Londra'da Mahkeme Sonuçlandıktan Sonra Çin'in Organ Toplama Suçları Medyanın İlgisini Çekti

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Çin'deki vicdan mahkumlarından zorla organ toplanmasını soruşturmak için kurulan Londra'daki bağımsız bir halk mahkemesi, 17 Haziran 2019 tarihinde bulgularını açıkladı. Panel, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Çin'deki yaşayan Falun Gong uygulayıcılarından yıllardır organ topladığı ve bu vahşiliğin bugün halen devam ettiği sonucuna varmıştır.

Birçok haber ajansı, Reuters, The Guardian, Newsweek, Forbes, ABC Radio Australia ve The Globe and Mail dahil olmak üzere, 17 Haziran'daki mahkemenin son kararının manşet yaptı.

Çin Komünist Partisi'nin Çin'deki Falun Gong uygulayıcılarından zorla organ toplamasını göstermek için 2018 yılında Avusturya, Viyana'daki yeniden canlandırma

Reuters: Çin, Falun Gong üyelerinden organ topluyor

Reuters'ten Sonia Elks, 17 Haziran'da yayınlanan makalesinde şunları yazdı: “Çin, Falun Gong manevi grubunun üyelerini öldürüyor ve organlarını başkalarına nakil etmek için zorla topluyor, avukatlardan ve uzmanlardan oluşan bir panel Pazartesi günü yaptığı açıklamada, potansiyel bir soykırım konusunda daha sonrası için daha fazla soruşturma yapmaya davet ettiklerini söyledi.”

Makale, sonucun, Çin'de zorunlu organ toplanmasının en az 20 yıl boyunca devam ettiğini doğrulayan araştırmaları yapan Çin Mahkemesi'nin nihai kararına dayandığını açıkladı.

Elks, Pekin’in bu suçlamaları tekrar tekrar reddetmesine rağmen, mahkemenin uzmanlar panelinin, bu suçların hala devam ettiğini ve Falun Gong uygulayıcılarının muhtemel organların ana kaynağı olduğunu kanıtladığını yazdı.

Mahkeme başkanı Sir Geoffrey Nice, Reuters'in raporunda, “Sonuç, pek çok insanın sebepsiz yere tarif edilemez korkunç bir şekilde öldüğünü gösteriyor” dedi.

Çin Mahkemesi, Çin'deki Organ Nakli Suiistimaline Son Verme Uluslararası Koalisyonu (ICETA) tarafından kurulmuştur. 17 Haziran'daki nihai kararda yer alan yedi üyeli panel, bu yanlış uygulamaların büyük ölçüde gerçekleştiğini ve soykırımın göstergesi olduğunu söyledi. Elk, Reuters raporunda, “İnsanlığa karşı işlenen suçlar ve işkence, hem Falun Gong'a hem de Uygurlara karşı işlendi” dedi.

Bir Falun Gong uygulayıcısı olan Jennifer Zeng, mahkemede, gözaltında tutulurken kan testlerine ve tıbbi muayenelere maruz kaldığını söyledi. Mahkemenin bulgularının öldürmeyi durdurma eylemini tetikleyeceğini umuyordu.

Newsweek: Çinli mahkumlar organları için öldürüldü

Newsweek 17 Haziran'da şunları bildirdi: “Çin'deki mahkumlar organları için hala öldürülüyor, bağımsız bir mahkeme Pazartesi günü sona erdi.” Makalenin yazarı Katherine Hignett, Falun Gong uygulayıcılarının büyük olasılıkla organların ana kaynağı olduğunu yazdı. Ayrıca, uygulamanın durduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.

Raporda, "Çok sayıda bilgi kaynağına dayanarak, vicdan mahkumlarının organlarını çıkarmak ve karlı nakil ameliyatı için kullanmak amacıyla “sipariş üzerine" öldürüldüğü iddia edildi." diyerek mahkeme web sitesinden alıntı yapıldı.

