WOIPFG: Liaoning İli, Shenyang Şehrindeki Sujiatun Ölüm Kampı Araştırma Raporu (1.Bölüm)

Bu Araştırma Raporu Liaoning İli, Shenyang Şehrindeki Sujiatun Ölüm Kampında Yaşananları Anlatır:
Canlı Falun Gong uygulayıcılarının organlarının çıkarılması hakkındaki sistematik uygulamalar


Sujiatun toplama kampında, kaçırılan Falun Gong uygulayıcılarının organlarının canlı olarak çıkarılmasından sonra, Dünya Falun Gong Zulmünü Araştırma Örgütü, araştırma sürecini derhal başlattı. Araştırmanın devam etmesinden dolayı, sonuçlar birkaç aşamada yayınlanacaktır. Bu sistematik araştırma raporunun ilk bölümüdür.

İlk inceleme göz önüne alındığında, Liaoning ili, Shenyang şehri, Sujiatun bölgesinde, insan organları için büyük bir pazarın varlığı kanıtlanmıştır. Doku uyumu, organların alınması ve cesetlerin yok edilmesi süreci, organ sağlayıcısı konumundaki tutsakların kaçırıldığı ölüm kampından başlayarak, sonu hastaneye yani "organ pazarına" kadar çıkmaktadır. Tüm bu yollar için sistematik bir düzen geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu, dünya genelindeki insan hakları örgütlerinin de bahsettiği "ölüm kuyruğu"ndaki tutsakların ele geçirildiği yasa dışı sistemden çok öte, hatta elde edilecek organların türüne göre, tutsakların nasıl infaz edileceklerinden de söz edilen tamamıyla farklı bir düzen. Kaçırılmanın ardından, dış dünya ile tüm bağlantısı kesilen Falun Gong uygulayıcılarının organları çıkartılmakta ve cesetleri hemen yakılmaktadır. Kimse nerede olduklarını ve nasıl yok edildiklerini bilmediğinden, geride hiç bir kanıt kalmamaktadır.

Sujiatun Toplama kampındaki operasyonlar 2001 senesinde başlamış ve çalışmalar 2002 yılında en yoğun haline gelmiştir. Daha önceleri hava kuvvetleri üssü olarak veya daha başka yeraltı faaliyetleri için kullanılan bu yer, bir toplama kampı haline getirilmiş. Yapılan bütün operasyonlar yeraltında gerçekleştirilmekte ve Sujiatun'da bir hastanenin yakınında bulunmaktadır. En azından bir kapısı, hastanenin arka girişindeki kapılardan birine bağlıdır. Yukarıdan bakıldığında sıra dışı görünen hiçbir şey yoktur. Bu kuruluş çok ciddi bir güvenlik altındadır ve dışarıyla alakası tamamen kesiktir. Yeraltı dükkânları ile ihtiyaçlarını kendi karşılamaktadır.

Çok büyük sayıdaki Falun Gong uygulayıcısı gizlice kaçırılarak bu kampa getirilmiş ve o günden beri de orada zorla tutulmakta. Bir görgü tanığı ise bu durumu insan sözcükleri ile anlatabilmenin çok dışında, tiksindirici ve aşağılayıcı olarak tanımlamakta. Çünkü programlanmış bu infazda zaman çizgisi yoktu. Organların çıkarılması için kesin bir zaman olmadığından, pazar konumundaki hastanede infaz, son hastanın nakil talebine göre belirleniyordu. Organların çıkarılması canlı olarak yapılıyordu. Çünkü bütün bunlar zaten aşırı derecede zalim ve duyarsızdı. Bu ameliyata katılan doktorlar ve diğer tıbbi profesyonellerin çoğu akıl hastalığına yakalandılar. Uyku bozukluğu yaşıyorlar ve kâbuslar görmekteler. Bazıları psikomatik baskıyı fahişelerle birlikte olma yoluyla bastırmaya çabalamaktadır. Hatta ciddi akıl bozukluğu nedeniyle intihar edenlerde bulunmaktadır.

Bu toplama kampında canlı mahkûmların organlarından geriye kalanlar, organ nakli yöntemlerini yürüten, destek zinciriyle birbirine bağlantılı merkezleri ve yerel hastaneleri de içermektedir. Katılan örgütler ve bireyler son derece gizli tutacaklarına dair yemin ettirilseler de, ne olup bittiğine dair kısmi bilgiye sahip olan yeterince insan bulunmakta. Shenyang ve Liaoning'deki yüksek düzeydeki devlet memurlarının ve özellikle sağlık kuruluşlarında yönetimde çalışanların hepsi suç ortaklarıdır. Bu operasyonun kuruluşu ve yönetimi, aslında Çin Komünist Partisi ve hükümetin merkez otoritesinin direkt emri altındaydı.

Devam eden araştırmanın niteliğinden dolayı, bilginin kaynağını ve böyle bir bilgiyi elde etme yollarını daha sonra açıklamak üzere kaynak kişiyi bu raporda saklı tutmak zorunda kaldık.

Dünya Falun Gong Zulmünü Araştırma Örgütü (WOIPFG)

14 Mart 2006

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a31958-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.