Georgia: Çin'deki Organ Toplamaya Karşı Yasa Tasarısı Oybirliğiyle Meclisten Geçti

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

ABD'deki Georgia Eyaleti, Çin'deki zorla organ toplama konusundaki kaygıları ifade etmek için 19 Mart 2018'de 944 Sayılı Meclis Kararı'nı oybirliğiyle kabul etti. Karar ayrıca Çin'i, Falun Gong uygulayıcılarını ve diğer vicdan mahkumlarını hedef alan bu uygulamayı durdurmaya çağırıyor.

Georgia Temsilciler Meclisi, 19 Mart 2018'de Çin'deki zorla organ toplamaya karşı 944 sayılı Meclis Kararını kabul etti.

Sıfır İtiraz

Karar, Dewayne Hill [R-GA3], Bill McGowan [D-GA138], Wendell Willard [R-GA51], Brooks Coleman [R-GA97] dahil 19 temsilci tarafından desteklendi. 156 olumlu oy ve sıfır itiraz ile, bu tarafsız karar, 19 Mart 2018 tarihinde onaylandı.

Kararı sunan Dewayne Hill [R-GA3], oylama öncesi konuşurken

Bu kararı sunan destekçilerden biri olan Temsilci Dewayne Hill, bu yasanın Falun Gong uygulayıcılarından ve diğer vicdan mahkumlarından yapılan organ toplama suçuna daha fazla insanın dikkat çekmesine yardımcı olacağını vurguladı. Bu aynı zamanda, organ nakli için Çin'e gitmeyi düşünen Georgia sakinleri için de, sonunda bir cinayete suç ortağı olabileceklerine dair bir hatırlatmadır.

Temsilci Jeff Jones, kararı %100 desteklediğini söyledi. O ve diğer temsilciler, bu zorla organ toplama uygulamasının yakında sona ereceği yönündeki umutlarını da dile getirdiler.

Eyalet İşbirliği Komitesi Oturumu

Altı uygulayıcı, 12 Şubat 2018'de gerçekleşen Eyalet İşbirliği Komitesi'nde konuştu.

Georgia Temsilciler Meclisi, 12 Şubat'ta bu karar üzerine bir oturum düzenleyen 11 üyeli bir Eyaletler Arası İşbirliği Komitesini idame ettirmektedir. Toplantıda konuşan altı Falun Gong uygulayıcısının beşi, nasıl işkence gördüklerini ve gözaltında tutuldukları sırada iradelerine karşı nasıl kan örneklerinin alındığını anlattılar. Bu kişisel deneyimler, kararı tam olarak destekleyeceklerini söyleyen pek çok komite üyesini etkiledi.

Demokratik Temsilci Dewey McClain, duyduğu şeyden derinden etkilendiğini ve zorla organ toplama da dahil olmak üzere Çin'de Falun Gong uygulayıcılarına yapılan zulmün suç ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

Komite Başkanı Matt Dollar, bağımsız soruşturmaların, Çin Komünist Partisi tarafından yönetilen kitlesel, sistematik zorla organ toplamaya dair sağlam kanıtlar sağladığını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya veya Avustralya'da bir böbrek için bekleme süresinin genellikle üç ila dört yıl olduğunu, ancak Çin'de bir böbreğin bazen sadece bir hafta içinde mevcut olabileceğini söyledi.

Aşağıda, kararın tam metni bulunmaktadır.

KARAR

Çin Halk Cumhuriyeti'nde organ toplama ile ilgili endişeleri dile getirme; ve diğer amaçlar için.

GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, Çin Halk Cumhuriyeti'nde vicdan mahkumlarından ve dini üyelerden ve etnik azınlık gruplardan rızaları olmadan yapılan, transplantasyon için organ elde etmek amacıyla Uygurlar, Tibetliler, seçilmiş Hıristiyanlar ve Falun Gong uygulayıcılarının kitlesel öldürülmesiyle sonuçlanan sistematik, devlet onaylı organ toplamalarına dair, kalıcı ve güvenilir raporlar gelmeye devam etmekte; ve

GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, Çin'in organ nakli sistemi, Dünya Sağlık Örgütü'nün transplantasyonda izlenebilirlik ve şeffaflık yol gösterici ilkeleri ile uyumlu değil ve Çin hükümeti, sisteminde yapılacak bağımsız bir incelemeye direnmekte; ve

GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, yeni araştırma raporları, Çin Komünist Partisi'nin transplantasyon için organ elde etmek amacıyla masum insanları kitle cinayetlerle öldürdüğü ve Çin'in her yıl 10.000 organ nakli resmi rakamını büyüklük sırasına göre küçültmüş olduğu sonucuna varmakta; ve

GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, Temmuz 1999'da, Çin Komünist Partisi, doğruluk, merhamet ve hoşgörü değerlerine odaklanan popüler manevi uygulama Falun Gong'a yönelik, işkence, kötü muamele ve mantıksız tıbbi muayenelerin ve kan testlerinin rutin olduğu Çin'in yeniden eğitim yoluyla çalışma kampları, gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde yüz binlerce uygulayıcısının yasadışı bir şekilde gözaltına alındığı yoğun, ülke çapında bir zulüm başlattı; ve

GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Komitesi ve İşkence Özel Raportörü, Falun Gong mahkumlarından organ toplanması iddialarıyla ilgili kaygılarını dile getirdi ve Çin hükümetine organ nakli sistemindeki hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırma ve ihlallerden sorumluları cezalandırma çağrısında bulundu; ve

GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, bu uygulama temel yaşam hakkının korkunç ve tahammül edilemez bir ihlali olduğundan, Çin hükümeti bu vesileyle, tüm mahkumlardan ve vicdan mahkumu Falun Gong ve dini ve etnik azınlık grup üyelerinden, açıkça organ toplanmasının derhal sona erdirmeye çağrılmakta; ve

GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, Çin'e organ turizmi, tıbbi gizlilikle korunmamalı, açık bir şekilde izlenmeli ve hiçbir ulus, Çin'in geçmişteki ve günümüzdeki vicdan mahkumlarının organ toplanmasına yönelik kapsamlı bir soruşturma yapılmasına izin verene dek, transplantasyon için vatandaşlarının Çin'e gitmesine izin vermemeli; ve

Georgia Eyaletindeki tıp camiası, vatandaşlarımızın vicdan mahkumlarından zorla organ toplama formunda gerçekleşen cinayetlere bilmeden karışmasını önlemek amacıyla, organ nakli için Çin'e seyahat etme riskleri konusunda vatandaşlarımızı eğitmesi için teşvik edilmelidir.

ŞİMDİ, BU SEBEPLE, TEMSİLCİLER MECLİSİ TARAFINDAN KARAR VERİLDİ, bu organın üyeleri, Çin Halk Cumhuriyeti'ni, özellikle Falun Gong ve diğer vicdan mahkumlarından olmak üzere, mahkumların organların zorla toplanmasıyla ilgili etik olmayan uygulamalara son vermeye çağırmaktadır.

İLAVETEN: Temsilciler Meclisi Katibi kamuoyuna ve basına dağıtılmak üzere bu kararın uygun kopyalarını yapma yetkisi vermiş ve yönlendirmiştir.


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/26/乔治亚州众议院通过决议案谴责中共活摘器官-363357.html

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/27/169184.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.