Newsweek makalesinde, mahkemeye, gözaltında tutulduğu sırada kendisinin ve diğer uygulayıcıların, X-ışınları ve kan testleri de dahil olmak üzere kapsamlı fiziksel muayeneler yapıldığını söyleyen Jennifer Zeng'den de alıntı yapıldı.

“Biri kamptan kaybolduğunda, serbest bırakıldığını ve eve gittiğini varsayardım... Fakat doğrulanamayan gerçeklerde, serbest bırakıldıktan sonra başkalarını izlemem mümkün olmadığından ve şimdi bir hastaneye götürüldüklerinden ve organlarını rıza göstermeden çıkardıklarından ve bu nedenle süreç içinde öldürüldüklerinden korkuyorum. ”

The Guardian: Çin tutuklulardan organ alıyor

The Guardian, Çin Mahkemesine eski Yugoslavya'nın uluslararası ceza mahkemesinde savcı olan Sir Geoffrey Nice QC'nin başkanlık ettiğini bildirdi. Oybirliğiyle alınan kararla panel, "Falun Gong'un zorla organ toplama için organların kaynağı - muhtemel ana kaynağı - olduğundan emin olduğunu" açıkladı.

Rapora göre Nice, “Sonuç, birçok kişinin sebepsiz yere tarif edilemez korkunç bir şekilde öldüğünü, daha fazlasının benzer şekilde acı çekebileceğini ve hepimizin, modern insanın bildiği en eski medeniyetlerden biri olan bir ülkeyi yöneten, şimdiki şartlara göre, bu güce sahip olanların elinde aşırı kötülük bulunabileceği gezegende bir arada yaşıyor olduğumuzu gösteriyor.” dedi.

Makale, mahkemenin tıbbi uzmanlardan, insan hakları müfettişlerinden ve diğerlerinden kanıtlar topladığını ve Çin'de nakil için bekleme sürelerinin sadece birkaç hafta olduğunu belirtti. Araştırmacılar Çin'deki hastaneleri aradıklarında, bazı organların kaynaklarının Falun Gong uygulayıcıları oldukları söylendi.

Forbes: Çin'de organ toplama kararı

Forbes, 60 sayfalık bir özetin, Çin'deki Vicdan Mahkumlarından Zorla Organ Toplamaya İlişkin Bağımsız Mahkeme (Çin Mahkemesi) tarafından nihai karar olarak verildiğini bildirdi.

Forbes raporunda, “Soykırım suçunu analiz ederken, Çin Mahkemesi, Falun Gong ve Uygurların özel olarak hedeflenen gruplar olduğunu ve işlenen zulümlerin (Soykırım Kongresi) BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin II. Maddesi kapsamına girdiğini kabul etti,” diye belirtti.

Ek olarak, makale Çin Mahkemesi'nin insanlığa karşı işlenen suçların Roma Statüsü'nün 7. Maddesinde tanımlandığı şekilde işlendiğini tespit ettiğini söyledi. Buna, “cinayet; yakılarak yok edilmek; uluslararası hukukun temel kurallarına aykırı olarak, hapsedilme veya diğer fiziksel özgürlüklerden mahrum bırakma; işkence; tecavüz ya da benzer bir şekilde ilgili herhangi bir cinsel şiddet türü; evrensel olarak uluslararası hukuka uygun olarak kabul edilen ırksal, ulusal, etnik, kültürel veya dini gerekçelerle zulüm; ve zorla kaybetme. ” de dahildir.

Birleşik Krallık Avam Kamarası'ndaki bir tartışmada milletvekili Fiona Bruce Birleşik Krallık hükümetinden harekete geçme çağrısında bulundu. Forbes makalesinde, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne, “ilk olarak, Çin'deki insan hakları durumu konusunda BM özel bir raportörü ve ikinci olarak da sistematik, yaygın ve ağır ihlallerin soruşturulması için Çin’deki insan haklarını soruşturma komisyonu oluşturulmasına" karar verilmesi için çağrıda bulunduğunu söyledi.


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/18/388880.html

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/24/178187.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.