CIPFG: Gerisayım – Zulüm ya da Olimpiyat Oyunları?

30 Mayıs tarihinde, Falun Gong Zulmünü Araştırma Koalisyonu (CIPFG) Kanada Parlamento Binasında bir basın toplantısı düzenledi. Basın konferansından yayınlanan bildiride, CIPFG Olimpiyatların ve insanlığa karşı suçların Çin’de bir arada var olamayacağını ifade ettiler. CIPFG aynı zamanda üç adet talepte bulundu. Eğer taleplerine tatmin edici cevapları 8 Ağustos 2007 tarihinden önce elde edemezlerse, CIPFG Olimpiyatları boykot etmek için dünyanın dört bir yanında bu olayı destekleyenlere katılacağını söyledi.

Bu ifade ile ilgili olarak, bir muhabir Kuzey Amerika CIPFG sözcüsü Bay Kevin Yang ile bir röportaj yaptı.

Muhabir: Bize lütfen Falun Gong Zulmünü Araştırma Koalisyonu hakkında bilgi verir misiniz (CIPFG)?

Yang: Falun Gong Zulmünü Araştırma Koalisyonu veya CIPFG, önemli politikacılar, hükümet yetkilileri, dini liderler ve toplum liderleri, organ nakli uzmanları ve doktorlar, uluslar arası insan hakları ve suç avukatları, sivil toplum örgütleri, uluslar arası yayıncılar ve insan hakları eylemcilerinden oluşmaktadır. 2006 yılında CIPFG’nin kurulmasından itibaren, 300’den fazla bireysel üye organizasyonun A.B.D-Kanada, Avustralya, Avrupa ve Asya’da bulunan dört ayağına katıldılar. Örneğin, CIPFG A.B.D.- Kanada Bölümü başkanı olan Rabbi Dr. Reuven P. Bulka Yahudi komitesinde çok saygın bir figürdür, Avrupa Bölümü başkanı Barones Caroline Cox (İngiltere) Lordlar Kamarası üyesidir, CIPFG Asya Bölümü başkanı Lai Ching-Te, Tayvan Yasama Organı üyesi ve pratisyen doktordur ve CIPFG Avustralya Bölümü başkanı Andrew Barlett, bir Avustralya Demokrat Senatörüdür. Bu figürler ülkelerinde çok saygı gören üyelerdir.

Muhabir: 30 Mayıs tarihinde, CIPFG Çin Komünist Partisinin Falun Gong uygulayıcılarına yaptığı zulmü iki ay içinde durdurmasını istedi. Neden 2 ay?

Yang: Çünkü 8 Ağustos 2008 Olimpiyatlarından tamı tamına 1 sene öncesidir ve CIPFG ÇKP’ye aşağıdakileri gerçekleştirmesi için iki ay vermiştir.

1) Falun Gong zulmünü hemen durdurması ve inançları için hapsedilen bütün uygulayıcıları serbest bırakması;

2) Falun Gong uygulayıcılarının arkadaşlarına, onları destekleyenlere ve savunma avukatlarına zulüm etmeyi durdurması (ör. Gao Zhisheng. Li Hong);

3) Çalışma kamplarını, hapishaneleri, hastaneleri ve ilgili gizli yerleri CIPFG’nin bağımsız araştırmacılarının incelemesi için CIPFG ile görüşmelerde bulunması

Eğer taleplerimize tatmin edici cevaplar 8 Ağustos 2007 tarihinden önce gelmezse, İnsan Haklarına Karşı Suç Olimpiyatlarını boykot etmek için bu olayı dünyanın her yerinden destekleyenlere katılacağız.

Muhabir:Neden CIPFG Olimpiyat Oyunlarını Falun Gong uygulayıcılarına yapılan zulüm ile birleştiriyor?

