Shen Yun Sanatçısının Kocasının Kaçırılması Olayı Birleşmiş Milletlere Sevk Edildi

Falun Gong İnsan Hakları Çalışma Grubu, 1 Mart 2010’da Shen Yun Gösteri Sanatlarında bir Erhu (geleneksel bir Çin enstrümanı) sanatçısı olan Xuan Mei’nin kocası Bay Feng Jiang’ın kaçırılması olayı ile ilgili hazırladığı dosyayı Birleşmiş Milletlere sundu.

Bayan Mei Xuan ve kocası Bay Jiang Feng

Bay Jiang, 18 Şubat 2010 günü öğleden sonra karısını ziyaret etmek için Amerika’ya uçmak için bilet aldı. Onunla birlikte Shanghai Pudong Havalimanına gelen akrabaları onun zamanında güvenlik noktasından geçtiğini söylediler. Aynı zamanda adı da Conctinental Havayollarının C086 sefer sayılı uçuş listesinde de yer almaktadır. Buna rağmen Bay Jiang, New Jersey, Newark’a asla varmadı. Havalimanı uçuş listelerinde herhangi bir sorun olmadığını göstermekte. Bay Jiang güvenlik kontrol noktası ve uçağa binişi arasında geçen çok kısacık zaman esnasında kaybolduğu anlaşıldı.

Falun Gong İnsan Hakları Çalışma Grubundan temsilciler, Cenevre’deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları toplantısında katıldı.

Bayan Mei, kocasını 610 Ofisi ve Ulusal Güvenlik Bürosundan özel ajanlar ve polislerin kaçırdığına inanmakta ve “Onlar kocamı hemen serbest bırakmalı,” dedi.

Bir basın kuruluşu ile yaptığı röportaj da Bayan Mei, “Çin Komünist rejimi, Shen Yun’ün gösterilerini bozmak için sadece ayın 18’inde kocamı kaçırmadı aynı zamanda bu dönem başlayan Shen Yun’ün dünya turundan bir ay öncede annemi de kaçırdı. Polis bütün aile üyelerimi bezdirmekte ve tehdit etmekte, bu durum babamın ciddi anlamda hastalanmasına sebep oldu.” dedi.

Haberler üzerine, Çin Dışişleri Bakanlığına bağlı Konsolosluk Bölümünden bir yetkiliye Bay Jiang’ın tutuklanıp tutuklanmadığını sorduğumuzda, merkezi hükümet tarafından durumun onaylanmadığını söyledi. Shanghai Güvenlik Bürosu ve 610 Ofisi daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

22 Şubat’ta bir yetkili Bay Jiang’ın Shanghai 610 Ofisi tarafından tutuklandığını açıkladı. Yetkili bir idareci ile konuştuktan sonra durumun merkezi hükümet tarafından onaylandığını söyledi. Muhabire, Çin Komünist Parti (ÇKP) Merkez Komitesi ile irtibat kurması tavsiye edildi.

BM Zorla ya da İstek Dışı Kaybolmalar Üzerine Uluslararası Anlaşması

Birleşmiş Milletlerin resmi bir üyesine göre, Çin uluslararası yasalardan haberdar edilmelidir. 20 Aralık 2006’daki Birleşmiş Milletler Genel Toplantısında kabul edilen “Bütün İnsanları Zorla Kaçırılmaktan Koruma Uluslararası Anlaşması”nda

“...zorla kaçırılmanın aşırı ciddiliğinin farkında olmakta, bu bir suçtur ve uluslararası hukuk içinde tanımlanan belirli vaziyetlerde insanlığa karşı işlenen bir suç oluşturmaktadır,”

“...büyük ölçüde veya sistemli olarak zorla kaçırılma eyleminin uygulanması uluslararası hukuktaki tanımına göre insanlığa karşı bir suç oluşturur ve bu suçu işleyenler uluslararası hukuk altında uygulanabilir kanunlara göre cezalarını çeker.”


