Eski Güçlerin Yan Ruhlar İle İlgili Ayarlarını Ortadan Kaldırmak - Bölüm I

Editörün Notu: Shifu'nun Yardımcı Ruh Makalesindeki Yanıtlar Üzerine isimli jingwen'e buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yedi bölümlük seride, yan ruhlar [Editörün notu: Çeşitli Fa derslerinde aynı zamanda yardımcı bilinç, yardımcı ruh ve bilinçaltı olarak da tercüme edilmiştir] ile ilgili anlayışımı sizinle paylaşmak istiyorum.

Kendim, yan-ruhumun ana-ruhuma çeşitli problemler yarattığına defalarca şahit oldum. Ayrıca birçok uygulayıcının yan-ruhlarının, o uygulayıcıların ana-ruhuna zulüm ettiğine de şahit oldum.

Bu sebepten dolayı, ben ve birçok uygulayıcının yaşadığı ve tecrübe ettiği bu olayları yazıya dökmek istedim.

Doğal olarak sadece bulunduğum seviyedeki durumları görebiliyorum. Onlar asla olayların tüm gerçekliğini kapsamaz. Uygulayıcılar sadece Fa doğrultusunda gelişim göstermeli ve asla bir uygulayıcının anlayışı veya yaşadıklarıyla kendilerini sınırlamak gibi bir hataya düşmemelidir. Fa, bu uçsuz bucaksız evrenin tüm gerçeğini ve gizemini kapsamaktadır.

Komplike Faktörlerin Sebep Olduğu Problemler

Dafa uygulayıcıları olarak biz bir çok problemin ve engelin üstesinden geldik. Son aşamada bir pişmanlık yaşamak istemeyiz. Fakat bazı durumlarda hedeflerimiz, komplike faktörler sebebiyle engellenmekte ve olaylar istemediğimiz bir biçimde gelişmektedir. Şahsi durumuma gelince, bana son derece kurnazca ve sinsice sorunlar yaratanın yan-ruh olduğunu gördüm.

Shifu söyle yazmıştı:

"Sıradan insanlar arasında binlerce senelerdir aktarılan uygulamalar da, daima yan-ruh uygulama yapardı. Bu uygulamalarda vücut ve ana ruh sadece taşıyıcı rolü oynardı. Tamamlanma esnasında yan-ruh gong ile daha yüksek seviyelere yükselirken, ana-ruh ve benti hiç bir şey elde etmezdi. Onlar hayat boyu boşuna uygulama yapmışlardı ve bir şey elde etmemişlerdi." (Falun Gong - Tamamlanmaya Giden Yol)

Shifu şunu vurguladı:

"Bildiğiniz gibi, uygulama yapabilmeniz için bu Dafa sizin ana-ruhunuza verilir. Bunun bilincinde olmalı ve uygulama yolu ile kendinizi geliştirmek için çabalı olmalısınız." (1999 Avustralya Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi)

Ana-ruh ve yan-ruh ilişkisi ile ilgili saygıdeğer Shifu şunu söylüyor:

"Elbette ana ruh gong elde ettiğinde yardımcı ruh da elde eder. Bunun sebebi nedir? Vücudunuzdaki bütün mesajlar, canlı varlıklar ve hücreler gong’u edinirken, elbette yardımcı ruh da edinecektir fakat onun gong seviyesi, hiçbir zaman sizinki kadar yüksek olmayacaktır. Siz sahibi iken, o Fa’nın koruyucusudur." (Zhuan Falun)

Saygıdeger Shifu bize Fa'yı tamamen açıkladı, bu sebepten dolayı tarih boyunca, tüm uygulama okullarında yan-ruhun uygulama yaptığını biliyoruz. Fakat Fa-düzeltmesi döneminde, tarihte hiç var olmamış biçimde her şey ana-ruha verilmektedir.

