Çin'deki Zorla Organ Toplamaya Dahil Olan Tıbbi Uzmanlar Hakkında Bilgi Toplanıyor

Bu yılın başlarında yayınlanan bir Minghui makalesi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları ihlalcilerine vize onayının ve sınır girişinin sıkılaştırılacağını bildirdi. Makalede, çeşitli dini ABD yasalarını ihlal edenlerin ve dini inanca zulmedenlerin vizelerinin veya ülkeye girişlerinin reddedilmesine izin veren bir başkanlık bildirisi yayınlandı.

Aslında, 8 USC 1182f'de açıklandığı gibi, Çin'deki zorla organ nakline karışan faillere doğrudan uygulanan başka bir kanun daha bulunmaktadır:

Başlık 8-YABANCILAR VE ULUSAL
BÖLÜM 12- GÖÇMENLİK VE ULUSAL
ALT BÖLÜM II-GÖÇMENLİK
II. Bölüm - Yabancılar İçin Kabul Yeterlilikleri; Vatandaş ve Yabancılar İçin Seyahat Kontrolü

§1182f. Zorla organ veya vücut doku nakli yapan Çinli ve diğer vatandaşların Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinin reddedilmesi
(a) Giriş reddi
Diğer hukuki hükümlere bakılmaksızın ve (b) bendinde belirtilenler dışında, Bakanlık, konsolosluk görevlilerini, güvenilir ve özel bilgilere dayanarak, Bakanlığın insan organlarının veya vücut dokusunun naklinde doğrudan ilgili olduğunu tespit ettiği, yabancı uyruklu bir kişinin bu tür uygulamalara katılımını ve desteklemesini durdurduğunu inanmak için önemli bir gerekçesi olmadığı sürece, bu çeşit herhangi bir kişiye vize vermemeye yönlendirir.
(b) İstisna
(a) bendindeki yasaklar, devlet başkanı, hükümet başkanı veya kabine düzeyinde bakan olan bir başvuru sahibi için geçerli değildir.

Ayrıca, Haziran 2011'de “Göçmen Olmayan Vize Başvurusu” DS-160'a “İnsan organlarının veya vücut dokusunun zorlayıcı transplantasyonuna doğrudan katıldınız mı?” sorusu da eklendi.

Çin'de nakledilen toplam organ sayısı, Çin Komünist Partisi tarafından yayınlanan donör kaynaklarının çok ötesindedir. Son yıllarda, bu tutarsızlığın büyük ölçüde Çin'deki yaşayan Falun Gong uygulayıcılarından organ toplanmasından kaynaklandığını doğrulayan çok sayıda kanıt su yüzüne çıkmıştır.

Bizler, Çin'deki Falun Gong uygulayıcılarından yapılan zorla organ toplamaya katılan hastane yetkilileri, doktorlar ve hemşireler hakkında bilgi toplanmasını öneriyoruz. Bilgileri gözden geçirecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı'na daha sıkı bir vize incelemesi ve eğer varsa giriş reddi için bir liste sunacağız.

Uygulayıcılar ayrıca, söz konusu “1182f. Zorlayıcı organ veya vücut doku nakli yapan Çinli ve diğer vatandaşların Amerika Birleşik Devletlerine girişinin reddedilmesi.” ile ilgili olarak bu tıbbi uzmanları da bilgilendirebilirler. Böylelikle bilgilerinin toplandığını öğrendiklerinde, zorla organ toplamaya katılmak için daha az teşvikleri olabilir.

Çin'deki tıp uzmanlarını, bilinmeyen kaynaklardan organ kullanımıyla ilgili olarak kendi hastanelerinden kanıtlar toplama konusunda da teşvik edebiliriz. Bu bilgileri Çin'deki uygulayıcılara veya Minghui.org'a gönderebilirler. İsimlerini ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilecek listenin dışında tutabiliriz.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir yetkiliye göre, vize onayı bir hak değil bir ayrıcalıktır. ABD mahkemeleri kişinin suçlu olduğu ispatlanmadıkça masum olduğu kabul edileceğine dair bir masumiyet varsayımı izlese de, vize onayı bu şekilde çalışmaz. Makul bir şüpheyle, bir vize memuru, yeterli kanıt bulunmadığı durumlarda da vizeyi reddedebilir. Çin'deki tıp uzmanlarının, Falun Gong uygulayıcılarından zorla organ toplama faaliyetinde bulunduklarına dair makul bir şüphe varsa, ABD vizeleri reddedilebilir.

İhtiyaç duyulan bilgiler arasında isim, cinsiyet, yaş (doğum tarihi, ay ve mümkünse yıl, doğru tanımlamaya yardımcı olmak için), işyeri, iş unvanı (hastane yöneticisi, doktor, hemşire, vb.) ve diğer ilgili bilgiler.


Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/16/收集器官移植医护人员的名字-供美国政府严审签证之用-391514.html

İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/17/178935.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.