Anlaşma şunları da ifade eder: “...cezai sorumluluğu almak için en azından:

(a) Zorla kaçırılma olayını işleyen, emreden, kışkırtan, suçu işlemesi için teşvik eden ve planlayan, ortak işleyen veya katılan herhangi bir kişi

(b) Üst sınıftan bir yetkili:

(i) Bildi ya da bilinçli bir şekilde emrinde ya da kontrolünde işlenen zorla kaçırılma suçunu net bir şekilde önemsemedi
(ii) Zorla kaçırılma suçuna bağlı eylemler için etkin sorumluluğa sahip ve yönetti ve
(iii) Bir zorla kaçırılma suçunu durdurmak veya baskı altında tutmak için gücünün sınırı içinde gerekli ve mantıklı tüm önlemleri kullanmadı ya da meseleyi araştırması ve dava açması için yetkililere bilgi vermedi.” diye açıklanmakta ve

ÇKP bunu bildiği halde uygulamayan ÇKP yetkilileri affedilemez suç işlemektedir.

Falun Gong İnsan Hakları Çalışma Grubu Olayı Birleşmiş Milletlere Bildirdi

Falun Gong İnsan Hakları Çalışma Grubu, Bay Jiang’ın kaçırılması olayını BM Zorla ya da İstekdışı Kaçırılmalara bakan Çalışma Grubuna sundu ve “610 Ofisi”, Ulusal Güvenlik Birimi, Shanghai Polis Karakolu ve Shanghai Pudong Havalimanını olayda sorumlukları bulunmakla suçladı. Falun Gong İnsan Hakları Çalışma Grubu bu arada İnanç ve Din Özgürlüğü üzerine BM Özel Raportörüne de acil bir müraccatta bulundu.

Bay Jiang’ın kaçırılmasının üzerinden iki haftanın üzerinde zaman geçmesine rağmen Çin hükümeti Bay Jiang’ın ailesine herhangi bir açıklama ya da evrak vermedi. Bu tipik bir Zorla ya da İstekdışı Kaybolmalar olayıdır. Kurbanların ve aileilerinin daha fazla acı çekemsine neden olan bu tip suç, Çin’deki birçok insan hakları ihlalinden biridir. Çin’de, Çin Komünist Parti (ÇKP) hükümeti sık sık bu metodu kullanmakta ve ülkenin tüm siyasi mekanizmasını kullanarak barışçıl uygulayıcılara ve aile üyelerine zulmetmektedir.

Falun Gong İnsan Hakları Çalışma Grubu, Birleşmiş Milletlere Falun Gong uygulayıcılarına ait yüzlerce kaçırılma olayına ait dosya sundu. Uygulayıcılardan bazıları bir süre sonra evine döndü ama çoğunun sonsuza dek ortadan kaybolduğu görüldü. Örneğin, Amerika’daki bir uygulayıcı olan Bay Hua Wangqing, 19 Nisan 2003 yılından bu yana erkek kardeşi Bay Huang Xiong ile konuşmadı. Bay Huang Xiong’da Shanghai’da kaçırıldı.

BM, Çin’de Falun Gong uygulayıcılarına karşı yürütülen zulme ait binlerce dosya aldı ve ÇKP’nin yürüttüğü zulmün bir gerçek olduğunu biliyor. ÇKP’nin yakın zamanda Shen Yun’ün bir sanatçısının aile üyelerine zulmü, Çin hükümetinin baskısının dünya çapına nasıl yayıldığının bir örneğidir. Gerçekler daha fazla açığa vuruldukça, uluslararası toplumun sorumlu ÇKP yetkililerini adalet önüne getirmek için harekete geçeceğine inanıyoruz.

Çince metin: http://minghui.ca/mh/articles/2010/3/4/219213.html
İngilizce metin: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/3/5/115163.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.