Görüyorum ki, Shifu bu konudaki Fa'yı açık bir şekilde anlatmasına rağmen, bazı yan-ruhlar, ana-ruhu ve insan bedenini taşıyıcı olarak kullanmada ısrar ediyorlar. Onlar yıllarca Shifu'nun Fa-anlatımlarını duymalarına rağmen, Shifu'nun söylediği doğrultusunda davranmıyorlar. Bazı yan ruhlar o kadar ileriye gidiyor ki, ana-ruha sürekli sorun yaratıyor ve zulüm ediyor. Bazı yan-ruhlar diğer Dafa uygulayıcılara engeller yaratıyor ve onların zulüm görmesine vesile oluyorlar. Gördüğüm kadarıyla, bu sorunlar artık çok ciddi bir hal aldı.

Burada son yıllarda gördüğüm ve şahit olduğum olayları yazıya dökmek istiyorum: Yan-ruhların kökeni hakkında, yan-ruhların nasıl ana-ruha zulüm ettiği ve bu konu ile ilgili aydınlandığım Fa-ilkelerini sizinle paylaşmak istiyorum, ayrıca umarım ki yazdıklarım birçok uygulayıcıya fayda sağlar.

1.Bölüm: Gerçek Ben ve Yan-Ruhların Kökeni

Bu sefer gerçekleşen Fa-düzeltmesinde saygıdeğer Shifu, Falun Dafa'ya ait her şeyi ana-ruha yerleştirdi. Saygıdeğer Shifu öğrencilerin kökenini biliyor ve onlara için katman katman engelleri kırıp geçiyor. O bize göksel sırları gösteriyor ve bu şekilde onun uygulayıcıları sahip oldukları misyonları hakkında net bir hale geliyorlar.

O, her şeyin başlangıcı olan, her şeyin üstünde ve hiç bir kelime ile tarif edemeyeceğimiz bir yerde, yaratıcı bir düşünceyle sayısız evreni, Budaları, Taoları ve Tanrıları yaratmıştır. O dünyalarda var olan aydınlanmış varlıklar da, kendi bulundukları seviyelerde Fa ilkelerine aydınlandılar ve onları onayladılar. Aydınlanmış varlıklar farklı seviyelerde katman katman dünyalar ve on binlerce maddeler yarattılar. Onlar, farklı seviyelerde "Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü" ilkelerinin temel özeliklerinden meydana gelmişlerdir. Fakat yaratıldıklarında, hangi Göksel-vücut veya evren yaratılırsa yaratılsın, yaratıldıkları andan itibaren gereksinimleri konusunda zayıflıklara sahiplerdi. Bu sebepten dolayı, bu şekilde var olmuş tüm göksel cisimler ve canlılar belirli bir var olma zamanına sahiplerdi. Sadece evrenin temel karakteristiği olan "Doğruluk, Merhamet, Hoşgörü" prensipleri asla değişmez ve ebedi olarak var olacaklardır. Bu sebepten dolayı, yüksek bir seviyeden bakıldığında, aydınlanmış varlıklar tarafından yaratılan sayısız göksel cisimler, evrenler vs çok uzun bir zaman döneminin geçmesiyle birlikte, yok oluş ile karşı karşıya kalacaklardır. Kendilerine ait sayısız canlıları, göksel vücutları ve göksel sistemleri kurtarmak için aydınlanmış yaşamlar, tehlikeli ve kötülüklerle dolu dünyaya inerek göksel vücutları kurtarmak istediler.

Göksel vücudun zirvesinde bulunan Yaratıcı, katman katman göksel vücutların evrenin temel ilkeleri olan, "Doğruluk, Merhamet, Hoşgörü" den saptıklarını ve yok oluşa doğru sürüklendiklerini gördü. O, bazı aydınlanmış varlıkların sayısız göksel vücutları ve canlı varlıkları merhametli olduklarından dolayı kurtarmak istediğini gördü. Fakat aynı zamanda yaratıcı, büyük göksel vücutların karşı karşıya olduğu bu talihsiz durumun kaçınılmaz olduğunu ve kimsenin bu durumu tersine çevirecek güce sahip olmadığını da gördü. Sadece kendisinin aşağı inmesi koşuluyla, her şey kökünden kurtarılabilir ve Tanrılar yenilenebilirdi. Böylece tek bir merhametli düşünce ile yaratıcı, gerçek vücudu ile aşağı indi. Yaratıcı değişik seviyelerde aşağı doğru inerken farklı türlerde görünümlere ve unvanlara sahipti ve hepsi muhteşem bir merhamete, kudretli erdeme ve Fa'nın gücüne sahipti.

