Su, Yaşamın Kaynağı

Geleneksel Kendini Geliştirme Sistemi Olan Falun Dafa Modern Bilimin Esrarını Çözmekte

 

Benim adım Zhao Yihong, Tokyo'da yaşamaktayım. Burada su kristallerinin gizemini ve güzelliğini tanımlayan bir grup fotoğrafı ve bunun üzerine yapılan deney sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Bu fotoğraflar ve deney sonuçları Dr. Masaru Emoto 'nun; "The Messages from Water 1, 2" ve "Water Knows the Answer"] adlı kitaplardan alınmıştır. Chairman of the International Hado Membership (IHM).

IHM su kristalleri ile ilgili bir dizi deney gerçekleştirmişdir. Deney yöntemi şekil A-1 ile A-6 arasındaki şekillerde gösterilmiştir. Testlerde kullanılan sular petri tabaklarına konmuş ve 2 saat süre ile dondurucuda dondurulmuştur(Şekil A-1). Çeşitli uygulamalar yapıldıktan sonra dondurulmuş su kristalleri 200 ila 500 kez büyütülerek fotograflandığı karanlık alanlı bir mikroskoba konmuştur. -Şekil A-5-A6- (Bu uygulamalar aşağıda tek tek açıklanmıştır.Örneğin; müzik dinletilmesi,kötü sözler söylenmesi..vs.)

Her iki deneyde de kullanılan mikroskop büyütme oranları eşittir

Pastoral Senfoniyi dinleyen su molekülleri düzenli bir biçimde birbirine tutunurken diğerine göre parlak ve eşsiz yapısı ile göze çarpmaktadır. Chopin'in Veda Şarkısı dinletilen moleküller birbirine tutunamamış ve düzenli bir yapı meydana getirememiştir.

Müzik dinletildikden sonra oluşan müzik kristallerinin resimlerinin muazzam bir çeşitliliği vardır. Fakat bu birkaç örnekle burada duralım. Sanıyorum ki, bu resimlere ilk olarak bakan herkes suyun görkemli gösterisi karşısında huşu duymaktan kendini alamaz. Değişik müzik türlerinin değişik şekildeki kristalleri oluşturmalarını nasıl anlamalıyız? Direk bir cevap Zhuan Falun kitabının içinde bulunabilir.

"Tarih boyunca, zihnin mi maddeyi belirlediği ya da bunun tersi durmadan tartışılmış ve felsefe dünyasında tartışılmıştır. Aslında size söyleyeyeim ki zihin ve madde tek bir şeydir." (Zhuan Falun - Li Hongzhi). Yukarıdaki kristal görüntüleri zihnin ve maddenin gerçekten aynı şey olduklarını ortaya koyar.

Müzik çalındıktan sonra müzik kristallerinin muazzam çeşitlilikte fotoğrafları var, ama biz şimdilik burada duralım.Bu resimlere ilk olarak bakan biri suyun görkemli gösterisi karşısında huşu içinde olmaktan kendini alamaz. Değişik türdeki müziklerin değişik türdeki kristaller oluşturmasını nasıl anlamalıyız? Bu konuyla ilgili direk bir cevap Zhuan Falun kitabının içinde bulunabilir. "Tarih boyunca, maddenin mi zihni belirlediği ya da bunun tersi mi olduğu konusufelsefe dünyasında sürekli olarak tartışılmış ve de müzakere edilmiştir. Aslında, herkeze madde ve zihnin aynı şey olduğunu söyleyeyim." (Zhuan Falun - Li Hongzhi) Yukarıdaki kristal şekilleri zihnin ve maddenin aynı şeyler olduğunu işaret eder.

Bir amatörün her gün pirinçlere "Teşekkür ederim" ve "seni aptal" diyerek yaptığı bir deney.

