Jiang Zemin, Çin'deki Yaygın Ahlaki Yolsuzluktan Sorumlu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 30 Kasım'da eski lideri Jiang Zemin'in öldüğünü duyurdu. ÇKP'nin sansürü ve bilgi ablukası nedeniyle, Çin'deki sıradan vatandaşlar Jiang'ın tarafsız bir değerlendirmesini göremeyebilir. Bunun yerine, sadece ona övgüde bulunan ÇKP propagandasını göreceklerdir. Peki, Jiang tam olarak nasıl bir insandı?

Geleneksel Çin kültüründe, bir kişi ahlaki değerleri ile tanımlanır. Konfüçyüsçü klasik Li Ji'de (Ayinler Kitabı) Da Xue (Büyük Öğrenme)'de, "Doğru bir zihinle, kişi karakterini geliştirebilir; karakter bir kez geliştirildiğinde, ailede uyum sağlanacak, bu da iyi yönetilen bir devlete yol açacak ve bu da barışçıl bir toplumla sonuçlanacaktır," diyor.

ÇKP'nin Kültür Devrimi (1966-1976), komünist ideolojisiyle insanların beyinlerini yıkama girişiminde birçok geleneksel unsuru tasfiye etti. Devrim sona erdikten sonra, insanların güvenini geri kazanmak için ÇKP, nezaketi teşvik etmek için çeşitli girişimler ve kampanyalar başlattı. Bu tür bir propaganda ÇKP Parti kültüründen etkilenmiş olsa da, yine de ahlaki standartların belirli bir dereceye kadar korunmasına yardımcı oldu. Aile üyeleri, komşular, akrabalar ve arkadaşlar arasında hala güven vardı.

Yolsuzluk Durumu

Tüm bunlar, Jiang'ın 1989'da demokratik hareketi bastırarak zirveye yükselmesinin ardından 1990'larda değişti. Tiananmen Meydanı Katliamı nedeniyle, genel olarak Çin vatandaşları komünizmden umudunu yitirdi. Ancak ÇKP, geleneksel Çin kültürünü yok ettiğinden ve geleneksel inanç sistemlerini ortadan kaldırdığından, pek çok kişi tarafından hissedilen manevi boşluk, hızla zengin olma cazibesiyle dolduruldu. Zenginlik, bir kişiyi tanımlamak için ana kriter haline geldi.

Jiang, demokrasi savunucularının ve öğrencilerin dökülen kanından doğduğu için halkın güveninden yoksundu. ÇKP yetkililerinin sadakatini kazanmak için insanlara unvanlar ve terfiler ve bazı yetkililere özel ayrıcalıklar verdi. Bu yetkililer gittikçe daha fazla yozlaştı, ancak Jiang'ı takip ettikleri sürece Jiang bunu umursamadı. Çinli internet kullanıcıları, Jiang'ı "yolsuzluğun baş koçu" olarak adlandırdı. “Düşük bir profili korurken servet biriktirme" tarzı, iyi bir şekilde yayıldı ve benimsendi.

Jiang ve astları kendi ceplerini doldurmak için siyasi nüfuzlarını kullanırken, ortalama vatandaşlar da ne pahasına olursa olsun para kazanmanın ipucunu aldılar. Sahte ürünlerin, yaygın kirliliğin ve artan şiddetin yaygın fenomeni endişe verici hale geldi.

Jiang'ın yolsuzluğu teşvik etmesi geleneksel Çin değerlerine tamamen aykırıydı. Karakterini geliştirmek yerine, gelişigüzel olma konusunda başı çekti; aileyi uyumlu hale getirmek yerine, aile üyelerinin siyasi gücünden yararlanarak astronomik miktarlarda varlık biriktirmelerine izin verdi; ülkeyi iyi yönetmek yerine, sıradan vatandaşların bastırılmasını yoğunlaştırmak için sözde "istikrar bakımı" nı başlattı; temiz bir çevreyi ve doğru bir pazarı teşvik etmek yerine, doğal kaynakları (su, toprak ve hava) mahvetti ve sahte malları teşvik etti.

Böyle bir gündemi ilerletmek için Jiang'ın geleneksel değerlerden ve toplumun ahlaki temelinden vazgeçmesi gerekiyordu. Bu nedenle, Falun Gong'un barışçıl meditasyon sistemine tahammül edemiyordu.

Tehdit Altında Saf Bir Toprak

1992 yılında Bay Li Hongzhi tarafından halka tanıtılan Falun Gong, öğrencilerine Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü ilkelerine göre yaşamayı ve iyi insanlar olmayı öğreterek fiziksel sağlığı ve ahlaki karakteri geliştirir.

