Yeni Rapor: “Reform İddialarına Rağmen Çin'de Organ Nakli Devam Ediliyor”

Çin Organ Toplama Araştırma Merkezi (COHRC) tarafından hazırlanan çoğunun güncel olduğu araştırmalar ile belgelenen bulgular "Reform İddialarına Rağmen Çin'de Hala Organ Nakli Devam Ediyor" adlı başlıkla yeni hazırlanan 341 sayfalık rapor, 27 ‘inci Uluslararası Organ Nakli Derneği'nin Kongresi'nde, 30 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Madrid, İspanya’da sunuldu.

İspanya'nın ulusal medyası ve uluslararası haber bültenleri, raporun yayınlanması üzerine organ toplama meselesini ele aldı. Yeni rapora ChinaOrganHarvest.org adresindeki COHRC web sitesinden ulaşılabilir.

Yeni raporun ortak yazarı David Li, ekibinin bulgularını 2 Temmuz'da Uluslararası Organ Nakli Kongresi'nde sundu

Çin hükümeti, 2015 yılında, ölü idam mahkumlarından organların çıkarılmasının durduğunu ve tamamen etik organ kaynaklarına geçtiğini ileri sürüyordu. Ancak, uluslararası gözlemciler, başka ülkelerde on yıl süren bir sürecin, bir gecede gerçekleştirilebildiği görünce bunun şüpheli olduğu kaanatine vardılar.

Raporun yazarları, 2015 sonrasında Çin organ bağışı sisteminde yeni gelişmeler hakkında veri topladı, yüzlerce nakil hastanesi, hükümet ve sanayi beyanları, resmi politikalar ve yasalar, çeşitli bölgelerden gelen gerçek bağış rakamları, beyin ölümü kriterlerinin kötüye kullanımı ve Çin'in bağış ve nakli sisteminin daha geniş bir operasyonunun verileri alındı. Yeni rapor şu sonucu gösterdi:

Dışarıdan sağlanan Organ bağışları: Çin'deki gönüllü bağışların sayısı, organ bağışı endüstrisinin boyutuna göre oldukça düşük. 2017'nin sonunda kayıtlı bağışçıların resmi sayısı 373.536 idi. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kayıtlı ve gerçek donörlerin oranı bu toplama uygulanırsa, böyle bir bağışçı oranına göre, Çin'de nakil yapacak organ bağışçıları 29'dan daha az organ donörü vermiş olacaktır. Her bölgedeki bildirilen bağış sayılarının (esas olarak yoğun bakım ünitelerinde kayıtlı olmayan donörlerden) toplamı, aynı zamanda yapılan 15.000 organ naklinin resmi rakamından çok daha azdı. Yine de her yıl on binlerce organ nakli Çin hastanelerinde gerçekleştirilmektedir.

Yabancılar ettikleri talep üzerine organ nakilleri devam ediyor: Resmi Çin makamları son zamanlarda, yabancılar için nakil yapılmadığına dair bilgi verdi. Ekim 2017'de, büyük bir Kore televizyon kanalından gazeteciler, Asya ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerinden gelen yabancı hastaların hala Çin'deki en büyük nakil merkezlerinden birine akın ettiğini tespit ettiler. Hastalara sadece günler veya haftalar içinde verilen bekleme süreleri, hastaneye yapılan ek parasal bağışlar ile hızlandırılmış ameliyatlar yapıldığı belirtildi.

Düzenleme, iddia edilen reformlara ayak uydurmamıştır: Çin'in organ bağışı sistemi ve yönetmelik düzenleme çerçevesi henüz emekleme aşamasındadır ve Çin'de gerçekleştirilmekte olan organ nakillerin sayısını ve talep üzerine doğasını destekleyememektedir. Bağış sistemini denetleyen kurumlarda boşluklar bulunmaktadır ve nakillerde kullanılan organların çoğu, uluslararası topluma sunulan ulusal bağış ve tahsis sisteminden gelmemektedir.