Aydınlanmış varlıklar aşağı inen yaratıcının Fa prensiplerini duyduklarında, ona inandılar ve umutla doldular. Aydınlanmış varlıklar, Yaratıcı önünde kutsal yeminlerini imzaladılar, tanrısal yeteneklerinden ve konumlarından feragat etiler ve onunla birlikte insan dünyasına, canlıları kurtarmak için ineceklerini beyan ettiler. Onlar gerçek vücutları ile aşağı indiler, her seviyede farklı görünüm ve farklı unvanlara sahiplerdi. Fakat hangi seviyeden olursa olsun, aşağı inmeye cesaret edemeyen diğer tüm yüksek seviyeli yaşamlar, onların muhteşem olduğunu düşünüyordu. Onlar aşağı inen aydınlanmış varlıkların, bir daha geri dönemeyecekleri ve aşağıda saplanıp kalacaklarından emindiler. Seviye seviye aşağı inerken onların bir daha asla geri dönemeyeceklerini düşündüler, bu yüzden diğer yüksek seviyeli yaşamlar onların cesur olduğunu ve muhteşem olduklarını düşünüyorlardı. Bazıları ise, onların aşağı inme cesaretlerinden dolayı, derinden sarsılmıştı. Aşağı inen Tanrılar, her defasında bu tepkiler ile karşılaşıyordu.

Yüksek seviyelerin göksel vücutlarında bulunan bazı aydınlanmış varlıklar, evrenin büyük bir felaket ile karşı karşıya olduğunu görmüşlerdi. Kendilerini kurtarmak için onlar, çok detaylı ve komplike mekanizmalardan oluşan bir sistem oluşturdular, böylece göksel vücutları gelen tehlikeden kurtaracaklarını umuyorlardı. Bu sistemin özelliği, bir kısmın yok olması şartıyla, diğer kısmın kurtarılması idi. Daha yüksek anlayışları değiştirmekti, yani onların deyimi ile "yenilemek". Fakat eski kozmosun ilkeleri tarafından sınırlandıkları için, onların "yaratılış, var olma, çürüme ve yok oluş" prensiplerinden kurtulmaları imkansızdı. Onlar devasa göksel vücutlarını kurtaramazlar. Neticede onların tüm ayarlamaları yok edilecektir. Yaratıcı onlara "eski güçler" diyor.

Yaratıcı, aydınlanmış yaşamları orta seviyenin aşağısına doğru götürürken, eski güçler bunu gördü. Onlar, yaratıcının diğer yaşamlardan farklı olduğunu düşündüler ve kendi ayarlamaları doğrultusunda yaratıcıyı ve yüksek seviyeli yaşamları kullanabileceklerini düşündüler. Yaratıcı eski güçlerin Fa-düzeltmesine katılmaları ile, her şeyin daha da komplike bir hale geldiğini gördü - onlar Fa-düzeltmesinin zorluk derecesini artırmıştı. Fakat o tüm yaşamları kurtarmak istiyordu, sayısızca göksel vücudu uyumlandırmak ve yok olmamalarını sağlamak için, yaratıcı eski güçlerin ayarlamalarını kullandı. Böylelikle yaratıcı daha uzak kozmik diyarlardan gelen canlıların, yanlış kader bağları oluşturmasına ve kurtulma şansını kaybetmelerini önlemek istiyordu.

Fakat eski güçlerin ayarlamaları ve her adımı çok sinsi idi, onlar aşağı inen tüm aydınlanmış yaşamlara birtakım mekanizmalar yerleştirdiler, böyle onları kontrol edebileceklerdi. Eski güçler, aşağı inen birçok yüksek seviyeli yaşama bir veya bir kaç tane, hatta bazılarına bir kaç düzine yan-ruh yerleştirdi. Bu yan-ruhlar üç-diyarın içerisine girmezler, fakat üç-diyarın alanında bulunurlar. Onlar yüzey katmanların altında bulunan parçacıkların farklı katmanlarında var olmaktadırlar. Bu yan-ruhlar kendilerini eski metotlar ile geliştirmekte ve uygulama yapmaktadırlar. Onlar dünyaya inen aydınlanmış yaşamların vücutlarını taşıyıcı olarak kullanmaktadırlar, onlar son anda ana-ruhun yerini almak ve başarıyla tamamlanmaya ulaşmak istiyorlar.