Bu deney iki belli cam kavanoza pişmiş pirinç konulmasını içerir. İki ilkokul öğrencisi bir ay bpoyunca okuldan eve geldikten sonra her gün pirinçlerle konuşturlar. Sonuç olarak çokcukların "Teşekkür ederim" dediği neredeyse mayalanmış ve tatlı malt bir pirinç kokusu vardı. "Seni aptal" dedikleri diğer kavanozdaki pirinç ise siyaha dönmüş ve çürümüş bir hale gelmişti. Söylediklerine göre kokusu tarifin ötesinde iğrençti. Raporda, "Bu test resmi bir araştırma enstitüsünün yaptığı bir deney olmadığı için sonuç bir tesadüf olabilir. Buna rağmen, birçok kişi aynı testleri yaptı ve aynı sonuçları aldılar. Burada yalnozca su değil ama mikroplarda işin içindeydi. Mikroplarda yanı bizim gibi, onlar onurlandırıldığı zman çok çalışıyorlar ve çirkin sözler söylendiğinde tembel hale geliyorlar. Görünen o ki 'Teşekkür ederim' ve 'Seni aptal' diyerek, mikroplar yararlı ve zararlı bakteri gruplarını oluşturuyorlar." dendi.

Bir sonra suya gösterilen kelimelerin ardından çekilen fotoğraflara bakıcaz.

Bu resim "Sevgi / Minnettarlık" sözcükleri gösterildikten sonra çekildi. Yazar raporunda, "bu örnekten sayısız kristallerin fotoğrafını çektik ama bu bizim gördüğümüz çok güzel kristallerin ilkiydi. Aslında bu dünyada sevgi ve minnettarlıktan daha önemli bir şey yok. Sadece sevgi ve minnettarlığı ifade ederek, bizim etrafımızdaki su ve vücutlarımız çok güzel bir şekilde değişmektedir. Bunu günlük hayatlarımıza uygulamak isteriz öyle değil mi?"

Suya gösterilen kelimeler şunlardı: "Beni hasta ediyorsun. Seni öldüreceğim." Raporda, "bu kelimler bu günlerde genç insanların oldukça sık kullandıkları kelimeler. Bunun sonucunda bu kelimeleri gösterdiğimizde suyun şekli bizim beklediğimiz kadar çirkindi. Kristal bozulmuş, imploded, dağılmıştı. Bu gerçekten "beni hasta ediyorsun" ve "seni öldüreceğim" sözlerinin görsel bir imgesiydi.Bunun gibi sözlerin bolca kullanıldığı bir dünyada yaşamamız gerçekten korkutucu.Biz kendimiz bir şeyler yapmalıyız."


(Resim B-7) Etiketsiz olup elektro manyetik dalgalar tarafından etkilenmiş olan damıtılmış su.

NHK vidyosu "Yaşam"ın gösterildiği damıtılımış su. (Resim B-9 da gösterilen)

Yazar raporunda "Biz aynı TV'ler gösterildiği zaman bile, programlarındaki değişikliklerin sonucu etkileyeceği düşüncesi üzerine bir deney yaptık. Böyle yaptığımız zaman, üzerinde "Sevgi ve Minnettarlık" etiketi olmayan su damıtılmış su bize bu kristali gösterdi. Bütün bu resimlere baktıktan sonra, bizim için şöyle bir izlenim edinmek zor değil: ister harflerle ister müzikle veya televizyon programlarıyla gösterilsin, su yüzeysel biçimlerin ardındaki genel mesajı yakalayabilme konusunda inanılmaz bir yetenek sergilemektedir ve hatta mesajın ahlaki seviyesini ayırd edebilmektedir. "Burada suyun sergilediği gizemli ruhsal görevi nasıl anlıyabiliriz." Yine, Zhuan Falun kitabından alınmış bir ifade bize bir ipucu vermektedir, "Evrendeki tüm madde, evrene nüfuz etmiş ve onu meydana getiren bütün maddelerde dahil olmak üzere hepsi düşünen zihinleri olan canlı varlıklardır ve bunların hepsi evrenin Fa'sının (Yasa) değişik seviyelerdeki varoluş biçimleridir." Buradaki deneylerin sonuçları bize net bir şekilde suyun yaşamı olduğunu ve ve iyi ve kötüyü birbirinden ayırabildiğini göstermiyor mu? Bu ruhsallık yalnızca su ile sınırlı değildir ve diğer bütün maddelerde de bulunabilir.

