Cennet Gayretli Olanlara Yardım Eder

Qing Hanedanlığın en büyük imparatoru Kangxi yedi yaşında tahta çıktı. O ders çalışırken, öğrenmesi gereken her makaleyi mutlaka yüz defa okuyor, yüz defa kopyalıyor ve yüz defa ezberliyordu. Ancak ondan sonra bir sonraki makaleyi çalışmaya devam ediyordu ve hayatı boyunca her boş vaktinde eline bir kitap alıp okurdu. 15 yaşından itibaren şahsi saltanatının başlaması ile Kangxi her sabah saat 4’te kalkar, sarayda düzenlenen günlük toplantılara katılır, öğleden sonra liderlerle görüşür ve ülkedeki tüm kasaba yetkilileri ile ara sıra görüştüğünden, neredeyse ülkenin her kasabasındaki durum hakkında ayrıntılı bilgi sahibiydi. Kangxi’nin gayreti ülkedeki liderleri duygulandırırken, kimse görevinde gevşemeye cesaret edemezdi. Akşamüstü, ülkenin dört bir yanından gelen raporlar, müracaatlar ve önerleri incelip gereken talimatları verirdi. O hayatı boyunca her günü bu şekilde geçirdi ve hiç bir gün gevşemedi.

Bir gün, Kangxi tarımdan sorumlu lidere ülkede kişi başı ne büyüklükte bir tarlada çiftçilik yapıldığını sordu, lider “1,3 hektar” diye cevapladı. Kangxi, “O zaman ben de çalışmadan yemek yiyemem ve benim de 1,3 hektarlık bir tarlada çiftçilik yapmam gerekir.” dedi ve sarayın arkasındaki bahçede sebze ve çeltik yetiştirmeye başladı, üstelik mümkün olduğu kadar hep kendisi sulamaya ve toprağı işlemeye çalıştı. O zaman, çeltik ülkenin kuzey bölgesinde zor yetişmekteydi, çünkü çeltiğin yetişmesi normal tahıldan daha uzun bir süreye ihtiyaç duyarken, kuzey bölgede kışın çok uzun olduğundan bazen olgunlaşmadan donarak kolayca ölmekteydi. Kangxi kendi tarlasında yüksek ve diğerlerinden çok daha erken olgunlaşmış bir çeltik gördü. Sonbahar hasat zamanında, Kangxi özellikle onu ayrı bir yerde sakladı, ertesi baharda bir tohum olarak özel olarak tarlaya ekti ve sonbahar olmadan önce hakikaten diğer çeltiklerden çok daha erken olgunlaştığını gördü. Bir tohum çoğaldıktan sonra, Kangxi onları kuzey bölgeye verdi ve geniş çapta ekilmeye başlandı. Bu özel tohumlar sayesinde, ülkenin kuzey bölgesindeki çeltiklerin üretimi büyük miktarda çoğaldı ve o bölgede yaşayan millet daha bolluk içinde yaşamaya başladı.

Xiulian uygulamaya başladıktan sonra ancak şunu anladım ki, İmparator Kangxi’nin gayretinden dolayı cennetten yardım aldı ve Çin tarihinde en muazzam Kangxi-Qianlong Dönemi yaratıldı. Şu anda Fa’nın insan dünyasını düzeltmesi dönemi her an başlamak üzere iken, bizler hiç bir bahaneyle konfor düşkünlüğümüzden dolayı on binlerce yıllık beklentileri ihmal etmemeliyiz, çünkü konfor bir zehirdir. Düşünme biçimimizi değiştirelim, sağlam bir irade ile daha gayretli olalım. Daha fazla insanı kurtaralım ve tarih önceki yeminlerimizi gerçekleştirelim!

Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/4/勤感天地-288353.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.