İnanç Bir İş Takası Değildir

İnanç Üzerine

Birçok uygulayıcı deneyim paylaşımlarında uygulama ile kendi kişisel değişimlerini anlatıyorlar: Bazıları ölümcül hastaydı ve uygulama sayesinde iyileşti; diğerleri ahlaklarını yükseltti; bazıları daha bilge oldu. Özet olarak Dafa insanlara birçok somut faydalar getiriyor. Birçok insan uygulamaya Dafa'nın iyiliğini ve güzelliğini yaşadığı için başladı.

Ben de onlardan biriyim. Dafa'yı onaylamak için Pekin'e gittiğimde sağlıklı olduğumu ve ahlakımın yükseldiğini anlattım ve derin minnettarlığıma karşılık Fa'yı onayladım.

O zamanki anlayışımla bu, sıradan bir insanın minnettarlığıydı. Uygulamada anlayışımızı ve seviyemizi yükseltmeliyiz. Birkaç yıl uygulama yaptıktan sonra anlayışımızın değişmesi gerekir. Minnettar olmak uygulamanın amacı değildir.

Eğer Uygulama Bize Dünyevi Faydalar Sağlamazsa

Zamanla yaşadıklarım ve deneyimlerim oldu. Uygulayıcılar hayatlarını kaybedene kadar işkence görenleri tanıyordum. Bazıları işlerini ve ailelerini ve bazıları da hastalık nedeniyle hayatlarını kaybetti. (Hastalıklara doğrudan veya dolaylı olarak zulüm ya da hastalık karması sebep oldu.) Daha birçok örnekler var. Sık sık kendime soruyordum: Eğer uygulama dünyevi faydalar sağlamasaydı yine de uygulamaya devam eder miydim? Halen dayanır mıydım?

Yıllar boyunca bu konuyu çok düşündüm ve hayatımın sadece uygulama için var olduğu konusunda zamanla daha net oldum. Bana bir şey getirmese dahi uygulamaya ve canlıları kurtarmaya devam edeceğim. Bu, ruhumun uzun süredir duyduğu büyük bir arzusu ve çıkar elde etmekle ilgisi yok.

Fark ettim ki: Gerçek inanç çok saf ve çıkar peşinde koşmakla bulandırılamaz.

Uygulamanın özü, kozmosa asimile olmak, iyi bir insan olmak ve kozmosta aydınlanmış biri olmak. Bunun çıkar ve dünyevi faydalar ile bir ilgisi yok.

Bir Şeyler İçin Çabalamayı Fark Etmek

Canlılar seviye seviye aşağı inerken arzular ve doyumsuz ego geliştirdiler. Günlük toplumda kendimizi geliştirirken genelde bir şeyler için çabalamayı normal olarak görüyor ve bunu önemsemiyoruz. Ve bir şeyler için çabalamanın ne kadar yozlaşmış, kirli ve aşağılayıcı olduğunu fark edemiyoruz.

Fa'yı çalışmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Fakat Fa'yı çalışmak Fa'yı elde etmekle aynı şey değildir. Shifu'nun Fa'sını öğrenmiş olsak da, onu kesin olarak Buda doğasına dönüştüremeyebiliriz. Fa'yı nasıl çalışabilir ve elde edebiliriz? Çabalamayı ve fayda elde etme arzusunu yok etmemiz gerektiğini fark ettim. Sakinliğe ulaşmalı ve Fa'ya kelime kelime tüm kalbimizle çalışmalıyız. Bu kilit anahtardır.

Örnek olarak çalışırken Shifu'nun söylediği:

"Olağanüstü yetenekler, sadece, kişinin uygulama sürecindeki yan ürünlerdir." (Zhuan Falun, 3.Ders)

Fa'yı gerçekten sakin bir şekilde ve tüm kalbimizle çalışırsak fark edebiliriz ki; sağlık, iç huzur, başarılı bir kariyer, mutlu bir aile ve birçok şeyi avantaj olarak buluruz, fakat aslında onlar uygulamanın sadece yan ürünüdür. Uygulamada seviyeyi ve meyve konumunu temsil etmez. Uygulamada kilit anahtar, xinxing'imizi (kalp ve zihin doğası) yükseltmek anlamına gelir. Xinxing'imizi yükseltmek için çabalamalıyız. Bu, kalbimizin köküdür. Tabi ki kalp saf ise, her şey kendiliğinden iyi ilerleyecektir.

