Danimarka: ÇKP'nin Organ Toplaması, Avrupa Organ Nakli Kongresi Topluluğunda Dikkat Odağı Oldu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) 19. Avrupa Organ Nakli Derneği (ESOT) Kongresi, 15 - 18 Eylül 2019 tarihlerinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlendi. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yaşayan vicdan mahkumlarından zorla topladığı organlar yine dikkat çekti.

ESOT, organ nakil faaliyetlerinin Avrupa'da ve dünya çapında yapılandırıldığı ve düzenli hale getirildiği bir organizasyondur. İki yılda bir düzenlenen ESOT Kongresi, dünyanın her yerinden organ nakli liderlerini ve uzmanlarının gelmesini sağlamaktadır . Organ nakliyesi alanında 3,500'den fazla lider profesyonel bu yıl Kopenhag'da düzenlenen ESOT Kongresine katılmış ve 1.500'den fazla kişi internet ortamından çevrimiçi olarak katılmıştır.

Organ nakli alanında yapılan sergiler, etkinlik süresince kongre merkezinde yapıldı. Sergiye, organları için öldürülen vicdan mahkumlarını da dahil olmak üzere, Çin'deki organ nakli suistimali ile ilgili otoriter araştırmalar yapan ve sunan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan China Organ Harvest Araştırma Merkezide (COHRC) katıldı.

Çin'deki Organ Nakli Suistimali Geniş Çapta Dikkat Çekiyor

Çin'in organ naklini kötüye kullanımı ve organ bağışçıları bulunmadığında talep üzerine gerçekleşen nakil hakkında bir COHRC araştırma raporu, dijital serginin bir parçası olarak seçildi. Araştırma bulguları, Çin'in organ nakli endüstrisinin şaşırtıcı gelişimini, son derece kısa bekleme sürelerini, çok sayıda organ nakli hastanesini ve ameliyatını, gönüllü bağış eksikliğini ve büyük ölçüde talep üzerine yapılan ameliyatları keskin bir şekilde ortaya koydu.

Kullanıcıların raporun yazarları ile etkileşime girmesini sağlamasının yanı sıra kongre uygulaması sayesinde dijital ekrandan da rapora, ulaşılabiliyor.

Bu konuda iki sunum yapıldı, Johannes Gutenberg-Universität Mainz Tıp Merkezi'nden Huige Li'nin Çin'deki Organ Tedarikinde Beyin Ölümü Tanımının Kötüye Kullanımı ve COHRC'nin Çin'deki Organ Nakli Suistimali (2): Etik İhale, Reform İddialarına Rağmen Devam Ediyor, 17 Eylül'de Elevator Pitch [kısa açıklama] özeti şeklinde seçildi.


Johannes Gutenberg-Universität Mainz Tıp Merkezi'nden Huige Li, ESOT Kongresi'nde bir sunum yaptı.

Huige Li'nin (solda) sunumunu duyduktan sonra, bir doktor, organ toplama konusunda yapılabilecek seçenekleri onunla tartıştı.

Ünlü insan hakları avukatı David Matas, 16 Eylül'de Organ Nakli Turizmi Zorunlu Raporlama konulu bir sunum yaptı. Şunlara dikkat çekti:

“(Organ) Nakil kötüye kullanımı karanlıkta gizli kaldı. İstismara katılan katılımcılar tipik olarak isteksizce kördür. Kötüye kullanımı aydınlatmak, onu sonlandırmakta önemli bir yardımcıdır.” “...Zorunlu raporlama, sorunun kapsamına girmenin ilk aşaması olarak kritiktir.”

Matas, doktor-hasta gizliliğinin zorunluluğu nedeniyle doktorların, hastaları hakkında bildikleri konuşmalarını beklemenin makul olmadığını vurguladı, bu yüzden zorunlu raporlama gerekliydi.


Ünlü insan hakları avukatı David Matas, ESOT Kongresi'nde sunumunu yaptı.

