Tarihsel Figürler: Kral Wu “Cennete Saygılı Zhou Hanedanlığının İlk İmparatoru

Kral Wu, sadakatle atalarının öğretilerini izledi. Eskiler, yöneticilere çalışkan ve dürüst olmalarını, Cennete saygı duymaları, insanları sevmeleri ve tembellik ve savurganlık etmemelerini tavsiye etmektedir. Onlar bencil arzularını ahlaki ilkelerin üzerinde tutup yönetim işlerini bertaraf etmemesi konusunda onu uyardılar. (Jessica Chang / Epoch Times)

Kral Wu (周武王), Zhou Krallığının hükümdarı Kral Wen’in (周文王) oğludur. Kral Wu, tahta çıktıktan birkaç yıl sonra Shang Hanedanlığını (商朝) fethetti ve Zhou Hanedanlığını (周朝) kurdu (M.Ö.1122-221).

Zhou Hanedanlığı, Çin tarihinde önemli bir dönem oldu. Zhou Hanedanlığı, Qin Hanedanlığı (秦朝) tarafından M.Ö.221’de fethedilmeden önce, tam 900 yıl, 37 imparatoruyla hüküm sürdü.

Zhou Hanedanlığı, sadece Çin tarihinin en uzun hanedanlığı değil, aynı zamanda antik Çin uygarlığının altın çağının yaşandığı bir dönemdir. Çin tarihinde, nesilleri etkisi altına alan Konfüçyanist ve Taoist felsefeler, Zhou Hanedanlığı döneminde ortaya çıkmıştır.

Kral Wu ilk hüküm sürmeye başladığında, askeri danışmanı Jiang Ziya’ya (姜子牙), gelecek nesillerin, ataları tarafından kurulmuş olan ulusal temelleri sonsuza dek koruyabilecekleri, dünyada sürdürmesi kolay, yönetmesi basit ve etkili bir yöntem olup olmadığını sormuş.

Jiang Ziya, Kral Wu’ya önceki krallardan kalarak nesilden nesle devredilen bir kitapta bir metot olduğunu ve kitabı okumadan önce bu metoda çok açık yürekli ve saygılı bir şekilde yaklaşması gerektiğini söylemiş.
Üç gün sonra, Kral Wu tacını giyerek, doğuya doğru yüzünü vererek, dik bir şekilde ayakta durmuş. Jiang Ziya’dan kitabı kendisine bahşetmesini istemiş. Böylece Jiang Ziya okumaya başlamış: “Her kim ulusunu yönetmekte gayretli olur, cennete saygı duyar, tembellikten ve rahata düşkünlükten kurtulursa, o kişinin yaptığı iş başarılı olacaktır. Her kim görevinde ilgisiz olur ve rahatlığa göz dikerse, o kişinin yaptığı iş başarısız olacaktır. Kişisel isteklerden çok, doğruluk sağduyusu taşıyan bir kişinin işi başarılı olacak, aksi takdirde kişi işinde engellerle karşılaşacaktır. İşte bu yol, gelecek nesiller için dünyada sürdürmesi kolay, yönetmesi basit ve etkili yöntemdir.”

Kral Wu, bunu duyar duymaz, kendini daha saygılı ve ikna olmuş hissetmiş. Bu cümlelerin aynaya, lavaboya, yastıklara, kapılara ve pencerelere yazılmasını emretmiş, böylece her zaman bu cümleler onu uyaracak ve cesaretlendirebilecekmiş.

Bir imparator olduğu halde Kral Wu, hala faydalı öneriler için akıl sorabiliyor ve onları bir emir gibi alarak kendi davranışlarını ve düşüncelerini düzeltmek ve Tanrının niyetini anlayabilmesini sağlayan saf bilgeliğe ulaşabilmek için çabalıyormuş.

Zhou Hanedanlığı böylelikle 900 sene hüküm sürdükten sonra sona erdi. Kurucusu Kral Wu’nun öğretilerini koruyarak, kendi manevi karakterlerini geliştiren ve Cennete saygı duyarak insanlara karşı merhametli olan imparatorlara teşekkürlerimizi sunarız.

İngilizce metin: http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/king-wu-the-zhou-dynastys-first-emperor-respected-heaven-62665.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.