Eski Güçlerin Yan Ruhlar İle İlgili Ayarlarını Ortadan Kaldırmak - Bölüm VI

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Bu yedi bölümlük seride, yan ruhlar [Editörün notu: Çeşitli Fa derslerinde aynı zamanda yardımcı bilinç, yardımcı ruh ve bilinçaltı olarak da tercüme edilmiştir] ile ilgili anlayışımı sizinle paylaşmak istiyorum.

Kendim yan-ruhumun, ana-ruhuma çeşitli problemlere sebep olduğuna defalarca şahit oldum. Ayrıca birçok uygulayıcının yan-ruhunun, o uygulayıcıların ana-ruhuna zulüm ettiğine de şahit oldum.

Bu sebepten dolayı, ben ve birçok uygulayıcının yaşadığı ve tecrübe ettiği bu olayları yazıya dökmek istedim.

Doğal olarak sadece bulunduğum seviyedeki durumları görebiliyorum. Onlar asla olayların tüm gerçekliğini kapsamaz, uygulayıcılar Fa doğrultusunda gelişim göstermeli ve asla bir uygulayıcının anlayışı veya yaşadıkları ile ilgili kendilerini sınırlamak gibi bir hataya düşmemelidir. Fa, bu uçsuz bucaksız evrenin tüm gerçeğini ve gizemini kapsıyor.

Bölüm 8: Yardımcı Ruhun, Ana Ruha Uyguladığı Farklı Zulüm Şekilleri

Yardımcı-ruhun, ana-ruha genelde kullandığı zulüm şekli, onu pasif bir hale getirmektir. Bu şekilde ana-ruh devre dışı kalıyor ve Gong'u elde eden yardımcı-ruh oluyor.

Bu yöntemlerden bir tanesi ana-ruhu kitap okurken, egzersiz yaparken veya doğru düşünceler yollarken uykulu bir hale getirmektir. Yardımcı-ruh ana-ruhun kitabı tutamayacak veya 1-4 takım egzersizi yaparken ayakta duramayacak derecede yorgun ve uykulu bir durumda olmasını sağlıyordu. Bazen de 5. takım egzersiz esnasında uygulayıcının uyuklamasını veya doğru düşünceler gönderirken elin düşmesini ve böylelikle de doğru düşüncelerin etkisiz olmasını sağlıyordu. Yorgunluğun diğer bir sebebi ise, yardımcı-ruhun ana-ruha sürekli zihin karıştırıcı sıvı bir maddeye maruz bırakmasından kaynaklanıyordu. Bizim bulunduğumuz şehirde, diski andıran bir mekanizma gördüm. Onun içinde sayısız labirent vardı. Bazı uygulayıcılar içinde hapsedilmişti. Gerçekte ise, bu uygulayıcılar uykulu durumdaydı, ister kitap okurken, ister egzersizleri yaparken veya doğru düşünceler gönderirken, onlar böyle bir durumdaydı.

Bazı uygulayıcılar, farklı zihin karıştırıcı sıvı maddeler tarafından kontrol ediliyordu. Onlar cinsellik, şehvet, duygu veya uykuya yapışıp kalmışlardı. Büyük bir mekanizmanın zihin karıştırıcı sıvı madde -tablet veya küçük- topları ürettiğini gördüm. Bu mekanizma bir bayan uygulayıcı ile bağlıydı. Bu üretilen maddeler o bayan uygulayıcının şehvetini güçlendiriyordu, bir çok sıradan insan onun güzelliğinden etkilenerek ona aşık oluyordu. Hatta birçok uygulayıcı da ondan son derece etkileniyor ve onunla ilgili çeşitli fanteziler kuruyorlardı. Bunun sebebi, gördüğüm o mekanizma ve mekanizmanın saçtığı zihin karıştırıcı sıvı maddeydi.

Yardımcı-Ruh, Ana-Ruha zulüm etmek için farklı yöntemler kullanıyordu. Diğer bir yöntem ise, kitap okurken, egzersiz yaparken veya doğru düşüncele gönderirken, Yardımcı-Ruh, Ana-Ruhun sakinleşmesine izin vermiyordu - Ana-Ruh her türlü şeyi düşünmek zorunda bırakılıyordu. Mesela bir uygulayıcı Fa'yı çalıştığı her defasında, sıradan insan meselelerini düşünüyordu. Bu uygulayıcı, bu düşünceler sonucu kitabı bir kenara bırakıyordu ve sıradan insan meseleleri ile ilgileniyordu. Doğru düşünceler gönderirken, her türlü saçmalılıklar aklına geliyordu. Tabi yorgunluğun ve huzursuzluğun sebebi sadece Yardımcı-Ruhun müdahalesi sonucu değildi, başka faktörler de rol oynuyordu. Fakat buna rağmen bu hiç de küçük bir müdahale ve mesele sayılmaz. Biz hepimiz bu konuya dikkat etmeliyiz.