Tıp uzmanlarına Matas'ın sunum konusu hakkında ek bilgi verildi.

IHRC temsilcileri son araştırma bulgularını ESOT Başkanı Stefan Schneeberger'e sundu. Çin'in talep üzerine nakilleri, herkese duyurduktan sonra artmasının devam etmesi, organ nakli endüstrisinin ölçeği, en son gelişme, mağdur gruplar vb. ile ilgili kanıtlar analiz edildi. Rapor, bağışların 2015'ten bu yana tek organ kaynağı haline geldiği iddiasına rağmen, Çin'in talep üzerine organ nakillerini resmi rakamlarından çok daha büyük bir ölçekte sürdürmeye devam ettiği sonucuna varıyor.

COHRC raporu, tıp uzmanlarına ÇKP'nin organ nakli için talep üzerine öldürmeye devam ettiği ve Falun Gong uygulayıcıları, Tibetliler, Sincan Uygurları ve ev kilisesi üyelerinin canlı organ bankasının başlıca kaynakları olduğu konusunda kritik bir mesaj verdi.

ESOT Kongresi’nde COHRC standı


Organ Nakli Uzmanlarının Görüşleri

Belçika'dan bir cerrah olan Louis, ÇKP'nin acımasız - organ toplamasını açıklayan “İnsan Hasadı” adlı bir belgesel izlediğini söyledi. Deliller karşısında şok olmuştu. Çin'deki organ ele geçirmelerinin organ nakli alanında yaygın olarak bilindiğini, ancak istatistik olmadığını söyledi. Soruşturma bulguları hakkında detaylı bir rapor almaktan çok mutlu olduğunu ve bunun çok değerli olduğunu düşünüyordu. Dikkatlice okumayı planladığını söyledi.

Almanya'daki bir organ nakli merkezinin lideri olan Steffen, Çin'in 2015'ten sonra uygulamayı durduracağını düşündüğünü, çünkü merkez eğitimdeki Çinli doktorların kendisine vicdan mahkumlarından organ toplama ile ilgili hiçbir şey olmadığını söylediklerini söyledi. Steffen, tekrar düşünmenin onu bu basit mantığı anlamasını sağladı: 2015'ten sonra herhangi bir organ alınması veya toplanması olmasaydı, Çin'in resmi raporuna göre, her yıl 10.000 organ nakillerinin artması kesinlikle imkansız olurdu. Ancak, gerçek sayının çok daha yüksek olması gerektiğine inanılmaktadır.

Hindistanlı bir cerrah olan Vihaan, Hindistan'daki hastaların yasal belgeleri olduğu sürece yasal olarak böbrek alabileceklerini söyledi. Bir COHRC temsilcisi ona Çin'deki durumun organ ticaretinden farklı olduğunu, çünkü askeri, silahlı polis, hapishaneler, hastaneler ve tıp uzmanları dahil olmak üzere devlet organlarını kullanan bir devlet sistemi olduğunu söyledi. Vihaan bu gerçekler karşısında şaşırdı ve bunu durdurmak için neler yapabileceğini sordu. COHRC temsilcisi, yasaların organ turizmini yasaklayabileceğini ve etik olmayan organ kaynaklarını kullanmayacağına söz vermediği sürece Çin organ nakli doktorlarının eğitimini engelleyebileceğini söyledi. Vihaan bu önerileri duyunca başını sallayarak onay verdi.

Sergideki tıp uzmanı Tim, COHRC temsilcileri ile bu konuda ayrıntılı olarak konuştu. Bunun, eşi görülmemiş ve çok ciddi olduğunu söyledi. Raporu okumayı ve meslektaşlarına bundan bahsetmeyi planlıyordu. Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü ilkelerini izleyen ve zulme barışçıl bir şekilde direnen Falun Gong uygulayıcılarına duyduğu hayranlığı dile getirdi. Falun Gong hakkında da daha fazla bilgi edinmek istedi.

