Missouri Eyaleti Yasama Meclisi Çin’de Zorla Organ Toplanmasını Kınadı

6 nolu Senato Eşzamanlı Kararı (Senate Concurrent Resolution, SCR), 15 Mayıs 2019 tarihinde Missouri Temsilciler Meclisi tarafından oylanarak Missouri Eyalet Yasama Meclisi tarafından resmen kabul edildi.

SCR 6, “Çin Hükümetine, mahkûmlardan ve özellikle de Falun Gong inanç mahkûmlarından organ toplanması uygulamasını sonlandırma” çağrısında bulunuyor.

Bu kararın önceki biçimleri 2017’de Missouri Temsilciler Meclisi ve 2018’de Missouri Senatosu tarafından kabul edilirken, eşzamanlı bir karar olarak sonuçlandırılması için aynı 5 aylık yasama döneminde hem Senato hem de Meclis tarafından oylanması gerekiyor.

21 Şubat’ta Senato tarafından oybirliğiyle kabul edilen SCR 6’nın destekçisi Senatör Jill Schupp, “Çok geç kalmış bir karar ve mücadele devam ediyor” dedi. “Burada Missouri eyaletinde bu insan hakları ihlallerine dayanamıyoruz” dedi.

Missouri Eyalet Senatörü Jill Schupp (soldan 5.) ve Devlet Temsilcisi Ron Hicks (soldan 4.) 9 Nisan 2019 tarihli Ulusal Güvenlik Komitesinin SCR 6 oturumunda tanıklık eden Falun Gong uygulayıcıları ile fotoğraf çektirdi.

Senatör Dave Schatz “Bu önemli bir mesele ve yardım edebileceğim için mutluyum” dedi. Dave Schatz, yalnızca Senato Kuralları Komitesi’ndeki karar için oy kullanmakla kalmadı, aynı zamanda kendi haftalık bültenlerinden birini Falun Gong ve Çin’deki diğer inanç mahkûmlarından zorla organ toplanması konusuna ayırdı.

Kararda, Çin’in resmi bağış sistemi dışında her yıl yaklaşık 60,000 ila 100,000 organ nakli gerçekleştirdiğini bildiren 600 sayfalık bir araştırma raporundan alıntı yapılıyor. Ayrıca, Çin’in organ nakli alanındaki çarpıcı yükselişinin, Temmuz 1999’da Falun Gong zulmünün başlamasıyla ilişkili olduğu bildiriliyor.

Falun Dafa olarak da bilinen Falun Gong, üç temel değere - Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü - sahip antik bir manevi meditasyon uygulamasıdır. Mayıs 1992’de halka açıklanmasından birkaç yıl sonra Çin’de yaklaşık 100 milyon uygulayıcısı vardı. Uygulamayı Çin’den yok etmek için tasarlanmış, eşi benzeri görülmemiş kampanyanın başlamasından bu yana, Çin’deki en büyük inanç mahkumları grubu haline geldi.

SCR 6 ayrıca Çin hükümetine Falun Gong zulmüne son verme ve tüm Falun Gong uygulayıcılarını serbest bırakma çağrısında bulunuyor.

Temsilci Lynn Morris mecliste bu kararın destekçisi oldu ve SCR 6’yı tanıttı. “Çin’de Falun Gong uygulayan insanlara neler olup bittiği hakkında, sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Missouri’de yaşayanları değil, dünyayı eğitmeye çalışıyoruz” dedi.

9 Nisan 2019’da Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan SCR 6 oturumunda, Başkan Ron Hicks, zulüm mağdurlarının tanıklıklarından etkilendi. Karısı 2003 yılında Çin’de Falun Gong’u uyguladığı için gördüğü işkence sırasında ölen ve kendisi de acımasız işkencelerden kurtulan, St. Louis’den bir biyoloji araştırmacısının ifadesini dinledikten sonra, “söyleyecek söz bulamıyorum” dedi.

Temsilci Hicks, kararın anlamlı olduğunu ve çok büyük bir etkisi olacağını düşündüğünü belirtti. İçten coşkuyla, “Biz [hükümet], bunun için buradayız!” dedi.