Shifu şunu söylüyor:

"Sizlere, bir insan bedeni olmadan xiulian uygulamanın ve kişinin kendisini geliştirmesinin imkânsız olduğunu söylemiştim. O halde, diğer boyutlardaki bedenlerinizin değiştirilmesi nasıl mümkün olabilir? Bu insan bedeni olmadan xiulian uygulayamazsınız, o yüzden kendinizi değiştirmek için burada, insanların yaşadığı bu yerde xiulian uygulamak zorundasınız. Bazen bir Dafa kitabı okuduğunuz esnada konsantre olmuyorsunuz; dudaklarınız bir paragrafı okuyup bitiriyor, fakat aklınız orada olmuyor. Bunun sebebi, yardımcı ruhunuzun ya da başka faktörlerin iş başında olmasıdır. Dikkatiniz arada bir beliriyor ve ardından hemen kayboluyor. Eğer bu gibi bir sorunu sıkça yaşıyorsanız, bu durum bütün bu şeyleri bırakıyor olmanız ve bu Fa'yı başkasına veriyor olmanız ile aynı şeydir. Bunu yapamazsınız ve ben sizin o şekilde xiulian uygulamanıza izin vermiyorum." (Doğu Amerika Fa Konferansında Fa'yı Öğretme, 27-28 Mart 1999 ~ New York)

Yardımcı-Ruhun Ana-Ruhu engellemesinin bir çok çeşidi var. Buna Yardımcı-Ruhun zaman zaman Ana-Ruhu puslu bir hale getirmesi ve insan bedenini kontrol etmesi de dahil. Ana-Ruhun karması ve borçları vardır, Yardımcı-Ruh bu borçlardan istifade ederek Ana-Ruhun hata yapmasını, sınavları geçememesini, kendisini bitkin hissetmesini, kayıtız kalmasını vs sağlıyor, bunun neticesi olarak Ana-Ruh ciddi anlamda uygulama yapamıyor ve en sonunda uygulamayı bırakıyor.

Gördüğüm diğer bir durum ise, agresif bir kaç Yardımcı-Ruhun bir araya gelerek Ana-Ruha zulüm etmesiydi. Bazı uygulayıcılarda 7 veya 8 Yardımcı-Ruh sürekli değişerek Ana-Ruha zulüm uyguluyorlar ve aynı zamanda sıradan insanların da Ana-Ruha sorun zulüm etmesini sağlıyorlar.

Bazen Yardımcı-Ruhlar uygulayıcıların aralarını açıyordu ve bu olaylar çok sinsiydi. Bu gibi durumlarda uygulayıcılar içine baktığında ve sıradan insan kalbi ve duygulardan etkilenmediğinde olaylar çözülebiliyordu. Tabi bunu başarmak için birtakım sıkıntılara katlanmak ve insan kalbini yok etmek gerekiyordu, ancak o zaman bu engelleri ortadan kaldırmak mümkündü.

Yardımcı-Ruh diğer uygulayıcıların söylediklerinin yanlış anlaşılmasını sağlayabilir, bunun sonucu olarak yanlış anlaşılmalar ve çatışmalar meydana gelir, aynı zamanda söylenenlerin duyulmasına ve atlanmasına da sebep olabilir. Bir keresinde, bir uygulayıcıya yarın şu saatte Doğru Düşünceler göndermesini söyledim. Ertesi gün, doğru düşünceler gönderirken onun Gong'unu görmedim. Sonrasında ona nedenini sordum, o ise: "Sen bana hiç bir şey söylemedin!" dedi.