Yunanistan'dan bir organ nakli araştırmacısı olan Gaia, ilk duyduğunda organ toplama konusunda şüpheleri olduğunu, ancak ayrıntılı araştırma bulgularına ise şaşırdığını söyledi. Meslektaşlarıyla bu konuda konuşmaya devam etti. COHRC temsilcilerine bunun bütün dünya için bir sorun olduğunu söyledi ve en son raporu üniversiteye ve hastaneye ulaştıracağını söyledi.

Brian, büyük bir Amerikan tıbbi cihaz şirketinin yöneticisidir. Çin'in şirketinin bir kısmını satın aldığını ve şirketinin çeşitli Çin organ nakli hastanelerine ekipman sattığını söyledi. Brian, ÇKP'nin organ toplaması hakkında daha fazla bilgi edinmek istedi. Ayrıca şirketinin kararıyla ilgili şüpheleri vardı. Yetkili, temsilcilerinin çoğunun Çinli müşterilerin organ toplama işine karıştığını bilmeleri durumunda istifa edeceklerini söyledi.

İngiltere'den bir organ nakli cerrahı olan Martin, organ toplamanın temel bir insanlık meselesi olduğunu söyledi ve Çin doktorları ile 2. Dünya Savaşı'ndan Nazi doktorları arasındaki paralelliklerin altını çizdi. Martin, biz insanların hatalarımızı tekrar etmememiz gerektiğini söyledi ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra böyle bir şeyin tekrar olmayacağını söyledik, ama yine oldu! Martin, gerçekleri bulmamız ve onlarla yüzleşmemiz gerektiğini vurguladı.

Slovenya'dan Veceric, ÇKP'nin organ toplama suçlarını duyduğunda dehşete düştü, ancak ülkesindeki insanlar bir komünist diktatörlük altında yaşadığı ve zulüm gördüğü için Komünist Partinin kötülüğünü bildiğini söyledi. İçtenlikle Çin halkının Komünist Partiyi ortadan kaldıracağını ve yakında özgürlüğe döneceğini umduğunu söyledi!

Etnik Çinli Doktorlar Endişelerini Gösterdi

Konferansa katılanlar arasında birçok etnik Çinli doktor ve tıp uzmanı vardı. Bazıların orijini anakara Çin idi ancak yurtdışında yaşıyorlardı. ÇKP'nin yaşayan insanlardan zorla organ topladığı için büyük endişe duyuyorlardı.

Tıbbi bir araştırmacı olan Bayan Sun, 20 yıl boyunca Avrupa'da yaşamıştı. Programı gördükten sonra fuarda COHRC standını buldu. İlk sorusu “Herhangi bir kanıtınız var mı?” İdi. COHRC temsilcisi ile konuştuktan ve araştırma raporundaki veri ve analizleri okuduktan sonra bir süre sessiz kaldı. Sonunda konuyu farklı kanallardan duyduğunu, ancak böyle korkunç bir şeyin olduğuna inanamadığını söyledi. Daha fazlasını öğreneceğini söyledi.

Tayvanlı bir tıp öğrencisi olan Bay Chen, tıp alanında çalışan arkadaşlarından bazılarının kendisine Tayvanlıların organ nakli için anakara Çin’ e gittiğini ve eşleşen organların bulunmasının şok edici derecede hızlı olduğunu söyledi. Bay Chen, ÇKP'nin Tayvan'da medyaya sızmak ve Tayvanlıları aldatmak için büyük miktarda para harcadığını söyledi. Tayvan'ın geleceği için çok endişeliydi. COHRC'ye, insanlara bu fuarda organ toplama konusunda bilgilendirdikleri için teşekkür etti.

ABD'li Dr. Li, Amerikan hastalarının bir organ için uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını ve Amerikan yasa ve yönetmeliklerinin bu alanda oldukça kapsamlı olduğunu söyledi. ÇKP'nin yaşayan insanlardan organ topladığına inandığını belirtti.


İngilizce metin: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/18/180371.html

Çince metin: Çince Metin İçin tıklayınız

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.