SCR6’nın tam metni

SENATO EŞZAMANLI KARARI NO: 6
Kapsamlı ve güvenilir raporlar, Çin Halk Cumhuriyeti’nde, başta Falun Gong’un manevi temelli egzersizlerinin uygulayıcıları olmak üzere, aynı zamanda başka dini ve etnik azınlık gruplarının, nakledilmek üzere organlarının alınarak kitlesel olarak öldürüldüğünü ortaya çıkarmıştır; ve
Çin’deki organ nakil sistemi, Dünya Sağlık Örgütü’nün organ tedarik yollarında izlenebilirlik ve şeffaflık hakkındaki Rehber İlkelerine uymamakta ve Çin Halk Cumhuriyeti hükumeti sistemin denetlenmesinin kendi kontrollerinde yapılmasında ısrar etmektedir; ve
Geleneksel Çin töreleri, cesetlerin ölümden sonra bozulmadan korunmasını gerektirir. Seyrek görülen gönüllü organ bağışına rağmen, Çin’in organ nakli endüstrisi 2000’den bu yana önemli ölçüde artmıştır; ve
2017 Özgürlük Evi’nin (Ç.N.: Freedom House, merkezi Washington’da olan ve sayılı ülkelerde şubeleri bulunan, kâr amacı gütmeyen, hükümet dışı düşünce kuruluşudur.) “Çin Ruhu için Mücadele” Raporunda şu şekilde belirtilmektedir: “Mevcut kanıtlar göstermektedir ki, Falun Gong tutuklularından organların zorla çıkarılması ve organ nakli operasyonları için satılması büyük çapta gerçekleşmiştir ve muhtemelen devam etmektedir”; ve
Haziran 2016’da yayınlanan, insan hakları avukatı David Matas, Asya-Pasifik eski parlamento üyesi David Kilgour ve gazeteci Ethan Gutmann’ın yürüttüğü bir soruşturma raporunda, Çin’in Çin hükumetinin iddia ettiği gibi yılda 10.000 değil, 60.000 - 100.000 organ nakli gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Bu nakiller “endüstriyel ölçekte, devlet eliyle yürütülen bir organ nakli sistemini oluşturmakta, ulusal politikalar ve yatırımlarla kontrol edilmekte ve hem askeri hem de sivil sağlık sistemlerini kapsamaktadır”; ve
Çin’in Karaciğer Nakli Kayıt Sistemine göre, vakaların % 25’inden fazlası bir organın günler hatta saatler içinde bulunduğu acil nakillerdir. Acil olmayan karaciğer nakli için bekleme süreleri genellikle haftalar olarak bildirilmiştir. Diğer ülkelerdeki çoğu hasta, karaciğer nakli için yıllarca beklemek zorundadır; ve
Çin hükümeti, Çin’in organ nakli kaynaklarının % 90’ının idam mahkûmlarından karşılandığını iddia ediyor. Ancak, 2002’den bu yana yıllık infaz sayısı % 10 azalmıştır ve gerçekleşen nakil sayısından çok daha azdır. Hükumet organları inanç mahkumlarından alındığını hiçbir zaman kabul etmemektedir; ve
Huzurlu “qigong” egzersizlerini içeren ve doğruluk, merhamet, hoşgörü değerlerine odaklanan manevi bir uygulama olan Falun Gong, 1990’larda Çin’de oldukça popüler hale geldi ve farklı kaynakların tahminlerine göre, uygulayıcılarının sayısı 70 milyonu aştı; ve
Temmuz 1999’da Çin Komünist Partisi, Falun Gong manevi uygulamasını ortadan kaldırmak için tasarlanmış, ülke çapında yoğun bir zulüm başlattı. Zulme fiziksel ve zihinsel işkence de dâhildir ve partinin bağımsız sivil toplum grupları hakkındaki uzun süredir devam eden hoşgörüsüzlüğünü yansıtmaktadır; ve
1999’dan bu yana, yüz binlerce Falun Gong uygulayıcısı, Çin’deki çalışma kamplarında, gözaltı merkezlerinde ve cezaevlerinde yasa dışı bir şekilde gözaltına alındı. Buralarda Falun Gong uygulayıcılarına sürekli olarak işkence, istismar ve mantık dışı tıbbi müdahaleler ve kan testleri uygulanmaktadır; ve