Eski güçlerin ayarlamaları içerisinde çok zekice bir ayarlama vardı. Mesela bir aile de birçok Dafa uygulayıcısı olabiliyordu. Onların birbiriyle sahip olduğu ilişki çok karmaşıktı. Yardımcı-Ruhları gizlice bir araya gelip, Ana-Ruhu aldatmak için planlar yapıyorlardı. Onlar belirli faktörleri kullanarak Ana-Ruha zulüm uyguluyorlardı. Onlar Ana-Ruhun Fa prensiplerini anlamasına engel oluyor ve aynı zamanda, egoya dair düşünceleri güçlendiriyorlardı. Yardımcı-Ruh, Ana-Ruhun yok etmediği sıradan insan kalbini ve sıradan insan düşüncelerini kullanarak ortalığı karıştırıyor ve komplike durumlara sebep oluyor, bu sebepten dolayı uygulayıcıların arası açılıyor ve ayrılıklar meydana geliyordu. Bu uygulayıcılar içlerine bakmıyorlardı ve hep diğer uygulayıcıların hatalarına odaklanıyorlardı. Seneler geçmesine rağmen hala ailevi sorunlarını çözemiyorlardı, hatta bazıları birbirine karşı şiddet bile kullanıyordu. Onlar Dafa'nın güzelliğini yansıtamıyorlardı. Bu tür ayarlamalar, uygulayıcılar arasında azımsanmayacak kadar fazlaydı.

Yardımcı-Ruhları aynı zamanda uygulayıcılardaki hastalık karması yanılsamalarını da güçlendiriyorlardı. Onlar bu düşünceyi Ana-Ruha ekliyordu, bu sebepten dolayı Ana-Ruh yanılgıya düşüyordu. Onlar diğer uygulayıcıların da ona yardım etmesini engelliyor ve o uygulayıcıların vücutlarına da zulüm ediyorlardı.

Bir keresinde Uygulayıcı D. için Doğru Düşünceler gönderirken, D.'nin vücudundan aynı ona
benzeyen bir "O"nun çıktığına şahit oldum. "O" tam benim karşımda oturuyordu ve bana: "Senin benimle ilgilenmemen gerek." Elini kaldırdı ve bana tokat atmak istedi, "O"nun D'nin Yardımcı-Ruhu olduğunu biliyordum ve onu olağanüstü yetenekler ile izole edip ayırdım. Doğru Düşünceler gönderdikten sonra, D'ye onun Yardımcı-Ruhların bazılarının kötülük yaptığını söyledim. D. benim sözlerime inandı, fakat onun akrabası olan uygulayıcılar inanmıyordu. O bayan uygulayıcı, saygıdeğer Shifu'nun: "Yardımcı ruh çoğunlukla ana ruhu elinden geldiğince kötülük yapmaktan alıkoymaya çalışır." (Zhuan Falun, Ters Xiulian Uygulaması ve Ödünç Gong Almak), sözünü hatırlattı. Nasıl olur da Yardımcı-Ruh
Ana-Ruha zulüm edebilirdi? Yakınlarıyla bu konuda paylaşımda bulunmak istememe rağmen,
onlar bunu kabul edemediler.

İkinci gün meditasyon yaptığım esnada D'nın bir akrabası çıka geldi ve bana "Bizim işlerimize karışma, bu seni ilgilendirmez. Her şeye maydanoz olmaya devam edersen, senin çok kötü bir şekilde ölmeni sağlayacağım. Sana bir göksel sır söyleyeyim, senin ölümün çoktan ayarlandı bile, sonunda ne zaman ve neden öleceğini kendin bile bilemeyeceksin." dedi. Meditasyon esnasında, uygulayıcı D ve akrabasının Ana-Ruhunun aynı kökene sahip olduklarını ve hatta onların Yardımcı-Ruhlarının da aynı kökene sahip olduklarını gördüm. Fakat Ana-Ruh ve Yardımcı-Ruhlar arasında kötücül karmık ilişkiler mevcuttu. D'nin ve akrabalarının Yardımcı-Ruhları D'ye engeller yaratmak için bir araya gelmişlerdi. Onlar akrabalarının Fa prensiplerini anlamasına engeller yaratıyor ve D'nin sağlık durumunun kötüleşmesine sebep oluyorlardı. Aynı zamanda farklı bazı uygulayıcıların Yardımcı-Ruhlarının da D'ye zulüm etme konusuna iştirak ettiğini gördüm. Yardımcı-Ruhların bir anlaşması vardı, doğru olmayan bir Yardımcı-Ruh yok edildiğinde, diğerleri bu boşluğu kapatacaktı. Onlar bu anlaşmayı yaptıklarında onların Göksel Dünyaları birbirleriyle bağlıydı. Fakat Fa-düzeltmesinde herkes düzeltilecekti.

