Çince Terim ve Simgeler: Buda (佛 - Fo / Fu)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Geleneğe göre, Buda M.Ö. 621 yılında doğmuştur ve M.Ö.543 yılında Nirvana'ya ermiştir. Ancak yeni araştırmalar Buda'nın daha sonraları, M.Ö. 543-483 yılları arasında yaşadığını ortaya koymaktadır. Öğretilerinin Çin'e ulaşmasının M.S.1. yüzyıla denk geldiği varsayılır, ancak Budist düşüncenin Çin'e bu tarihten yüzyıllar öncesinden, İpek Yolu'ndan gelen Hint ve Orta Asya kökenli tacirler tarafından yayıldığı düşünülmektedir. Gerçekten de, M.Ö.2. yüzyıldan itibaren Çin'de Budist toplumlara rastlanmaktadır.

Çin'de Buda'nın doğum günü, eski takvimin 2. ayının 8. gününde, günümüz takviminin 4. ayının 8. gününde kutlanır. Çoğu yazılı metinde bu tarih onun cenin olarak rahme düşmesi olarak geçer.

Sekiz Budist simge (bai-ji-xiang), çok eski Hint kraliyet töreni geleneklerinden gelir: midye kabukları vaaza daveti simgeler, tekerlek doğrudan vaazı simgeler; sayvan tüm yaşayanları korur, şemsiye tüm şifalı otları korur, lotus saflığın simgesidir, vazo mükemmel bilgeliğin simgesidir; kırmızı balık kurtarılmayı ve düğüm ebedi hayatı simgeler. Budist sanatta, Buda bazen çevresinde oyun oynayan çocuklarla tasvir edilir: bu 'gökten gelen talih' düşüncesidir.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.