Alternatif bir organ kaynağı gereklidir: Gönüllü bağışlar yapılan nakil sayısını destekleyemediğinden ve uzmanların son yıllarda cezai infazların daraltıldığını kabul ettikleri için organların çoğu, yargısız infazlarda sürekli olarak vicdan mahkumlarından alınmaktadır. Birincil kurbanlar, Çin'deki en büyük vicdani mahkum grubu olarak kalan Falun Gong uygulayıcılarıdır ve sistemli olarak gözaltına alınmış, hapsedilmiş, işkence görmüş ve zorla kan tahlillerine, tıbbi muayenelere, devlet gözetiminde iken veya evlerindeyken devam edilmiştir.

New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki tıp etiği bölümünün başkanı Profesör Arthur Caplan, raporun önsözünü şöyle yazdı: “Çin, bu olağanüstü, kapsamlı ve iyi belgelenmiş raporun gösterdiği gibi, insan tacizine izin vermeye devam ediyor. Organ nakli için organları elde etmek üzere vatandaşların öldürülmesine izin veren hakları ve asgari etik muamelesi devam ediyor. ”

Raporun yayınlanmasını açıklayan basın toplantısında, Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde profesör olan ve raporun ortak yazarı Dr. Huige Li, Çin'deki yapılan organ nakillerin özelliklerini ve neye bağlı olduğunu anlattı: Önceden planlanmış ameliyatlar, kısa bekleme süreleri ve canlı kaynaklardan tüm hayati organların çıkarılması, bağışçıyı etkili bir şekilde öldürmek. Bir organın çıkarılmasının, “bağışçı”nın ne beyin ölümünden ne de kardiyak ölümünden kaynaklandığını ,bağışçı o sırada canlıyken organlarının çıkarıldığını bir Çin tıbbi dergisinde anlatarak vakayı analiz etti.

Raporun yazan ve COHRC'nin yönetim direktörü Grace Yin, Çin'in 2000 yılında, sektörde organ bağışlarında yokluk olmasına rağmen birkaç yıl sonra başka bir ülkeye göre daha fazla nakil gerçekleştirdiğini söyledi. Buna ek olarak, zorla organ toplama endüstrisi ilk kez 2006 yılında uluslararası olarak fark edildiği halde büyümeye devam etti. Çin'de organ nakilleri en az tahmin edilen değer olarak yıllık 10.000-15.000 olarak belirlenmiş ve sadece birkaç hastane tarafından kolayca ulaşılabiliniyor.

Örneğin, COHRC, Tianjin Oryantal Organ Nakli Merkezinin tek başına yılda 6000 ila 8.000 ameliyat yapma kapasitesine sahip olduğunu tahmin ediliyor. Peking Üniversitesi'ndeki Karaciğer Nakli Merkezinin Müdürü Zhu Jiye, 2013 yılında merkezin bir yıl içinde 4,000 karaciğer nakli gerçekleştirdiğini belirtti.

Organ nakil merkezleri için hükümetin belirttiği minimum kapasite gerekliliklerine dayanarak, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan mevcut 164 nakil hastanesi, yılda yaklaşık 70.000 organ nakil etme kapasitesine sahiptir. Bu, 2000 yılından beri bir milyondan fazla toplam nakil kapasitesine eşdeğerdir.

Kanada'daki insan hakları avukatı ve Çin'deki organ nakli istismarında öncü olan David Matas, “Bu yeni rapor beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü gördüklerimi doğrulamış oldu – Çin hiç değişmedi. Gizliliğini arttırdı. ”

David Matas Madrid, İspanya'daki Uluslararası Transplantasyon Kongresi'nde konuşurken

Yeni raporda, Çin rejiminin de belirttiği gibi, ICU'lardaki hem kayıtlı bağışçılardan hem de ölen hastalardan gelen organ sayısının, hükümet tarafından belirtilen 15.000 organ naklinin bile tedarik edilemediği anlaşılıyor.

“Resmi hesaplar, bağışlardan elde edilen organların yüzdesinin, 2014'te % 23'ten, % 80'e yükseldiğini ve gönüllü bağışların 2015'te tek resmi organ kaynağı haline geldiğini gösteriyor. Bu sistemde, raporun diğer bir yazarı olan David Li, tam olarak bu geçişin “Bir ya da iki yıl içinde gerçekleşmesinin” mümkün olamayacağını belirtti.