Her şey eski güçlerin isteği doğrultusunda gelişseydi, her şeyin yok edilmesi kaçınılmaz olurdu. Çünkü gerçek vücutlarıyla aşağı, dünyaya inen aydınlanmış yaşamlar, Falun Dafa'nın yayılmasından sonra ana-ruh ve Dafa uygulayıcıları haline geldiler. Sadece yan-ruhların başarıyla kendilerini yukarıya doğru geliştirmesi ve tamamlanmaya ulaşması durumunda, aşağı inmiş yüksek seviyeli yaşamlar insan dünyasında kalmak zorunda kalırdı. Bunun sonucu olarak kendi tanrılarının başarılı olmasını dileyen, sayısız göksel vücut ve evren yok olurdu. Bu gerçekten kozmosun felaketi ve inanılmaz derecede üzücü bir olay olurdu!

Şuan tarihin önemli bir dönemindeyiz. Dafa geniş çapta yayılıyor. Saygıdeğer Shifu, tüm acılara katlandı, tüm engelleri kırıp geçti ve tüm göksel sırları gün yüzüne çıkararak, Dafa'yı ana-ruha verdi.

Shifu şarkı sözlerinde şöyle yazdı:

"Buraya gelen, gerçek ben hangisidir (...)." (Hong Yin III, Uyandırmak)

Anladığım kadarıyla: "Gerçek ben" Dafa uygulayıcılarının ana-ruhu, onlar yüksek seviyeli yaşamlar ve kendi göksel-vücutlarını yok oluştan kurtarmak için buradalar.

Eski güçler dışında, aşağı inen aydınlanmış yaşamların kendileri de, birtakım yan-ruhlar yerleştirdiler. Aydınlanmış yaşamlar, aşağı doğru inerken farklı seviyelerden geçtiler. Bazıları çok yetenekli aydınlanmış yaşamlardı ve onlara koruma olmak istediler. Onlar da tamamlanma sonrası, kendi dünyalarının en orijinine geri dönmek istediler. Bazı yan ruhların esas görevi, yüksek seviyelerden başlayarak yüksek seviyeli yaşamları korumaktı. Onlar yüksek seviyeli yaşamlara yemin ederek, onları kendi hayatları pahasına koruyacaklarına yemin ettiler. Yüksek seviyeli yaşamlar, buna karşı onlara kendi yeteneklerini ve Fa-hazinelerini hediye ettiler. Tamamlanmadan sonra, onlar da beraberinde eve dönecekler. Bazı yan-ruhlar yüksek seviyedeki göksel vücutların temsilcileridir. Onlar yüksek seviyedeki göksel vücutlarını temsilen Falun Dafa ile kader bağı kuruyorlar. İlk başta hepsi Ortodoks yaşamlardı, fakat aşağı farklı seviyelere inerken bazı Fa-Koruyucuları, eski güçler tarafından tehdit edildi veya kandırıldı. Sonuç olarak, bazıları eski güçlerin ayarlamalarını kabul etti ve yüksek seviyeli yaşamlara zulüm etti.

Önümüzdeki bölümlerde, size neler gördüğümü ve uygulayıcıların neler yaşadıklarını paylaşacağım. Size yan-ruhların, ana-ruha ne türde zulümler uyguladıklarını göstermek istiyorum. Göksel vücutlar inanılmaz derecede komplike ve devasadır. Benim gördüğüm sadece kendi seviyemde yansıyan olaylardır, gerçeklerin tamamını görmem imkan dahilinde değildir. Bu yaşadıklarımı ve gördüklerimi yazıya döküyor ve umuyorum ki diğer uygulayıcılara faydası dokunur ve bu konuda uyanık olmalarını sağlar.

