“Baraj Çizgisi”

İki sene önce, kendim seviyemde şöyle bir görüntü gördüm: evrenin bir boyutunda, gerçek anlamda uygulama yapan her Dafa uygulayıcılarının güzel bir gong sütunu var ve Dafa uygulayıcısının Tamamlanması için de bir “Baraj” var, yani birinin gong sütunu ancak “Barajı aştıktan sonra Tamamlanabilir. Çok yüksek bir gong sütununun üstüne oturarak aşağıya baktığımda, birçok uygulayıcının gong sütunu “Baraj”dan oldukça aşağıda kalmaktaydı. Daha iyice gözlemleyip incelemek için aşağı “Baraj Çizgisi”ne kadar indim ve şunları gördüm ki, yaklaşık %30 uygulayıcının gong sütunu “Baraj Çizgisi”nin üstüne geçti ve Tamamlanma standardına ulaştı; yaklaşık %40 uygulayıcının gong sütunu hala “Baraj Çizgisi”ni geçemedi ama çok az bir mesafe kaldı, bu uygulayıcılar eğer biraz daha gayretli olurlarsa “Baraj Çizgisi”ne ulaşıp geçebilecekler; kalan %30 uygulayıcının gong sütunlarının nerede olduğu görülemedi, bunlar işte Dafa içinde öylece geçmek isteyen ve nadiren azimli olan kişiler galiba, bu kişiler gong sütunu söz konusu olmayanlardır.

Bu görüntü hem çok ciddi hem de telaşlı hissetmeme neden oldu. Çünkü konu çok ağır ve önemli, üstelik eğer söylersem belki negatif etki yaratabileceğinden, hiç kimseye çıt bile çıkarmadım. Ondan kısa bir süre sonra, başka bir boyutu tekrar gördüm ve orada yüksek seviyedeki bir yüce varlık bana, “O %40 uygulayıcı yükselmeye ihtiyaç duyuyor!” diye söyledi. Böyle peş peşe iki defa farklı şekilde bana ima verilmesinin sebebi, galiba gördüklerimi diğer uygulayıcı arkadaşlarıma aktarmam istendiğini düşündüm. Ama olabilecek etkiyi mümkün olduğunca azalmak için, ben olayı sadece tanıdığım uygulayıcılardan birkaçına anlattım.

Geçmiş iki sene boyunca gerçek anlamda uygulama yaptıktan sonra, bana göre yükselmesi gereken o 40%’lık uygulayıcı arasından acaba birçoğu o “Barajı” çoktan aşıp geçmiş midir?

27 Aralık 2012 tarihinde Minghui web sitesinde yayınlanan “Dafa Uygulayıcıları Bir Bütündür ve İnsanları Kurtarma İşi Çok Acildir” başlıklı makale içinde bir kez daha “Kurtulamayan insanların toplamı yaklaşık yüzde 60 ile 70’i oluşturmaktaydı.” bahsedildi. “Baraj Çizgisi”ni geçip Tamamlanma standardına ulaşmış olan her bir uygulayıcının, mutlaka Fa’yı onaylama ve insanları kurtarma konusunda da Tamamlanmış olması gerekir. Madem %60 – 70 yaşam hala kurtulamamış ise, o zaman benim kişisel kavrayışıma göre, şu “Baraj Çizgisi”ni aşıp geçmiş olan uygulayıcılar demek ki, hala iki sene önce gördüğüm o %30 kadar mı?

Geçen günler, bir sürü uygulayıcı makalelerinde muazzam merhametli Shifu’nun 2012 yılının Aralık ayındaki felaketi bir kere daha ertelediğinden söz etmişler, yaşamların kurtulabilmesi için zaman kazanmak amacıyla Shifu bir kere daha yaşamlar için katlandı! Biz Dafa uygulayıcıları elbette Shifu’nun engin merhametini anlayabiliriz, fakat benim söylemek istediğim şey aslında eğer biz Dafa içinde gerçek anlamda uygulama yaparsak, yükselmemiz için büyük bir sorun yoktur. Çünkü temel olarak işlediğimiz günahların yaklaşık hepsi Shifu tarafından üstlenildi, tarihteki diğer uygulayıcılara kıyasla biz neredeyse hiç sıkıntı ve zorluk yaşamadık.

