Tayvan: Güz Festivali Gala Gösterisi İle Gerçeği Yayma

Taipei şehrine bağlı Chihren Köyünde Güz Festivali sırasında bir bu geleneksel tatili kutlamak için bir gala gösterisi düzenlendi. Köyün Belediye Başkanı Bay Hsu, yerli Falun Gong uygulayıcılarını uygulamayı göstermeleri ve gala da bir bel davulu gösterisi sunmaları için davet etti.

Chihren Köyü belediye başkanı Bay Hsu, Falun Gong uygulayıcılarına bir takdir mektubu sundu

Uygulayıcılar Chihren Köyündeki Güz Galasında Falun Gong egzersizlerini gösterdiler

Bay Hsu, arkadaşlarından Falun Gong’un 80’den fazla ülkede uygulandığını ve fiziksel ve zihinsel sağlık için çok iyi olduğunu öğrendi. Uygulayıcıların galadaki gösterisini gördükten sonra bütün köylüleri Falun Gong’u öğrenmeleri için cesaretlendirdi. Onun bu tavsiyesi üzerine komşu köylerin belediye başkanları da Falun Gong uygulayıcılarını kendi Güz festivali gala gösterilerine davet ettiler. Her köy farklı tarihlerde gala gösterisi düzenlediği için uygulayıcılar dört galaya katılabildi.

Yasama üyesi Ding Shouchung: Falun Dafa çok iyi!

Yasama üyesi Ding Shouchung uygulayıcıların gösterisini izledikten sonra, “Falun Dafa çok iyi! Çin Komünist Partisinin Falun Gong’dan korkması için bu kadar çok sebebi olduğundan uygulamayı yok etmeyi çok fazla istemektedir.” diye yorum yaptı.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a41469-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.