İrlanda, Waterford: Yerel Bir Üniversitede Falun Gong'un Tanıtımı Yapıldı

Falun Gong uygulayıcıları Further Education Waterford Üniversitesinde, üniversite personeline, Falun Dafa’yı tanıtmak ve beş takım egzersizlerle meditasyonu göstermek için davet edildi. Davet Şubat ayında Medya ve Müzik Bölüm Başkanı Michelle Daly'den geldi.


Uygulayıcılar, spiritüel uygulama yöntemi Falun Dafa’nın kısa bir tarihini ve Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü ilkelerini anlattıktan sonra, Dafa'yı uygulamasından sonra nasıl daha iyi insanlar olduklarını anlattılar.


Daha sonra egzersizleri öğrenmeye istekli olan personele ve öğrencilere egzersizleri gösterdiler.

Bir uygulayıcı, beş set Falun Gong egzersizinin ilkini öğretti.

Uygulayıcılar ayrıca, Falun Gong zulmünü ve Çin'deki uygulayıcıların organları için devlet-destekli bir şekilde komünist rejim tarafından nasıl öldürüldüklerini anlatarak katılanlara bilgi verdiler.


Zulmün 2018’de, Waterford City & County konseyine açıklanmasının ardından, konsey üyeleri harekete geçti ve oybirliğiyle Çin’deki Falun Gong zulmünü kınayan bir önerge çıkarttılar;


1) Bu Konsey, İrlanda hükümetinden, en kısa sürede, yasadışı organ nakillerini durdurmak amacıyla, Avrupa Konseyi tarafından 9 Temmuz 2014 tarihinde kabul edilen İnsan Organlarında İnsan Ticaretine Karşı Sözleşmeyi onaylaması için çağrıda bulunulmuştur. İrlanda Hükümeti bu Sözleşmeyi çoktan imzalamış ve onaylanmasını beklemektedir.


2) Bu Konsey, Çin Hükümetinden, Falun Gong zulmünü durdurmasını ve tüm Falun Gong uygulayıcılarını ve diğer gözaltına alınan vicdan mahkumları hemen serbest bırakmalarını istemesi için, acil durum çağrısı olarak İrlanda Hükümetine çağrıda bulundu. Oireachtas Dış İlişkiler Ticaret ve Savunma Ortak Komitesi, 6 Temmuz 2017 tarihinde, Zorla Canlı Organların Alınması ile ilgili uluslararası ve İrlandalı tıp ve hukuk uzmanlarından oluşan seçkin bir komitenin oluşturduğu bir panelde, milyonlarca Falun Gong uygulayıcısının zulüm gördüğü ve ciddi insan hakları ihlallerinin anlatıldığı bu panelde yer aldılar.


İngilizce metin: İngilizce Metin İçin tıklayınız


Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.