Zhuan Falun'daki bir başka ifade bize bu deiğişik türdeki maddelerin arkasındaki genel prensibi anlamamıza yardımcı olacaktır. "Buda Fa nedir, o zaman? Evrenin en temel karakteristik özelliği, Zhen-Shan-Ren, Buda Fa'nın en yüksek tezahürüdür. Bu en temel Buda Fa'dır. Buda Fa değişik seviyelerde değişik biçimlerde tezahür eder ve değişik seviyelerde farklı rehberlik etme rollerine sahiptir. Seviye ne kadar düşükse, o kadar karmaşık hale gelir. Bu Zhen-Shan-Ren karakteristiği, havanın, kayanın, tahtanın, toprağın ve çeliğin, insan vücudunun ve aynı zamanda bütün maddelerin mikroskopik parçalarında mevcuttur." İnsanın ahlaki standardı me kadar değişirse değişsin, evrenin bu karakteristiği değişmeden kalır ve iyi insanları, kötü insanlardan ayıran asıl kriterdir."

Yukarıdaki deney bize canlı bir şekilde bütün maddelerin, su kristalleri de dahil olmak üzere, canlı oldıuklarını ve iyiyi kötüden ayırabildiklerini ortaya koydu.

IHM aynı zamanda suyun insanların bilinçlerini yansıtma yeteneklerinin olduğunu ve onun tarafından değiştirilebildiğini gösteren bir takım deneylere girişti. Kendi deneyim raporunda Dr. Emoto " Bugüne kadar, suya müzik, dil ve adlar vererek çok ilginç deneyimlere sahip olduk. Ve suya yazılı bir şeyler göstermek beklediğimizden daha büyük sonuçölara mal oldu. Bu deneylerin sonuçlarıyla, mesajların "şekiller" ve kelimeler ve resimler aracılığı ile iletilebilmeldikleri hipotezine ulaşabiliyorduk. Ama yine de kristallerin bu kadar dramatik ve net bir değişim göstereceklerini beklemiyorduk. Suyun mesaj depoladığı ve ilettiğinin farkına vardık.

Bu yüzden, insan bilinicinin alanı içine adım atmaya direnemedik. Düşüncenin nasıl bir değişim ortaya çıkaracağını bulmak istedik.

Şimdi size bu bilinç deneyinin sonuçlarını ortaya koymama izin verin.

(Resim C-1) Bu Kobe'dan hemen Büyük Hanshin-Awaji depreminden sonra alınmış musluk suyu.
(Resim C-2) Bu da aynı su ama üç ay sonra alınmış.

Raporunda Dr. Emoto şöyle açıklıyor: "Ocak 17, 1995'te, Büyük Hanshin-Awaji depremi olduktan üç gün sonra Kobe'da bulunan musluk suyundaki kristallerin resimlerini çektik.(bu o zaman mümkündü). Sanki su insanların hemen depremden sonraki korkularnı, panik duygularını ve derin üzüntüsünü almış gibiydi. Kristaller tamamen yokolmuştu. İnsanları ürperten bir resimdi. Biz bunu halka açamayacağımızı hissettik çünkü bu aşırı perişan ediciydi. Bunun yanında… Dünyanın her yanından gelen yadım elleri ve sempati Kobe'daki insanlara ulaşmıştı. Bu kristal ilginin ve en iyi dilekleri ifade ediyor gözüküyor."

Shinagawa, Tokyo'dan alınan musluk suyuyla yapılan başka bir bilinç deneyi.

(Resim C-3) Orijinal "Qi, Ruh ve Aşkın Ruhu" deneyinin bir gün önce alınmış musluk suyu.
(Resim C-4) 500 kişi tarafından göndeilen "Qİ, Ruh ve Aşkın Ruhu" bilincini aldıktan sonra çekilen su kristalinin resmi.

Bu deneyde, deneyi yapan kişi bütün Japonya'nın etrafındaki 500 HADO öğreticisine (HADO çalışmasından mezun olan kişiler) mektuplar gönderdi ve onlara işbirliği yapmaları için rica etti. O onları şçyle yönlendirdi: " 2 Şubat 1997 saat 2:00'de benim ofisimdeki masanın üzerine içinde Shingawa-ku'nun musluk suyu dolu bir kap bırakacağım. Lütfen, Japonya'nın her yanından suya duygularınızı iletin. Tabii ki, bu suyun temiz bir su haline helmesi için, Lütfen 'Qi ve Sevginin Ruhu'nu ve suyun temiz bir hale gelmesini dileyin. Çok teşekkür ederim."