Çin, organ kaynağı olarak beyin ölümü ya da bağış, tedarik, tahsis ve organ nakli gibi temel yasaları kabul etmemiştir. Organ bağışı sistemi ve yasal ve düzenleyici çerçeve, boşluklarla doludur ve etik olmayan organ kaynaklarına izin veren sayısız boşluklar içermektedir ve Çin'de gerçekleştirilmekte olan organ nakillerinin sayısını onların belirttiği doğal kaynaklar desteklememektedir.

Raporda sunulan kanıtlar, bu organların yargısız infazlarda vicdan mahkumlarından alındığını; Falun Gong uygulayıcıları Çin'deki en büyük vicdan mahkumları grubudur ve organ hasadının birincil kurbanlarıdır. Çin'in organ nakli endüstrisi, Çin rejiminin 1999'daki bu spiritüel uygulamayı ortadan kaldırma kampanyasını başlatması ve bu kampanya kapsamında araştırma, geliştirme, endüstrileşme ve personel eğitimine önemli yatırımlar yaparak ulusal stratejisinde, organ nakline öncelik vermesiyle kampanyayı genişletmiştir.

Halk Kurtuluş Ordusu Genel Lojistik Bölümü Sağlık Bölümü eski başkanı Bai Shuzhong, Dünya Falun Gong Zulüm Araştırmaları Örgütü tarafından yürütülen telefon soruşturmasında 2014 yılında, o zaman Merkezi Askeri Komite Başkanının Jiang Zemin olduğunu söyledi. Falun Gong uygulayıcılarından organ toplama işlemini yürütmek için bir talimat verdi: “Başkan Jiang [Zemin]… bu konuda ... nakil ameliyatları için böbreklerinin satılması için insanlar hakkında talimatlar verdi… Jiang talimatı verdikten sonra, hepimiz Falun Gong uygulayıcılarına karşı çok fazla şey yaptık. ”

2001'de People Daily (Çin'in en büyük devlet gazetesi) ile yaptığı röportajda Çin'in en önemli organ nakil yetkilisi ve sözcüsü Huang Jiefu, “Falun Gong'a karşı verilen mücadele ciddi bir politik savaştır ve bir avuç dolusu çekirdek üyesi olarak biz de merhamet etmemeliyiz” dedi.

Yeni rapor şu sonuca varıyor: “Organ nakli için vicdan mahkumlarından organların toplanması, hükümetin 'devlet düşmanlarını etiketleyen grupları yok etme kampanyasını destekliyor', Birleşik ön kuvvetlerin Dışişleri Bakan güçleri ile birlikte dış ülkelerdeki Çinlilerin elitlerinin nüfuz kazanma çabalarına hizmet ediyor, ve bu ihlallere katılan hastanelere ve doktorlara şöhret, terfi ve zenginlik teşviki sağlanıyor ”

Bununla birlikte, Çin'in iddia ettiği reformu, halkla ilişkiler kampanyaları, şüpheli verilerin kullanımı, agresif yol haritaları, transplantasyon merkezi vitrinleri ve uluslararası forumlarda sunumlar sonucunda bazı uluslararası nakli kuruluşları tarafından tanınması sağlandı.

Çin'in organ nakil sisteminin masumların öldürülmesiyle desteklenmeye devam ettiği düşünüldüğünde, yazarlar şöyle diyorlar: “Çin, organları paylaşmaya yönelik anlaşmaları genişleterek Asya’nın diğer bölümleri olan Kemer ve Yol bölgeleriyle ve daha da ötesinde, işlediği suçları uluslararası topluma sunarak risk alıyor ”

Dr. Caplan ayrıca önsözünde şöyle yazdı: “Rapor, tüm dünyadaki transplantasyon topluluğu ve hükümetler tarafından takip edilmelidir. Bu raporu okuyun ve ardından neyin bitmesi gerektiğini hakkında harekete geçmesi için hükümetinizi zorlayın. ”

Çin Organ Hasat Araştırma Merkezi (COHRC) organları için vicdan mahkumların öldürülmesi dahil olmak üzere Çin'de organ nakli istismarı üzerine yetkili araştırmalar yürüten ve sunan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. COHRC araştırmacıları çok çeşitli Çin ve denizaşırı kaynaklardan elde edilen kanıtları araştırır ve analiz eder.

İngilizce metin: İngilizce Metin İçin tıklayınız

Çince metin: Çince Metin İçin tıklayınız


Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.