Çinli Cerrahın Zorla Organ Toplamaya Olası Katılımı Nedeniyle Uluslararası Zirveye Daveti İptal Edildi

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Pekin Tsinghua Changgung Hastanesi icra başkanı ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genel Hastanesi eski başkanı olan Dong Jiahong, Çin'deki vicdan mahkumlarından yapılan zorla organ toplama faaliyetlerine katılmış olduğu şüphesiyle yapılan şikâyetler üzerine, Çin-İsrail İnovasyon ve Yatırım Zirvesi'nden yapılan daveti iptal edildi.

Çin ve İsrail hükümetleri tarafından organize edilen yüksek profilli konferans, 18-20 Kasım 2018 tarihleri arasında İsrail'in üçüncü büyük şehri Haifa'da düzenlendi. Daha önceki altı zirvede olduğu gibi, katılımcılar arasında İsrail'deki Çin büyükelçiliği personeli ve yerel Haifa ve İsrail hükümetinden yetkililer ile yaşam bilimleri, siber güvenlik ve yapay zeka alanlarında uzman ve girişimciler yer aldı.

Dong konferansa tıbbi uzman olarak katılmayı planlıyordu, ancak Haifa Ekonomik İşbirliği (HEC), Çin'deki Organ Nakli Suiistimalini Sona Erdirme Uluslararası Koalisyonu'ndan (ICETAC) ve diğer gruplardan gelen baskı nedeniyle davetini geri çekti. ICETAC, kendilerini Çin'deki zorla organ toplama faaliyetlerini sona erdirmeye adayan avukatlar, akademisyenler, etik uzmanlar, tıp uzmanları, araştırmacılar ve insan hakları savunucularından oluşan dünya çapında bir koalisyondur.

Dong ve Çin Askeri Hastaneleri

Dong Jiahong hepatik cerrahi ve karaciğer nakillerinde uzmanlaşmıştır. Çin Transplantasyon Derneği'nin komite üyesidir. Eski sağlık bakanı yardımcısı Huang Jiefu ile birlikte Dong, transplantasyon alanında önde gelen bir cerrahtır.

Dong, Dünya Falun Gong Zulmünü Araştırma Organizasyonu (WOIPFG) tarafından yayınlanan listede zorla organ toplamaya dahil olan olası katılımcı olarak yer aldı. WOIPFG araştırma raporu, Dong'un 700'den fazla karaciğer nakli ile önde gelen bir cerrah olduğunu göstermektedir. Şubat 1999 ve Şubat 2007 arasında, daha önce Üçüncü Askeri Tıp Üniversitesi olarak bilinen Ordu Tıp Üniversitesi'ne bağlı ilk hastane olan Güneybatı Hastanesi'nde “donör”lerden 407 karaciğer toplanması olayında yer aldı.

Dong'un başkanlık yaptığı 301 Hastane olarak da bilinen Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genel Hastanesi, ağırlıklı olarak Falun Gong uygulayıcıları olmak üzere vicdan mahkumlarından yapılan zorla organ toplama faaliyetlerinde yoğun bir şekilde yer almıştır. 1977 ve Ağustos 2009 arasında, hastane 2,159'dan fazla organ nakli gerçekleştirdi. Çin Sağlık Bakanlığı, 23 Mayıs 2007'de burayı karaciğer ve böbrek nakli için belirlenmiş bir hastaneye yükseltti.

Falun Gong'a Yapılan Zulüm ve Zorla Organ Toplama

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 1999 yılının Temmuz ayında Falun Gong'u bastırmaya başladı. Komünist rejimin eski başkanı Jiang Zemin, “Falun Gong uygulayıcılarını fiziksel olarak ortadan kaldırın, itibarlarını mahvedin ve mali olarak yok edin” emrini verdi.

Transplantasyon için organ talebi arttıkça, Çin'deki silahlı polis, ordu ve hastaneler para kazanmak için yeni bir yöntem buldular - organları için vicdan mahkumlarını öldürme. Falun Gong'a karşı ülke çapında yürütülen politika nedeniyle, organ toplama suçlarına karışan kişiler için herhangi bir tepki yoktu. Zorla organ toplama haberi ilk kez 2006 yılında ortaya çıktı.

Kanlı Hasat: Çin'deki Falun Gong Uygulayıcılarından Yapılan Organ Hasadı (Revize edilmiş rapor) raporunda David Kilgour ve David Matas'a göre, yabancılar için organların ücretleri, kornealar için 30.000,00 ABD doları, karaciğer/böbrek kombinasyonu için 180.000,00 ABD doları arasında değişiyordu.

Falun Gong uygulayıcıları, en büyük vicdan mahkumları grubunu oluşturdukları ve ayrıca uygulama ile ilişkili sağlıklı yaşam tarzları nedeniyle çok iyi sağlığa sahip olma eğiliminde oldukları için organ toplama kurbanlarının çoğunluğunu oluşturmaktadırlar.