Dr. Emoto şu şekilde rapor ediyor. "Tabii ki, hiçbir fiziksel değişiklik olmadı. Bunu beklemiyoduk ama suyun durumunda net bir değişim gözlenebiliyordu. Bütün çalışanlar o kadar etkilenmişti ki neredeyse ağlamaya hazırdılar. Japonya'nın her bir yanından bizimle işbirliği yapan herkeze çok derinden minnetarlık duyduk. İnsanlar ne kadar uzak oldukları önemli olmaksızın, düşüncelerini bir araya toplanabilmektedir." Bu şekilde, su molekülleri bize açıkça insanların zihinin aslında maddesel olarak varolduğunu, ve hatta bu maddenin bizim evremizi değiştirebileceğini açıkça göstermiştir.

Bu bilinç deneyi devrimsel ve yeni olmasına rağmen, ortaya çıkartılan sonuçlar kesinlikle değil. Bay Li Hongzhi, kitabı Zhuan Falun'da bilinci şu şekilde eaçıklamıştır. "Bugün, insan vücudunu araştıran kişiler biz insanın zihinsel faaliyetlerinin veya insan düşüncelerinin bir madde üretebildiğini bulmuşlardır. Çok yüksek bir seviyede, bunun gerçekten de bir madde olduğunu bulguladık, ama bu madde beyin dalgaları biçiminde değildir, bunun yerine tamamen bir beyin biçimindedir." Bay Li tarafından ortaya konan başka bir ifade yer vermeden geçemeyeceğiz. "…. Bir insan olarak, siz yalnızca evrenin Zhen-Shan-Ren özelliklerini izleyebiliyorsanız iyi bir insansınız. Bu karakteristikten sapan kişi gerçekten kötü bir insandır." Bu ahlaki düstur kulağa basit ama net gelmektedir ve burada gösterilen su kristalleri resimlerinin gösterdiklerinin gözden kaçırılabilmesi gibi gözden kaçırılmamalıdır."

Merhametten (Shan) sevgi, güzellik, anlayış, minnettarlık, cömertlik, yardım, sempati ve bunlar benzer şeyler üretilebilir. Kristaller bize evrenin Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü "Zhen-Shan-Ren" prensiplerini özümsersek en yüce uyum ve mutluluğu, aksi takdirde şiddetli acı ve çirkinlik gibi negatifliklerle yüz yüze kalacağız.

Son birkaç dakika içinde, bu deneylere çabucak göz atarak kristallerin bizi içerisine soktuğu harikalar diyarına bir girmemize izin verin.

Bu deneylerde, suya "Bilgelik," "Kozmos" ve "Sevgi/Teşekkürler" kelimleri Japonca, İngilizce ve Almanca dillerinin her birinde gösterildi. Kullanılan su aynı standartlarda arıtılmış su idi. Sonuç olarak oluşan kristaller, dillerdeki farklılıklara rağmen, şekil olarak benzerdiler.

Bilgelik (Japonca/İnglizce/Almanca)

(D-1) Japonca'da "Bilgelik" kelimesi okunduktan sonra oluşan kristal
(D-2) İngilizce'de "Bilgelik" kelimesi okunduktan sonra oluşan kristal
(D-3) Almanca'da "Bilgelik" kelimesi okunduktan sonra oluşan kristal

Oldukça benzer görünüyorlar. Orta bölümdeki karanlık boşluk

Kozmos (Japonca/İnglizce/Yunanca)

(D-4) Japonca'da "Kozmos" kelimesi okunduktan sonra oluşan kristal
(D-5) İngilizce'de "Kozmos" kelimesi okunduktan sonra oluşan kristal
(D-6) Yunanca'da "Kozmos" kelimesi okunduktan sonra oluşan kristal

Sevgi/Teşekkürler (İnglizce/ Japonca//Almanca)

(D-7) İngilizce'de "Sevgi/Teşekkürler " kelimesi okunduktan sonra oluşan kristal (D-8) Japonca'da "Sevgi/Teşekkürler" kelimesi okunduktan sonra oluşan kristal (D-9) Almanca'da "Sevgi/Teşekkürler" kelimesi okunduktan sonra oluşan kristal