Özgürlük Evi 2015 yılında, Falun Gong uygulayıcılarının Çin’deki inanç mahkumlarının en büyük bölümünü oluşturduğunu ve yüksek bir gözaltında ölme ya da öldürülme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi; ve
Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite ve İşkence Özel Raportörü, Falun Gong mahkumlarından organ toplanması hakkındaki gerekçelerle ilgili endişelerini dile getirdi ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti’ni organ nakli sisteminde hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırmaya ve suiistimallerden sorumlu olanları cezalandırmaya çağırdı; ve
Haziran 2016’da ABD Temsilciler Meclisi, Falun Gong’dan ve diğer inanç mahkumlarından sistematik, devlet tarafından yaptırılan organ toplanmasını kınayan 343 sayılı Meclis Kararını oy birliğiyle kabul etti; ve
Organlarını nakledilmek üzere satmak amacıyla, inancı ya da siyasi görüşü nedeniyle mahkum edilmiş insanların öldürülmesi, yaşam hakkının berbat bir şekilde ve kabul edilemez ihlalidir; ve
Çin’e yapılan organ nakli amaçlı turizm, tıbbi gizlilikle korunmamalı ve açıkça izlenmelidir. Çin hem geçmişteki hem de şu anki inanç mahkûmlarından organlarının toplanması konusunda tam bir soruşturmaya izin verene kadar, hiçbir millet, vatandaşlarının organ nakli için Çin’e gitmelerine izin vermemelidir.
Missouri Senatosu, Doksan Dokuzuncu Genel Kurul, İkinci Düzenli Oturum, hazır bulunan Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından Bu nedenlerle Karar Verilmiştir:
(1) Çin Halk Cumhuriyeti Hükumetine, bütün mahkumların ve inanç mahkumlarının, açıkça Falun Gong inanç mahkumlarının ve diğer dini ve etnik azınlık grupların mensuplarının organlarının toplanması uygulamalarına derhal son verilmesi konusunda çağrıda bulunulmasına;
(2) Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetine 17 yıllık Falun Gong zulmüne acilen son verilmesi ve tüm Falun Gong uygulayıcılarının ve diğer inanç mahkûmlarının derhal serbest bırakılması konusunda çağrıda bulunulmasına;
(3) Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’na, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmek üzere, Çin Halk Cumhuriyetindeki organ nakli uygulamalarına ilişkin tam ve şeffaf bir soruşturmayı üstlenilmesi ve bu tür etik dışı uygulamalarda bulunanların kovuşturulması konusunda çağrıda bulunulmasına;
(4) Missouri’deki tıp camiasının, meslektaşlarını ve Missouri sakinlerini organ nakli için Çin’e seyahat etmenin riskleri konusunda eğitmek üzere teşvik edilmesine, böylece Missouri sakinlerinin farkında olmadan inanç mahkumlarından zorla organ toplanması şeklindeki cinayetlere dâhil olmalarının engellemesine;
(5) İnsan doku ve organlarının yasa dışı yollarla alınması suçuna dâhil olanların eyalete girişinin yasaklanmasına ve Missouri topraklarında bulunmaları halinde bu kişilerin takip edilmeleri için tedbirler alınmasına;
Karar Verilmiştir. Missouri Senatosu Sekreteri’ne, ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı, ABD Senato Başkanı ve Sekreteri, Temsilciler Meclisi Sözcüsü ve Sekreteri, Dış İlişkiler Komitesi Senato Başkanı, Dış İlişkiler Meclisi Başkanı ve Missouri Kongre heyetinin her bir üyesi için bu karar metninin uygun şekilde yazılı kopyalarının hazırlanması talimatı verilmiştir.


İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/25/177770.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.