WOIPFG tarafından yürütülen binlerce araştırma telefon görüşmesi, zorla organ toplama işleminin doğrudan Jiang Zemin'in emriyle başlatıldığını ortaya koydu. Jiang, Falun Gong uygulayıcılarının organları için öldürülmesi işini “militarize etmek ve ticarileştirmek” yönünden sorumludur.

Halk Kurtuluş Ordusu Genel Lojistik Departmanı, organ toplama işlevlerinin ana örgütü idi. Zorla organ toplama hedefleri olarak - ana olarak gözaltında tutulan Falun Gong uygulayıcılarının - “donörlerin" yönetim ve tahsisinden sorumluydu. ÇKP askeri ve silahlı polis hastaneleri organ nakilleri için ana hastaneler haline geldiler.

Uluslararası Tepki

Zorla organ toplama haberi 2006 yılında ortaya çıktığından beri, sivil toplum örgütleri, hükümetler, ilaç şirketleri ve uluslararası tıp topluluğu, sorunu çözmek için eylemler gerçekleştirdi ve uyguladı.

Çin Üzerine 2018 Kongre Yürütme Komisyonu (CECC) yıllık raporunda “Çin'deki çok sayıda organ naklinde Falun Gong uygulayıcıları da dahil olmak üzere tutuklu mahkumların organları kullanılıyor” diye endişeler dile getirildi.

ABD Temsilciler Meclisi, Haziran 2016'da oybirliği ile Meclis Yasa Tasarısı 343 (H.Res.343)'ü kabul etti. Yasa tasarısı, "çok sayıda Falun Gong uygulayıcısı ve diğer dini ve etnik azınlık gruplarının üyeleri" dahil olmak üzere, rıza göstermeyen vicdan mahkumlarından Çin'deki organ alımları ile ilgili kaygıları dile getiriyor.

Yasa, Çin hükümetinin “mahkumların rızası olmaksızın birçok organın alındığına dair raporları reddetmeye devam ettiğini, ancak aynı zamanda nakil sisteminin bağımsız bir şekilde doğrulanmasının önlendiğini” ve “Çin’deki organ nakli sistemi Dünya Sağlık Örgütü'nün organ alım yolları konusunda şeffaflık ve izlenebilirlik şartlarına uyumlu olmadığını” belirtiyor. Önerileri arasında H. Res. 343, Temsilciler Meclisi'nin, Çin'deki etik olmayan organ nakil uygulamalarına ilişkin farkındalığın artmasına yardımcı olmak için Amerika Birleşik Devletleri'nden medikal topluluğu teşvik etmesini talep etmektedir.

Avrupa Parlamentosu, büyük çoğunluğu Falun Gong uygulayıcısı olan Çin'deki vicdan mahkumlardan zorla organ toplama faaliyetlerine son verilmesi çağrısında bulunmak ve kınamak için Aralık 2013'te bir yasa tasarısı geçirdi.

Kanada, Vancouver'daki 23. Uluslararası Transplantasyon Kongresi'nde, katılımcılar Falun Gong uygulayıcılarından zorla organ toplama konusunda duydukları ciddi endişelerini dile getirdiler. Uluslararası Af Örgütü, ilaç şirketlerine Çin'de organ anti-ret ilaçlarını klinik olarak test etmeyi durdurmaları çağrısında bulundu. 15 Ağustos 2010'da yayınlanan bir gazete haberine göre, global ilaç şirketi Novartis, bu tür bir moratoryumu benimsediğini ve konuyla ilgili tüm ilaç şirketlerini birleştirmek için çalışacağını açıkladı.

Eylül 2010'da Galler, Cardiff'teki Avrupa Organ Bağışı Kongresi sırasında, organları için gelen talep üzerine Falun Gong uygulayıcılarını öldürme konusuna da dikkat çekildi. O zamandan beri Kongre, Çinli cerrahları davet etmeyi kesti.

Pennsylvania Eyaleti'nde Çinli bir göçmen olan Ann, Yeşil Kart için yapılan mülakat sırasında yeni geliştirilen sorularla karşılaştı: “Çin Komünist Partisi'ne katıldınız mı? Falun Gong uygulayıcılarına yapılan zulme katıldınız mı?” Bu, Amerikalı göçmenlik yetkililerinin Çinli bir göçmene belirli sorunlar hakkında doğrudan soru sorduğu bildirilen ilk vakaydı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, göçmen olmayan vize başvuru formunu Haziran 2011'de güncelledi. Form DS-160'ın Güvenlik ve Arkaplan bölümüne altı yeni soru eklendi. Bunlardan biri şuydu: “Hiç insan organlarının ya da bedensel dokularının zorla transplantasyonunda doğrudan yer aldınız mı?”


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/18/医生参加国际会议为何被拒-377311.html

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/20/173325.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.