Her Bir ve de Tüm Düşünceleri Fa’ya Göre Değerlendirme

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Küçük kızım ve ben birlikte Fa’yı çalışırız. O, bir cümlenin anlamını anlamadığında, tekrar ve tekrar bana sorar. Cümleden cümleye anladığımı açıkladığımda, sık sık anlamının daha önce anlamış olduğumdan farklı olduğunun farkına vardım. Fa’yı asla o kadar dikkatlice çalışmamıştım. Fa öğretilerini kızımla çalıştığım için uygulama durumum son derece gelişti.

Eski Güçlerin Ayarlamaları

Evimin dışında Falun Dafa hakkında gerçeği açıkladığımda zaman zaman korku hissediyordum. Bu hisse göz yummak istemedim, bu nedenle içime baktım. Neyden korkuyordum? Tutuklanmak? Zulüm? Onlar benim reddetmek istediğim eski güçlerin yaptığı ayarlamalardı. Sadece onu değil, aynı zamanda bu düşünceyi yaratan eski güçleri de yok etmek istedim. Korku takıntıydı-o ben değildim. O, inancımın güçlü ve sağlam olmadığının da bir işaretiydi. Fa çalışarak doğru düşüncelerimi güçlendirmeye ihtiyacım vardı.

Bir Şeylerin Peşinde Olmanın Farkında Olma

Fa’yı çalışmaya başladığımda saf bir kalbe sahiptim. Bir hayli kötü maddenin çözüldüğünü ve takıntılarımla düşünce karmamın da yok edildiğini fark ediyordum. Başka bir kavram biçimlendirdim: Fa’yı çalıştığım sürece, istenmeyen maddeler yok olacaktı. Her ne zaman Fa’yı çalıştıysam bu güçlü arayışa sahiptim.

Bu düşüncenin farkında olduğumda, onun saf bir düşünce olmadığını ve Fa’ya saygısızlık olduğunu hissettiğim için onu reddettim.

Aynı zamanda bir şeylerin peşinde olmayı bıraktığımda, Fa’yı okuduğum ve ezberlediğim zaman kelimeleri, cümleleri ve paragrafları çok daha iyi anlayabildiğimin farkına vardım. Gerçek sorunlarımı sıkça bulabildim. O zaman uygulamamda büyük bir ilerleme fark ettim.

Fa’yı bir şeylerin arayışıyla çalıştığımda, bu beni Fa’yı gerçek anlamda anlamaktan alıkoyuyordu. Fakat kendimi Fa’nın bir parçası olarak gördüğümde, koşulsuz bir şekilde Fa’yı özümsediğimde ve Dafa’nın Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü prensiplerini takip ettiğimde, her türden takıntılarımın temel sebebini bulabiliyordum.

Geçmişte her ne zaman bir sıkıntıyla karşılaşsam, endişe ve kıskançlık gibi takıntılara sahip olduğumu fark ediyordum. O zaman takıntılarımın kökeni olmayan parçasını bulabiliyordum. Bir şeylerin peşinde olmadan Fa’yı çalışmaya başladığımda ise, o kişinin gerçek ben olduğumu ayırt edebildim ve kökünden yüzeyine bütünüyle takıntım bana gösterildi.

Önceden, takıntımı sadece yüzeyde yok edebilirdim; fakat problemin kökünü çözemezdim. Gerçek beni bulabildiğimde birden eski güçlerin hiçbir şey olmadığını fark ettim. Onun üzerinde artık o kadar fazla enerji sarf etmeye ihtiyacım yoktu, çünkü Dafa’nın bir parçası oluyordum ve Shifu’nun ayarladığı yolda yürüyordum.

Her Düşünceye Dikkat Etme

İnsanları kurtarmak için gerçekleri açıklamak merhamet göstermektir; fakat ben bunu bencil sebepler için yaptım.

Tıpkı Fa’yı bir şeylerin arayışıyla çalıştığım gibi, gerçeği de bir şeylerin arayışıyla açıklıyor olduğumu hissettim. Sadece gerçeği iyi açıkladığımda yükselebildiğim ve gelişebildiğimi düşünerek bir kavram biçimlendirdim. Bu nedenle, gerçeği seviyemi yükseltme amacıyla açıkladım.

Bu bencil düşüncenin her ne zaman farkında olsam, kendime diyecektim ki: “Ben Dafa’da uygulama yapan benliksiz bir yaşamım.“

Shifu dedi ki:

“Çünkü insanları kurtarmak hiçbir karşılık beklemeden, bedelsiz ve ün yapmaya bakılmaksızın yapılır. Bu yüzden onlar sıradan insanların kahramanlarından çok daha asillerdir. Yaptıkları her şeyi tamamen merhametlerinden dolayı yaparlar.” (Zhuan Falun, İkinci Ders)

Bu tanrısal varoluşların bizim için ayarlamış olduğu benliksiz olma durumunun bir örneğiydi.

Doğru olmayan düşüncelerimi düzelttikten sonra gerçeği açıkladığımda bunu yazgılı yaşamları kurtarmak için tüm kalple yaptığımı ve onlara karşı merhamet geliştirdiğimi fark ettim.

Ailevi Sorunları Ortadan Kaldırma

Kocamdan gördüğüm kötü muameleyle dolu on yıla katlandım. Kocam beni sık sık sebepsiz yere dövüyordu. Yüzeyde buna katlanıyordum, ama aynı zamanda kin ve korku geliştirdim. Duyduğum kin daha güçlü bir hale geldikçe kocam da beni daha sert dövüyordu. Bu gitgide daha da kötü oluyordu.

Bu kin duygusunun takıntım olduğunu fark ettiğimde, onu yok etmeye ve artık kocama içerlememeye başladım. Bunun yerine, ona merhametle davranmaya başladım. Gördüğüm kötü muamele kendiliğinden durdu.

Bu beni bu prensibin hapisteyken şiddetle yüzleşmekte olan uygulayıcılara da uygulanıp uygulanmayacağı, zulmün onların Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü’ye uyum sağlayan düşüncelerden ziyade zulmedenlerine karşı kötü niyetli düşünceler barındırdıkları için şiddetlenip şiddetlenmediği hakkında meraklandırdı.

Uygulama Durumumun Farkında Olma

Bir şeylerin peşinde olmadan Fa’yı çalışmaya başladığımda, takıntılarımın kökenini bulabildim. Takıntıya bağlı olduğum için eski güçler boşluğumdan faydalandı ve beni sıkıntıya soktular. Daha çok bilinçli ve mantıklı hale gelirken gerçek uygulama durumumun farkında olmam çok kritiktir.

Uygulama durumumu mantıklı bir biçimde değerlendirebildiğimde, eksikliklerim üzerinde çalışabiliyorum. Takıntımı geçiştirmek için endişe, merak ve mazeretler kullanmak yerine, takıntımdan kurtulmak ve adım adım gelişmek için katı bir şekilde uygulama yapabiliyorum.

Eğer her bir ve de tüm düşüncelere dikkat edersem, her bir gün farklıdır. Her bir gün ortaya koyduğum takıntılarım farklıdır; bu nedenle derhal içime baktığımda ve takıntının kökenini bulduğumda, kendimi geliştirdiğim her bir gün farklıdır. Farklı çevrelerde farklı insanlarla karşı karşıya geldiğimde, gerçeği açıklama yöntemlerim de her bir gün farklıdır.


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/19/在法上理顺自己-382851.html

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2019/3/19/176199.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.