Falun Gong'un zinde ve canlandırıcı karakterini korumadaki mucizevi gücü, hızla çok sayıda uygulayıcıyı kendine çekti. Jiang, 1999 yılında Falun Gong'a karşı zulme başlamadan önce, yaklaşık her 10 kişiden biri uygulayıcıydı. Bir kişi hastalandığında birisi "Neden Falun Gong'u denemiyorsun?" diyordu. Birisi kötü bir şey yaptığında, "Neden o Falun Gong uygulayıcılarının nasıl davrandığına bir bakmıyorsun?" diye yorum yapıyorlardı. Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi Eski Başkanı Qiao Shi, geniş çaplı bir anketin sonuçlarına dayanarak, "Falun Gong, ülkemize ve insanlarımıza herhangi bir zarar vermeden büyük ölçüde fayda sağlayacak" sonucuna vardı.

Komünizmin "yalan, gaddarlık ve sınıf mücadelesi" ideolojisinin bir takipçisi olan Jiang, Falun Gong'a ve Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü ilkelerine tahammül edemedi. Diğer Merkez Politbüro üyelerinin çoğu zulüm fikrine karşı çıksa da, Jiang devam etti ve ülke çapında baskıyı başlattı. "Falun Gong'a zulmetmek için aktif olan herkes terfi ettirilecek" dedi.

Jiang, sistematik bir zulüm sağlamak için 610 Ofisi olarak bilinen hukuk dışı teşkilatı kurdu. 610 Ofisi, Merkez ÇKP Komitesinden başlayarak her seviyedeki daha düşük kurumlara kadar tüm devlet aygıtına, özellikle de kolluk kuvvetlerine, mahkemelere ve savcılığa nüfuz eder. Jiang, Haziran 1989 ile Mart 2002 arasında ve ardından 2003'ten 2012'ye kadar Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi (PLAC) sistemini sıkı bir şekilde kontrol etti. Onun acımasız rejimi, o sırada Çin'e hâkim olan karanlık güçtü.

Çöken Bir Toplum

Jiang'ın zehirli etkisi korkunç sonuçlara yol açtı. Jiang'ın ölümünden sonra, bazı yabancı medya kuruluşları, görev süresi boyunca en azından ekonomik büyümeyi sağladığını söyledi. Ancak Çin Devlet Konseyi danışmanı ekonomist Niu Wenyuan, GSYİH rakamlarının arkasında gelecek nesillerin fedakârlığının olduğunu söyledi. Örneğin, Çin 2003 yılında dünya ekonomisinin % 4'ünden daha azına katkıda bulundu, ancak kömür, çelik ve çimento dahil olmak üzere kaynakların üçte birini tüketti.

Çin Devlet Çevre Koruma İdaresi Başkanı Xie Zhenhua, Dünya Bankası'nın hava ve su kirliliğinin neden olduğu kayıpların 1995 yılında GSYİH'nın yaklaşık %8'ini aldığını gösteren verilerine atıfta bulundu. Çin Bilimler Akademisi, 2003 yılındaki çevresel ve ekolojik kayıpların o yıl GSYİH'nın %15'ini işgal ettiğini tahmin ediyor.

Çin halkının 1980'de kişi başına yaklaşık 2 mu (veya 0,33 dönüm) arazisi vardı. 1990'dan sonra büyük yolsuzluk yaygınlaştıktan sonra, arazi büyük ölçüde göz ardı edilerek çölleşmeye ve toprak erozyonuna neden oldu. 2003 yılına gelindiğinde, kişi başına yalnızca yaklaşık 1,4 mu (veya 0,23 dönüm) vardı.

Arazi kıtlığına kirlilikte bir artış eşlik etti. Topraktaki kadmiyum miktarı 1990 yılında 0.097 mg / kg'dan 2014 yılında 0.3 mg / kg'a yükselmiştir. Columbia Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan bir rapor, ABD'deki Çinli göçmenlerde kurşun, kadmiyum ve cıva miktarının diğer etnik gruplardan çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Örneğin, Çinli göçmenlerin kanındaki kadmiyum miktarı diğer gruplardan % 69 daha yüksektir.

Jiang'ın bir başka yıkıcı politikası da katı tek çocuk politikasıydı. Jiang, tek çocuk politikasını uygularken tek görev veto sistemini zorunlu kıldı; bu, tek çocuk politikasıyla ilgili tek bir görevin bile belirlenen kriterleri karşılamaması durumunda yetkililerin performansının yetersiz kabul edileceği anlamına geliyordu. Böyle bir sistem göz önüne alındığında, çeşitli düzeylerdeki yetkililer, kadınların ikinci bir çocuk sahibi olmalarını engellemek için ne gerekiyorsa yaptılar. Doğurganlık oranı 1990'da kadın başına 2.3'ten 2000'de 0.22'ye düştü. Bu kadar düşük bir doğurganlık oranıyla, tek çocuk politikası 2000 yılında kaldırılmalıydı, ancak Jiang hala tek çocuk politikasını sürdürmek için 2001 yılında Nüfus ve Aile Planlaması Yasası'nı başlattı. Bu, azalan bir nüfusa ve büyük cinsiyet dengesizliğine (erkeklerin kadınlardan çok daha fazla olmasına) yol açtı.

