Düzinelerce Erkek Polis Memuru Masanjia Çalışma Kampına Sevk Edilerek Bayan Falun Gong Uygulayıcılarına Zulüm ile Görevlendirildi.

Masanjia 2 no'lu Kadın Çalışma Kampı özellikle Falun Gong uygulayıcılarına zulüm uygulamak üzere kurulmuştu. Çin Komünist Parti (CCP) üyeleri bu tesisi üstün, her yönü ile yeterli ve günün şartlarına uygun olarak nitelemektedir. Sözde "insan doğası yönetim teknikleri" ile Çin'in "gelişkin birimi" olarak görülmektedir. Organizasyonu ve temsilcilikleri iyi derecede örgütlenmiştir. Müdürleri, siyasi komiserleri birim yöneticileri, parti yöneticileri ve profesyonel beyin yıkama "danışmanları" mevcuttur. Polis üniforması giyen bir grup holigan Falun Gong'a gönülden bağlı uygulayıcılara özel olarak işkence uygulaması, "dönüştürme"*, tehdit ve gözdağı verme ile görevlidir.

Bu defa yaklaşık 200 Falun Gong uygulayıcısı kampta gözaltına alındı. Elli altmış dolayında güçlü kuvvetli hapishane gardiyanı 2 no'lu Kadın Çalışma Kampında görevlendirildi. Aldıkları emirle 1 Eylül tarihinden itibaren işbirliği yapmayı reddedip, Falun Dafa'dan vazgeçmeyen yada hapishane kıyafetlerini giymemekte direnenler üzerine %100 "dönüşüm" gerçekleştirmek üzere harakete geçtiler. Bu emirin gelmesiyle uyguladıkları zulüm ve işkence metodları en kaba ve insanlık dışı şekle büründü; gündüz yada gece vahşi ve merhametsiz uygulamaya kondu. "Dönüştürülen" kişi gece geç saatlerde dahi polis için yemek pişirmeye mecbur kalıyordu.

Darp ve küfürün sesi kulakları sağır edecek düzeydeyi. Falun Gong'dan vazgeçmeyi reddenler üzerinde uygulanan işkence ve zulüm metodları "ölen kişiler ile uyumaya zorlanmak", "doğrudan kulağa trompet çalmak", Falun Gong'u karalayan ses kayıtlarının dinletilmesi gibi uygulamalara kadar uzanıyordu. Karmaşa ve ve düzensizliği artırmak üzere polisin "dönüştürdüğü" ve işbirlikçi konumuna getirdiği kişiler sözünden dönmeyen Dafa uygulayıcılarına uygulanan işkencenin daha da artırılması için çalışıyordu.

En acımasız işkence metodu "büyük askı" uygulamasıydı. Ellerden teki bir yatağın üst kısmına kelepçelenirken diğer el başka bir yatağın alt kısmına kelepçelenir; bacaklar sıkıca bağlıyken her iki omuz da tamamen gerdirilir ve bir taraf diğerinden yüksekte olduğu için oturmak veya çömelmek imkansız hale gelir. Bu işkence metodu aşırı derecede rahatsızlık verici olup kurbanların yiyip içmesi yada tuvalete gitmesine izin verilmez. Kişi çoğu zaman tuvaletini giysilerine yapmak zorunda kalır. Uygulayıcı Wang Guiping otuz saatten fazla bir süre bu pozisyonda asılı kalmıştı; bilekleri çürümüş ve kanamaktaydı. İşkenceye dayanamayarak Dafa uygulamasından vazgeçtiğini ifade eden üç beyanı imzalamak mecburiyetinde kaldı.

Diğer işkence metodunda ise kurban ölen bir kişinin yatağına bağlanarak uyuşturucu enjeksiyonu yapılıyordu. Shi Guirong'un da dahil olduğu uygulayıcı grubuna polis memuru Ma Qishan ve Doktor Cao tarafından büyük askı metodu uygulandı. Bayan Shi'ye daha sonra bir ölünün yattığı yere bağlanarak uyuşturucu enjekte edildi. İşbirliği yapmayı reddettiği için işkenceciler çenesine bir alet bağlayarak ağzını sürekli açık tutarak çeşitli uyuşturucu yutturdular. Verilen hapların dozajı aşırı derecede yüksekti. İşkencecilerin söylediğine göre zorla içirilen uyuşturucular onun "irfan uygulamasını geçersiz" kılacaktı.

İki işbirlikçi Zhao Yonghua ve Yuan Suzhen inançlarına kalpten bağlı uygulayıcılara merhametsizce zulüm yapılmasına katkıda bulunuyordu. Bir grup tutklu "dönüşümü" kabul ettiğinde diğer bir grup "ıslah"a devam için gönderiliyordu. "Dönüşümü" reddedenlere uygulanan işkence metodları merhametsiz ve inanılmayacak düzeyde sertti. Uygulayıcılar halatlarla asılıp sürekli olarak yere bırakılıyordu. Uygulayıcılar aynı zamanda ölmüş tutukluların yattığı yere bağlanarak zorla besleniyordu. Chen soyadlı bir bayan polis uygulayıcılara barbarca zorla besleme metodları uygulamaktaydı. Maksatlı şekilde güç kullanarak uygulayıcının burnundan beslenme tüpünü ittirerek midesine kadar indiren bu kadın tüpü geriye çektiğinde kana bulanmış oluyordu.