Aslında durum çok daha vahimdi, çünkü Ana-Ruhlar da kendi aralarında Yardımcı-Ruhları koruyacakları konusunda anlaşmışlardı. Bu Ana-Ruhlar cennetin yüksek seviyelerinde bulunurken, onların birçoğu isteyerek böyle bir anlaşma imzaladılar, bir kısmı ise Eski Güçler tarafından kandırıldı veya imza atmaları ve anlaşmayı kabul etmeleri için zorlandı. Bu anlaşma, Ana-Ruhun kendi Yardımcı-Ruhunu, ya da diğer uygulayıcıların Yardımcı-Ruhlarını korumak ile mükellef oldukları ile ilgiliydi. Onlar, uygulayıcılar arasında itilaflar yaratıyor ve bu durumdan istifade ederek D'nin vücuduna zulüm ediyorlardı. Gördüğüm komplike durum tam olarak bu idi.

Uygulayıcılara, Doğru Düşüncelerini güçlendirmelerini, hiçbir şekilde eski güçlerin ayarlamalarını kabul etmemelerini ve sadece saygıdeğer Shifu'nun ayarlamalarını kabul etmelerini ve sadece Falun Dafa Derneğinin mesajları doğrultusunda hareket etmelerini öneriyorum.

Bölüm 9: Şekli ve Ruhu Tamamen Yok Edilmiş Yardımcı-Ruh

Sürekli olarak Yardımcı-Ruhu kötülük yaparken yakaladığım için, onu yok ettim. Bu süreçte, karşı bir gücün bana karşı bilendiğini gördüm.

Bir uygulayıcıyla birlikte, Doğru Düşünceler yolladığımızda ikimiz de ellerimizin düştüğünü fark ettik. Ben bunu çok tuhaf bulmuştum. Birden C'nin bir görüntüsünü gördüm ve o açık sarı bir maddeyi bize doğru üflüyordu. O anda bu maddenin bu etkiyi yarattığını anladım - engellemeyi yaratan C'nin Yardımcı ruhu idi. Bu sebepten dolayı C'ye daha dikkatli yaklaştım. Dingin bir zihin ile C'nin Yardımcı-Ruhuna seslendim: Kendini doğru konumlandır, bizi doğru düşünceler gönderirken engeller yaratma! Fakat bu Yardımcı-Ruh benim uyarılarımı dikkate almadı ve kötülük yapmaya devam etti.

Doğru Düşünceler gönderirken, C'nin Yardımcı-Ruhunun kötü bir canlıyı korumaya çalıştığını fark ettim. Gong'umu o Yardımcı-Ruha yönelttim ve ona çok net anlayacağı şekilde: "Bu kötü canlıyı korumaya devam edersen, seni de yok edeceğim." dedim. Sonunda Yardımcı-Ruh o kötü canlıya şöyle seslendi: "Ben yakalandım, artık seni daha fazla koruyamayacağım." O kötü canlı yok edildi. Doğru Düşünceler gönderdikten sonra, Fa çalışmaya başladık ve kitap okuduğumuz esnada birden başıma bir ağrı girdi. Başımı bir an için salladım ve o anda, C'nin bana dik dik baktığını gördüm. Bakışlarımız kesiştiği an, C hemen bakışlarını benden çekti. O an, başımın ağrısı geçmişti. O anda C'nin Yardımcı-Ruhunun bana zulüm ettiğini anladım. Fa'yı çalışmaya devam ettim. 5 dakikadan daha kısa bir süre sonra, birden kalbimde bir ağrı hissettim. O anda C'ye baktım ve bana dik dik baktığını gördüm. Tekrardan bakışlarımızın kesiştiği anda, C bakış yönünü değiştirdi ve o anda kalbimin ağrısı kesildi.

