Dünyayı Sarsmış Fakat Göz Ardı Edilmiş Üç Olay

Dünyada henüz hiçbir kitap Zhuan Falun gibi olamadı,
30’dan fazla dile çevrilmiş,
Her ülkenin insanı tarafından beğenilmiş
100’lerce ülkeye yayılmış ve insanlar Falun Gong uygulamıştır.

Tarihin değişimi suyun akış hızı gibi sabit değildir. Tarih, sıçramalarla ilerler. Bitmek bilmeyen yavaş değişimlerin ardından genellikle bir iki küçük olay aniden muazzam bir değişimi meydana getirir. Ve sonunda da tarihin yön değiştirmesine sebep olur. İnsanlar genellikle başlangıçta tarihi değiştiren küçük olayları ihmal eder, ancak o muazzam değişim gerçekleştiğinde etkisinden şok olurlar.

Hanedanlıkların devredilmesine bir örnek olarak, bir şarkıda Çin tarihinin değişimi anlatılır: (Not: Şarkı sözünde Çin tarihindeki tüm hanedanlıkların isimleri sıra ile geçmektedir.)

“Yao, Yu, Shun, Xia, Shang’dan sonra Zhou hanedanlıktı,
Chunqiu dönemindeki ülkeler birbiriyle durmaksızın savaştı;
Qin ve Han’dan sonraki Üç Ülkeyi, Jin birleştirdi,
Nanchao ve Beichao eş dönemde düşman idi;
Sui, Tang, Wudai’den sonra On-ülke geldi,
Song, Yuan, Ming’den sonra imparatorluğu Qing bitirdi.”

İnsanlar, geleceği bilemezler. Çin’in kuzey tarafından göç eden bir azınlık daha sonra Çin tarihindeki büyük Yuan hanedanlığını kurabileceğini ve Qing hanedanlığında, İmparatorlar Kangxi ve Qianlong’un Çin tarihinde ülkemizi bir kere daha en ihtişamlı dönemi geliştirebileceğini hiç kimse düşünmemişti.

Şu anda tarihi değiştirmekte olan üç büyük olaydan bahsederken, birçok kişi onları önemsemeyebilir. Ne de olsa sıradan halkın görüşleri çoğunlukla tarihin ayarlamasının tam tersidir. Evrenin %80’ni bilinmeyen maddesini, insan beyninin bilinmeyen %80’lik bölümünü geçelim, insanlar ekonomik kontrolü elinde bulunduran eli bile tanıyamıyorken, tarih hakkında tahminde ise hiç bulunamazlar. Fakat birçok kehanet zaten bugünün insanlarına uyarıda bulunmuştu: Bu dönem muazzam bir değişim dönemidir, çok sayıda sarsıcı olay herkesin çevresinde yaşanmakta. Özellikle insanlar hayati tehlikelerle karşı karşıya olduklarında, hep merhametli biri ortaya çıkıp insanlara işaret veriyor.

1992 yılında Falun Gong ortaya çıktığında, bazı insanlar onu sıradan bir Qigong olarak görüp önemsememişti. Sanki hastalığı olmayan ve boş vakti olmayanların Falun Gong’u öğrenmesi gereksizmiş gibi. Bazı insanlara göre de bu, tarihin başlangıcından beri hiç görülmemiş büyük bir şanstı ve yer ile göğü etkilemiş bir değişimdir. “Doğruluk - Merhamet - Hoşgörü” kelimeleri ile ilk defa evrenin karakteristiği açıklanmış, Falun Gong’un ortaya çıkışı evreni yok oluşundan kurtaran kahramanca bir olay olmuştur.

2004 yılında Çin Komünist Partisi Üzerine Dokuz Yorum adlı kitap ortaya çıktığında bazı kişiler onu politik mücadele olarak görüp tepkisiz kalmışlardı. Bazı kişilerse bunu insanlığın kötülüklerle vedalaşması ve manevi değerlerin uyanışı olarak görmüştür, komünizmin saldırısına uğrayan insanların fikirlerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini ve dünyanın yenilenmesi için temel atıldığını düşünmüşlerdir.

2006 yılında Cennet Gösteri Sanatları Grubu dünyayı dolaşıp gösteri yaparken, bazı insanlar, bir gösteri topluluğunun ne yemeye ne de giyinmeye yaramayacağını ve bu yüzden de izlemeye gerek olmadığını düşünmüş; bazı kişilerse tüm insanlığın uzun zamandır kaybetmiş olduğu geleneksel kültürünün yenilenmeye çalışıldığını, modern insanların dejenere olmuş düşüncelerinin ta derinden düzeltilmeye ve yeni bir kültürün oluşturulmaya çalışıldığını kavramıştır.

Bugünlerde bu üç olayın önemini ve tarihin ayarlamasının getirdiği merhametliliği gören insanlar giderek fazlalaştı. Bu, uçuruma düşen insanları ip ile kurtarmak gibidir, ilk kurtulanlar manevi yükselişin peşinden koşan çok az sayıdaki insanlardır, onların kalpleri dünyevi şeylerden uzak olup xiulian uygulamak için şöhret ve zenginlikleri kolayca bırakabilirler, onlara xiulian ile ilgili olaylar anlatıldığında kurtulurlar.

Ardından dünyanın kargaşası içinde adaletin peşinden koşan insanlar gelir, bu insanların sayısı toplumda oldukça fazladır. Onların özünde olan iyi kalplilik, diktatörlüğün kanunsuz istediği gibi hareket etmesine izin vermezler. Böylece “9 Yorum” eseri ortaya çıkar, komünizmin kötülüklerini açığa çıkarır, suç işleyenlerin cezalarını mutlaka çekeceklerini hatırlatır, yönünü kaybedenlere ışık tutar, kötülükten uzaklaştırarak yeni bir başlangıç getirir.

En son gelenlerse müzik, dans ve eğlenceden hoşlanan halktır ve bu neredeyse tüm insanları kapsar. İzleyiciler dünyadaki bu eşsiz müthiş gösteriyi sessizce izlerken, bedenen ve ruhen arınacak ve güzel bir gelecek için iyi bir temel atmış olacaklar.

Kaynak: http://www.epochtimes.com/gb/8/11/24/n2339037.htm

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.