Zulme Uğrayan Uygulayıcıları Düşünürken İnsan Zihniyeti Kullanmayın

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Geçtiğimiz altı yıl boyunca, Çin’deki birçok uygulayıcı acımasızca zulme uğradı. Bununla birlikte, bazı uygulayıcılar (özellikle denizaşırı ülkelerdeki uygulayıcılar) zulüm görenler için sempati duyma ve destek ifade etmeye ek olarak, onlara hayran oldular ve onları kahramanlar olarak övdüler. Bu uygulayıcılar zulme uğramış uygulayıcıların tecrübelerini dinlerken sık sık bu gibi tecrübeleri kahramanlık hikayeleri olarak gördüler. Aslında bu görüş çok sayıda insan kavramının bir tezahürüdür. Bu, böyle düşüncelere sahip olanlara, uygulama çevremize ve zulmün kurbanları olan o uygulayıcılara zarar vericidir.

Zulüm suçlarını açığa çıkardığımızda, amaçlarımız zulme uğramış uygulayıcıların üzerindeki baskıyı hafifletmek, kötülüğü yok etmek ve yazgılı varlıkları kurtarmak için gerçeği açıklamaktır. Bu amaçlara ulaşabildiğimiz sürece, kötü bir şeyi iyi bir şeye dönüştürüyor ve eski güçlerin ayarlamalarını reddediyoruz. Zulüm suçlarını açığa çıkardığımızda, uygulayıcı arkadaşlarımız gözaltındayken ve gerçeği büyük ölçüde açıklayamazlarken, yazgılı varlıkları kurtarmadaki kayıpları telafi etmek için uygulayıcıların daha büyük bedendeki güçlerini de sarf ediyoruz.

Yazılı olarak gerçeği açıklarken, uygulayıcılar halka anlaşılabilir yollardan yazmak için ve zulmü açığa çıkarmak amacıyla makaleleri derlerken sıradan insanlara için kabul edilebilir bir üslup kullanmaya çabalarlar. Bununla birlikte, zulüm gerçeklerini detaylandıran makaleler belirli bir uygulayıcının zulme nasıl dayanabildiğini savunmak için değildir, ne de sıradan insanlar için bir kahraman model göstermek içindir. Dafa uygulayıcıları zulme dayandığında, Fa-düzeltmesi dönemindeki bir Dafa öğrencisinin almak zorunda olduğu bir yol veya kişinin ulaşması gereken hedeften ziyade o, maruz kalınan bir ayarlamadır. O, hiçbir şekilde Shifu’muz tarafından bizim için yapılan bir ayarlama değildir. Uygulamadaki gereklilikleri yerine getirmeyi başaramamamızdan kaynaklanmaktadır. O, kendimizi her zaman doğru bir şekilde idare etmeyi başaramamamızdır. Eksikliklerimizin bir sonucu olarak Shifu ve de diğer bütün doğru tanrılar ve Dafa’yı koruyan tanrılar bize yardım edemezler. Fa insan dünyasını düzeltmeden önce, biz Dafa uygulayıcıları yalnızca yazgılı varlıkları kurtarmak için elimizden geleni yapmak amacıyla buradayız. Zulme dayanarak kudretli erdemimizi kurmak için burada değiliz. Zulme uğramak bir onur değildir.

Dafa ilkeleri perspektifinden, biz uygulayıcılar, 25 Nisan ve 20 Temmuz 1999 arasında tüm Dafa öğrencileri doğru bir yolu yürüyebilmiş ve de Dafa’nın standartları ve gerekliliklerini yerine getirebilmiş olsalardı, böyle yurt çapında bir zulmün başlaması için bir fırsat olmamış olacağını anlarız.

İnsan dünyası kötülüğün vahşet gerçekleştireceği bir yer olması için değildir. Muhtemelen onu bu yolla anlayabiliriz: Hepimiz gerçeği açıklamada ve dünyadaki bütün insanların Falun Dafa’nın harika olduğunu bilmelerine yardımcı olmada, iyi yaparsak ve de şeytani zulmün gerçek hikayesini anlatırsak zulüm derhal sona erecektir. Doğru düşünceler gönderirken iyi yaparsak ve de kendi alanımız ve kendi gücümüz içerisindeki bütün kötülüğü parçalarsak, zulüm tam anlamıyla sona erdirilecektir.

Aksine bunu başarabilmemizden önce kötülük var olmayı sürdürecek ve zulüm devam edecektir. Dahası, kötülük zulmetmeye fırsatlar bulabileceği o uygulayıcıları özellikle bulmaya çalışacaktır. Açıkça söylemek gerekirse, şiddetli zulme maruz kalmış o uygulayıcıların hepsi Fa ilkelerinde yeterince iyi bir anlayışa sahip olmakta başarısız olan, Fa-düzeltmesinin gerekliliklerini yakalamakta başarısız olan ve uzun bir zamandır belirli takıntıları bırakamayan veya çok uzun süredir bu takıntıları fark etmekte başarısız olan uygulayıcı tipine aittir. Onlar bu nedenle zulmün kurbanları oldular.

