Çince Terim ve Simgeler: Buda Mile (彌勒佛 - mi-le-fo / mi-lî-fu)

Buda Mile

Çin'de ve Hindistan'da tarihsel olmayan çok sayıda Buda vardır ve hepsinin kendi ayrıntılı simgesel özellikleri vardır: örneğin, Buda Amitofo 'Sonsuz Işık Buda'sı, 'Batı Cenneti'nde yaşar ve çevresinde sayısız Pusa vardır. Tusida Göğü'nde yaşayan, 'gelecek olan', Buda Mile vardır; Asil ve münzevi bir görünüşü vardır ve dünyanın kurtarıldığı (bu, tarihte adı geçen asıl Buda'nın asla söz vermediği bir konudur.) sonsuz geleceğe, derinliği kavranılamayan bir bakışla bakar. Birinci binyılın sonlarına doğru 'gelecek olan Buda' olarak karşımıza çıkar. Song Hanedanı döneminde (960-1280) Doğu Asya'nın en popüler tanrılarından biri olur.

Göbekli Buda, oturmuş, elinde bir çuval olan, şişman ve her zaman gülen bir adam olarak tasvir edilir. Çoğu kez çevresinde, kendisini balık ağlarıyla yakalayıp ardından serbest bırakan çocuklar vardır. Saf güler yüzlülüğün simgesidir. Mile fo kültü, devrimci yapısından dolayı, eski hükümdarlar tarafından kan dökülerek bastırılmıştır; Buda Mile buna 'dünyadaki her mutsuzluk ve bedbahtlığın bir hayal; koskocaman bir saçmalık' olduğuna inanarak aldırmamıştır (Wolfgang Bauer) ve bu hiç kuşkusuz 'gelecek olan Buda'nın geleceğini güvenli kılmıştır.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.