Fa'yı Saf Bir Zihinle Çalışmak

Bazı uygulayıcılarla paylaşımda bulunduktan sonra, birçok uygulayıcının her gün Falun Dafa öğretilerini çalıştığını, fakat odaklanmadıklarını fark ettim.

Ben de aynı durumu yaşadığım için, bunu nasıl aştığımı sizlerle paylaşmak istedim.

Dafa Öğretileri Bir Şey Elde Etme Maksadıyla Çalışılmamalı

Fa'yı çalışırken saf bir kalbe sahip olmalıyız. Bir şeyler elde etmek için çabalamadığımız ve okuduklarımıza odaklandığımız zaman, Budalar, Taolar ve Tanrılar kelimlerin arkasındaki Dafa ilkelerini bizim için açığa çıkaracaklardır.

Shifu dedi ki:

Çok sayıda insan, kendilerine Tibet Tantrizm'ini öğretecek bir usta bulmak için Tibet'e gider. Amaçları, bir gün qigong ustası olup, ünlü ve zengin olmaktır. Herkes bir düşünsün: Gerçek öğretiyi elde etmiş yaşayan Budist bir Lama, çok güçlü olağanüstü yeteneklere sahiptir ve böyle bir kişinin zihnini okuyabilir. Bu kişi neden buraya geldi? Bunu hemen o anda kişinin zihnini okuyarak anlar: "Buraya Budalığı geliştiren bu sisteme zarar vererek, para ve ün için uygulamayı öğrenmek ve bir qigong ustası olmak niyetiyle geldin." Nasıl olur da Budalığı geliştiren bu kadar ciddi bir uygulama sistemi, senin ün ve kazanç elde etmek için bir qigong ustası olma isteğinle keyfi şekilde tahrip edilebilir? Motivasyonun nedir? O yüzden bu kişiye ne bir şey öğretir, ne de bu kişi gerçek bir öğreti alır. (Zhuan Falun, 4. Ders)

Zhuan Falun kitabındaki sözlerin arkasında Budaların, Taoların ve Tanrıların olduğunu biliyoruz. Ancak okumaya odaklanamıyorsak, sadece bir görevi yerine getirmek gibi veya bir şey elde etmek için kitabı okumuş oluruz. Budalar, Taolar ve tanrılar o kişinin zihnindeki gerçek niyeti görebilirler. Bu nedenle, o kişinin bir ilkeye aydınlanmasına izin vermeyeceklerdir.

Bu anlayışı edindikten sonra, Fa'yı çalışırken önce zihnimdeki engelleri yok ettim. Her kelimeyi saf bir zihinle okudum ve her şeyi net bir şekilde anladığıma emin olduğuma dikkat ettim. Zhuan Falun'u defalarca okumama rağmen, bazen kitabı ilk defa okuyormuş gibi geliyordu. Shifu tüm sorularıma cevap veriyor ve Fa'yı her okuduğumda yeni bir anlayışa sahip oluyordum.

Gerçek Benliğim ve Sahte Benliğimin Farkı

Uzun zamandır zihnimde bir takıntıyı yok edemiyordum. Bunu yok etmem gerektiğini bilmeme rağmen, konu ortaya çıkar çıkmaz zihnimde bu takıntıyı terk edemiyordum.

Doğru düşünceler göndererek ve Fa'yı çalışarak onları yok etmeye çalıştım. Fakat o zamanlar Fa'ya olan anlayışım yeterince derin olmadığı için bu durumun içinde kaldım.

Doğru düşünceler göndermek ve kendi içime bakmak, sadece bir yere kadar yardımcı oldu. Sorunumun köküne ulaşamadım.

Shifu dedi ki:

Buda, Pusa Guanyin veya Rulay heykeli önünde eğilip para için tapınan bir kişi düşünelim. Bu kişi: "Lütfen zengin olmam için bana yardım et" dediği anda, bütünsel bir düşünce biçimlenir. Bu istek Buda heykeline yapıldığı için, anında Buda heykeline yöneltilir. Bir varlık, başka bir boyutta büyüyebilir veya küçülebilir. Bu düşünce bu varlığa ulaştığında, Buda heykeli bir beyne ve zihne sahip olur fakat bir bedeni yoktur. Buda heykeline tapınmak için başka insanlar da gelir. Bu tip bir tapınma ile birlikte, ona yavaş yavaş bir miktar enerji verirler.

