Çince Terim ve Simgeler: Onluk Göksel Döngü (天干 - tian-gan / tien-gan)

On Göksel Döngü ile On İki Dünya Döngüsü (burçlar kuşağı) eski Çin düşüncesinde beraberce var olmuş ve adları en eski metinlerde bile sıkça geçen iki kavramdır. Onluk döngüdeki sayılara gan adı verilir ve sonucunda ‘Göksel Gövdeler’i (tian-gan) veren bir dikdörtgen koordinat sistemine göre düzenlenir. On ikili döngünün sayıları bir daire şeklinde düzenlenmiştir ve bunlara ‘Dünyevi Dallar’ (di-zhi) adı verilir. On ikilik döngü altı sayısı üzerine kurulmuştur. Bu iki döngünün birleşimi, bizim yüzyıl anlamımızın Çince karşıtı olan, altmış yıllık büyük döngüyü oluşturur.

On simgenin (gan) anlamı günümüze kadar çözülememiştir. Bunların çok eski bir on günlük hafta olabilecekleri önerilmiştir, ancak buna dair hiçbir kanıt olmadığı gibi, Çin takvimi çok eskiden beri bir ay takvimi olduğu ve hiçbir zaman otuz günlük dönemler olmadığı için de bu önerinin doğruluğuna pek inanılmamaktadır.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.