O anda zihnimde, C'nin Yardımcı-Ruhunu yok etme kararı aldım. O tekrardan ortaya çıktı ve bağırarak "Ben de Fa-düzeltmesi için birçok şey yaptım, nasıl beni yok edebilirsin?" dedi. Bunun üzerine ona: "Sen Ana-Ruha zulüm ediyorsun, onun şehvetini artırıyorsun ve kendisinin uygulama yapmasını engelliyorsun. Bunun dışında Doğru-Düşünceler gönderirken engeller yaratıyorsun. Kötülüğü yok ettiğimiz her defasında sorunlar yarattın. Seni defalarca uyarmama rağmen, beni hiç dinlemedin. Sen daima bizimle berabersin, kötü şeyler yapıyorsun, yaptığın kötülükler şeytanların kötülüğünü geçmiştir, bu yüzden yok edilmelisin" dedim. Bu Doğru Düşünceler esnasında, Yardımcı-Ruhun doğru Tanrılar tarafından yok edildiğini gördüm. Ben ise sakin bir zihin ile Fa'yı çalışmaya devam ettim.

Yaklaşık 40 dakika sonra, bir çift gözün bana dik dik baktığını gördüm. Kafamı kaldırdım ve bir mekanizma gördüm, bu mekanizma o Yardımcı-Ruhu tekrar üretiyordu ve bu şekilde tekrar kötülük yapabilecekti. O anda şaşkınlık içerisindeydim: Onu yok etmeme rağmen, neden hala varlığını sürdürüyor. Nedeni o mekanizma idi, bu mekanizma böyle Yardımcı-Ruhları tekrar üretebiliyordu.

Belirli seviyedeki olayları da gördüm, orada C'nin Yardımcı-Ruhunun eski güçlerin ayarlamalarını kabul ettiğini ve anlaşmalarını imzaladığını gördüm. Bu sarsıcı bir sahneydi!

Yüksek seviyelerde eski güçler birçok ayrıntı ayarladılar, onlar bu şekilde kendileri tarafından çalıştırılan mekanizmanın gizli kalmasını ve bulunmamasını sağlamak istediler. Bu ayarlamaların bazıları, göksel gözü açık uygulayıcılara ve Yardımcı-Ruhun kötülük yaptığını gün yüzüne çıkaran uygulayıcılara sorunlar yaratmaktı.

Bu işlerden ve ayarlamalardan sorumlu Tanrı, Yardım-Ruha şöyle seslendi: "Biz sana kutsal bir görev veriyoruz, sen C'nin Yardımcı-Ruhu olacaksın. Senin görevin bayan bir uygulayıcının, Yardımcı-Ruh ile ilgili sırrın gün yüzüne çıkmasını engellemek ve böylelikle bizim ayarlamalarımızı korumuş olacaksın. Belki fark edilerek yok edileceksin. Buna rağmen bu görevi kabul ediyor musun? Bu Tanrı: "Evet, istiyorum", şeklinde cevap verdi.

Tanrı: "Eğer fark edilir ve yok edilirsen, bizim tarafımızdan çok önce hazırlanmış mekanizma, yarım saat içerisinde, yeni bir Sen üretecek, bu Sen aynı şu anda sahip olduğun Tanrısal gücün aynısına sahip olacak. Bu sebepten dolayı, gerçekten ölmüş olmayacaksın, çünkü biz sayısız Sen üreteceğiz. O zaman diliminde Tanrıları, Ana-Ruhu yok etmeleri için yönlendireceksin. Bunu kabul ediyor musun? O Tanrı'nın cevabı (Yardımcı-Ruh): "Evet, bunu yapacağım."

Bunun üzerine Tanrı: "Bunu başarırsan, ait olduğun Dünya'ya geri dönebileceksin. Orada elde ettiğin sınırsız şanın keyfini çıkarabilirsin. Tanrı topluluğu bu şanını ve katkılarını not edecektir." Yardımcı-Ruh bunu kabul etti ve sözleşmeyi imzaladı. Eski Güçlerin Tanrıları Yardımcı-Ruh için başka ayarlamalarda yapmıştı. Bunların arasında, Ana-Ruhun, Fa'ya asimile olmasını engellemek, Ana-Ruhun şehvetini artırmak ve buna benzer şeyler. Her seviyedeki Tanrılar, bu görevi üstlenmiş Tanrı'ya hayranlıkla bakıyorlardı.

Bu sahneyi gördüğümde, Yardımcı-Ruha acıdım. Yeni üretilmiş Yardımcı-Ruhu gördüğümde, şöyle düşündüm: "Eski güçler bu kadar çok Yardımcı-Ruh kopyaladılar, hangi birini yok edebilirim?" O anda birden saygıdeğer Shifu'yu gördüm ve Shifu şunu söyledi: "Ona bir şans daha ver!"