Şiddetli zulüm uygulayıcıların xiulian’deki zayıflıklarından kaynaklanmasına rağmen, Shifu tarafından yönlendiriliyor ve gözetiliyoruz. Eski güçler, çürümüş şeytanlar ve komünist hayalet boşluklarımızdan faydalanarak bize zulmü dayatmak için yetkili değildir. Bununla birlikte, eski evren ve yeni evren arasındaki geçiş dönemi sırasında (eski Fa ilkeleri ve yeni Fa ilkelerinin aynı anda var olduğu özel bir zamanda) kötü güçler, kaçınılmaz sonlarına rağmen, Fa-düzeltmesine karşı suç işlemeyi sürdürür. Zulmü reddettiğimizde kötü faktörleri reddetmeye ek olarak, uygulamadaki zayıflıklarımızı ihmal etmemeli, ve de bir uygulayıcının zayıflıklarına insan zihniyetiyle bakmamalıyız.

Xiulian uygulama perspektifinden zulmün kurbanları olan o uygulayıcılar, zulümle karşılaşmayı iyi ele alabilseler, sorunlar için hemen içlerine bakıp takıntıları ve insan kavramlarını bırakabilecek ve de üç işi iyi yapmak için zamanlarını en iyi şekilde kullanabileceklerdir. Seviyelerini yükselttiklerinde, kötülük ne yapacağını bilmez durumda kalacaktır. Bununla birlikte, uzun süreli hapsedilme veya işkence gibi ciddi bir zulme uğrayanlar genellikle hemen net fikirli olmakta başarısız olan ve Fa ilkelerini anlayışlarını yükseltmekte başarısız olan, bu nedenle kötülüğe onlara zulmetmek için fırsatlar veren uygulayıcılardır.

Shifu benzeri görülmemiş bir merhametle bize kurtuluş sunmasaydı ve bizim için öylesine büyük karmaya katlanmasaydı, Shifu hayal edilemez bir hızda evrendeki kötülüğü yok etmeseydi ve Fa-düzeltmesi sone ermeden önce bize fırsatlar vermeye devam etmeseydi, zulme uğrayan birçok uygulayıcı daha da fazla trajik bir durumun kurbanları olacaklardı.

Doğrudan zulme uğrayan uygulayıcılar ve onlarla iletişim halinde olanlar, zulme insan zihniyetiyle bakmamalılar. Uygulayıcı arkadaşlarımız sonunda zulümden kurtuldukları için mutlu hissettiklerinde, zulme uğramalarının bir onur olduğunu düşünmemeliler ya da o uygulayıcıları kahramanlar olarak görmemeliler. Aksi takdirde, Dafa’yı onaylamıyorlardır. Dahası, zulümden kurtulan o uygulayıcıların xiulian’de ilerlemelerine ve Dafa hakkında gerçeği açıklamada iyi yapmalarına engel olurlar. Böylesine bir insan zihniyeti, zulme uğrayan uygulayıcıların kendilerine karşı bir takıntı geliştirmelerine ve uygulamalarına daha fazla gereksiz sıkıntı getirmelerine bile yol açabilir.

Uygulayıcı arkadaşlarımıza gerçekten değer veriyorsak, onlara karşı sorumlu olmalıyız. Kendimizi onları pohpohlamaktan ve onlara hayran olmaktan uzak tutmalıyız. Onlara Fa’yı daha çabalı bir şekilde çalışmalarını, daha sıklıkla doğru düşünceler göndermelerini ve de gerçeği açıklamak için acele etmelerini hatırlatmalıyız. Son yıllarda büyük sayıda insana gerçeği açıklayan ve hiç zulme uğramayan uygulayıcılar olumlu bir şekilde Dafa’yı gerçekten onaylayanlardır.

Zulmün veya uzun süreli engellemenin kurbanları olan uygulayıcıların durumları çok karışıktır. Örneğin, bazı uygulayıcılar muhtemelen birçok yönden iyi yapıyor, bununla birlikte bazı yönlerden seviyelerini yükseltmekte başarısız olurlar ve bu nedenle, kötülük güçsüzlüklerinden faydalanabilir.

Bazıları, temel takıntılarını bırakmadılar ve kendi kayıp ve kazançlarına çok takıntılılar. Bazıları, muhtemelen çok fazla takıntılara sahipler ve uygulamaya daima insan kavramlarıyla bakıyorlar. Bazıları, uzun bir zaman, Dafa öğrencilerinin yapması gereken “üç işi” yapmaya cesaret edemezler. Shifu uygulamanın ciddi olduğunu bize ciddi bir şekilde söyledi.

Biz aynı zamanda, kendimizdeki küçük bir uyumsuzluğun büyük bir yanlışlığa sebep olduğunu da fark ettik. Tek bir düşüncedeki bir sapma tamamen farklı bir sonucu beraberinde getirebilir, bazı uygulayıcılar çok güçlü insani takıntılara tutunuyor olduklarında neler olabileceğinden bahsetmeye bile gerek yok. İyi uygulama yapmakta başarısız olursak, Shifu’nun bizden yapmamızı istediği üç işi iyi yapabilmemizin hiçbir yolu yoktur. Ya da belirli bir dereceye kadar, fakat çok düşük verimlilikle üç işi yapabiliriz. İyi uygulama yapmakta bazen başarısız olmamız uygulayıcılar arasında kayıplara ve engellemeye yol açacaktır. Xiulian gerçekten ciddi bir meseledir.

26 Temmuz 2005

Çince versiyonu: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/27/107046.html

İngilizce versiyonu: http://en.minghui.org/emh/articles/2005/8/7/63685.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.