NGO  |  VIP

Uluslararası Af Örgütü Raporunda Çin’in İnsan Hakları Durumu Eleştirildi

Uluslararası Af Örgütü Çarşamba günü 2007 Dünya’daki İnsan Hakları Durumu raporunu yayınladı. Raporda ÇKP rejiminin Falun Gong ve Tibet halkına zulümde hiçbir gelişme olmadığına ve ülkenin insan haklarından hala yoksun olduğuna dikkat çekildi. Kuruluş uluslararası topluma ÇKP’ye bu konuda baskı yapılması için çağrıda bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Asya-Pasifik Bölgesi müdür yardımcısı 2006 yılında Çin’de internet kullanımının muazzam bir şekilde arttığına ama buna rağmen ÇKP’nin insan hakları savunucularına karşı zulmünün arttığına ve çok sayıda muhabirin, yazarın ve internet kullanıcısının tutuklandığına dikkat çekti.

Raporda: “Hükümet resmi kanalları kullanarak dinlere baskı yapmaya devam etmekte. “Ev kiliseleri”nin binlerce gizli Protestan üyesi ve gayri resmi Katolik kiliselerinin üyeleri tutuklandı, birçoğuna bu alıkoymalar sırasında kötü muamele ya da işkence yapıldı. Falun Gong manevi hareketinin üyeleri de tutuklandı ve yönetimlere inanç sahiplerini tutuklama yetkisi verildi ve işkence ve kötü mualeme riski büyük oranda devam etmektedir.” diye belirtildi.

“Polis Falun Gong uygulayıcısı Bu Dongwei’yi evinde Falun Gong broşürleri bulduktan sonra ‘yasak bir organizasyonun faaliyetlerine katılma’ suçundan Haziran ayında iki buçuk yıl zorunlu çalışma cezasına mahkûm edildi. Tutuklandığı sırada bir Amerikan kuruluşunda çalışmaktaydı.”

Rapor: “Ekonomik ve şiddet içermeyenler de dâhil 68 suçun cezalandırılmasında büyük ölçüde ölüm cezası kullanılmaktadır. Devletin yayınladığı raporlara göre, 2006 yılını içinde 2,790 kişiye ölüm cezası verildiği ve bunların tahminen en az 1,010’unun idam edildiği ancak gerçek sayının bundan çok daha fazla olduğuna inanılmaktadır.

“İşkence ve kötü muamele oldukça yaygındır. Kullanılan genel metotlara tekmeleme, dayak, elektrik şoku, kollardan asılma, acı veren konumlarda kelepçelenme, sigara ile yakma, uykusuz ve aç bırakma dâhildir. Kasım ayında kıdemli bir yetkili, her yıl işkence kullanımı ile sonuçlanan en az 30 mahkûmiyet kararı verildiğini, gerçek sayının ise muhtemelen çok daha fazla olduğunu itiraf etti. Yönetimin suçlamaları ya da duruşma ile alıkonulan ‘Yeniden eğitim kampları’ sisteminin düzeltilmesi çabalarında hiçbir ilerleme bulunmamaktadır. Çin’deki zorunlu çalışma kamplarında yüz binlerce insanın her türlü olanaktan yoksun ve işkence ve kötü muamele riski altında alıkonulduğuna inanılmaktadır.”


Alıntı yapılan orijinal metin: http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Asia-Pacific/China

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a39647-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.