Eğer ona bir uygulayıcı tapınırsa, bu çok daha tehlikelidir çünkü bu tapınma, ona yavaş yavaş enerji verir ve onun somut bir beden biçimlendirmesini sağlar. Fakat bu somut beden başka bir boyutta biçimlendirilir. Biçimlenmesinin ardından, başka bir boyutta var olur ve ayrıca evrenin birtakım gerçekliklerini de öğrenebilir. O yüzden insanlar için birtakım şeyler de yapabilir. Aynı zamanda bu yolla birazcık gong da geliştirebilir. Fakat insanlara şartlı bir biçimde ve para için yardım eder. Diğer boyutta özgürce dolaşır ve sıradan insanları çok kolay bir şekilde kontrol eder. Bu somut beden tam anlamıyla Buda heykeli ile aynı görünüşe sahiptir. Bu yüzden, Buda görünümü içerisindeki Buda heykeli ile aynı görüntüyü taşıyan sahte Pusa'ları veya sahte Rulay'ları, insanların tapınmaları yaratmaktadır. (Zhuan Falun, 5. Ders)

Shifu Fa'sında şu şekilde anlatıyor: "bütünsel bir düşünce biçimlenir." (Zhuan Falun, 5. Ders) Ben bu durumdayken kötü düşüncelerim bir beyin oluşturdu. Takıntıma enerjimi vermeye devam ettiğim süre zarfında, beynim ''dokunulabilir bir insan vücudu'' geliştirmeye başlamıştı. Daha da korkutucu olan şey bu ''dokunulabilir insan vücudu'' gerçekte ben olmamasına rağmen, aynı benim görüntümdeydi.

Shifu dedi ki:

Sonuç olarak gördüğünüz gerçek Pusa Guanyin midir? Gördüğünüz gerçek bir Buda mıdır? Bunu söylemek zor! (Zhuan Falun, 5. Ders)

Bu sahte benliğimi fark edemedim. Bunun yerine, uzun süre ona tutundum.

Gizlenmiş olduğu için, onun ben olduğunu sandım.

Batıya Yolculuk kitabında Budist keşiş Xuan Zang, Beyaz Kemik Şeytanının kendisini tuzağa düşürmek için kendisini bir kaç insan figürüne dönüştürmek amacıyla sihir kullandığını fark etmemişti. Maymun Kral ona, öldürdüğü üç kişinin aynı şeytan olduğunu söylediğinde, Xuan Zang üç farklı kişi olduğu konusunda ısrar etti.

Eğer uygulamamızda kötülüğün yaptıklarını net bir şekilde fark etmek istiyorsak, şeytanları gerçek benliğimizden ayırt edebilmek için her zaman Maymun Kral'ın sahip olduğu gibi bir ''göze'' ihtiyacımız vardır.

Shifu bize şunu söylüyor:

Fa bütün takıntıları kırabilir, Fa bütün şeytanları yok edebilir, Fa bütün yalanları paramparça edebilir ve Fa doğru düşünceleri güçlendirebilir. (Daha İleri Yükselmeler İçin Esaslar II, Engeli Defetmek)

"Hiçbir Fa mutlak değildir"

Uygulama süreci “Hiç bir Fa mutlak değildir” durumuna benzer. Yukarıdakilerin yüzeysel anlamı bize kişinin takıntıyı geçebileceğini ya da kötülüğü yok edebileceğini söylüyor. Bu durum daima daha yükseğe çıkmamız gerektiği anlamına gelmektedir. Fakat eski güçler farklı seviyelerde ayarlamalar düzenlediler. Daha yüksek seviyelerdeki şeytani engelleri aşmak için kendimizi Fa’nın içinde yükseltmeliyiz. Bu yüzden Fa çalışmak ve yeni anlayışlar elde etmek eşit derecede önemlidir.

Shifu bize şunu söylüyor:

Şöyle ki, kişi yüksek seviyelerin Fa'sını bilmeden uygulamada üst seviyelere yükselemez. (Zhuan Falun, 1. Ders)

Eğer bizler Fa'yı derinlemesine geliştiremezsek, bir uygulayıcı olarak yükselemeyiz. Bir uygulayıcı bir seviyeyi eğer aşamıyorsa, ne doğru düşünceleri ne de kendi içine bakmasının bir etkisi olur. Bir uygulayıcı eğer böyle bir durumdaysa, Fa'yı ne derece de anladığına dair uygulama durumunu gözden geçirmelidir.

