İngiltere: Falun Gong Uygulayıcıları Uluslararası İnsan Hakları Gününde Londra’da Gerçeği Açıkladı

10 Aralık 2009 Uluslararası İnsan Hakları Gününde, Falun Gong uygulayıcıları Londra şehir merkezindeki Trafalgar Meydanının Kuzey tarafında bir miting ve yürüyüş düzenleyerek ÇKP’nin canlı Falun Gong uygulayıcılarından organlarını toplama suçu dâhil Çin’de vuku bulan insan hakları ihlallerine halkın dikkatini çektiler ve ÇKP’nin Falun Gong’a karşı yürüttüğü zulmü birlikte durdurma çağrısında bulundular.

İnsanlar dikkatle pankartları incelerken

Uygulayıcılar öğle vakti Trafalgar Meydanında ilk olarak Falun Gong’u tanıttılar ve Çin’deki zulmün gerçeğini açıklayan pankart ve panolar kurdular. “Dünya, Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü’ye İhtiyaç Duyar” yazılı pankartlar astılar ve yoldan geçen insanlara gerçeği açıklayan broşürler dağıtıp zulme karşı destek imzası toplamaya başladılar.

Birçok kişi dikkatlice pankartları ve broşürleri okuduktan sonra, Falun Gong uygulayıcılarının yaptığı zulüm karşıtı eylemi desteklemek için imza verdi.

İnsanlar Falun Gong uygulayıcılara destek için peş peşe imza verdi

Bir ortaokulda öğretmenlik yapan Bayan Marian Jones, “Daha önce böyle bir olayı (ÇKP’nin canlı insanlardan organlarını toplaması) duymadım, gerçekten çok şaşırdım, bu korkunç bir şey! Umarım şu anki İngiliz hükümeti bunun için bir şeyler yapabilir. Böyle bir şey yapabildiğine göre onun (ÇKP) gerçekten insan vicdanı hiç kalmamış olmalı.” dedikten sonra, Falun Gong uygulayıcılarına destek için imza verdi.

Öğleden sonra saat 2:00’de, Falun Gong uygulayıcıları bir basın toplantısı düzenlendiler. Toplantıya; Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Bay Edward McMillan-Scott, Kanada Dışişleri Bakanlığı Asya-Pasifik Bölümü eski sekreteri Bay David Kilgour, Avrupa Falun Gong Dostları Derneği Başkanı Bay John Dee şahsen katılırken, milletvekili Bayan Glenda Jackson, Londra Parlamento üyesi ve Borough Barnet İlçesi Başkanı Bay Brian Coleman da destek mektubu yolladılar.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Bay Edward McMillan-Scott basın toplantısında konuşma yaparken


Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Bay Edward McMillan-Scott, “2006’da Çin’i ziyaretim sırasında, benimle görüşen Falun Gong uygulayıcısı ve avukatı Gao Zhi-Sheng gibi birkaç kişi tutuklanıp hapse atıldı ve onlar çoğunlukla işkence gördüler. Bu sadece Çin’in her yerinde olan olaylardan küçük bir tanesidir. Çin’de yaklaşık 5 ile 7 milyon masum insan zorunlu çalışma kamplarında hapsediliyor ve oralarda sıkça işkence görüyorlar. Birleşmiş Milletlerin İşkence Konusu Üzerine Raportörü Profesör Novark’a göre, zorunlu çalışma kamplarında hapsedilen kişilerin yarısı hatta üçte ikisi Falun Gong uygulayıcılarıdır. ÇKP hükümetinin idaresi altında, yüz binlerce Çinli özellikle Falun Gong uygulayıcıları işkence yaşamıştır. Fakat Falun Gong tamamen barışçıl bir gruptur.” diye belirtti.

Bay Edward McMillan-Scott, İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından Jiang Zemin dâhil ÇKP’nin üst düzey beş yetkilisine karşı açılan davadan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti ve Çin’de işkence yürüten kişilere şu uyarıda bulundu; günümüz toplumunda işkence suçu işleyenler asla affedilme hakkına sahip olmayacak.

Bay David Kilgour basın toplantısında konuşurken

Bay David Kilgour, İngiltere’de de Kanada Parlamentosundaki Falun Gong Dostları gibi bir örgütü görmeyi umduğunu söyledi ve İngiliz halkına bunu milletvekilleri tavsiye etmelerini önerdi.

Milletvekili Bayan Glenda Jackson, gönderdiği destek mektubunda, “Bir kere daha, Falun Gong uygulayıcılarına ve Falun Gong uygulayıcılarını destekleyen kişilere, onların Çin’deki insan haklarını geliştirmeye yönelik vazgeçilmez cesaret dolu ve barışçıl çabalarına içtenlikle saygılarımı sunmak istiyorum.” diye yazdı.

Londra Parlamentosu üyesi ve aynı zamanda Londra’nın Borough Barnet İlçesi Başkanı Bay Brian Coleman da gönderdiği mektupta, “ÇKP yetkililerine şartsız olarak tüm vicdan mahkûmlarını serbest bırakmaları ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesine uymaları çağrısında bulunuyorum. Aynı zamanda, ÇKP yetkililerine Falun Gong, Tibet ve Çin’deki yeraltı kiliselerine karşı yürüttükleri zulmü durdurmaları için sesleniyorum” dedi.

Falun Gong uygulayıcıları afişler ve pankartlar tutarak yürüyüş yaparken

Basın toplantısından sonra, Falun Gong uygulayıcıları afişler ve pankartlar tutarak Trafalgar Meydanından başlayıp Londra’nın en kalabalık ticari caddelerinden geçerek ÇKP’nin Büyükelçiliğine kadar yürüdüler. ÇKP’nin Büyükelçiliği önüne varan uygulayıcılar birlikte egzersizleri yaptıktan sonra akşam da mum ışığı nöbeti düzenlediler.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.