Muhtelif sayıdaki "ıslah" edilmiş kişi de gardiyanların içerideki her hareketi ve uygulayıcıların davranışlarını takip etmesine yardımcı oluyordu. Ağır çalışma ile sona eren her günün akşamı, genelde saat 9'dan sonra gardiyanlar uygulayıcıların yataklarına çekilmesine izin verirdi. Ancak bu işbirlikçiler uygulayıcıların gece yarısına kadar çalışması için işleri zora koşuyordu. Ayrım görmeksizin oraya gönderilen tüm uygulayıcılar zulüm görmekle mükellefti. Uygulanan taciz yöntemleri arasında Dafa kitaplarından alıntılar yaparak Falun Gong'u durmaksızın karalamak, uygulayıcıları dinlemeye zorlamak ve "üç beyan"ı* imzalamaya zorlamak ve "dönüşümü" kabul etmek de vardı. Eğer uygulayıcılar karşı gelirse kamp gardiyanları karalama taktiklerini aralık vermeksizin gece yarılarına kadar sürdürerek uygulayıcıları yıpratılıyordu.

Zulüm gören uygulayıcılar arasında en yaşlı olan 67 yaşındaydı. Yeniden Eğitim İkinci Kadın Kampındaki Birinci Bölüm Dağıtılmıştı. İkinci Bölümde düzinelerce insan tutuklu bulunurken Üçüncü Bölümde yüzden fazla kişi vardı. Tutuklular her gün mısır unundan imal edilmiş makarna, buharda pişmiş siyah çörek ile çürük sebzelerden yapılmış yarısı çamurlu bir çorbaya talim ediyordu. Kum ve sair maddeler rutin olarak çorbalarda mevcuttu.

Bu arada Masanjia 2 no'lu Kadın Çalışma Kampında zulüm devam etmekteydi. Falun Gong uygulayıcıları Shen Yuelin, Xin Suhua ve diğerleri oraya kapatılmış ve merhametsizce zulüm görmekte. Tüm iyi kalpli insanları kaygılarını dile getirmeye ve bu şeytani zulümün bir an evvel durdurulması için yardımlarını esirgemeyerek Masanjia Çalışma Kampı ile Çin'de yaygın olarak bulunan diğer çalışma kamplarında tutuklu bulunan uygulayıcıların kurtulması için yardıma davet ediyoruz.

Masanjia 2 no'lu Yeniden Eğitim Amaçlı Çalışma Kampı Yetkili ve Görevlileri:
Kamp Müdiresi: Su Jing
Siyasi Komiser: Wang Naimin (bayan)
Başkan: Zhang Mingqiang
Baaşkan Yardımcısı : Wang Wei
İkinci Kadın Bölüm Başkanı: Liu Yong
İkinci Kadın Bölümü Üst Başkanı: Ma Qishan
İkinci Kadın Bölümü Polis Memuru: Li Jun, Wang Qi, Zhang Jun, Yan Shiguang, Chen Limin, Fan Yaqui ve Li soyadlı bir diğeri.
İkinci Kadın Bölümü Polis Yöneticisi Gao Yuntian
İkinci Kadın Bölümü Bayan Polis Yöneticisi: Zhao Jinghua, Shi Yu, Ren Hongzhan, Pan Yuxi, Xi Yan, Li Zeng, Yang Li, Dong Shuxia, Li Sujuan, Zhang Lei, Pei Feng, Zhang Huan, Cui Hong, Huang Haiyan, Liu Hui
Kadın Bölümü Şefi: Zhang Xiurong, Li Mingyu, Xiang Kuili, Zhou Qian
Dönüşüm danışmanı/bayan polis: Fang Yehong,
Tutuklular: Zhao Yonghua, Ruan Suzhen
Radyo Spikeri: Xiang Baifeng
Doctor Cao

Not:
* "Dönüştürmek" yada "Islah Etmek" Bir uygulayıcıyı Falun Gong'dan vazgeçirmek amacıyla beyin yıkama ve işkence uygulaması.
* "Üç Beyan": Uygulayıcıların beyin yıkama ve işkence baskısı altında "Pişmanlık İfadesi", "Garanti Taahhüdü" yada "Ayrılma Tutanağı" olarak adlandırılan evrakı imzalamak mecburiyetinde bırakılarak inançlarından vaz geçtiklerinin belgeleyenme girişimi. Uygulayıcı bu ifadede Falun Gong uygulamaktan pişman olduğunu, Falun Gong'u bırakmaya ant içtiğini ve bir daha diğer uygulayıcılarla asla bir araya gelip Falun Gong için Pekin'e gitmeyeceğini kabul etmeye zorlanmaktadır.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a36792-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.