Birleşik Krallık Parlemento Üyesi Falun Gong Önergesini Destekliyor

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

BK Parlamentosu üyesi Patsy Calton Erken Önerge (EDM) 389’u Falun Gong’u BK Avam Kamarasında desteklemek için müzakereye sundu. EDM’nin müzakereye sunulması bir konuya dikkat çekmenin ve Parlamento’nun diğer Üyelerinin önergeye imzalarının eklenmesi yoluyla destek sağlamanın bir yoludur. Parlamento üyelerinin 97’si desteklerini göstermek için bu önergeyi imzaladılar ve bu rakam 1012 açık önerge arasında en fazla imzayı alan önerge olmuştur.

Erken Önerge 389’da şöyle belirtiliyordu: “ Bu Kamara, inançları doğrultusunda uyguladıkları barış dolu uygulamaları için gözaltlarında ve hapishanelerde tutulan bütün Falun Gong uygulayıcılarını bir an önce serbest bırakmaları, halka açık ve kişisel Falun Gong uygulamalarının sürdürülmesini serbest bırakmaları, bütün ima edilen ve batıl inançlı olarak adlandırılan mezhepleri, gizli toplulukları ve şeytani din organizasyonlarını (Makale 300) PRC Suç Yasasından çıkartmaları, çalıştırma sistemi yoluyla niteliği yasadışı ve keyfi olan yeniden-eğitmeyi ortadan kaldırmaları ve özgürlüklerinden men edilen herkesin adli duyuru ve yargı süreci haklarını geri vermeleri için Çin Devleti’ne çağrıda bulunmaktadır; Çin Devleti’nin, BM’nin İşkenceyi Araştıran Özel Parlemento Muhabirine tekrar davetiye göndermesi ve Dinsel İnanç Özgürlüğü Özel Muhabirine kendi verdikleri sözlerle tutarlı olarak Falun Gong uygulayıcılarınınkiler de dahil olmak üzere bütün davalarda uluslar arası insan hakları standartlarının sağlanıp sağlanmadığı konusunda davaların yerel ve yabancı gözlemciler tarafından gözlemlenmesine izin verildiği ile ilgili ziyaret gerçekleştirmelerine olanak vermesi, BM Komitesinin İşkenceye karşı taleplerini tamamlaması ve Çin Devleti’nin uluslar arası insan hakları standartları doğrultusunda medyayı ve interneti sansürleyen ve bilgi araştırma, alma, ve verme özgürlüğünü ciddi bir şekilde engelleyen yasalarını gözden geçirmeye ise tekrar çağırmaktadır.”

Birçok Parlemento Üyesi ise Falun Gong’a desteklerini göstermek için mektuplar yolladılar. Mesela, Parlamento Üyesi George Osborne şöyle yazdı, “ Sizi, Çin’deki Falun Gong taraftarlarının insan haklarına karşı yapılan tacizlerle ilgili ciddi endişelerimin bulunduğu konusunda temin ederim. Raporlar binlerce takipçinin hapsedildiğini, işlerinden atıldıklarını, kötü davranıldıklarını, akıl hastanelerine kapatıldıklarını, dövüldüklerini ve “yeniden eğitildiklerini iddia etmektedir”, bunların hiçbiri kabul edilemez.

“Bireylerin yaşamın özgürlüklerinin keyfini zulüm korkusu olmadan veya temel insan haklarının ihlali olmadan çıkarma hakkını tanımak çok önemlidir. Tutucu parti dinsel ya da politik inanç temellerinde bireylerin bastırılmalarına göz yummamalıdır. İnançlarını kabul edilebilir bir tavırda uygulayan bireyler, tıpkı kendileri gibi kendi inançlarına kendini, adamış kişiler olarak bilinen başkalarına saygı ve hoşgörü göstererek, kendi inançlarını kısıtlama olmaksızın uygulamada özgür olmalıdırlar.

“Britanya Devleti, inanıyorum ki, Çin Devletine bu konudaki endişelerini duyurabilmiştir, ama maalesef, durumda herhangi bir iyileşme olduğu görülmemektedir. Devlet daha canlı ve etkili yaklaşımlar için çaba göstermelidir ve biz de Devletin bunu yapması için baskı uygulayacağız. Bu mektubun bir kopyasını da Dışişleri Sekreterine bu talimatlar için yollayacağım.”

Birçok Parlamento Üyesi Bileşik Krallık Devletini daha fazla eylemde bulunması için sorguladı. Mesela Cambridge Parlamento Üyesi Anne Campell Dışişleri Sekreterine şu parlamenter soruyu sordu:” Çin’deki Falun Gong uygulayıcılarına karşı yapılan zulüm için ne gibi bir keşifte bulundunuz ve onların kötü durumuna dikkat çekmek için Devlet nasıl bir eylem gerçekleştirdi?” Dışişleri Bürosu’ndan Parlamento Üyesi Bill Rammell şöyle cevapladı: “ Çin’deki Falun Gong taraftarlarına karşı yapılan insan hakları ihlalleriyle ilgili ciddi endişelerimiz bulunmaktadır ve düzenli olarak Çin Devletine karşı bu endişelerimizi ortaya koyuyoruz. BK/Çin arasında Mayıs ayında Londra’da yılda iki kez yapılan İnsan Hakları Görüşmelerinin en son turunda, biz gözaltında tutulan Falun Gong uygulayıcılarına karşı yapılan kötü muameleler hakkındaki endişemizi tekrar dile getirdik ve Falun Gong tutukluları hakkında ki endişelerimizi de içeren bireysel davaların bulunduğu bir listeyi onlara elden ilettik. Ben ayrıca en son Temmuz ayında Çin’e yaptığım ziyaret sırasında insan hakları konusunu Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Yesui’ye belirttim.”

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a26120-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.