Kirlenmiş Zihinler

Jiang ayrıca Çin'in kültür ve eğlence alanlarındaki ahlaki çürümesine de öncülük etti. Onun gözetimi altında, Genelkurmay, Genel Lojistik ve Genel İdare Departmanları da dâhil olmak üzere seks endüstrisi orduda patlama yaşadı. Yalnızca 1995 yılında, Genelkurmay Başkanlığı'nın "tam" hizmet veren 476 genç kadını işe alan bu tür 15 tesisi vardı. Bu hızla Çin'deki şehirlere ve ilçelere yayıldı.

Seks endüstrisinin yanı sıra kumar da katlanarak büyüdü. “1 milyar Çinlinin 900 milyonu kumar oynuyor, geri kalanı izliyor” diye bir türkü vardı.

Seks ve kumara ek olarak, uyuşturucu kullanımındaki artış da endişe verici. Uyuşturucu bağımlılarının sayısı, resmi ÇKP rakamlarına göre bile hızla arttı:

1989'da 70.000

1991'de 148.000

1995'te 520.000

1999'da 681.000

2000 yılında 860.000

2002'de 1 milyon

2003'te 1,05 milyon

2004'te 1,14 milyon

2009'da 1,34 milyon

Ancak bunlar sadece bildirilen rakamlar. Normalde 7 uyuşturucu bağımlısından yalnızca birinin rapor edildiği tahmin ediliyor, bu da 2009'da yaklaşık 10 milyon uyuşturucu kullanıcısı olduğu anlamına geliyor.

Kırmızı Çizginin Ötesinde

Jiang tüm toplumu yozlaştırırken, aynı zamanda acımasızca Falun Gong'a zulmetti. Minghui Raporu’na göre: Çin’de Falun Gong'a Karşı Uygulanan 20 Yıllık Zulüm boyunca, 1999 ve 2019 yılları arasında en az 2,5 ila 3 milyon Falun Gong uygulayıcısı tutuklandı. Kişisel mallarına el konuldu, işlerine son verildi, çalışma kamplarına gönderildi ve hapsedildi. Birçoğu işkenceye, zorunlu çalışmaya, psikolojik tacize ve hatta zorla organ toplamaya maruz kaldı.

Falun Gong'a yapılan zulüm, neredeyse her vatandaşı bir kurban haline getirdi. Örneğin, zorla organ toplama, Falun Gong uygulayıcılarından Uygurlara, diğer azınlık gruplarına ve hatta sıradan vatandaşlara kadar yayıldı. Pek çok genç ortadan kayboldu ve aile üyeleri onların organ toplama kurbanı olduklarından şüpheleniyor.

Çin Kongre-Yürütme Komisyonu (CECC), 14 Kasım 2022'de yıllık raporunu yayınladı. Yönetici özetinde, "Falun Gong takipçileri, gözaltı ile ilgili ölümler, uzun hapis cezaları ve taciz de dahil olmak üzere acımasız zorluklarla karşı karşıya kaldılar ve hakemli bir çalışma, Falun Gong mahkumlarının organlarının toplanmasıyla idam edildiğine dair yıllarca süren korkunç anekdot anlatımlarını doğruladı" dedi.

Bağımsız bir halk mahkemesi olan Çin Mahkemesi, "Mahkeme üyeleri, Çin'de düşünce mahkûmlarından zorla organ toplamanın çok önemli sayıda kurbanı içeren önemli bir süre boyunca uygulandığından - oybirliğiyle ve kesinlikle makul bir şüphenin ötesinde - eminler" diyen bir karar yayınladı.

Karar, "Zorla organ toplama, Çin'de yıllardır önemli bir ölçekte işlendi ve Falun Gong uygulayıcıları organ tedarikinin bir - ve muhtemelen ana - kaynağı oldu" diye devam etti.

Şimdi Jiang ve ÇKP'nin neden olduğu trajedileri gözden geçirme zamanı. Rejimi reddederek, geleneksel değerleri benimseyerek ve masum Falun Gong uygulayıcılarına yardım ederek tekrar doğru yola çıkacağız.

Kaynak: Minghui.org

Çince metin: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/2/452631.html
İngilizce metin: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/3/205010.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.