Shifu, “Daha İleri Yükselmeler İçin Esaslar II” içindeki “Fa-Düzeltmesi Süreci Dafa Uygulayıcıları” jingweninde, “Fa-düzeltmesi döneminde öne çıkmayan uygulayıcıların, Fa-düzeltmesi uygulayıcılarının bir daha xiulian uygulama şansları olmayacağını, çünkü tarih boyunca bütün iyi şeylerin zaten size verilmiş olduğunu biliyor muydunuz? Bugün kişisel xiulian uygulamanızda neredeyse hiç zorluğunuz yok ve birçok hayatlarınız boyunca kendi işlediğiniz korkunç günahlarınız için herhangi bir şeye dayanmanızda sizden istenmiyor. Bu arada, ben sizin seviyelerinizi yükseltmenizde en hızlı yolu sağladım, geçmişinizdeki bütün iyi şeyleri korudum, her seviyede sizin için daha iyi olanı yeniden doldurdum ve size xiulian'de her zaman her seviyenin bütün muhteşem şeylerini verdim ve Tamamlanmadan sonra en yüksek pozisyonlarınıza dönmenizi olanaklı kıldım.” diye söyledi.

Bu konuda şunu kavradım: aslında orijinal ayarlanmaya göre, Fa-düzeltmesi zamanı şimdiden çoktan geçti. Fakat bir kısım uygulayıcı hala istenilen standartlara ulaşmadı, eğer şimdi sona ererse, o zaman bu kısım uygulayıcı şüphesiz yok edilecek. Muazzam merhametli saygıdeğer Shifu hiçbir uygulayıcıyı geride bırakmak istemiyor, bu yüzden Fa-düzeltmesinin bitiş zamanı Shifu tarafından tekrar tekrar ertelenmekte, amacı ise kendileri geliştirerek yükselmeleri ve Tamamlanma standartlarına ulaşmaları ve aynı zamanda uygulayıcıların kurtarmaları gereken dünyevi insanları kurtarabilmeleri için Dafa uygulayıcılarına daha fazla zaman vermektir. Fakat şimdi ertelenmekten gelen her bir gün ve vakit, merhametli saygıdeğer Shifu’nun katlandığı büyük ve inanılmaz şeyler ile değiş tokuş edilmekte değil mi?

Bizler hep “Shifu’ya ve Fa’ya saygı göstermeli” diyoruz, fakat şunu bilmemiz gerekir ki, bir uygulayıcı için gerçek anlamda “Shifu’ya ve Fa’ya saygı göstermek” gerçek anlamda Fa’nın içinde azimli olmaktır! Shifu’nun bizden istediği üç işi iyice yaparsak “Shifu’ya ve Fa’ya saygı göstermek”teyiz demektir! Bizim kendimizi geliştirerek yükseltmemiz, en son Tamamlanmamızın ve Shifu ile birlikte kendimize ait cennetlere geriye dönmemiz, işte bu gerçek anlamda “Shifu’ya ve Fa’ya saygı göstermek”tir! Yılbaşı günü birçok uygulayıcıdan Shifu’ya gönderilen kutlama kartlarını gördüm. Eğer hepimiz Shifu’nun istediği Tamamlanma standardına ulaşabilirsek, o zaman Shifu’muz gerçekten mutlu olacak!

Büyük Shifu’muzun tekrar tekrar bizim için daha fazla şeye katlanmaması için, bütün Dafa uygulayıcılarımızın hepsi hemen Tamamlanmaya kadar gayretli olalım!

Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/9/“分数线”-267590.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.