İrlanda: Falun Gong Uygulayıcıları Dublin’de “25 Nisan” Başvurusunu Andılar

24 Nisan 2010’da, İrlanda’daki Falun Gong uygulayıcıları başkent Dublin’deki Posta Genel Müdürlüğü önünde bir araya gelerek grup halinde egzersizleri yaptılar ve 11 yıl önce “On Binden Fazla Falun Gong Uygulayıcısının Barışçıl Başvurusu”nu andılar.

Çin anayasasının kendilerine verdiği haklar doğrultusunda on binden fazla Falun Gong uygulayıcısı 25 Nisan 1999’da Pekin’e giderek barışçıl bir şekilde hükümete başvuru da bulunarak yasal ve engellenmeyen bir uygulama çevresi ve Falun Dafa kitaplarının yasal yayın hakkının verilmesini istediler. İşte bu dünya çapında “25 Nisan Büyük Barışçıl Başvuru”su olarak bilinmektedir. Tüm başvuru süreci boyunca, Falun Gong uygulayıcılarının gösterdiği huzur, mantık, iyi kalplilik ve merhamet uluslararası toplumun oldukça fazla takdirini kazandı.

İnsanlar pankartların önünde Falun Gong’un gerçeğini öğrenirken


Yoldan geçen insanlar gerçeği öğrendikten sonra peş peşe zulme karşı imza verdiler


Grup halinde egzersizleri yapan uygulayıcıların görüntüsü yoldan geçen İrlandalıları oldukça fazla etkiledi ve bir sürü kişi durup uzun süre uygulayıcıları seyretti. Huzurlu görüntü ve pankartlarında sergilenen ÇKP’nin kanlı zulmü oldukça büyük bir tezat oluşturdu. İnsanlar peş peşe imza vererek Falun Gong’u desteklediler. Anakara Çin’den okumaya gelen öğrenciler sessizce uygulayıcıların gösterdikleri egzersizleri seyrettiler, gerçeği açıklayan materyallerden aldılar, dikkatle pankartları incelediler ve uygulayıcılara Falun Gong’un gerçeğini öğrenmek için sorular sordular.

Uygulayıcılar insanlara 11 yıl önce Falun Gong uygulayıcılarının Pekin’deki barışçıl başvurusunun nedenini ve ÇKP’nin geçmiş 11 yıl boyunca Falun Gong uygulayıcılarına karşı yürüttüğü acımasız zulmü, özellikle ÇKP’nin canlı Falun Gong uygulayıcılarından organlarını toplama canavalığını açıklayıp açığa vurdular.

Uygulayıcı Bayan Liu, geçmiş 11 yıl boyunca sayısız Falun Gong uygulayıcısının ÇKP’nin acımasız zulmü sonucu öldürüldüğünü, sakat ve evsiz bırakıldığını hatta bir sürü Falun Gong uygulayıcısının da ÇKP tarafından öldürülerek organlarının toplandığını söyledi. “25 Nisan” başvurusu Falun Gong uygulayıcılarının büyük merhamet ve hoşgörü, doğru inançları için besledikleri sağlam düşünceleri daima kalacak. Anakara Çin’de ve yurtdışındaki Falun Gong uygulayıcıları hala mantıklı ve barışçıl olarak insanlara Falun Gong’un gerçeğini anlatıyorlar, ÇKP’nin yalanlarını açığa vuruyorlar ve Çinlilerin ÇKP’nin şeytani doğasını net bir şekilde öğrenip ÇKP’den geri çekilmesine yardım etmeye çalışıyorlar.

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.