Antik Çin Hikayeleri: Altı Nesil Cezalandırmaya Karşılık 800 Yıllık Kutsama

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Bu makale Çin’in zengin tarihinden iki hikayeyi sunar. İlki imparatorun kötü davranışlarını takip etmenin altı nesil cezanaldırmasını anlatır, ve ikincisi neslinden olan bir kişinin iyi davranışlarını takip etmenin 800 yıl boyunca kutsanmasını anlatır.

Bunun gibi efsaneler eskilerin kötü davranışlara karşılık iyi davranışların sonuçlarından neler öğrendiklerini gösterir; tarih boyunca aktarılan dersleri gösterir, fakat modern toplumun akıntısında bunlar kolaylıkla unutulur.

İlk hikaye Song Hanedanlığındaki İmparatordan bahseder. Kendi saltanat gücüne aldırış etmeden, eskiler onun kendisine beş nesil boyunca cezalandırma getirdiğine inanır. İkinci hikaye, bir kişinin iyi davranışlarının nasıl ailesinin 800 yıl boyunca kutsama elde etmesine neden olduğunu anlatır.

Çin’deki bazı yetkililer vahşice masum Falun Gong uygulayıcılarına işkence yapmaya devam ediyorlar, uygulamalarının temeli olan Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü ilkelerini takip eden iyi kalpli ruhlar.

Eğer bu hikayelerde gösterilen ahlaki ilkeler doğruysa, o zaman bir kişi sadece endişe duyabilir: Falun Gong’a zulmetmek ve diğerlerinin de bunu takip etmesini cesaretlendirmek; o yetkililer kötü davranışlarının sonuçlarının sadece kendilerine değil, aynı zamanda gelecek nesillerine de geri dönmesine davetiye çıkamrıyorlar mı?

Altı Nesil Devam Eden Cezalandırma

Song Hanedanlığı (960-1279) Çin tarihinde özel bir dönemdi. Kraliyet ailesinin köle olarak kaçırılmasıyla Cücenler (Jurchens) tarafından istila edilmişti, başkentin güney Çin’e taşınması zorlanıyordu. Perişan askeri güçlerine utanç verici olaylar serisi gerçekleştirildiğinde, bazıları bunun İmparator Taizong, Zhao Guanyi’nin kötü davranışlarının cezalandırması olduğunu hissediyordu.

Zhao Guanyi’nin büyük kardeşi Song Hanedanlığının kurucu imparatoruydu (kardeşinin adı Zhao Kuangyin’di, “Zhao” Çin’de bir gelenek olarak aile adıydı, aile adı verilen addan önce geliyordu).

Zhao Guanyi, kardeşinin gücünü elinden almak istedi, bu nedenle bir dizi alçak entrika düzenledi. Büyük kardeşini öldürdü, İmparator Zhao Kuangyin, ve bunun yanısıra İmparatorun oğlu yeğenini de, ve saltanata geçti. Aynı zamanda kendi genç kardeşini de öldürdü, tüm girişimleri İmparatorluk yolunu açabilmek içindi.

Zhao Guanyi orada da durmadı ve Kral Li Yu’yu da öldürdü, fakat karısına tecavüz ettikten sonra. Kral Li yu Güney Tang’in son kralıydı, Tang Hanedanlığının (937-975) ardından güney-merkez Çin’de oluşturulan On Krallıktan biriydi. Varlığını korudu ve 975’te Song Hanedanlığının parçası oldu.

Bu berbat davranışları örtmek için, haddini aşmaktan bahsedilmemesi için, bir defasında Song’un İmparatoru Taizong oldu, tarihçilere resmi kayıtları değiştirmelerini emretti. Song İmparatoru Taizong, yine de, cezalandırmanın yakında geleceğini tahmin etmedi.

İlk oğlu zihinsel engele sahipti, ve ikinicisi ise öldü. Üçüncü oğlu, Song Zhao Heng, İmparator Zhenzong, yaşadı, ve imparatorluğu miras bıraktı. Fakat, İmparator Zhenzong’un sayısız çocuğu bir birbiri ardına öldü.

Song İmparatoru Taizong, saltanatı miras bırakacak hiç bir torunu kalmamıştı, bu nedenle oğlu bir yeğen evlat edindi. Üç nesil sonra, Cücenler istila etti. Song İmparatoru Taizong’un kanından olan kraliyet ailesi köleler olarak kaçırıldılar, ve eşleri ve kızları fahişelik yapmaya zorlandı.

Sadece İmparator Gaozong, Song Zhao Gou kaçtı. Geri döndü, başkenti güneye taşıdı, ve Song Hanedanlığını devam ettirdi. Hiç çocuğu olmadı.

Song İmparatoru Taizong’un kanından bir varis aramaktansa, İmparator’un büyük kardeşinin aile ağacından birini buldu. Böylece öldürülen imparatorun atalarının sırasına göre dürüst bir şekilde gücü geri kazandı, ve cezalandırma sona erdi.

800 Yıllık Kutsama

Fan Zhongyan’ın Heykeli

Yoksul bir aileye doğan Fan Zhongyan çocukluktan beri çok çalıştı. Bir yetkili oldu ve her zaman samimi olması ve başkalarını düşünmesiyle bilindi.

Daha sonra Jiangsu Vilayetindeki Xinhua Bölgesi’nin yönetici olarak atandı, ve o zaman bir gün alışılmadık gelgit denizden geldi. Sonucunda 100’den fazla insan öldü.

Böyle bir trajedinin tekrar yaşanmasından korunmak için, Fan kişisel olarak gelgitte suların en yüksek olduğu zamanda bulunarak, inşaatı yönetti, ve çok geçmeden yüz mil uzunluğunda baraj yapıldı. Çünkü baraj yaşamları kurtardı ve aynı zamanda çiftçilere yardım etti, insanlar minnettarlıklarını göstermek için onun ardından barajı isimlendirdiler.

Bazen, Fan saltanat emirlerini çok aşırı ve uygunsuz buluyordu, bu nedenle onlar takip etmeyi reddetti. Bu nedenle dört kez uzaklaştırıldı.

Daha sonra Batı Xia istila ettiğinde ülkeyi korumak için başa geçti. Emekleri işe yaradı ve barış sağlandı.

Fan hastalık nedeniyle öldüğünde tüm ulus yas tuttu, ve hatta Batı Xia bile bu kayba kederlendi.

Her zaman cömert bir kişi olarak, Fan diğerlerine yardım etmeyi severdi. Öldüğünde, ailesine ufak miktarda para bıraktı. Fakat, akrabalarına paha biçilmez bir miras bıraktı. Onun yüksek ahlak standartları ve doğruluğu, ailesindeki sonraki nesilleri kutsadı.

Fan gibi, aynı zamanda oğlu da vali oldu, antik Çin’de saltanatta en yüksek rütbeli yetkiliydi. Kanından gelenler 20. yüzyılın başlarına kadar 800 yıldan fazla bir zaman boyunca tanınıyordu.


İngilizce metin: İngilizce Metin İçin tıklayınız

Çince metin: Çince Metin İçin tıklayınız

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.