl değiştirebildiğini gördüm.” dedi.

O tüm bu süreçle ilgili şu sonuca vardı, “Çağdaş Çinliler kendi köklerini kaybetmiş. Ahlak, özellikle son yarım yüzyılda hızla azaldı. Acımasız zulüm karşısında ÇKP’nin yalanları ile oluşan yanlış anlama ve çarpıklıklara rağmen Falun Gong çökmedi, tam tersine dünya çapında yayıldı. Uygulayıcılar zulmün asıl faillerine karşı davalar açtılar. Onlar, Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum’un verdiği ilhamla ÇKP ve bağlı kurumlarını terk ederek manevi bağımsızlıklarını elde etmeleri için Çinli insanları güçlendirdiler. Bu, adalet için yenilikçi bir örnektir!”

Video: 25 Nisan: Çin’i Değiştiren Protesto

İlgili makaleler:

- 25 Nisan 1999’da Pekin’de Gerçekleştirilen Barışçıl Başvuru Hakkında Bazı Gerçekler
- “Zhongnanhai Olayı” Olarak Da Bilinen Barışçıl “25 Nisan” Başvurusu Siyasi Bir Komplodur
- "25 Nisan" Başvurusu, Zulme Karşı Barışçıl ve Rasyonel Bir Direniştir
- Barışçıl 25 Nisan Başvurusu: Cesaretin 14 Yılı

Not:

1. “25 Nisan”: On bin Falun Gong uygulayıcısının Tianjin kentinde yasadışı yollarla tutuklanan uygulayıcıların serbest bırakılması için barışçıl düşüncelerle Zhongnanhai Yerleşkesinde (Çin’in merkezi hükümet binası) toplandığı etkileyici dönüm noktasının tarihidir.

2. “Zhongnanhai Yerleşkesi”: Çin’in merkezi hükümet binası.

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2014/4/25/341.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.