Uygulama ve Aydınlanma

Shifu dedi ki:

Bu Fa, ancak bu seviyeye kadar öğretilebilir. Daha yüksek seviyelerdeki Fa'yı elde etmek, tamamen sizin kendi uygulamanıza bağlıdır. Bazı kişilerin sordukları sorular gittikçe çok daha özel olmaya başladı. (Zhuan Falun, 9. Ders)

Ben de dahil olmak üzere birçok uygulayıcı, sıkıntıyla karşılaştığımız zaman, Shifu’dan yardım istiyoruz. Bunu yapmak sorun değil, fakat biz bir zamanlar cennetlerin krallarıydık ve aslında büyük güçlere sahibiz. Sürekli Fa çalışır ve sürekli kendi içimize bakabilirsek, seviyemiz çok hızlı yükselir. O zaman bilgeliğimiz çeşitli şeytani engelleri fark edecektir. Falun Dafa uygulaması sayesinde edindiğimiz yetenekler tüm kötü faktörleri ve engelleri artık işlemez hale getirebilir.

Shifu dedi ki:

Size söylemeliyim ki, yıllardır size durmadan Dafa uygulayıcılarının yeteneklerinin inanılmaz olduğunu söylüyorum ama bu yeteneklerin görünmesine izin verilmediği için birçok insan buna inanmıyor. Doğru düşüncelerin etkisi altında, etrafınızdaki her şey ile birlikte siz de değişimlerden geçiyorsunuz. Ama buna bir fırsat tanımayı hiç düşünmediniz. (20. Yıldönümünde Fa Öğretisi)

Bizlerin büyük güçleri ve yetenekleri var. Neden Shifu’yu hep rahatsız ediyoruz? Dafa öğrencisi olarak Shifu’nun bizden istediği, sürekli Fa çalışmak, Fa'yı elde etmek ve kendi içimize bakmak. Bunu yaptığımız taktirde diğer tüm boyutlardaki şeytani güçleri yok edebilir ve uygulama içerisinde bir beden olabiliriz. Bu şekilde bilgeliğimiz artar ve daha fazla canlıyı kurtarabilir, daha fazla şeytani gücü yok etmek için daha fazla beceriye sahip oluruz ve Shifu'ya Fa-düzeltmesinde daha iyi şekilde yardımcı olabiliriz.

Shifu dedi ki:

Fa'yı iyi çalışmak zorundasınız, çünkü kendi pozisyonunuza geri dönmenizin en temel garantisi budur. (Alkış) Bu benim keyfi olarak tasarladığım bir şey değildir: Shifu'nun size aktarmakta olduğu şey kozmosun Fa'sıdır. Az önce anlattığım şey sizlere şunu anlatmak içindi: uygulamanızda kesinlikle gevşememek zorundasınız, Fa'yı çalışmanızda kesinlikle gevşememek zorundasınız ve bunu tüm içtenliğiniz ile yapmak zorundasınız. Eğer önceleri Fa'yı iyi bir şekilde çalışmadıysanız bunu gerçek anlamda yapmak zorundasınız, buradan ayrıldığınızda ve Shifu'nun bunu tekrar vurgulamış olduğunu duymuş olarak, gerçekten ciddiyetle Fa'ya çalışmalı, ciddiyetle xiulian uygulamalı ve zihninizin sapmasına izin vermemelisiniz. (Dafa Uygulayıcıları Fa'yı Çalışmak Zorundadır; 2011 Washington Fa Konferansı)

Umarım bu makaleyle daha fazla uygulayıcının, bu konudaki anlayışlarını paylaşması için ilham vermişimdir. Umarım uzun süredir "Fa'yı çalışıp, onu tam olarak anlayamayan" uygulayıcılar bu durumu aşabilirler. Fa'yı gerçek anlamda çalışır ve Fa'da kendimizi yükseltirsek, Shifu daha çok mutlu olur.


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/4/学法得法的切身体会-384712.html

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/1/176685.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.