2. Bölüm: Yan-Ruhların Kendilerini Gösterdiği Küçük İşaretler

"Bugüne dek xiulian hakkında yapılan tüm konuşmalara karşın, aslında hiç kimse xiulian'de başarıya ulaşamadı. Cennetlere yükselmek hakkında çok şey söylemiş olmalarına karşın, bugüne dek hiç kimse oralara ulaşmayı başaramadı. Yardımcı ruhları biliyorsunuz. Xiulian uygulamasında insan bedenini bir vesile olarak kullandıktan sonra cennetlere ulaşanlar, yardımcı ruhlardı. İnsan bedenini bir vesile olarak kullandıktan sonra, yardımcı ruh, aynen bir insan görünümünü alırdı. İnsanların, bazı kişilerin geçmişteki bazı uygulama yöntemlerini kullanarak cennetlere yükseldiğini görmelerinin nedeni buydu. Onlar, bir kişinin öldükten sonra, cennete doğru yükseldiğinin görüldüğünü söyleyebilirler, fakat cennete yükselen şey, o kişinin ana ruhu değildi, gerçek anlamda o kişinin kendisi değildi. Dolayısıyla, Üç Diyarın içerisine girmiş olan canlıların hiçbiri geri dönmeyi başaramamıştır. Bunu yapanların hepsi, yardımcı ruhlar idi ve ana bedene ne olduğu konusu, yardımcı ruh tarafından asla önem verilen bir şey değildi. İnsanoğlu, hiçbir tanrı tarafından önemli bir şey olarak görülmedi." (2006 Yılında Kanada'da Fa'nın Öğretilmesi, 28 Mayıs 2006 ~ Toronto)

Bu Jingwen'i okuduktan sonra, üç Çinli yazı karakteri "ciddiye alınmamak" hakkında düşündüm. O anda birden çok korktum ve tüm vücudumda bir soğukluk hissettim. Son yıllarda yan-ruhun istem dışı birtakım küçük işaretler bıraktığını hatırladım. Kendime şöyle dedim: "biliyor muydun senin yan-ruhun sana senelerce engellemeler yarattı. Farkında mısın sana şeytani problemler yerleştirdi. Düşünsene yan-ruh senin acı çekmeni ve uygulama yapmanı sağlayacak, fakat sonunda o meyve konumunu elde edecek?"

Uygulamanın başından beri, sıradan insan toplumunda devasa bir baskı hissediyorum. Çok zor olduğunda, yani bir şeyleri bırakırken başımın üstünde bir canlının bana güldüğünü hissettim. Bir keresinde çaresizdim ve bir zorluk ile karşılaştım, o anda yukarıya doğru, göğe baktım ve bir canlının beni izlediğinin farkına vardım. Bir keresinde broşürler dağıtırken, birden o anda bir tehlike ile karşı karşıya kaldım ve oradan koşarak hızlı bir şekilde uzaklaştım, o anda kalbim çok hızlı atıyordu ve baldırıma kramp girmişti. O anda bir canlının duygusuz bir biçimde sırıtarak bana güldüğünü hissettim. Shifu'nun Fa-düzeltmesi hakkındaki konuşmasını dinlerken, bir kaç defasında, bir canlının benimle beraber videoyu izlediğinin farkına vardım. O benden daha dikkatli izliyordu. Bir keresinde videoyu izlemek için düğmeye bastığımda, onun orada oturduğunu gördüm. Ona alaycı bir biçimde dedim ki: "Baksana, ne kadar azimlisin!" O elini sağlayarak cevap verdi: "Beni rahatsız etme!"

Birkaç yıldır, zaman zaman bu canlıyı hissediyordum ve onun kim olduğunu bilmek istedim. Maalesef bunu başaramadım. Bir keresinde uygulayıcılar ile bu durumu paylaştım ve onlara: "Sıradan insanlar arsında acı çektiğimde, bir canlının beni izlediğini ve güldüğünü hissettim. Bu benim dünyamdaki bir yaşam olabilir mi?" Bunun üzerine bir bayan uygulayıcı hayır diye yanıtladı, eğer senin dünyana ait bir canlı senin onları kurtarmak için acı içinde olduğunu görseydi, o da acı hissederdi ve gözlerinden yaşlar akardı, nasıl olur da böyle bir durumda gülebilir?"