Çabalamayı Yok Etmek

Bugüne kadar çabalamayı kendimizle karıştırıyor, ondan ayrılamıyor ve hatta onu yok etmek bile istemiyoruz. Bu toplumda şan, şöhret ve rahatlıktan vazgeçemediğimizdendir. Çabalamak gerçek varlığımızın özü değildir; fakat bu, zihnimizi kontrol ediyor ve davranışlarımızı yönlendiriyor ve öyle ki, insan toplumunda sonsuza dek kalmamız gerekiyor.

İlk olarak net bir şekilde ayırt etmemiz gereken şey, doğruyu ve yanlışı bilgelikle fark etmeliyiz. Sıradan insan toplumunda menfaatler için çabalamak, yozlaşmış ve bencil bir bakış açısıdır. Bu bizim gerçek doğamız değildir. Bizim gerçek doğamız evrenin özellikleridir ve benliksizdir. Bu yüzden menfaat için çabalamak, doğru olmayan bir benliktir. Bu, anabilinci bile aldatabilir. Genellikle zihnimizde dolaşır: "Avantaj elde etmedim, aldatıldım, yüksek fiyat ödedim, Shifu benimle ilgilenmiyor artık..." ve benzer düşünceler. Tam o an net bir zihne sahip olmalıyız: Gerçek benlik avantaj peşinde değildir ve Shifu'ya karşı şüphe duymaz. Net bir zihinle ayırt edebilmemiz önemli: O, odur ve ben benim - o ben değilim.

İkinci olarak, bir şey için çabalamanın ne kadar kötü olduğunu fark etmeliyiz. Shifu bize şunu öğretiyor:

"Eğer gong ve Dafa hakkında anlattıklarımı öğrenmeye farklı amaçlar ile geldiyseniz, bir şey öğrenemeyeceksiniz." (Zhuan Falun, 1. Ders)

Bir şeyler için çabaladığımızda, dürüst olmuyoruz. Menfaatlerden vazgeçmediğimizde ise, kısıtlamalarla dolu oluruz ve dengesiz olabiliriz ve şikayet etmeye devam edersek, Fa'dan uzaklaşır ve hatta uygulamayı bile bırakabiliriz. Sonunda tamamen harap olabiliriz.

Çabalamayı sadece deşifre edip, ele almamalı ve onu tamamen yok etmeliyiz. Onu kontrol etmezsek, o bizi yönlendirir. Sürekli düşüncelerimizi ve davranışlarımızı kontrol etmesine izin verirsek, büyür ihtimal büyük bir felakete neden olabilir.

Bunu ortadan kaldırmak için dayanıklı olmalıyız. Çabalamak görüşlerin zamanla birikimi ile oluşur. Bunu yok etmek istediğimizde, bugünden yarına bunu hemen başaramayız. Görüşleri yok etmek için kökünden tutmalı, ortaya çıktığı zaman bizden uzaklaştırmalı ve reddetmeliyiz.

Kapanış Sözlerim

İnanç bir iş takası değildir, ruhun sığındığı yere hizmet eder - zihni asilleştirmek ve sonsuz hayatı bulmak içindir. Uygulayıcılar Dafa'da xinxing'ini ve zihin görüş alanını yükseltirse, o zaman bedenimiz ve maddi durumumuz düzelecektir ve bizim düzelttiğimiz duruma adapte olur, çünkü zihin ve madde birdir. Bu, Dafa'nın gücüdür ve gerçek uygulayıcılara gösterir. Shifu olmadan, Dafa olmadan ve gerçek uygulama olmadan her şey geçersiz olur. Ve elde etmeye değer hiçbir şey olmaz.

Bu benim anlayışım. Dafa'ya uygun olmayan varsa lütfen işaret edin.


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/25/假如没有得到世间的好处......-357675.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.