Yang: Eğer zulüm bitmezse şu senaryoyu düşünün: Pekin tarafında uygulayıcılar inançları için organları için öldürülüyor ve çalışma kamplarında işkence görüyorlar, şehrin diğer tarafında, dünya barışını ve özgürlüğünü simgeleyen Olimpiyat Oyunları düzenleniyor. Bütün insanlar için bu bir utanç olacaktır. Bu yüzden biz Olimpiyatların ve Zulmün Çin’de aynı anda var olamayacağını düşünüyoruz ve bu yüzden eğer zulüm istediğimiz gibi bitmezse Olimpiyatları boykot etmek için bir zaman süresi verdik.
Muhabir:CIPFG Çin’e Falun Gong zulmünü araştırmak için girmek istiyor ve Çin’deki insan hakları durumunu batılıların incelemesine izin vermesini istiyor. ÇKP propagandası bunun Çin’in içişlerine karışmak olduğunu söylüyor. Sizin görüşünüz nedir?

Yang: ÇKP her zaman zayıf insan hakları sicilinin üzerine uluslar arası eleştiriden kaçınmak için içişleri bahanesini kullanıyor. ÇKP’yi eleştiren herhangi bir devlet Çin’in iç işlerine karışıyor olarak etiketlenir. Herkes katliamın Nazi Almanya’sının içişleri olarak görülemeyeceğini bilir. İnsan haklarının sınırı yoktur ve evrensel bir değerdir. Eğer bir devlet masum insanları öldürüyorsa her ülkenin sorumluluğu ve buna karışma hakkı vardır. Aslında insan hakları işleri politik işler değildir ve bu sivilleşmiş çağın ortak değerleridir. Bu yüzden herkes ÇKP suçlarını durdurmak için eylemde bulunacaktır.

Örneğin, eğer bir ebeveyn çocuklarını suiistimal ederse veya hatta onları öldürmek isterse, komşusu bu türde bir şiddetti durdurmak için o kişiyi durdurma hakkına ve polisi arama hakkına sahiptir. Başka bir deyişle, böyle bir şiddet basit bir aile meselesi olarak karşılanmayacak ama bir suç olarak görülecektir. Herkes bunu durdurmak için harekete geçebilir.

Muhabir: CIPFG farklı dini altyapıları olan 300’den fazla bireysel üyeye sahip. Onları Falun Gong’a yardım etmesi için bir araya getiren şey nedir?

Yang: Batı dünyasında önemli bir değer, evrensel bir değer olan inanç özgürlüğüdür. Demokratik ülkelerde, insanlar kendi inançlarını seçme özgürlüğüne sahiptir. Başka bir ortak değer daha vardır ve o da insan haklarıdır. Bir kişinin dinsel altyapısı önemli olmaksızın, o kişi yasa ile korunan insan haklarına sahiptir. Buna zıt olarak, sadece ÇKP bütün dinsel grupların kökünü kazımaya çalışmakta ve insanları komünizme inanmaya zorlamaktadır.

Falun Gong uygulayıcılarının insan hakları uğruna savaşmak üzere bu üyelerin beraber çalışmalar için dini bir engel yoktur. Hepsi inançları olan kişilere saygılıdır. A.B.D.-Kanada CIPFG başkanı Rabbi Dr. Reuven P. Bulka Yahudi bir liderdir. Kendisi tekrar tekrar ÇKP’nin Falun Gong uygulayıcılarına yaptığı zulmünün Hitler’in Yahudilere yaptığı zulüm ile benzer olduğunu söyledi. Bu yüzden, kendisi Falun Gong uygulayıcıların zorluklarını çok iyi anlamaktadır.

Muhabir:Eğer ÇKP Falun Gong uygulayıcılarına yapılan zulmü durdurmazsa, CIPFG olimpiyatları nasıl boykot edecek?

Yang: 14 Temmuz tarihinde, Asya bölümümüz İnsan Hakları Meşalesi Koşusu olarak adlandırılan bir plan hazırladı. Bu proje dünya çapında bir insan hakları meşalesi dolaştırmaktır. Bu Olimpiyatları boykot etmek için planımızın bir parçasıdır. Hala detaylar hakkında çalışıyoruz. Lütfen en son haberler için CIPFG web sitemizi ziyaret ediniz.

Muhabir: Zaman ayırdığınız için teşekkürler

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a40070-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.