Yaklaşık 5 sene önce bir gün aniden, o canlının düşüncelerime odaklandığının farkına vardım. Birden gözlerimiz birbirine çarptı ve o çok korktu ve hemen bir yere kaçtı. Onun tam yarım gün boyunca bunun pişmanlığını yaşadığını hissettim. O çok pişmandı ve birçok şeyi çekerek aramızdaki mesafeyi açamaya uğraşıyordu, onu görmemden rahatsızdı ve görülmemek için çabalıyordu. O zamanlar bu konu hakkında fazla düşünmedim, sadece onu rahatsız ettiğim için kendimi suçluyordum. Geri bakıp düşündüğümde, görünüm olarak bayağı bana benziyordu, sadece bakışları bomboştu. O aklımda olanların tamamen farkındaydı, fakat ben onun yan-ruh olduğunu bilmiyordum. İçimin derinliklerinden üç Çince karakter "ciddiye almamak" aklımdan geçti, seni kullanıyor, fakat sana değer vermiyor!

Bir keresinde zulmün ilk başladığı senelerde, bir yetkili beni bürosuna çağırdı. Ağzımı açıp bir şey söylemek istediğim anda, birden düşünce yolluyla bir mesaj aldım: "Bu oda çok kirli, ben gidiyorum." Birden geleneksel Çin kıyafeti giymiş benimle aynı görüntüye sahip birinin uçarak gittiğini gördüm. Şaşırdım: "Ben neden gittim?"

Falun Gong kitabında saygıdeğer Shifu, ana-ruhu nasıl yan-ruhtan ayırt edebileceğimizi söyledi.

Shifu şunu söyledi:

"Eğer oturma pozisyonunda meditasyon yaparken gözlerinizi açar ve karşınızda kendinizi görürseniz, o durumda o sizin Yardımcı Bilincinizdir. Eğer yüzünüz kuzeye bakar şekilde meditasyon yaparken bir anda kendinizi kuzey yönünde bulur ve “Acaba nasıl dışarıya çıktım” diye şaşırırsanız, dışarıya çıkan sizin gerçek benliğinizdir. Orada oturan sizin fiziksel bedeniniz ve Yardımcı Bilincinizdir. Bunlar birbirinden ayırt edilebilir." (Falun Gong, (2) Ana Bilincin Geliştirilmesi)

Anladım ki: Bu yan-ruh gerektiği gibi Fa'yı korumuyordu ve yardımı gerektiği anda kayıtsız kalıyordu. O şöyle düşünüyor: "Bu senin meselen ve benimle bir ilgisi yok. Ben bu meseleye dahil olmayacağım. Sen ölürsün ve ben insan dünyasını terk ederim."

Bir keresinde uygulayıcılarla bisikletler ile kırsala gerçekleri açıklayan broşürler dağıtmak için sözleştik. Fakat o günden bir gün önce, bisikletimin kontrolünü kaybettim ve kaldırım taşına çarptım. Hemen bisikletten indim. Bacağım yer ile temas ettiği anda bir acı hissettim. Gerçekten çok garipti, bisikletimin neden birden kontrolünü kaybetmiştim. Ertesi gün zor da olsa, sözleştiğimiz gibi kırsala broşür dağıtmak için gittim. Birden her şeyi anladım, o yan-ruh idi, çünkü o bu vücudu kontrol edebilir. O, kırsalda broşür dağıtmak yerine, Fa çalışmak istiyordu.

Şimdi geri baktığımda, yan-ruhun ne zaman ve niçin engeller yarattığını net bir biçimde görüyorum. Bu gizlenmiş, zeki, kurnaz ve çıldırmış yan-ruh saygıdeğer Shifu'yu dinlemiyordu: ana-ruhu koruyacağı yerde, ona zulüm ediyordu. Sonrasında ciddi şekilde bana zulüm edenler ile işbirliği yaptı. Sonunda onun ruhu ve sahip olduğu formu tamamen yok edildi.


Devam edecek...


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/4/清理副元神中的旧势力安排%EF%BC%88一%EF%BC%89-332385.html

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/25/158413.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.