Üstat Li Zhuan Falun'da şöyle ifade ediyor. "İnsan beyni tarafından üretilen düşünce bir maddedir." O açık bir şekilde şöyle ifade ediyor. "İnsan beyninden gelen asıl mesajlar insan beyninin kendi işlevi değildir- beyin tarafından üretilmezler ama kişinin ana ruhu tarafından üretilirler….. Eğer insan bedeni Ana Ruha ve özgün kişisel özelliklere, karaktere ve de yapıya sahip olmasaydı sadece bir et parçası olurdu ve bireysellikten yoksun, tam bir insan olamazdı O zaman insan beyninin görevleri nedir? Bana soracak olursanız bulunduğumuz bu fiziksel boyutta, insan beyni gönderilen bir maddeyi işlemden geçiren bir fabrikaya benzer. Asıl mesajlar Ana Ruh tarafından beyine gönderilir. Fakat bu gönderilen mesajlar bizim anlayacağımız bir dilde değildir, sadece bir çeşit kozmik bilgilerdir ve kesin,net anlamlar taşırlar. Beyin bu komutları alır almaz onları işlemden geçirerek, şu anda konuştuğumuz dile veya diğer anlatım şekillerine çevirir ve bu bilgileri konuştuğumuz dil, kullandığımız mimikler ve el hareketleri ile gözlerimizle ve tüm beden dilimizle ifade edebilmemizi sağlar. Beynin sadece böyle bir fonksiyonu vardır. Asıl emir ve düşünceler kişinin Ana Ruhundan gelir." Su kristalleri açıkça gösteriyor ki aynı anlama sahip bir kelime değişik dillerde yazılsa bile, suyun gördüğü şey kesinlikle kelimenin canlı olan özüdür ve bu yüzden doğal olarak kelimeyi benzer şekillerde yansıtabilir.

Dr. Emoto raporunun sonuçlarında şöyle yazıyor, "Suyu, su kristallerinin resmini çekerek değerlendirmek, geleneksel analiz ve değerlendirme metotlarının bakış açısından tamamen farklı bir noktadan gelen, yeni bir bilimsel metottur. Bu testlerden öğrendiğimiz şey su hakkında hiçbirşpey bilmediğimizdir. Daha çok sorular üst üste yığılmaktadır."

Bu nedenle, keskin bir şeklde soruyor, "Su evrenden mi geliyor?" Ve o kendini dosdoğruca yanıtlıyor, "İlk önce dünyada varolan su ile işe başlıyalım. Neden su varolmaktadır? Suyu kaynağı gizmler içine sarmalanmıştır. Uzay araştırmaları ilerledikçe, suyun Mars'ta varolduğu bile kanıtlanmıştır. Biz suyun sadece dünyaya özgü olmadığını fakat tüm uzayda varolduğunu anlamaya başlıyoruz." "Herkes hayatın susuz yaratılamayacağını bilir. Eğer hayatın kaynağı, diyelimki, su uzaydan geldiyse, o zaman insanlarında dünyadışı olmaları gerektiğini iddia edebiliriz." "Eğer bu olgu anlaşılırsa, o zaman insanların kaynağı, Darwin'in evrim teorisi, ve dünya ve insanlar hakkındaki bütün teoriler değişecektir." Uzay insanlar için çok büyüktür ve düşünülemiyecek bir varlıktır. Maddenin gerçeği öyle ki, suyu daha derinden kavradığımızda, uzay hakkında daha çok şeyler anlayabiliriz. Sadece düşüncesi bile çok heyecan verici."

Falun Dafa'nın kurucusu Bay Li tarafından yapılan bir konuşmada, Bay Li, bir öğrencisinin hayatın kaynağı hakkındaki sorusunu şu şekilde yanıtladı: "Bizim göksel vücudumuzun içindeki değişik seviyelerde varolan maddenin kaynağının ne olduğunu size söyleyebilirim. Aslında, maddenin kaynağı sudur. Ama evrenin kaynağı olan su, sıradan insanların bildiği dünya üzerindeki su değildir."

"Değişik seviyelerde maddenin değişik kaynakları bulunur, bu farklı suların maddenin kaynağı olduğu anlamına gelir. Seviye ne kadar yükekse, suyun yoğunluğuda o kadar yüksektir. O değişik parçacıklar oluşturur, değişik sular ve değişik uzaylarda değişik yaşamlar oluşturur."

"Bizim anlayabildiğimiz evren sudan oluşmuştur." (Amerika'daki konuşmalar)

Su, hayat, uzay ve Zhen-Shan-Ren (Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü) karakteristiği: bunların arasındaki asıl bağlantı nedir? Kendiniz için bu cevapları bılmanız için, sizi samimiyetle Falun Dafa yazılarını okumaya davet ediyorum.

Çince metin aşağıdaki web sitesinde mevcuttur: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/3/27/14147.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.