Bir kaç gün sonra C artık Doğru düşünceler göndermek için bir daha gelmedi. Sonraki günlerde, Doğru Düşünceler gönderdikten ve eve doğru giderken, etrafta katman katman gölgelerin olduğunu hissettim. Ayrıca ağır adımlardan çıkan sesleri duyuyordum. Fakat dönüp baktığımda, benimle beraber olan B'nin dışında, kimseyi göremiyordum. Bana sanki B çok uzaktaymış gibi geliyordu. Tüm vücudum titriyordu ve bunu durduramıyordum. B'ye: "Neden bu kadar korkuyorum" diye sordum? Bunun üzerine B: "Kötülük sana zulüm etmekte, gel seni eve götürüyüm." İkinci gece, hala aynı hisse sahiptim. Üçüncü gün sanki vücudumu parçalamışlar gibi hissetim. Yatakta trans durumunda uzanmışken, bedenimin parçalarını başka bir boyutta dağılmış bir biçimde gördüm. B'ye bunu anlattığımda, o şöyle dedi: "Bedeninin bir katmanının yüzde seksenini yok edilmiş."

Bu sebepten dolayı B ve ben her zaman Doğru Düşünceler gönderdiğimiz yere gitmedik.

İki gün sonra, saygıdeğer Shifu'nun devasa gök kubbede bedenimin parçalarını aradığını gördüm. Saygıdeğer Shifu, hiç yorulmadan arıyordu. Yüzünden terler aktığını görüyordum. Shifu bedenimin tüm parçalarını topluyordu, bu parçalar birden bir mezar taşına dönüşüyordu ve bu mezar taşında: Belirli bir gün, ay ve senede bir bayan Dafa uygulayıcısının Tanrısal bedeni, Fa-Düzeltmesi döneminde, eski güçlerin kontrolü altındaki kaotik Tanrılar tarafından yok edilmiştir. Bu mezar taşı, hayatını Fa-düzeltmesine adamış, o Dafa uygulayıcısı anısını hatırlatmaktadır. O mezar taşının, parladığını gördüm. Saygıdeğer Shifu mezar taşına elini koyduğunda ise, o mezar taşı yeni kozmosa girmiş bir Cennet haline geldi.

İkinci gün, mezar taşındaki yazıları gördüğümde evdeydim. Birden kalbim, sanki parçalanıyormuş gibi acıdı. Tüm vücudumu güçsüz hissediyordum ve terliyordum, sanki her an baygınlık geçirecek gibiydim. Bu esnada toparlanmaya çalıştım ve B'yi aradım, ona benim için Doğru Düşünceler göndermesini istedim.

Çok büyük bir gayret sarf ederek yerde çift lotus pozisyonunda oturdum. Şaşkın bir şekilde, ayaklarımın morardığını gördüm. Saygıdeğer Shifu'dan beni desteklemesini istedim. Kalbimde sadece tek bir sabit düşünce vardı: "Benimle ilgilenen bir Shifu var, kimse beni etkileyemez." Tam elimi kaldırdığımda, saygıdeğer Shifu ve birçok doğru Tanrılar gördüm. Shifu "Bu şekilde gerçekten olmaz, o haddini aştı." dedi. O anda Shifu'nun C'nin Yardımcı-Ruhunu ve diğer uygulayıcıların Yardımcı-Ruhlarını kastettiğini anladım.

Fakat neden diğer uygulayıcıların Yardımcı-Ruhları da bu olaya dahil oldular? C., Doğru Düşünceler göndermeyi bıraktıktan sonra, birçok uygulayıcıya gidip, benim yaptığım şeylerin doğru olmadığını söylemiş, bu yüzden birçok uygulayıcının bana karşı olmasını sağlamıştı. Diğer boyuttaki birçok Yardımcı-Ruh, C'nin Yardımcı-Ruhu liderliğinde bir araya gelerek birleşmişti. Onların hedefi benim etten bedenim ve etten bedenimin sınırları içerisindeki gerçek bedenimdi, beraberce bu bedeni yok etmek istiyorlardı.

Sonrasında, birkaç farklı sahneye daha şahit oldum.


Devam edecek...


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/9/清理副元神中的旧势力安排%EF%BC%88六%EF%BC%89-332390.html

İngilizce metin: en.minghui.org/html/articles/2016/8/30/158483.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.